Sonya Hedenbratt. Foto: K Wetterlund. 

Föreläsning: Smek, svek och extatiska vrål

1950-talets svenska jazztexter

Hos Svenskt visarkiv och Musik- och teaterbiblioteket finns material som många inte känner till. Under våren lyfter vi fram en del av materialet och berättar mer om dess bakgrund och historia.

Med exempel hämtade från Visarkivets stora notsamling presenterar Viveka Hellström svenska översättningar som använts i jazzsammanhang och jämför dem med de amerikanska förlagorna.

Tid: 23 januari kl 18–19
Plats: Plats: Musik- och teaterbiblioteket, Torsgatan 19 plan 5, Stockholm
Fri entré