Skivomslagens betydelse för jazzens ökade status

I projektet Skivomslagens betydelse för jazzens ökade status undersöker Mischa van Kan vilka bilder som knöts till jazz och jazzmusiker genom skivomslag och hur dessa påverkade jazzens mening och status mellan 1949 och 1963. Genom att använda Aktör-Nätverks Teori (ANT) som metod för att undersöka materiella och symboliska relationer, utforskar projektet hur skivomslag kopplade jazz till visuell konst och därmed höjde jazzens status i samhället. Därmed betraktar projektet skivomslag som en viktig uttrycksform som hjälpte jazzen att etableras som konstform i Sverige. Projektets huvudfråga är: Hur påverkade skivomslag jazzens status som konstform?

Projektet pågår februari–december 2019 och finansieras av Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk forskning.