Lars Sjöstens samling

Lars Sjösten (1941–2011) var jazzmusiker, pianist, kompositör och arrangör. Hans samling donerades till Svenskt visarkiv 2011, här finns bland annat egna verk i autograf och tryck, anteckningar, arrangemang, handlingar, korrespondens och pressklipp.

Sjöstens tidiga musikintresse

Lars Sjösten föddes i Oskarshamn men växte upp i en musikerfamilj i Östersund där modern var pianist, hans moster violinist och morfadern fiolbyggare och folkmusiker. Sjösten hade ett brett och genreöverskridande musikintresse, som omfattade såväl populärmusik, klassisk musik som folkmusik.

Men det var inom jazzfältet han satte sina främsta musikaliska och konstnärliga avtryck. Tidigt spelade han i lokala dansorkestrar men lockades, liksom många andra unga jazzmusiker vid denna tid, till Stockholm dit han flyttade i början av 1960-talet. Där var försörjningsmöjligheterna betydligt mer gynnsamma än hemma i Östersund.

Karriär i Stockholm

Sjösten kom snabbt in i de främsta musikerkretsarna i Stockholm, han var flitigt anlitad och spelade med generationskamrater som Börje Fredriksson, Bernt Rosengren, Lalle Svensson, Eje Thelin och Bosse Wärmell. Han kompade gästande musiker från utlandet, till exempel Dexter Gordon, vilket också resulterade i skivinspelningar. En tid var han även huspianist på Jazzklubben Gyllene Cirkeln.

Sjösten hade också ett flertal egna grupper genom åren och gjorde många skivinspelningar. Från mitten av 60-talet, i samband med inspelningen av skivan Portrait of my pals 1964, inledde han ett nära och betydelsefullt samarbete med barytonsaxofonisten och kompositören Lars Gullin. Han arbetade ihop med Gullin fram till dennes död 1976, vilket också bidrog till att Sjösten själv kom att utvecklas som kompositör. Sjösten tog upp musikstudierna under 70-talet och studerade kontrapunkt, orkestrering och arrangering.

Prisad för sitt personliga uttryck

Sjösten belönades under åren med ett flertal priser och utmärkelser: Jan Johansson-stipendiet, Lars Gullin-priset och Christer Boustedt-stipendiet. Han tilldelades också vid två tillfällen tidskriften Orkesterjournalens pris Gyllene skivan.

Som kompositör hade Sjösten ett personligt uttryck, förankrat i en omisskännlig svensk tradition, men samtidigt med en klang som genljuder av jazzens internationella tonspråk. Det sista Sjösten komponerade före sin död var en mässa Missa Hominis, med text av musikredaktören och poeten Åke Grandell.

Ta del av Lars Sjöstens samling

Mellan 2011–2012 mottog Svenskt visarkiv Sjöstens arkiv i form av en donation, som nu finns tillgänglig för forskning. Det mycket omfattande materialet består bland annat av: egna verk i autograf och tryck, skisser och anteckningar, arrangemang, handlingar rörande ”Lars Gullins musik – en analys” som han skrev tillsammans med Pelle Broberg, korrespondens, pressklipp med mera.

Till arkivförteckningen över Lars Sjöstens samling

Den som vill ta del av materialet är välkommen till Svenskt visarkiv för att kopiera för eget bruk, det går även bra att beställa kopior via ett lokalt bibliotek.