A Discography of Bebo Valdés

Av Mats Lundahl

A Discography of Bebo Valdés is a list of recordings made by Bebo from the middle of the 1940’s to this day.

Pianist, composer, band leader, arranger and living legend Bebo Valdés is generally considered to be one of Cuba’s ”most complete” musicians.

This discography, which also contains a detailed story of Valdés interesting life and career, is compiled by Professor Mats Lundahl, also the author of the definite biography Bebo de Cuba: Bebo Valdés y su mundo, published in 2008 (RBA Libros, Barcelona, Spain). Both publications were issued in connection with Bebo’s 90th birthday in 2008.

A Discography of Bebo Valdés är en förteckning över skivinspelningar Bebo gjort sedan mitten av 1940-talet.

Pianisten, kompositören, orkesterledaren, arrangören och levande legenden Bebo Valdés anses allmänt vara en av Kubas ”mest kompletta” musiker.

Diskografin, som även innehåller en fyllig beskrivning av Valdés intressanta liv och karriär, är sammanställd av professor Mats Lundahl, som även är författare till den definitiva biografin Bebo de Cuba: Bebo Valdés y su mundo, som kom ut 2008 på förlaget RBA Libros (Barcelona, Spanien). Båda publikationerna utkom i samband med Bebos 90-årsdag 2008.

Publikationer från jazzavdelningen nr 21, Svenskt visarkiv, 2008.

Beställ via prislistan

Kommentarer

Kommentera