Möten med folkmusiken

Här presenterar vi ett antal bilder från Matts Arnberg och Sveriges Radios inspelningsresor. Bilderna, liksom informationen om de medverkade och om inspelningstillfällena, är hämtade ur Matts Arnbergs efterlämnade personarkiv som finns tillgängligt hos Svenskt visarkiv. Där finns information om ännu fler av de hundratals spelmän och sångare som spelades in av Arnberg, och som det av utrymmesskäl inte finns möjlighet att presentera utförligare här.