Då föll skottet

Mordet på Gustav III

Det är maskeradbal på Operan i Stockholm 16 mars 1792. Gustav III deltar i festligheterna. En orkester spelar. Gäster i maskeraddräkt dansar och roar sig. Plötsligt ljuder ett pistolskott. Kungen är träffad och musiken tystnar.

Vad var det för musik som spelades när skottet föll? Det är en fråga som ofta ställs till Musik- och teaterbiblioteket.

Svensk Musiktidning kan i nummer 10, 1884 meddela att det var en kadrilj som spelades vid detta historiska ögonblick. Musik- och teaterbiblioteket har i sina samlingar inte mindre än tre kopior av denna kadrilj och på två av dem finns en punkt som visar exakt vid vilket taktslag musiken tystnade. Svensk Musiktidning skriver:

”Denna punkt ditsattes, då musiken i samma ögonblick afstannade, af dåvarande orkesteranföraren herr Kluth, musikdirektör vid artilleriet, hvilken sedermera till sina vänner utdelade några afskrifter af originalnoterna till kadriljen med punkten anbragt såsom ett slut på de toner, som sedermera aldrig fingo ljuda på någon kunglig operamaskerad.”

Om det verkligen var denna melodi som spelades på den ödesdigra balen vet vi inte. Det kan vara en skröna som spreds långt senare. Men visst blir historien lite mer levande när man ser punkten i noterna och tänker att kanske var det just denna musik som spelades när Gustav III mördades.

Här finns alla nummer av Svensk Musiktidning, som utkom 1880-1913