Musikbibliotek och arkiv

Här finns länkar till institutioner med musiksamlingar, både i Sverige och utomlands.

Allmänna översikter

Svenska musikbibliotek

Svenska musikarkiv

Sveriges dokumentationscentral

 • Svensk musik
  Skyddad svensk musik – med sökbara kataloger

Nordiska musikbibliotek och arkiv

 

Utländska musikbibliotek och arkiv (utom USA)

 • Bibliothèque nationale de France. Musikavdelningen
  –  till sökning,  böcker och noter: Opale plus
  –  för noter välj Musique musique imprimée et manuscrite i menyn till vänster
  – for ljudupptagningar välj Documents audiovisuels
  noter ingick tidigare i specialkatalogen Opaline, men har numera flyttats till Opale
  Bibliographie nationale française
  – för noter välj Musique i menyn till vänster, för ljudupptagningar välj Audiovisuel
 • Musique contemporaine / Contemporary music
  Samsökningsfunktion för samtida musik i olika franska samlingar. Här hittas bland annat böcker, noter, ljudinspelningar och video från 25 olika databaser. Förutom vanliga medier kan man också söka på andra sätt, till exempel på när ett visst arrangemang äger rum.

 

Musikbibliotek i USA

Kommentarer

Kommentera