Bibliografier, lexikon, biografiskt

För bibliografier över handskrifter och tidskrifter, se respektive avdelning.

Allmänna

Bibliografier, särskilda ämnen

Lexikon

Biografiskt

  • Svensk musik: Biografier
  • The Living Composers Project – bra tips om man behöver info om nutida tonsättare. Länkar till många av deras (egna eller andras) webbplatser. Man kan även söka på namn och land.
  • Mozartways.com – en resurs för familjen Mozarts resor. Här läggs efter hand ut brev i fulltext till och från familjen Mozart, översatta till fyra språk (engelska, tyska, franska och italienska).

Kommentarer

Kommentera