Musiktidskrifter

Det kan vara svårt att hitta tidskriftsartiklar på nätet. Här finns några bra resurser. Vissa tidskrifter finns tillgängliga i fulltext, i andra fall kan du se i vilken tidskrift artikeln finns, för att sedan beställa via biblioteket. 

Bibliografier över tidskrifter, allmänna

 •  Zeitschriftendatenbank (ZDB)
  Stor internationell katalog över tryckta och online-tidskrifter och tidningar. Över 1 miljon titlar på alla språk från 1500 till i dag. Innehåller tidskrifterna själva, inga artiklar

Tidskriftsartiklar i fulltext, gratis

– sök bland över 3000 tidskrifter som är fritt tillgängliga på nätet

– Svensk tidkskrift för musikforskning

Bibliografier över artiklar, gratis

 • RoJaRo  (Kjetil Maria Aase)
  Rock, folkmusik, world music – över 630.000 referenser, många udda tidskrifter och fanzines men ojämn täckning
 • Ingenta (tidigare UnCover)
  Allmän, inkl. musik
 • Norart – Norske og nordiske tidsskriftartikler
 • Canadian music periodicals index
 • Kritiker.se
  Databas med recensioner av skivor, film och DVD i svenska tidningar och tidskrifter. Länkar till webbupplagornas fulltextartiklar.

Förteckningar över musiktidskrifter online

 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) – Universitätsbibliothek Regensburg och Universitätsbibliothek der Technischen Universität München
  En databas i samarbete mellan 325 europeiska bibliotek samt Library of Congress. Ca 23900 tidskrifter, 2820 endast online, 9 853 gratis (september 2005) – direkt till Musicology
 • tidskrift.nu : musik
  Svenska kulturtidskrifter
 • Svenska elektroniska tidskrifter och utländska  sådana av musikvetenskaplig karaktär katalogiseras i Libris, och upptas därför inte här. Använd Utökad sökning i Libris Webbsök med Materialtyp: Tidskrifter och E-resurser  (och Bibliotek: X för att se vilka Musik- och teaterbiblioteket registrerat).

Databaser över tidkriftsartiklar, betaltjänster

 • RIPM: retrospective index to music periodicals 1800-1950
  Avgiftsbelagd

Kommentarer

Kommentera