Helena Munktell

I biblioteket finns en stor mängd arkiv och samlingar efter personer, föreningar och institutioner som verkat på musikens och teaterns område. Observera att ytterligare handskriftsmaterial som inte ingår i dessa arkiv och samlingar finns att söka via bibliotekets not- och brevkataloger. Kontakta Raritetssamlingarna för att beställa fram arkivmaterial, köpa kopior eller få hjälp att hitta i samlingarna..

Gåva 1920

Den största delen av gåvan katalogiserad, se Musikaliekatalog -1985, samt Brevsamlingen (signum Mu:)

Autografer

Amours de mai Se Majnattsröster
Au seuil du printemps Se Valborgsmässoeld
Au temps de Sainte Brigitte Se Ulf och Ingrid
Afsked (Jag månde mig en afton). [För röst och piano]. Defekt.
Även blyertsskiss Fredrika Bremers minnesfest d. 31 okt 1901 Se Slutkör
[Bränningar] Sur les brisants. Op. 19. [För orkester]. Part.
[Bränningar] Les brisants. Tableau symphonique. Op. 19. [För orkester]. Part.
[Bränningar] Les brisants. Pièce symphonique. [För orkester]. Klav., skiss
Även blyertsskiss med rubrik: Bränningar
[Dalsvit] Suite Dalécarlienne. Composée pour orchestre. Part. [sats 1 saknas]
Dalsuite. Suite Dalécarlienne. <Pianoarrangement>. Skisser
Damkörer vid pianoforte. [Innehåll: Maj (I ljusa skyar går solen). Poesi af Oscar Levertin ; Äppelträdets visa (Kom till min blommande kvist). C. Gellerstedt ; Hymn (Glemt er hver en Sorg). C. Hostrup]. [För SSAA och piano]. Part. [nr 2 i ms.]. Även blyertsskisser
Davids psalm (Den sig åt Herrens namn) Se Sverige i sigte
D'un berceau (Dors ma petite mère). Poésie de A.L. Hettich. [För röst och piano]. 2 ex.
Dvärgen (Verldar en gång). Sång med piano. [Blyerts]. Även blyertsskisser
Fjerran på enslig stig. Ord af Daniel Fallström. [För röst och piano]. 3 ex., varav 1 blyerts
Fjerran på enslig stig. Satt för femstämmig manskör eller qvartett med barytonsolo. Part.
Från Birgittas tid Se Ulf och Ingrid
Gammal kaffe- o namnsdagsvisaa (Så få vi). [För SATB?]. Part. + 1 st.
"Hell dig, Emma, solomstrålad..." [För SSA]. Part. + 2 st.
"Ho vill väl djupet mäta..." [För SATB?]. Part. [början saknas]. Även blyertsskiss
Hymn Se Damkörer vid pianoforte
Hymn för tre fruntimmersröster (I morgonstunden stilla). Till min mor på dess 61sta födelsedag. [För 3 röster och orgel]. Part. [blyerts]
[I Firenze. Skisser]
I grottan (Kom min älskling). Poesi af Victor Medin. [För röst och piano]. [Blyerts]
Invocation poëtique (Dis moi mobile). Poësie d'August Lacoussade. Paris 1885.
[För röst och piano]. Titel autogr., samt inskriven svensk översättning, samt tillagd svensk titel: Längtan <Méditation>. Även 1 ex. blyerts utan titel
Isjungfrun Se Polardrottningen
Jul (Det rufvar mörker) af E. Sparre. Tonsatt för mezzo <solo eller med fruntimmerskör> vid piano. Part., förlaga för tr. 1913. Även version för röst och piano samt skisser
Jul (Det rufvar mörker) Poesi af E. Sparre. [För röst och piano]
Kantat komponerad till Kvinnokongressen d. 21 sept. 1897 (Framåt vandra). Poesien af H. Widmark. [För S solo, SSAA, piano och orgel]. Part. + solost.Även skiss
Kantat till invigningen af Svenska kyrkan i London (Den sig åt Herrens namn). Ord af Edvard Evers. [För solokvartett, barnkör, bl kör (SSATB) och orgel]. Part., 4 ex.
Konvalj (En bedjande Mariabild). Poesin af J. Nyblom. [För SSAA med piano-utdrag]. Part. Även 1 ex. utan piano i blyerts
Kleines Trio. [För piano, violin och violoncell]. Part. + 2 st. Även utkast och skiss
[Kvartett, stråkar. Skisser]
Långt bort i fjellarna. Folkvisa. [För TTBB]. Part. Även 1 ex. blyerts
Längtan Se Invocation poëtique
Maj Se Damkörer vid pianoforte
Majnattsröster (Hör hur den kallar oss). E.A. Karlfeldt. [För röst och orkester]. Part. [blyerts]
Majnattsröster (Hör hur den kallar oss). [För röst och piano]. Senare inskriven titel och text: Amours de mai (Une voix chante)
Méditation Se Invocation poëtique
Mellan himmel och haf (Högt öfver bogen). Ord af Dan. Fallström. [För röst och piano]. Även 1 ex. blyerts
Morgonhelsning till min mor d. 24 juli (När nattens skuggor). Ord och musik ... [För SSAA]. Part. Även blyertsskisser
Natt (I natten sakta skrider). Ord och musik... Mansqvartett. Part., 2 ex.
[Polardrottningen] Vision polaire (Plus loin, plus haut! = Der borta i bländande ljuset) Poësie de E. de Sparre. Adaptation française de A.L. Hettich. Composé pour bariton et orchestre. Op. 20. Part.
[Polardrottningen] Isjungfrun (Plus loin, plus haut!) <Vision polaire>. Poesi af E. Sparre. Komponerad för bariton och orkester. Op. 20. [Omslagstitel. Rubriktitel:] Vision polaire. Part. [blyerts]
Polardrottningen (Der borta i bländande ljuset). Ballad af Emma Sparre satt för baryton vid piano
Polardrottningen (Der borta i bländande ljuset). [För röst och piano]
[Polardrottningen] Vision polaire (Plus loin, plus haut!). Poésie de Mlle Sparre. Adaptation française de A-L. Hettich. Composé pour bariton et orchestre. Op. 20. <Piano et chant>
[Polardrottningen] Isjungfrun (Der borta i bländande ljuset). Vision polaire. Poem af E. Sparre tonsatt för baryton med orkester eller piano. [För röst och piano]. S. 1-3 + 6-9 är ms. Även fransk text
Sensitiva (Kläd din själ). Poesin af J. Nyblom. [För SSAA med pianoutdrag]. Part.
Serenad (Du strålar uppe på balkongen) af Daniel Fallström satt för bariton med piano. Även fransk och tysk text Även blyertsskiss
"Silkessko over gylden laest..." [För TTBB?]. Blyertsskiss
Slutkör vid Fredrika Bremers minnesfest d. 31 okt. 1901 (När lifvets skuggor). [För SSAA, piano och orgel]. Part.
Sonate pour piano et violon [Ess-dur]. Part. + st.
[Sonat, violin och piano samt Sonat, piano. Utkast; ungdomsarbeten?]
Sonnet (Si tu le voulais). Poésie de L. Valade. [För röst och piano]
Sof, sof (Sof, sof, sof lugnt). 5 stämmig. Ord och musik... [För SSATB och orgel]. Part. Även blyertsskiss
Sof, sof (Sof, sof, sof lugnt). 4stämmig. Ord och musik... [För SATB och orgel]. Part.
Stor kattfuga. 1868. [För piano]
Strengnäs (Du blomsterbrud på grönan ö). Ord af V. Modin. Mansqvartett. Part. [blyerts]
Suite Dalécarlienne Se Dalsvit
Sur les brisants Se Bränningar
Svalan (Mot Nordens haf). Text af Böttiger. [För röst och piano]. Även blyertsskiss
Sverige i sigte (I aftonens timma jag vänder). Mansqvartett. Part. Med: Davids psalm No [utan nr] (Den sig åt Herrens namn). Satt på vers af Evers. Mansqvartett. Part. Även 1 ex blyerts samt skiss
Sång till skogen (I tårar badad stod). Blandad kör. 1891. Part., 3 ex.
[Trio, piano, violin, violoncell. Utkast och skisser]
Trollmakt (Se ej på mig). Sång för mezzosopran till ord af Emma Sparre. [För röst och piano]. Även 1 ex. blyerts
Ulf och Ingrid (Norr om blåa kyrkan). C.D. af Wirsen. Part. [blyertsskiss]. Löst titelblad: "Au temps de Sainte Brigitte". "Från Brigittas [sic] tid". <Ulf och Ingrid>. Även textblad samt blyertsskisser
Upp till Salem (Si, mitt hjerta det längtar). Biblisk studie af Fröding. Damkör med altsolo [och piano]. Part. [blyerts][oavsl.] Även blyerts- skisser
Upp till Salem (Si, mitt hjerta det längtar). Poesi af G. Fröding. Damkör med alt eller barytonsolo [och piano]. Part. [bläck och blyerts][oavsl.]
"Uti en dal af ljuflig dager..." Melodist. [blyerts]
Valborgsmessoeld <Au seuil du printemps>. Poëme pour orchestre. Skisser
Vision polaire Se Polardrottningen
Åter i Sorrento (Sorrento, än i grönt). Carl Snoilsky. [För röst och piano].
Även blyertsskiss
Äppelträdets visa Se Damkörer vid pianoforte
Österns natt (Redan natten svept). Duett för sopran och alt. ... Poesin af H. Widmark. [För SA och piano]. Även 1 ex. blyerts. Härtill skisser för röster och orkester

Skisser, kontrapunktövningar, texter

Manuskript

A Florence Se I Firenze
Amours de mai Se Majnattsröster
Barcarolle pour orchestre. Part.
Fredrika Bremers minnesfest d. 31 okt 1901 Se Slutkör
[Bränningar] Sur les brisants. Tableau symphonique. Op. 19. [För orkester]. St., 2 uppsättningar
Ce qu'entendent les nuits Se Majnattsröster
[Dalsvit] Suite Dalécarlienne. [För orkester]. Ändringar till st.
Damkörer vid pianoforte. [Innehåll: Maj (I ljusa skyar går solen). Poesi af Oscar Levertin ; Äppelträdets visa (Kom till min blommande kvist). C. Gellerstedt ; Hymn (Glemt er hver en Sorg). C. Hostrup]. [För SSAA och piano]. Part. + st.
Tvenne damkörer. I. Sensitiva (Kläd din själ). II. Konvalj (En bedjande Mariabild). Ord af J. Nyblom. Op. 22. [För SSAA med pianoutdrag]. Part. + st. [Ernst Ellbergs piktur]
"En liten fågel sjöng..." [För SSAA]. Part., 2 ex. + st.
Fjerran på enslig stig. Ord af Daniel Fallström. [För röst och piano]. 2 ex.
Hymn Se Damkörer vid pianoforte
[Hymn] Till min mor (I morgonstunden stilla). Morgonhelsning på födelsedagen d. 24 nov. 1878. [För 3 röster och orgel]. Part., 2 ex. + st.
[Hymn] Trio Hymn för tre fruntimmersröster (I aftonstunden stilla). [Texten ändrad. För 3 röster och orgel]. 2 st.
I Firenze. Opera comique i en akt af Daniel Fallström. Part.
[I Firenze] A Florence. Opéra comique en un acte de Daniel Fallström. Traduction française de Armand Silvestre. Klav. Härtill franskt text- häfte, 3 ex.
I Firenze. Div. delar, med svensk och tysk text, och st.
Invocation poëtique (Dis moi mobile). Poésie d'August Lacoussade. [För röst och piano].
[Invocation poëtique] Längtan <Méditation> (Dis moi mobile = O säg, du blida stjärna). Sång för mezzosopran vid piano till poesie af August Lacoussade. Isjungfrun Se Polardrottningen
Jul (Det rufvar mörker) af E. Sparre tonsatt för en röst, eller med damkör, vid piano. Part. + 24 körst. Del av titeln i autogr.
Kantat vid Kvinnokongressen d. 21 sept. 1897 (Framåt vandra) af H. Widmark. Satt i musik för sopran solo, kvinnokör, orgel och piano. Part., 2 ex. + kör- och orgel-st.
Kantat till invigningen af Svenska kyrkan i London (Den sig åt Herrens namn). Ord af Edvard Evers. [För solokvartett, barnkör, bl kör (SSATB) och orgel]. Div. st. + körpart. i ljuskopia, 4 ex.
Konvalj Se Tvenne damkörer
Längtan Se Invocation poëtique
Maj Se Damkörer vid pianoforte
Majnattsröster Amours de mai Ce quéntendent les nuits (Une voix chante au loin = Hör hur den kallar oss). Poésie suèdoise de E.A. Karlfeldt. Adaptation française de A-L. Hettich. [För röst och piano]
[Majnattsröster] Amours de mai (Une voix chante au loin). [För röst och piano]
Méditation Se Invocation poëtique
Mellan himmel och haf (Högt öfver bogen). [För röst och piano]
[Morgonhelsning till min mor d. 24 juli] (När nattens skuggor). [För SSAA]. Part. + st. Även st. SATB
Polardrottningen (Der borta i bländande ljuset). Ballad af Emma Sparre satt för baryton vid piano. Även orkesterst.
Sensitiva Se Tvenne damkörer
Serenad (Du strålar uppe på balkongen) af Daniel Fallström satt för bariton med piano. Även fransk och tysk text
[Serenad] Sérénade (Divine! Quand tu vas) Adaptation française de A.L. Hettich. [För röst och piano]. Även tysk text
Si tu le voulais Se Sonnet
Slutkör vid Fredrika Bremers minnesfest d: 31 okt: 1901 (När lifvets skuggor). [För SSAA, piano och orgel]. Part. + kör- och orgel-st.
Sonnet (Si tu le voulais). Poésie de Léon Valade. [För röst och piano]. 4 ex. Härtill 2 ex. med titeln ändrad till "Si tu le voulais-". Sonnet. Poésie de A.L. Hettich
Sof (Sof, sof, sof lugnt). [För röst och piano] Även 1 ex. förkortad
Sof, sof! (Sof, sof, sof lugnt). [För SATB och orgel]. Bearbetning af Ernst Ellberg. 1921. Part. [Ellbergs autogr.]
Sov Se även Trohet
Strengnäs (Du blomsterbrud på grönan ö). Ord af V. Modin.
Mansqvartett. Part.
Till min mor Se Hymn
Trohet (Den kärlek till dig). I fokton. Ord af A. Lindblad. [För röst och piano]. Även 1 ex. med texten inskriven av H.M. med: Sof, för röst och piano, och Det förste Mödes södme, för röst
Vision polaire Se Polardrottningen
Åter i Sorrento (Sorrento, än i grönt). Carl Snoilsky. [För röst och piano]. 2 ex.
Återkomst (Med gnistrande vin), Poesi af Gustaf Meer. [För röst och piano].
3 ex.
Äppelträdets visa Se Damkörer vid pianoforte
Österns natt (Redan natten svept). Duett för sopran och alt. ... Texten af H. Widmark. [För SA]

Tryck (förlag)

[Avsked] Exil d'amour (Un soir j'allai = Jag månde mig). "Visa i fotkton [sic]". Mélodie en style populaire. Poésie populaire suédoise. Adaptation française de A.L. Hettich. [För röst och piano] (Leduc) 3 ex.
Ce qu'entendent les nuits Se Dix mélodies
Le chant du pommier Se Trois choeurs
Trois choeurs sur des poésies scandinaves pour voix de femmes avec accompagnement de piano. I. Soir de mai (Le clair soleil = I ljusa skyar går solen). <Maj>. Poésie de Oscar Levertin. Adaptation française de M. Fournaise. ; II. Le chant du pommier (Viens à ma branche = Kom till min blommande kvist). <Äppelträdets visa>. Poésie de C. Gellerstedt. Adaptation française de M. Fournaise. ; III. Hymne (Loin sont les chagrins = Glemt er hver en Sorg). <Hymn>. Poésie de C. Hostrup. Adaptation française de A.L. Hettich. [För SSAA och piano]. (Leduc). Part.
Dans le lointain des bois Se Fjerran på enslig stig Se även Dix mélodies
La dernière berceuse Se Sov, sov Se även Dix mélodies
D'un berceau Se Dix mélodies
Exil d'amour Se Avsked Se även Dix mélodies
Fascination Se Trollmakt Se även Dix mélodies
Fidélité Se Dix mélodies
Fjerran på enslig stig. Ord af Daniel Fallström. [För röst och piano]. (Abr. Lundquist) 2 ex. Även 1 ex. med inskriven fransk text: Dans le lointain des bois samt 1 ex. med tysk: Fern in Waldeinsamkeit. Härtill 3 ex. klipp ur Idun Se även Dix mélodies
Det förste möde Se Fyra sånger
Humoresque för piano. (Elkan & Schildknecht) Även korrektur
Hymne Se Trois choeurs
[I Firenze. O fagra barn] Romans ur op "I Firenze" (O fagra barn). Text af D. Fallström. Klav. Klipp ur Konstnärklubbens julblad
I Firenze. Tror ni en kvinna Se Dix mélodies
Isjungfrun Se Polardrottningen
Jul (Det rufvar mörker). E. Sparre, tonsatt för en röst eller med damkör vid piano. Part. (Abr. Lundquist) 3 ex. Även korrektur 1913 samt häftet Julhälsning i toner 1900, där verket ingår
Maj Se Trois choeurs
Majnattsröster Se Dix mélodies
Mellan himmel och haf (Högt öfver bogen). [För röst och piano] (Elkan & Schildknecht) Korrektur
Dix mélodies pour chant et piano. Édition pour voix graves. [Innehåll: Sérénade (Divine! quand tu vas = Du strahlest oben) ; Dans le lointain des bois (Dans le = Fern in Waldeinsamkeit ; Ce quéntendent les nuits. Maj- nattsröster (Une voix chante = Hör hur den kallar oss) ; D'un berceau (Dors, ma petite mère) ; Cantilène de l'opéra comique "A Florence" (Croyez-vous donc = Tror ni en kvinna) ; Fascination (Voile tes yeux) ; La dernier berceuse (Dors, dors) ; Exil d'amour. Visa i folkton (Un soir j'allais = Jan månde mig) ; Si tu le voulais. Sonnet ; Fidélité (L'aveu murmuré tout bas)]. (Leduc) 3 ex.
[Polardrottningen] Isjungfrun (Der borta i bländande ljuset = Plus loin, plus haut!). <Vision polaire>. Poem af E. Sparre tonsatt för tenorbaryton med orkester eller piano. [För röst och piano] (Elkan & Schildknecht) 3 ex.
[Serenad] Sérénade (Divine! Quand tu vas = Du strahlest oben) Adaptation française de A.L. Hettich. [För röst och piano] (Leduc) Se även Dix mélodies
Salut Sorrente Se Åter i Sorrento
Si tu le voulais Se Sonnet Se även Dix mélodies
Soir de mai Se Trois choeurs
Sonate pour piano et violon [Ess-dur]. (E. Demets) Part. + st., 3 ex.
[Sonnet] Si tu le voulais. Poésie de A.L. Hettich. 1. en Fa ; 2. en Sol. [För röst och piano] (Leduc)
[Sov, sov] La dernière berceuse (Dors, dors, dors en la paix). Adaptation française de A.L. Hettich. 1. en Mi b [3 ex.]; 2. en Mi . [För röst och piano] (Leduc)
Fyra sånger för en röst vid piano. [Innehåll: Det förste möde ; Sof! Sof ; Åter i Sorrento ; Trohet] (Huss & Beer). 2 ex. med rättelser, 1 ex. rent
Trohet (Den kärlek till dig). Visa i folkton för en röst vid piano. (Elkan & Schildknecht) 3 ex. Se även Fyra sånger Se även Dix mélodies, nr 10 Trollmakt (Se ej på mig). Ord af Emma Sparre. [För röst och piano]. (Elkan & Schildknecht) 2 ex. Även inskriven fransk titel och text: Fascination (Voile tes yeux)
[Trollmakt] Fascination (Voile tes yeux). Mélodie. Adaptation française de A.L. Hettich. 1. en Mi b ; 2. en Fa. [För röst och piano] (Leduc)
Vision polaire Se Polardrottningen
Åter i Sorrento (Sorrento, än i grönt = Salut Sorrente) <Salut Sorrente>. Sång för en röst vid piano. (Elkan & Schildknecht) 3 ex. Se även Fyra sånger
Äppelträdets visa Se Trois choeurs
Österns natt (Redan natten svept). Duett för sopran och alt med piano till text af H. Widmark. (Abr. Lundquist) 3 ex.

Arrangemang [?]/Avskrifter

(Helena Munktells piktur och manuskript, bläck och blyerts)
Dalvisa (Om sommaren sköna). 2 st.: A, Bar.; vad saknas?
Folkvisa (Inge' lås och ingen nyckel). [För solo och kör, SSAA]. Part. + st.
Neckens polska (Djupt i hafvet). [För SSA]. Part. + st.
"Tänker du att jag förlorader är..." [För SSA]. Part. + st.
[Bellman, C.M.] Fiskafänget (Opp, Amaryllis). [För solo och kör, SSAA]. Part. + st.
[Haeffner, J.C.F.] Trio (Härold för den unga Flora). [För SSB]. Part. + st.
Lindblad, A.F., Tanken (Tanke, se hur fogeln svingar) af Lindblad. Ord af Runeberg. [För STB]. St.
[Lindblad, O.] Hymn till Konungen (Ur svenska/qvinno hjertans djup). [För SSAA]. Part. + st.

Verk av andra

HJELM*, A. (dvs Amalia Hjelmstierna, född Munktell) [Alla verk till egna texter, om ej annat anges, för röst och piano i tryck. Många finns även i skisser samt utskrivna [och rättade] av K. Bäck, C. Nordqvist och E. Sjögren. Härtill vissa utskrifter av kopist].
Barmhärtighet (Har du sett ett flarn). [Endast ms.]
3 Dal-låtar. Vallkullans visa (Vallkullan hemma är) ; Täppliss Annas visa (Kossa bana kom) ; Bjursgummans visa (Fel-Pelles Olles), för en röst vid piano. Op. 2.
Näckrosen (Näckros hvit på svala vågor). Sång vid piano.
Fem Sange för Mezzo Sopran med Pianoaccompagnement. No 1, Edelweiss (Fostrad ej av salen) ; No 2, Wallvisa (Ränna dagen lång) ; No 3, Hösttankar (Om än inom klostermurar) ; Nr 4, Välkommen åter (Glad jag dig helsar) ; No 5, Sång till qvällens stjerna (Aftonstjerna blid).
Synvidder (Har på fjellvidderna). Sång vid piano.
Vaggsång (Slumra, slumra ljuft). För en röst med piano. Op. 3.
Vårvisa (Från granskogen drifvan). Sång vid piano. Ord och musik...

Skisser

Tryckta verk av andra med ded.

Div. okända pikturer och verk, bl a stämmor till Marsch och Polska.
Avskrifter samt två tryck med ded. från F. Huss och G.A. Sundell

Diverse

Verkförteckning, klipp, program, 3 foton med dedikationer från B. Godard, A. Silvestre och V. d'Indy, mm. 1 kapsel

Foton, Moderna klipp och kassettband. 1 kapsel

Fotografier:
Porträtt av Benjamin Godard
Porträtt av Armand Silvestre
Porträtt av Vincent d'Indy

 

Förteckningen upprättad i maj 1993 av Anna Lena Holm