Valborg Aulin

I biblioteket finns en stor mängd arkiv och samlingar efter personer, föreningar och institutioner som verkat på musikens och teaterns område. Observera att ytterligare handskriftsmaterial som inte ingår i dessa arkiv och samlingar finns att söka via bibliotekets not- och brevkataloger.

Kontakta Raritetssamlingarna för att beställa fram arkivmaterial, köpa kopior eller få hjälp att hitta i samlingarna.

Gåva 1962/170

från brorsdottern Stina Carlstedt

Autografer

Barcarolle Se Tre körer
Deine weissen Lilienfinger Se Fyra sånger
Der Mond ist aufgegangen Se Fyra sånger
Dina liljevita fingrar Se Fyra sånger
En tindrande stjerna faller Se Fyra sånger
Es fällt ein Stern herunter Se Fyra sånger
Fullmånen sin strålflod gjuter Se Fyra sånger
För länge se'n (Den gamla, gamla visan). Ord af K.A. Melin. [För röst och piano]
"Herr Olof" (På ängen under det mörka fjället). Ballad af C.D. af Wirsén componerad för tenor, chör & orkester. 1880. Part. [s. 1 saknas; många rättelser], klav.
Ich stand in dunkeln Träumen Se Fyra sånger
Jag stod försänkt i drömmar Se Fyra sånger
Julsång (Dagen uppgår) af K.A. Melin <efter Thmas Moore> komponerad för blandad kör med orgelackompanjemang. Op. 23. Part. 2 ex., orgelst. + 25 sångst.
Klagar rosen, klagar kaprifol? Se Tre körer
Kom! (Om en sorg ditt hjerta gömmer). Ord af C.D. af Wirsén. [För röst och piano]
Tre körer för fruntimmersröster [SSAA] med piano-ackompagjemang. [Innehåll: [1]. När rosorna blomma (Rosor, rosor, vackra rosor). Ord af J. Lamm ; [2]. Barcarolle (Svagt klingar aftonklockans sång). Ord af K.A. Melin efter Thomas Moore ; [3.] Klagar rosen, klagar kaprifol? Ord af J. Lamm.] Part., 2 ex., 1 endast nr 2-3, + 26 sångst. med ordningen 2,3,1.
Min lycka varade så kort. [För SATB]. Part.
Miniature. Piano.
När rosorna blomma Se Tre körer
"Pie Jesu Domine". Missa sollemnis componerad för kör och orchester. Op. 13. Till Ludvig Normans minne. Partitur., klaverutdrag.
Procul este! (Gå stum, ja stum). [För solo, bl kör och stråkar]. Klav. [blyerts]; Blyertsskisser
[Sonat, piano, op. 14, f-moll] Sonat för piano. Op. 14. [Många strykningar och rättelser]
[Sonat, piano, op. 14, f-moll] Grande Sonate sérieuse för pour le piano. Op. 14. [Renskrift]
[Sonat, violin, piano, g-moll] Sonate för piano och violin. Part. + st.
Suite [d-moll] för piano.
Fyra sånger ur Heines "Buch der Lieder". Op. 9. [För röst och piano. Innehåll: I. Es fällt ein Stern herunter = En tindrande stjerna faller ; II. Ich stand in dunkeln Träumen = Jag stod försänkt i drömmar ; III. Der Mond ist aufgegangen = Fullmånen sin strålflod gjuter ; IV. Deine weissen Liljenfinger [sic] = Dina liljehvita fingrar]. Nr 1-2 även separat för bas och piano med endast tysk text.
Säg ej så. <Efter Th. Moore.> [För röst och piano]
Tableaux Parisiens. Suite pour orchestre. Part. [sista bl. saknas]
Der Todtengräber (Ich grabe). [För bas och piano]
Var det en dröm? [För stråkar med obligat violin]. Part.
Veni Sanctu Spiritus. Hymn för blandad kör och orkester. Op. 32. Klav., 2 ex. + 4 körst.
[Veni Sanctu Spiritus; arr. för dubbelkör och orgel ad lib.] Part. Även 1 ex. blyerts (inkompl.) samt skiss

Manuskript

Julsång (Dagen uppgår). [För bl kör och orgel]. Endast sångst.

Verk av andra:

Hill, Henry Morgon. 1909. [För piano] (Autograf?)

Tilläggsaccession 2012

Tryck

Roddaren - sång för 1 röst och piano. Text av Runeberg. Ingår i Svenska familjejournalen, 1881, s. 318-319, kopia
Saknaden - sång för 1 röst och piano. Text av Runeberg.Ingår i Svenska familjejournalen, 1886, s. 222-223, kopia

Förteckningen upprättad i juli 1994 av Anna Lena Holm.