Amanda Maier

I biblioteket finns en stor mängd arkiv och samlingar efter personer, föreningar och institutioner som verkat på musikens och teaterns område. Observera att ytterligare handskriftsmaterial som inte ingår i dessa arkiv och samlingar finns att söka via bibliotekets not- och brevkataloger. Kontakta Raritetssamlingarna för att beställa fram arkivmaterial, köpa kopior eller få hjälp att hitta i samlingarna.

Amanda Maier, gift Röntgen (19/2 1853–15/7 1894 enligt Sohlex, 20/2 1854–15/6 1894 enligt gravstenen, född 20/2 1853 enligt Födelse- och dopboken, död 15/6 1894 enligt samtida dokument.)

Deposition 1997/7 med tilläggsaccession 1998/7(*), 2013/20, 2016/32, 2018/1 samt 2018/14.

Autografer

[Konsert, violin, orkester, d-moll] Concerto für Violine mit Begleitung des Orchesters. 1875. Part. + klav. + solost.

[Kvartett, piano, stråkar, e-moll] Quartett für Clavier, Violine, Bratsche und Cello. 1891. Part.

[Kvartett, stråkar, A-dur]. Part.; sats 1 saknas. Härtill en kvartettsats i A-dur, part.-fragment, i annat pappersformat = sats 1?

[25] Preludier. 1869. [För piano]

Den sjuka flickans sång (Tysta minne). Wirsén. 1878. [För röst och piano]

[Sechs Stücke für Clavier und Violine. Delar]. 1878. Part., paginerat fragment; s. 13-14: Slutet av nr III i trycket ; S. 21-57: S. 21 omfattar slutet på stycke i F-dur, ej i tr. (även separat ex.) därefter följer "Nr 5" [= nr V i tr.], Nr 6 [= nr IV], Nr 7 och 8 [ej i tr.], Nr 9 [= nr VI]

Ungt mod (Fins ej lots?). 1878. [För röst och piano]

Aftonklockan [för röst och piano, 1878, tx Wirsén] och Sången [för röst och piano, 1878, tx Wirsén]. Tilläggsaccession 2013.

Trio Ess-dur [för piano, violin och cello, ca 1874]. Partitur och stämmor (vl+vlc). Tilläggsaccession 2018.

Tryck

5 December 1880. St Nicolas-Schwank aus Amsterdam ... Julius Röntgen und Amanda Röntgen, geb. Maier ... [Saml. innehållande 10 nr, den sista arr. av A.M.: "Allt under himmelens fäste". Schwedeische Volksmelodie für Violoncell [och piano].] Fotokopia

Dagböcker*

6 volymer daterade 1865–66, 1875-1876, 1877, 1878, 1879, 1880.

Diverse

Avskrift:
Haslinger, T., Sonatine [C-dur, för piano]. Blyerts

Blyertsskiss

Undervisningsintyg

Forskningsmaterial i kopior, foton av graven m.m.

Färgfotografier:
Amanda Maiers gravsten
Porträtt av äldre man i rullstol
Foto av konstverk föreställande man vid skrivbord

Tilläggsaccession 2016/32

Brev:

Fyra stycken brev från Amanda Maier-Röntgen till Bodil Hartmann-Neergaard, 16/6 1892, 10/10 1892, 22/5 1893 och 5/9 1893.

Musikalier/Verk av andra:

[Kolligatband innehållande verk för violin och piano]. Tryck och handskrifter. [Bach. Air, für violine aus der Ddur-Suite mss;  Schumann. Abendlied, arr. av Maier-Röntgen?, autograf; övrigt tryck].

Josephson, J.A. Svenska folkvisor satta för Piano-forte. Mss.

Tilläggsaccession 2018/1

Fotografier:

Porträtt av Amanda Maier, 14 stycken
Porträtt av Amanda Maier och Julius Röntgen [make]
Porträtt av Amanda Maier och Julius Röntgen [son]
Porträtt av Julius och Engelbert Röntgen [söner]
Porträtt av Carl Eduard Maier [far], 2 stycken
Porträtt av Elisabeth [Ellse] Maier Sjöbeck [mor], 3 stycken

Fotoalbum innehållandes 40 stycken fotografier, mestadels portträtt av en ung Amanda Maier.
Några fotografier förekommer andra familjemedlemmar på. På framsidan en etikett med texten: Amanda Maier, 1853-1894, Jeugd foto’s [ungdomsfotografier]. På insidan står det: Carolina Amanda Erika Maier, *Landskrona 20.2.1853, + Amsterdam 15.6.1894.

Förteckningen upprättad i juli 1997 och mars 1999 av Anna Lena Holm

Uppdaterad i februari och maj 2018 av Sebastian Lindblom