Instrument

De musikinstrument som har använts som arbetsredskap är kohorn, bockhorn och lur. De mera beständiga lurarna sätts samman av två urholkade halvor av trä och lindas med näver eller andra material. Enklare lurar av bark håller bara en kort tid. Lurarna saknar i regel fingerhål, och de toner som den spelande kan få fram är begränsade till naturtonskalan. Skickliga blåsare kan dock få fram melodier. Blåstekniken påminner om den som används när man spelar trumpet. Lurarna antas ursprungligen ha använts för att skrämma bort rovdjur med starka ljud och efterhand utvecklats till mera avancerade instrument. 

Lurar tillverkade av trä finns i många kulturer, ofta använda i samband med djurhållning. Det schweiziska alphornet är kanske det mest kända exemplet. I Sverige har lurarna kallats näverlurar eftersom de ofta lindats med björknäver eller långlurar på grund av instrumentens längd, cirka 1,5 meter.

Naturtonskalan på en svensk långlur/näverlur

Ljudexempel: Lurlåt från Evertsberg efter Tommos Kersti, Pelle Jacobsson. Ur Lockrop & vallåtar.  

Vallhornen tillverkas av horn som sågats av en slaktad ko eller bock. Hornet kokas rent från mjukdelarna och ett anblåsningshål sågas upp i den smala änden. På så sätt får man fram ett signalhorn. För att få fram olika tonhöjder och kunna spela melodier på hornet borrar man upp ett antal fingerhål, oftast endast tre eller fyra. Tonhöjden varieras dessutom med stoppteknik genom att den spelande för in vänsterhanden i tjockändan av hornet. Skickliga blåsare kan spela fiollåtar och vismelodier på horn. Ett kohorn kan höras över stort avstånd medan ett bockhorn, som är längre och smalare än kohornet, har en mjukare klang.

Ljudexempel: Hornlåt från Malung efter Nöstmo Halvar, Carl Gustaf Färje. Ur Lockrop & vallåtar.

Andra instrument i vallskogen var spelpipor och andra flöjtinstrument som var små och lätta att bära med sig. De användes främst för nöjes skull i pauser från arbetet på liknande sätt som vallvisor och andra visor sjöngs.

Ljudexempel: Polska efter farbrodern, Olof Jönsson. Ur Lockrop & vallåtar

Läs mer om den instrumentala fäbodmusiken i Folkmusikboken.

Läs mer

Kommentarer

Kommentera