Dokumentation och forskning

Vallmusik har dokumenterats främst av Svenskt visarkiv och Matts Arnberg för Sveriges Radio under perioden 1950-tal till 1980-tal men finns också i regionala arkiv. Ett urval fältinspelningar finns utgivna av Caprice Records på cd:n Lockrop och vallåtar. Mycket dokumentation har gjorts i Dalarna, Jämtland och Härjedalen, men bruket av vallmusik sträcker sig långt utanför inspelningsresornas räckvidd. Även i Norge finns riklig dokumentation. 

Lyssna på Svenskt visarkivs inspelningar av vallmusik och intervjuer med utövare.

Läs mer

  • Eklund, Robert, Anita McAllister och Fanny Pehrson. 2013. An acoustic comparison of voice characteristics in ‘kulning’, head and modal registers. I Robert Eklund (red), Proceedings of Fonetik 2013, the XXVIth Swedish Phonetics Conference (Studies in Language and Culture no. 21) pp. 21–24.
  • Ivarsdotter, Anna. Lockrop & vallåtar Ancient Swedish pastoral music. Texthäfte (svenska och engelska, 27 s.) till cd Lockrop & vallåtar/Ancient Swedish pastoral music. (Musica Sveciae/Folk Music in Sweden) CD Caprice CAP 21483, 1995.
  • Moberg, Carl-Allan 1955. Om vallåtar. 1. Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 1955.
  • Moberg, Carl-Allan 1955. Om vallåtar. 2. Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 1959.
  • Murstad, Anne 2003. Sireners sang eller himmelske samtaler? Noen perspektiv på framføring av lokk. Universitetet i Bergen, Griegakademiet. Hovedfagsavhandling i etnomusikologi.
  • Murstad, Anne 2009. Lokk som variasjonsteknikk og emosjonell kommunikasjon. I Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Red. Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem och Ingrid Åkesson. Oslo: Novus.
  • Tellenberg Uttman, Magdalena. Eine Untersuchung der Teiltonspektren bei Kulning- und Lockruftechniken anhand von Beispielen aus Schweden und Finnland. [Elektronisk resurs] STM online 2002  

Kommentarer

Kommentera