Samiska röster / Sáme jiena

I februari 1913 slog folkmusikinsamlaren Karl Tirén för första gången på sin fonograf för att spela in samisk jojk. Det blev starten för ett av de största inspelningsprojekten av samisk jojk i Sverige. Hundra år senare kan du nu lyssna på inspelningarna på webben.

Karl Tiréns alla inspelningar

Folkmusikinsamlaren Karl Tirén inledde sitt projekt att dokumentera den samiska jojken på vintermarknaderna i Arvidsjaur och Arjeplog i februari 1913.  I dag finns nära 300 inspelningar bevarade på vaxrulle från åren 1913–1915. Majoriteten av vaxrullarna finns i Svenskt visarkiv på Musikverket, ett tiotal finns i Institutet för språk och folkminnen

Till katalogen över Karl Tiréns inspelningar

Över 100 jojkare medverkade

Ett 100-tal kvinnor och män i åldrarna 9 till 77 år medverkar på de fonografcylindrar som identifierats som Tiréns upptagningar – ett flertal av rullarna har dessvärre gått sönder genom årens lopp. Fonografinspelningarna innehåller till största del jojkning, men det finns även exempel på samiskt berättande, dramatiserade dialoger i samband med frieri, spel på fadno (ett blåsinstrument av oboetyp tillverkat av fjällkvanne) och finska sånger. 

Läs mer om de som medverkade

Om den samiska jojken

Jojk är ett traditionellt samiskt sätt att sjunga. Vid sekelskiftet 1900 beskrev samen Kristoffer Sjulsson (1828-1908) jojk på följande sätt: ”[i jojken] uttrycker sångaren medels melodin sin uppfattning av en persons eller föremåls egenskaper även som sina egna känslor för den, man sjöng om, eller de minnen, som rörde sig i sinnet vid hågkomsten av en person eller ett föremål.” Beskrivningen ramar in jojkens traditionella kärna: en social kommunikationsform där intryck av personer, djur och platser – och relationerna till dessa – gestaltas i musik och text.

Läs mer om jojkning

Lyssna på inspelningarna

Hundra år efter att Karl Tirén gjorde sina första inspelningar av jojk tillgängliggörs det unika materialet i sin helhet på webben. Bakom projektet står Svenskt visarkiv på Musikverket i samarbete med Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (nu i Institutet för språk och folkminnen) och Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum. Ett urval av inspelningarna har tidigare givits ut på cd-skivan Samiska röster, Svea Fonogram (2003).

Lyssna på hela ljudsamlingen här

Så gjordes inspelningarna

Inledningsvis dokumenterade Karl Tirén melodierna i notskrift, men från och med 1913 fick han också möjlighet att göra ljudinspelningar med hjälp av dåtidens portabla ljudinspelningsteknik: vaxrullar till en fonograf. Naturhistoriska riksmuseets etnografiska avdelning (i dag Etnografiska museet) utrustade och bekostade inspelningsresor med fonografen.

Läs mer om fonograftekniken

På vaxrullarna spelade Tirén dels in samiska jojkare som var intresserade av att göra inspelningar, dels gjorde han upptagningar där han själv på fiol eller sång framförde några av sina tidigare upptecknade jojkningar. 

Läs mer om inspelningsresorna