Musik- och teaterbibliotekets låneregler

Uppdaterade låneregler från och med 2023-01-20

Lånekort

För att få lånekort behöver du vara 16 år eller äldre och ha en giltig fotolegitimation. Om du är yngre än 16 år kan du få lånekort om din vårdnadshavare också skriver under låneförbindelsen.

För att få låna med material hem behöver du ha en bostadsadress i Sverige. Om du inte har en bostadsadress i Sverige går det att låna och läsa material på plats.

Du ansvarar för alla lån som är registrerade på ditt konto. Kontot är personligt.

Du kan ha maximalt 75 lån samtidigt, varav maximalt 14 orkesterverk med komplett stämuppsättning.

Lånat material återlämnas i oskadat skick. Du ansvarar för att lånen återkommer i tid även om du är bortrest eller sjuk.

Du godkänner vår hantering av dina personuppgifter enligt GDPR.

Du blir automatiskt tillagd till vårt nyhetsbrev men kan när som helst avregistrera dig.

Lånetid

Lånetiden är 30 dagar för de flesta material. Om ingen står i kö kan du låna om materialet upp till sju gånger. Omlånetiden är 30 dagar.

Lånetiden för orkesterverk är 60 dagar. Om ingen står i kö kan du låna om orkesterverken upp till tre gånger. Omlånetiden för orkesterverk är 30 dagar.

Om det är fler än två låntagare i kö förkortas lånetiden till 14 dagar istället för 30 dagar. Kontrollera återlämningsdatum på ditt konto eller kontakta biblioteket.

En del material är läsesalslån och får läsas på plats i biblioteket. Det är markerat med ”läsesalslån” i katalogen. Enstaka stämmor ur kompletta orkesterverk tas fram endast som läsesalslån.

Påminnelser och förseningsmeddelanden

Du får en påminnelse tre dagar innan lånetiden går ut.

Om du inte återlämnar materialet får du två förseningsmeddelanden, efter två respektive tio dagar. Efter den andra påminnelsen spärras ditt konto från att reservera eller låna material. Spärren hävs när materialet återlämnas eller när ersättningsavgiften betalas.

Biblioteket tillhandahåller en service med att skicka påminnelser och förseningsmeddelanden, men vi garanterar inte att dessa når dig.

Bud kan låna material för din räkning om budet kan visa ditt lånekort eller din fotolegitimation. Du kan i förväg meddela biblioteket vem som får agera bud för dig och då behövs inget mer.

Ersättningsavgifter

Efter två förseningsmeddelanden skickas en faktura på ersättningsavgift för materialet ut.

Ersättningsavgifter för förkommet eller skadat material:

  • Böcker 700 kr
  • Noter 500 kr
  • Orkesterverk (med komplett stämuppsättning) 1500 kr
  • Enstaka stråkstämmor ur kompletta orkesterverk 300 kr/st
  • Enstaka övriga stämmor ur kompletta orkesterverk 500 kr/st
  • Enstaka tidskriftsnummer 150 kr/st
  • CD-skivor 150 kr

Biblioteket förbehåller sig rätten att pröva summan i varje enskilt fall.

Om du har betalat ersättningsavgift och sedan hittar materialet kan du inte få pengarna tillbaka.

Du ansvarar för eventuella kostnader för att skicka tillbaka materialet till biblioteket.

Gällande orkesterverk

Orkestermaterial kan bokas i förväg. Kontakta orkesteravdelningen.

Varje musikförening/orkester ska ha endast en låneansvarig.

Vid retur ska orkestermaterial vara sorterat i partiturordning.

Vid lån av endast ett partitur ur ett orkestermaterial, så är lånetiden 2 veckor.

Vid lån av enstaka stämmor ur ett orkestermaterial, kontakta orkesteravdelningen.

Vi lånar ut hela orkestermaterial för hemlån.

Skrivet av Musikverket den 17 december, 2019
Kategorier:
Nyckelord:

Kommentarer

Kommentera