Internetresurser för musikbibliotekarier

Biblioteket är en av huvudinstitutionerna för musikkatalogisering i Sverige. Dessa länkar använder vi i arbetet.

Katalogiseringshjälpmedel

Kommentarer

Kommentera