Dans

Dokumentation av folklig dans i dagens Sverige samt bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet inom genren. Verksamheten är främst inriktad mot folklig dans i vid bemärkelse, det vill säga olika typer av dans som förekommer när man går ut och roar sig. 

Arkivet för folklig dans

Visarkivets största och viktigaste samling är Arkivet för folklig dans som bildades av Henry Sjöberg 1965. Arkivet innehåller bland annat filmer, dansböcker, uppsatser, dansbeskrivningar, noter, fotografier och pressklipp från dansföreningar, danslärare, danskurser och seminarier.

Person- och organisationsarkiv

Dessutom ingår ett antal separata person- eller organisationsarkiv, till exempel från:

Ta del av danssamlingarna

Danssamlingarna förvaras i Visarkivets lokaler i Gäddviken i Nacka och studeras på plats. Besökare tas emot efter överenskommelse. 

Boka besök via Visarkivets expedition
E-post: visarkivet@musikverket.se
Telefon: 08-519 554 88

Queerdans i Sverige

Queerdans handlar om att ifrågasätta heteronormen i dans, till exempel frångås vanan att det alltid är mannen som för och kvinnan som följer. Queerdans finns inom flera olika pardansgenrer, till exempel queertango, queersalsa, queerlindy och queerpolska. Musikverket har i ett dokumentationsprojekt samlat kunskap om queerdans som företeelse i Sverige. Resultatet av arbetet, i form av inspelningar, intervjuer och annan dokumentation, finns arkiverat i Svenskt visarkiv. 

Lär dig mer om queerdans, se filmer och läs intervjuer med dansare i presentationen Det queera dansgolvet.