Prislistor

Kopiering självservice

Papperskopior

2 kr per papper 

 

Skanning till e-post/USB-minne

Kostnadsfritt

 

Köp av USB-minne 

50 kr

 

Kopior av raritetsmaterial

För att skydda raritetsmaterial och undvika skador skannas materialet av biblioteket. För att beställa skanning, kontakta låneexpeditionen: 08-519 554 12 eller rarecoll@musikverket.se

Skanning av raritetsmaterial, papperskopia

50 kr (grundavgift)
+ 8 kr per sida

 

Skanning av raritetsmaterial, digitala filer på CD/DVD

50 kr (grundavgift) + 30 kr (CD/DVD)
+ 4 kr per digital kopia

 

Kopia av hel mikrofilm

50 kr (grundavgift) + 500 kr

 

 

Fjärrlån

Utlån till andra bibliotek i Sverige

Gratis

Beställs via respektive bibliotek.

Papperskopior eller skannade kopior (pdf) till andra bibliotek

 

1-9 st. gratis
10-19 st. 50 kr
20-30 st. 100 kr
Därutöver 4 kr per kopia

Beställs via respektive bibliotek. Faktureras.
Portokostnad läggs till vid fakturering till utlandet. Ej momspliktigt.

Inlån från andra bibliotek inom Norden

Gratis

Ej avhämtat material debiteras.

Inlån från andra bibliotek utanför Norden

200 kr per lån

 

Beställning av kopior från andra bibliotek

Faktisk kostnad

 

 

Expertförfrågningar

Hjälp att söka i bibliotekets kataloger är alltid kostnadsfri.

Expertförfrågningar, den första halvtimmen

 Kostnadsfritt

 

Expertförfrågningar, för enskilt bruk

200 kr per timme

 

Expertförfrågningar, för kommersiellt bruk

400 kr per timme

 

 

Övrigt

Porto

Faktisk kostnad

 Inklusive moms inom Sverige.

Administrativ avgift

15 kr

På fakturor till utlandet

Prislista över böcker