Prislistor

Kopiering självservice

Papperskopior: 2 kr per papper
Skanning till e-post/USB-minne: Kostnadsfritt
Köp av USB-minne: 65 kr

Kopior av raritetsmaterial

För att skydda raritetsmaterial och undvika skador skannas materialet av biblioteket. För att beställa skanning, kontakta låneexpeditionen: 08-519 554 12 eller specialsamlingar@musikverket.se.

Skanning av raritetsmaterial, papperskopia: 50 kr (grundavgift) + 8 kr per sida
Skanning av raritetsmaterial, digitala filer på CD/DVD: 50 kr (grundavgift) + 30 kr (CD/DVD) + 4 kr per digital kopia
Kopia av hel mikrofilm: 50 kr (grundavgift) + 500 kr

Fjärrlån

Utlån till andra bibliotek: Gratis, beställs via respektive bibliotek.

Papperskopior eller skannade kopior (pdf) till andra bibliotek:
1-9 sidor gratis
10-19 sidor 50 kr
20-30 sidor 100 kr
Därutöver 4 kr per kopia
Beställs via respektive bibliotek. Faktureras.
Portokostnad läggs till vid fakturering till utlandet. Ej momspliktigt.

Inlån från andra bibliotek inom Norden: Gratis. Ej avhämtat material debiteras.
Inlån från andra bibliotek utanför Norden: 200 kr per lån
Beställning av kopior från andra bibliotek: 75 kr/artikel eller verk

Expertförfrågningar

Hjälp att söka i bibliotekets kataloger är alltid kostnadsfri.

Expertförfrågningar, den första halvtimmen Kostnadsfritt
Expertförfrågningar, för enskilt bruk: 200 kr per timme
Expertförfrågningar, för kommersiellt bruk: 400 kr per timme

Övrigt

Porto: Faktisk kostnad. Inklusive moms inom Sverige.
Administrativ avgift: 15 kr på fakturor till utlandet
Prislista över böcker