Alströmer-samlingen

I biblioteket finns en stor mängd arkiv och samlingar efter personer, föreningar och institutioner som verkat på musikens och teaterns område. Observera att ytterligare handskriftsmaterial som inte ingår i dessa arkiv och samlingar finns att söka via bibliotekets not- och brevkataloger. Kontakta specialsamlingar@musikverket.se för att beställa fram arkivmaterial, köpa kopior eller få hjälp att hitta i samlingarna.

Manuskripten

Alströmersamlingen kom till biblioteket 1949. Den omfattar 231 tryckta kompositioner och ca 700 manuskript, huvudsakligen efter Patrick Alströmer (1733-1804).

 De tryckta verken finns endast i bibliotekets kortkatalog.

Manuskripten finns endast som kopior av RISM-katalogen och dessa finns nu i denna förteckning, upprättad efter de kort som skickats till RISM-centralen i Tyskland. Därför är eventuella kommentarer skrivna på tyska. Enligt RISM:s regler anges föredragbeteckningen på enstaka verk utan pregnant titel för att t.ex. kunna åtskilja olika sinfonior i D-dur.

Efter dateringen står ofta t.ex. ”H/N 62”. Detta är en identifikation av den kopist som skrivit ut/på ett verk. ”H” står för handstil, d.v.s. textpiktur, ”N” för notskriften. Om inte något namn tillagts betyder det att kopisten är anonym – H/N 62 är således ett verk skrivet med såväl text som noter av den anonyme kopisten nr 62.

 Om kopisten identifierats har dateringen av verket kunna göras med ledning av dödsåret.

 Eventuell närmare information kan hämtas på RISM:s CD-ROM, serie A/II handskrifter, online från vissa datorer i biblioteket, eller via förfrågningar till bibliotekets raritetsavdelning, specialsamlingar@musikverket.se.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 146

146:1     Abos, Girolamo

[Aria aus] Argentina = del Sigr Girolamo Abos ”No non mi so risoluere...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 476

Partitur: 1 vol., 5 f. [Für T u. Orch] [Inkompl.]

 

146:2     Abos, Girolamo

[Aria] Sig: Girolamo Abos ”Se lagrimar mi vedi mi vedi...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 409

Partitur: 1 vol., 9 f. [Für T u. Orch]

146:3     Abos, Girolamo

[Aria aus Arianna e Teseo?] Al Teatro delle Dame/ Del Sigr Abbos [sic]

”Se tu sapessi...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 420

1 vol., 2 f. [Für S u. b]

146:4     Abos, Girolamo

[Aria aus Pelopida?] Argentina Del Sigr/ Girolamo Abos ”Ah le lagrime le lagrime frenate...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 419

Partitur: 1 vol., 5 f. [Für T u. Orch.]

146:5     Abos, Girolamo

[Aria aus Tito Manlio] Del Sig.e/ Girolamo Abbos [sic]

“Padre con questo amplesso...”

Ms. (1751). H/N 406

1 vol., 2 f. [Für T u. b]

146:6     [Adam, Johann]

[Sinfonia, F] Overteur [sic] ex F./ à/ Duobus Violines/ Violetta/ con/ Basso./ Del Sig: Batta S: Martini.

[Allegro assai - Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18 Jh.] H/N 137

4 fasc.: vl I, vl II, violetta, b.

146:7     [Agrell, Johan]

Sonata I (-IV). [B, G, F, e, D, g].

Ms. [2. Hälfte des 18 Jh] H/N 294

1 vol., 27 f. [Für cemb.]

146:8     Agrell, Johan

Sei Sonate [B, G, F, e, D, g]/ per il Cembalo Solo/ Dedicate/ A Sua Altezza Reale/ Adolfo Federico/ Composta da/ Giovanni Agrell/ Maestro di Capella in Norimberga/ Opera Seconda

Ms. [2. Hälfte des 18 Jh] H/N 383

1 vol., 19 f.

146:9     [Alberti, Domenico]

Sonata [G]. [Andante - Presto assai - Menuet - Ohne Bezeichnung]

Ms. [2. Hälfte des 18 Jh] H/N 146

1 vol., 4  f. [Für cemb.]

146:10   [Alberti, Domenico]

[Sonata, C, per il clavicembalo solo]

Ms. [2. Hälfte des 18 Jh] a H/N 331 ; b H/N 259

1 vol., 2  f.

146:11   Alberti, Domenico,

ur VIII Sonate per il clavecembalo solo composte di Jozzi Opera I:

Sonata I:                sats 1 (de 5 sista takterna) och 2;

Sonata VIII:          sats 1 (utom de 17 sista takterna; sats 2 (de 49 sista takterna);

Sonata VII:            sats 1:

Sonata IV:             sats 1;

Sonata II:              sats 1 och 2 (utom de 22 sista takterna)

Ms. Fragment: 6 blad H/N 146

146:12   Alberti, [Domenico]

Tempo di Minuetto [F] Con variazione dell Seigr [sic] Alberti.

Ms. [2. Hälfte des 18 Jh] H/N 331

f 1r - 2r in Sammelhandschrift [Für pf.]

[Sales, Pietro Pompeo]

Spirituoso [C] Da Pompeo Sales.

Ms. [2. Hälfte des 18 Jh] H/N 331

f 2r - 3r in Sammelhandschrift [Für pf.]

I: Saml. hdskr med: Alberti: Tempo di Minuetto ...

Kramer, J.J.

Sonata [F] Allegro Dell J:J: Kramer.

Ms. [2. Hälfte des 18 Jh] H/N 331

f 4v - 4r in Sammelhandschrift [Für pf.]

I: Saml. hdskr med: Alberti: Tempo di Minuetto ...

146:13   Alexandre, [Charles Guillaum ?]

Concerto [D] Del Sigre Allexandre.

[Allegro - Amoroso - Allegro.]

Ms. [2. Hälfte des 18 Jh] H/N 89

Partitur: 1 vol., 28 f.

1 fasc.: vl principale [übrige Stimmen fehlen.]

146:14   [Araja, Francesco]

[Arie aus der Oper Il Cleomene] Del Sigr Franco Araija.

[Umschlagtitel] ”Pensa che t=amo o cara ...”

Ms. [2. Hälfte des 18 Jh] H/N 405

Partitur: 1 vol., 6 f. [Für S & Streicher]

146:15   Arne, [Thomas Augustin]

O peace/ Set by Mr Arne

Ms. [2. Hälfte des 18 Jh] H/N 104

1 vol., 1 p. [Inkompl.]

146:16   [Arne, Thomas Augustin]

Symhonia [sic] x: D: [aus Artaxerxes]/ :Violino: Primo:/ :Violino: Secondo:/ :Oboe: Primo:/ :Oboe: Secondo:/ :Cornu: Primo:/ :Cornu: Secondo:/ :Tromba: Primo:/ : Tromba: Secondo:/ :Fagotti: Primo:/ :Fagotti: Secondo:/ :Alto: Viola/ Timpano: e Basso:

[Poco: finche: Andante: - Larghetto: - Gavotto.]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

13 fasc.: vl I, vl II, vla, bc, ob I, ob II, fag I, fag II, cor I, cor II, tr I, tr II, timp.

146:17   [Arne, Thomas Augustin]

Ouverture [D, zu Comus].

[Ohne Bez./Allegro/Adagio]

Partitur: 1 vol., 7 f.

Ms. [vor 1781] Zellbells d.y. piktur

8 fasc.: vl I, vl II, violetta, ob I, ob II, tr I, tr II, timp, [bc def.]

146:18   Bach, Carl Philip Emanuel

A.dur./ Concerto./ a./ Violoncello concerto,/ Violino. Primo,/ Violino.Secondo./ Viola./ e/ Basso ripieno/ da./ C.P.E. Bach [Wotquenne 172]

[Allegro - Largo maest. - Allegro assai.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 362

4 fasc.: vlc mit b ripieno, vl I, vl II, vla.

146:19   Bach, Carl Philip Emanuel

B.dur./ Concerto./ a./ Violoncello Concertato./ Due Violini/ Viola./

Basso Ripieno./ da./ C.P.E. Bach [Wotquenne 171]

[Allegretto - Adagio - Allegro assai.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 363

4 fasc.: vlc obl mit b ripieno, vl I, vl II, vla.

146:20   Bach, Johann Christian

Dvetto Del Sig:r Gio: Bach: [aus Alessandro nell=Indie]

”Se mai turbo il tuo riposa ...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 205

Partitur: 1 vol., 20 f. [Für S, T u. Orch.]

146:21   Bach, Johann Christian

[Aria] Del Sig. D. [sic] Giovanni Bach [aus Alessandro nell=Indie]

”Se troppo crede al ciglio ...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 224

Partitur: 1 vol., 14 f.

[Für S u. Orch.]

146:22   Bach, Johann Christian

Aria G#/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola/ Soprano è Basso/ del Sign. J.C Bach

”Misera, misera à tante pene ...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 418

5 fasc.: S & B, vl I, vl II, vla, b.

146:23   Bach, Johann Christian

[Aria] del Sigr J:C.Bach [aus Carattaco.]

”Figli addio restate in pace ...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 62

12 fasc.: T & bc, vl I, vl II, b, fl I, fl II, ob I, ob II, fag I, fag II, cor I, cor II.

146:24   Bach, Johann Christian

[Aria aus der Oper Catone in Utica gesungen] della Sig:ra Spagnoletta.

”Confusa smarrita ...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 205

146:25   Bach, Johann Christian

[Aria] Del Sig: D: [sic] Gio: Bach [aus Catone in Utica]

”Per darvi alcun pegno d=affetto ...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 293

Partitur: 1 vol., 20 f. [Für T u. Orch.]

146:26   Bach, Johann Christian

Aria./ Del Sig: Bach [aus Orfeo]

”Accorda amico il fatto che ...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 61

5 fasc.: T & bc, vl I, vl II, vla, b.

Gluck

Arias./ Del Sig: Gluck.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.]

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

146:27   [Bach, Johann Christian]

Sinfonia. [B]

[Allegro assai - Andante non troppo - Presto.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 110

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

146:28   [Bach, Johann Christian]

Sinfonia. [B]

[Allegro assai - Andante. non troppo - Presto.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.]

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

146:29   Bach, Johann Christian

Sinfonia. [Es] dell Sig. Johan Christian Bach

[Allegro di molto - Andtino - Allegro.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 62

Partitur: 1 vol., 18 f.

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

146:30   Bach, Johann Christian

Sinfonia. [Es]/ a 8 par:/ par/ J.C. Bach.

[Allo - Andante - Rondo.]

Ms. [Ende des18. oder Anfang des 19. Jh.] H/N 111

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

146:31   Bach, Johann Christian

Trio. ex. G#./ Violino Primo./ Violino Secundo./ et./ Basso./ Del: Sig: Pach. [sic] [Sonata a tre]

[Adagio - Menuetto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 138

3 fasc.: vl I, vl II, b.

146:32   [Bach Johann Sebastian]

[2-st. Invention in f Nr 9. BWV 780.]

Ms. [Mitte des18. Jh.] H/N 497

f 1v in Sammelhandschrift. [Bach, J.S.] [Präludium in B. Nr 21 aus Das wohltemperierte Klavier]

[Bach, Johann Sebastian]

[2-st. Invention in g Nr 11. BWV 782.]

Ms. [Mitte des18. Jh.] H/N 497

f 1- 2r in Sammelhandschrift. [Bach, J.S.] [Präludium in B. Nr 21 aus Das wohltemperierte Klavier]

[Bach, Johann Sebastian]

[2-st. Invention in D Nr 3. BWV 774.]

Ms. [Mitte des18. Jh.] H/N 497

f 2r in Sammelhandschrift. [Bach, J.S.] [Präludium in B. Nr 21 aus Das wohltemperierte Klavier]

[Bach, Johann Sebastian]

[2-st. Invention in A Nr 12.]

Ms. [Mitte des18. Jh.] H/N 497

f 2r in Sammelhandschrift. [Inkompl.] [Bach, J.S.] [Präludium in B. Nr 21 aus Das wohltemperierte Klavier]

[Bach, Johann Sebastian]

[Präludium in Ciss. Nr 3 aus Das wohltemperierte Klavier.]

Ms. [Mitte des18. Jh.] H/N 497

f 2v in Sammelhandschrift. [Bach, J.S.] [Präludium in B. Nr 21 aus Das wohltemperierte Klavier]

[Bach, Johann Sebastian]

[Präludium in B. Nr 21 aus Das wohltemperierte Klavier. BWV 866.]

Ms. [Mitte des18. Jh.] H/N 497

f 1r in Sammelhandschrift. [Bach, J.S.] [Präludium in B. Nr 21 aus Das wohltemperierte Klavier]

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 148

148:1     Babell, William

[Consert in A] da Babel.

[Allegro - Adagio -Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 106

6 fasc.: vl I concertino, vl I rinforza, vl II concertino, vl II, rinforza, vla, bc.

148:2     Bambini, Eustachio

Simphonie Periodique [Es] par Bambini.

[Allegro - Andantino - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.]

1 fasc.: b [Übrige Stimmen fehlen]. [In Sammelhandschrift: Davesne, Ariettes Italiennes]

148:3     Bambini, Eustachio

Ovuertur [sic]. [D]/ Del Sig:e Eustachio Bambini./ In Milano.

[All:o - And.e - All.o]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 221

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

148:4     Barberini, [Campanini]

Barberrinis [sic] menuet [G].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 105

Partitur: 1 vol., 1 f.

[Für 2 Instr. (vl?, fl?).]

148:5     Barberini, [Campanini]

Barberinis Menuette [G].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 433

Partitur: f 1r in Sammelhandschrift. [Med: Händels Water piece]

[Für 2 Instr. (vl?, fl?).]

148:6     Belletti, [G. C.]

Sinphonia. ex G dur./ à=6=Voc:/ Violino Primo. Violino Secundo. [sic]/ Cornu Primo. Cornu Secundo. [sic]/ Alto Viola. e Basso./ Del: Sing: Belletti.

[Allegro - Andante - Tempo. Di Menuetto.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 138

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

148:7     Benda, Franz

[Concerto] Synphonia [D]/ a/ Violino Concertato/ Violino Primo/ Violino Secundo [sic]/ Viola/ e/ Basso/ Benda.

[Andante - Siciliano - Vivace]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

5 fasc.: vl principale, vl I, vl II, vla, b.

148:8     Benda, Franz

[Sonat, violin, E-dur]

[Adagio molto - Allegro - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 89

1 fasc.: vl solo. [Inkompl.]

148:9     Beretta, Pietro [& Sammartini Giovanni Battista]

N:o VI./ Trij [sic] [A, G, A, D, A, A]/ A Due Violini e Basso / Del Sigr Pietro Barretti [sic]. [Sonate]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 312

3 fasc.: vl I, vl II, b.

148:10   Beretta, Pietro

N:o VI./ Tri. [sic] [D, c, D, A, F, E]/ A Due Violini e Basso / Del Sigr Pietro Barretti [sic]. [Sonate]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 312

3 fasc.: vl I, vl II, b.

148:11   Beretta, Pietro

Terzetto [D] a due Violino e Basso/ del Sig: Pietro Beretti [sic]. [Sonata a tre]

[Allegro - Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 359

3 fasc.: vl I, vl II, b.

148:12   Beretta, Pietro

Terzetto [F] a Due Violini e Basso./ del Sig Pietro Beretti [sic]. [Sonata a tre]

[Allegro - Andante - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 359

3 fasc.: vl I, vl II, b.

148:13   Berton, Pierre-Montan

Recueil/ de differens Airs a grande/ Simphonie/ par Mr Le Berton.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 359

1 fasc.: b [übrige Stimmen fehlen]. [In Sammelhandschrift: Davesne, Ariettes Italiennes]

148:14   Bertoni, Ferdinando (Giuseppe=) Gasparo

Aria cantata della Sigra Pilaja in Padova di Sigr: Ferdinando Pertoni

”In tanti affanni mici non so ...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 415

Partitur: 1 vol., 11 f.

[Für S u. Orch.]

148:15   Bertoni, Ferdinando (Giuseppe=) Gasparo

Sinfonia/ Del Signor/ Ferdinando Bertoni/ In Parma

[Allo - Andante - All:o assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, vl II, violetta, cor I, cor II H/N 253 ; b H/N 254 ; b H/N 117 [vor 1775] Laun

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

148:16   Besozzi, Alessandro

Symphonia [C]/ Violino Primo/ Violino Secundo [sic]/ Basso/ Authore Bezozzi [sic]

[Andante - Allegro - Menuet]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

148:17   Besozzi, Alessandro

Sonata [C] à due Traversi/ Del Sig: Alessandro Besozzi

[Andante - Allo - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 186

3 fasc.: fl I, fl II [b fehlt]

148:18   Besozzi, Alessandro

Opera I./ Sonata III [a]/ da Bezozzi [sic].

[Andante - Allegro - Minuetto]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

148:19   Besozzi, Alessandro

Opera I./ Sonata IV. [C]/ da Bezozzi [sic]

[Andante - Presto - Allegro]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

148:20   Besozzi, Alessandro

Opera I./ Sonata VI. [G]/ da Bezozzi [sic]

[Andante - Presto - Allegro]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

148:21   Besozzi, Alessandro

Opera III./ Sonata I. [G]

[Andante - Allegro - Minuetto]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

148:22   Besozzi, Alessandro

Opera III./ Sonata II. [C]/ da Bezozzi [sic].

[Andante - Allegro - Allegro]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

148:23   Besozzi, Alessandro

Opera III./ Sonata III. [d]/ da Bezozzi [sic]

[Andante - Presto - Allegro]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

148:24   Besozzi, Alessandro

Opera III./ Sonata IV. [a]/ da Bezozzi [sic].

[Andante - Allegro - Allegro]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

148:25   Besozzi, Alessandro

Trio. G.#./ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso,/ da Bezozzi [sic]. [Sonata a tre]

[Andante - Allegro assai - Allegro]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

148:26   Beyer, [Johann Ignaz ?]

Synphonia [sic] [D]/ a/ Violino Primo/ Violino Secundo [sic]/ e/ Basso/ Beyer

[Allegro - Andante - Menuet - Finale]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

148:27   Boccherini, Luigi

Allegro assai [D] par Bocharini [sic].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 446

1 fasc.: pf, [vl fehlt].

148:28   [Boccherini, Luigi]

Quintetto VIo [D].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 139

Partitur: 1 vol., 12 f.

[Für 2 vl, vla, 2 vlc]

148:29   Bodé

les Six Sÿmphonies [D, C, Es, G, F, B]/ de Bode.

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

1 fasc.: b, [übrige Stimmen fehlen].

148:30   Bodinus, Sebastian

Sonata a 3. ex G:#. [G]/ Violino primo/ Violino Secundo/ e/ Basso Cembalo/ Dell Singre Sebastiano Bodino.

[Allegro - Adagio - Menuet]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 365

2 fasc.: vl I, bc, [vl II fehlt].

148:31   Bononcini

Sonata [D]/ a/Violino/ solo/ e/ Basso Continuo/ del Sigr Bononcini.[Umschlagtitel]

[Grave - Allegro - Courante adagio - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 151

Partitur; 1 vol., 6 f.

148:32   Borghi, Giovanni Battista

Rondò/ Idol mio che dolce istante [aus der Oper Piramo e Tisbe]/ Del SigreGio: Batta Borghi.

Ms. [Ende des 18. Jh.] H/N 389

Partitur; 1 vol., 20 f.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 149

149:1     Borghi, Giovanni Battista

Quando sperai Serena mirar d=amor [aus der Oper Piramo e Tisbe]/ del SigreGio: Batta Borghi. [Oberst a.d. Titelbl.:] Firenze nel Ro To Della Pergola/ L=Autunno 1783.

Ms. [Ende des 18. Jh.] H/N 389

Partitur; 1 vol., 23 f.

149:2     [Boyce, William]

Aria [Tell me gentle shepherd = aus Solomon].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 292

1 vol., 2 f.

149:3     [Boyce, William]

Aria. [Tell me gentle shepherd= aus Solomon].

”Säg mig trogna Herde...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 100

1 vol., 1 p. [Defekt]

149:4     [Anonymus]*

Sonata [F]/ à/ Violino Obligato,/ Oboè obligato è/ Fagotto Obligato con/ Basso.

Ms. [vor 1768] H/N 2 Brant

Partitur: 1 vol., 5 f.

*[Har tidigare felaktigt placerats på Brant, P.]

149:5     Brioschi, Antonio

Trio x a [A]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Briossha [sic].

[Andante - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

149:6     Brioschi, Antonio

Trio x b [B]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Briossha [sic]. [Sinfonia]

[Allegro - Largo - Presto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

149:7     Brioschi, Antonio

Trio x b [Es]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Briossha [sic]. [Sinfonia]

[Allegro - Largo - Vivace]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

149:8     Brioschi, Antonio

Trio x b [g]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Briossha [sic].

[Allegro - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

149:9     Brunetti

Sinfonia [B] a 3 Violino/ e Basso/ del SigGio: Brunetti/ Napoli.

[Allo - Largo - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 228 ; titeln vl I H/N 229 ; basso H/N 230

3 fasc.: vl I concertino, vl II, vl III, bc.

149:10   Cafaro, Pasquale

Aria [aus der Oper La disfatta di Dario]/ Del Sigr Cafaro.

”Della guerriera tromba...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 231

Partitur: 1 vol., 9 f.

149:11   [Calandro, Nicolo]

Sonata [G] a Traverso solo, é Basso/ Del Sigr Frascia.

[Allo - Largo - Balletto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 205

Partitur: 1 vol., 4 f.

149:12   Camerloher, Balcidus von

Sinfonia [G]/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola/ e/ Basso/ Kamerlocher

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

149:13   Campioni, Carlo Antonio

[12 Trios [F, g, B, D, C, A, G, E, C, h, D, G] von] Campioni. [Sonate]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

149:14   Campioni, Carlo Antonio

[8] Trios [G, D, C, E, F, C, D, Es] de/ Campioni. [Umschlagtitel][Sonate]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 346

3 fasc.: vl oder fl I, vl oder fl II, b.

149:15   Campioni, Carlo Antonio

Trio [g]/ Per Due Violini, e Violoncello/ Del Sigr Carlo Antonio Campion. [Sonata a tre]

[Largo andante - Allo e spiritoso - All=Inglese: allo assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 152

3 fasc.: vl I, vl II, vlc.

149:16   Candido, Lodovico

Concerto [c]/ a/ 1 Violino prin=/ cipale/ 2 Violino Concer=/ tini/ Violetta/ Violoncello/ e/ Organo/ del/ Sigr Ludo: Candido.

[Allegro - Largo assai - Prestissimo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 151

6 fasc.: vl principale, vl I, vl II, vla, vlc, cembalo [=bc].

149:17   Cannabich, Christian

Quartetto [F] Del Sigr Christiano Cannabich..

[Andantino expressivo - Allegro moderato assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 489

Partitur: 1 vol., 6 f.

[Für fl, vl, vla, vlc]

149:18   Casali, Giovanni Battista

Sinfonia Funebre [F] Del Sig: Gio: Battista Casali.

[Largo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 128

Partitur: 1 vol., 2 f.

6 fasc.: vl I, vl II, vla, fl I, fl II, cor I, cor II, b.

149:19   Cattaneo [?]

[13] Menuetes [sic, Es, B, F, B, d, G, D, A, a, d, G, g, Es] (del Sigr Cataneo) Violino Primo et Secondo avec Le Basse/ de Berlin/ Maj 1749.

Ms. [1749] H/N 201

Partitur: f.4v - 8r in Sammelhandschrift. [Cattaneo [?]] [Sonata, B]

149:20   Cattaneo

Violino Solo [& b] [A] da Cataneo.

[Allegro moderato - Andantino - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

Partitur: 1 vol., 4 f.

Cattaneo

Violino Solo [& b] [G] da Cataneo.

[Allegro moderato - Adagio - Minuetto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

Partitur: 1 vol., 4 f.

Cattaneo

Violino Solo [& b] [B] da Cataneo.

[Allegro moderato - Andantino - Menuetto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

Partitur: 1 vol., 4 f.

Cattaneo

Violino Solo [& b] [G] da Cataneo.

[Allegro moderato - Adagio - Tempo g[i]usto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

Partitur: 1 vol., 4 f.

Cattaneo

Violino Solo [& b] [A] da Cataneo.

[Allegro moderato - Adagio - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

Partitur: 1 vol., 4 f.

149:21   Cattaneo

Violino Solo [& b] [d] da Cataneo.

[Largo - Allegro moderato - Vivace]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

Partitur: f.1r - 3r in Sammelhandschrift. [Tartini] [Violino Solo]

149:22   Cattaneo [?]

[Sonata, B] del Sigr Cataneo.

[Adagio - Moderato - Adagio - Allegretto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 201

Partitur: f.1v - 4r in Sammelhandschrift. [Cattaneo [?]] [13 Menuetes]

[Für vl? & bc]

149:23   [Charpentier, Marc-Antoine]

[Aria und Duette aus] Medée du Prologue.

”Dans le bel age...” (un berger)

[Duett:] ”Voir nos moutons dans la verte...”

[Duett:] ”Les bruits des tambours...”

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.98-101 in Sammelhandschrift. [Le Camus] [Arien]

[Für 1-2 v & bc]

[Charpentier, Marc-Antoine]

[Arien und Duett aus der Oper Medée].

”Quel bonheur suit la...” (un Corinthien)

”L=amour sur tour les coeurs...” (Creuse)

”Chi teme d=amour...” (une Italienne)

”Quel prix de mon amour?...” (Medée)

[Duett:] ”Non non les plus heureux amants...”

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.102-112 in Sammelhandschrift. [Le Camus] [Arien]

[Für 1-2 v & bc]

149:24   Chelleri, Fortunato

Sinfonia [g]/ a 4./ Violino Primo/ Violino Secondo/ Alto Viola/ et/ Basso/ da Kelleri.

[Ouverture grave e sostenuto - Fuga lento e tempo giusto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 53 ; omslag vl II, ex. 2 H/N 50

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

149:25   Chelleri, Fortunato

Duo D-dur/ pour/ Clavesin [sic]/ et/ Violin ou Fleuttravers [sic]/ da Kellerÿ. [Sonata]

[Allegro - Adagio - Allegro]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

2 fasc.: fl, cemb.

149:26   Chelleri, Fortunato

[Sonata] Trio D-dur/ Flauto Primo/ Flauto Secondo/ e/ Basso/ da Kellerÿ.

[Adagio - Allegro - Menuet]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

2 fasc.: fl I, fl II, b.

149:27   Ciampi, Legrenzio Vincenzo

[Aria aus der Oper Bertoldo, Bertoldino, e Cacasseno ?] dell Sigr Vinc. Ciampi.

”Sento ohime che il mio cervello...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 471

Partitur: 1 vol., 5 f.

149:28   Ciampi, Legrenzio Vincenzo

Aria [aus der Oper Bertoldo, Bertoldino, e Cacasseno ?] del Sigr Vinc. Ciampi.

”Sento ohime che il mio cervello...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 61

7 fasc. [in Sammelhandschrift]*: T & b, vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

* [Guglielmi] [Nelli Cacciatori = Cantata]

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 150

150:1     Ciampi, Legrenzio Vincenzo

Sinfonia [D, zur Oper Gianguir ?]/ Del Sigr Vincenzo Ciampo. [Oberst a.d. Titelbl.:] 1760/ San Benedetto Opera Prima.

[ohne Bez. - Andte - Allo. assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, ex. 1, vl II, ex 1, b, ex. 1, ob I-II, cor I-II H/N 196 ; vl I, ex 2, vl II, ex. 2, b, ex 2-3 H/N 128 ; titlarna H/N 147 [vor 1782] Wesström

7 fasc.: vl I, vl II, b, ob I, ob II, cor I, cor II, [vla fehlt].

150:2     [Cocchi, Gioacchino]

[Aria]. [Text aus Goldonis Il Mondo della luna.]

”Ah pur troppo il nostro core...”

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 206

Partitur: 1 vol., 4 f.

[Für S u. Orch.]

150:3     [Cocchi, Gioacchino]

[Rec. und Arie, von] Cocchi.

[Rec.:] ”Le fatighe son troppo...” [Aria:] ”Ci voul giudizio...”

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 62

Partitur: 1 vol., 12 f.

150:4     [Cocchi, Gioacchino]

Aria S.Carlo/ del Sigre Gioac=/chino Cocchi/ ...

”Pensa che amante, amante sei...”

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 408

Partitur: 1 vol., 8 f.

150:5     [Cocchi, Gioacchino]

[Aria] Del Sigr Giovacchino [sic] Cocchi.

”Tu mi vorrasti oppresso...”

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] canto, vl I, vl II, vla H/N 387 ; b H/N 414

5 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, b.

150:6     [Cocchi, Gioacchino]

Ovuerture [sic, D]/ Del Sig: Gioacchino Cocchi/ in Napoli.

[Allo - Ando - Presto]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 221 ; b, ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

150:7     [Cocchi, Gioacchino]

Sinfonia [D]/ Del Sigr Gioacchino Cocchi.

[Allo assia - Andte grazioso - Presto]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, vl II, fol 1r, 1v, 2r, violetta, titel, b, ex. 1 titelsida H/N 196 ; vl II, fol 2v, violetta, noterna, cor I & II, b, ex. 1, tillika omslag (utom titelsidan) H/N 221 ; b, ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

150:8     [Colasse, Pascal]

[Aria aus Prologue] de l=opera D=Enée [et Lavinie]

”Amours, si les soupcons...” (La Felicité)

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.80-84 in Sammelhandschrift.  [Le Camus] [Arien]

[Für 1 v & bc]

150:9     [Colasse, Pascal]

Scene 2. acte 3. [aus der Oper Enée et Lavinie].

”Princess= est il donc vray...” (Turnus, Lavinie)

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.92-95 in Sammelhandschrift.  [Le Camus] [Arien]

[Für 2 v]

150:10   Conbat [?]

Concerto [A]/ Da/ Conbat.

[Adagio/Allegro - Grave - Presto/Grave - Presto]

Ms. [vor 1759] H/N 1 Roman

Partitur: 1 vol., 6 f.

[Für vl I & II conc., vl I & II rip., vla, vlc, organo]

150:11   [Conforto, Nicola]

[Aria aus der Oper Adriano in Siria] Del Sig:/ D. Niccolò/ Conforto.

”Se non ti moro...”

Ms. [1754 ?] H/N 490

Partitur: 1 vol., 4 f. [Defekt]

150:12   Conti, Nicola

Aria Del Sigr Nicola Conti.

”Sapro smorzar l=ardore...”

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6

Partitur: 1 vol., 6 f.

150:13   Corelli, Arcangelo

Sonata [E] da Corelli.

[Adagio - Allegro - Adagio - Allegro]

Ms. [vor 1782] H/N 147 Wesström

Partitur: 1 vol., 2 f.

[Für vl & b]

Op. 5 Nr. 11 laut Rinaldi. Satz 4 fehlt.Corelli, Arcangelo

              Corelli, Arcangelo

Sonata [e] da Corelli.

[Largo - Allegro - Largo - Allegro]

Ms.[vor 1782] H/N 147 Wesström

Partitur: 1 vol., 2 f.

[Für vl & b]

Op. 5 Nr. 8 laut Rinaldi.

              Corelli, Arcangelo

Sonata [F] da Corelli.

[Adagio - Allegro - Largo - Allegro - Allegro]

Ms.[vor 1782] H/N 147 Wesström

Partitur: 1 vol., 2 f.

[Für vl & b]

Op. 5 Nr. 10 laut Rinaldi.

150:14   [Corelli, Arcangelo]

[Sonata a tre, e.]

[Grave sostenuto. Fuga]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] vl I H/N 2 [vor 1768] Brant ; vl II, vlc & fag, vlc & violone H/N 120

4 fasc.: vl I, vl II, vlc u. fag, vlc u. violone.

150:15   [Corelli, Arcangelo]

Saraband. [aus Sonata, F]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 435

 1. 2 in Sammelhandschrift. [Geminiani, op. 14:12. Presto]

[Für vl, bc fehlt]

Op. 5:10. Satz 3.

[Corelli, Arcangelo]

Giga. [aus Sonata, g]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 435

 1. 1 in Sammelhandschrift. [Geminiani, op. 14:12. Presto]

[Für vl u. bc]

Op. 5:5.

150:16   Costanzi, Giovanni Battista

Concerto [C]/ Per violoncello obligato/ Con Violini/ Del Sigr Gio: Batta Costanzi.

[Allegretto - Andante - Presto assai]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 251

1 fasc.: vlc & b, [vl I & II fehlen].

150:17   Costanzi, Giovanni Battista

Concerto [F]./ Per Violoncello Obligato/ Con Violini/ Del Sigre Gio: Batta Costanzi.

[Andantino - Andantino piccato - Presto]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] vlc & b, vl I, vl II H/N 248 ; vlc & b H/N 251

3 fasc.: vlc & b, vl I, vl II.

150:18   Costanzi, Giovanni Battista

Sonata [F]/ A Violoncello e Basso/ Del Sigr Gio: Batta Costanzi.

[Grazioso - Allegro - Alla francese]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 156

Partitur: 1 vol., 4 f.

150:19   Crispi, Pietro

Sinfonia [D]/ Con Violini, Oboe, Corni, Viola, e Basso/ Del Sigr Gio: Pietro Crispi.

[Allo assai - Andte - Allo assai]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] vl I (utom titel), vl II (utom titel), vla obl. (utom titel), ob I & II (utom titel), cor I & II, b, ex. 1, tillika omslag (utom titelsidan) H/N 225 ; b, ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; Titelsidorna: vl I, vl II, vla obl., b (inklusive noter) H/N 231

7 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I & II, cor I, cor II.

150:20   [Croce, Giocomo]

Sonata [G]/ per/ Cimbalo [sic]/ del/ Signor Scalabrini.

[Allegro]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 448

1 vol., 2 f.

150:21   [Croner]

Sonata III [G].

[Adagio - Fuge - Allegro]

Ms.[18. Jh.] H/N 306

3 fasc.: vl I, vl II, b.

150:22   Dall=Oglio, Domenico

Simphonia [G]/ Violino Primo/ Violino Secundo/ Viola/ Duo Cornu/ con/ Basso/ del Sig Dall Oglio.

[Allegro non molto - Andante - Allegro]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 397

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b, [cor I & II fehlen].

150:23   [Dall=Oglio, Domenico]

Sonata [solo för flöjt, G].

[Affectuoso - Allegro]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 189

1 vol., 3 f. [Fragment]

150:24   Davesne, Pierre Just

Ariettes Italiennes [D, G, B, f, A, Es]/ mises en VI Simphonies/ par MrDavesne.

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

1 fasc.: b [übrige Stimmen fehlen]. [In Sammelhandschrift]

150:25   Denck, [Carl]

Trio: x b: [B]/ Violino: Primo:/ Violino: Secondo:/ e: Basso:/ Denck:

[Andante - Allegro - Minuetto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

150:26   [Dézède, Nicolas]

[”Lison dormoit dans un boccage...” aus der Oper Julie]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 480

1 vol., 1 f.

150:27   [Ditters von Dittersdorf, Karl]

Concerto [B]

[Allegro - Adagio - Presto]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 89

6 fasc.: vl I obl, vl II obl, vl I rip., vl II rip., vla, b rip.

150:28   [Ditters von Dittersdorf, Karl]

Concerto [C] Del Sigre Carolo [sic] Ditters.

[Allegro Moderato - Grave - Non troppo Presto Finale.]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] Partitur, vl I obl, vl II obl, vl I rip., vl II rip., vla, b obl H/N 89 ; vl principale, cb H/N 203

Partitur: 1 vol., 19 f.

8 fasc.: vl principale, vl I obl, vl II obl, vl I rip., vl II rip., vla, b obl, cb.

150:29   [Ditters von Dittersdorf, Karl]

Sinfonie [B]/ à 8 parties/ par/ Ditter [sic].

[Allo - Andante - Minuetto - Allo assaj.]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 111

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II [übrige Stimmen fehlen.]

150:30   [Ditters von Dittersdorf, Karl]

[Sinfonia in C.]

[Moderato - Andante - Menuetto - Pressto.]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] vl I & II, ex 2, vla, b, ex 2, ob I & II, cor I &II H/N 158 ; vl I, vl II, b, ex 1 H/N 112

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 151

151:1     Ditters von Dittersdorf, Karl

Sinphonia: in C:/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Oboe Primo/ Oboe Secondo/ Corno Primo/ Corno Secondo/ Fagotto obl:/ Viola/ e/ Basso/ Del Sigre Ditters: [Umschlagtit.]

[Adagio. Grave, Allegro: vivace:, Grave:, Allegro: vivace: - Andante - Menuetto - Finale., Allo: Presto:.]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] Omslag, vl I & II, ex 1, vla, b, ex 1, ob I & II, fag solo, cor I &II H/N 158 ; vl I, vl II, b, ex 2 H/N 112

9 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, fag oder vlc, cor I, cor II.

151:2     Ditters von Dittersdorf, Karl

Sinphonia [Es]/ à 9 parties/ Violino Primo/ Violino Secondo./ Viola Primo/ Viola Secondo./ Deux Oboès & Cornes/ Basso./ Ditter. [sic]

[Allo: assai - Andante - Menuetto - Allo.]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 111

9 fasc.: vl I, vl II, vla I, vla II, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

151:3     Ditters von Dittersdorf, Karl

Sinphonia: in F:/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Flautto [sic] Traverso obl:/ Oboe Primo/ Oboe Secondo./ Corno Primo/ Corno Secondo/ Viola/ e/ Basso./ par/ Del Sigre Ditters: [Umschlagtit.]

[Allegro: assai - Andante - Menuetto - Finale: Allo:.]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] Omslag, vla, b, fl solo (endast andantet), ob I & II H/N 158 ; vl I & II, ex. 2 H/N 112 ; b H/N 119

9 fasc.: vl I, vl II, vla, b, fl solo, ob I, ob II, [übrige Stimmen fehlen].

151:4     Ditters von Dittersdorf, Karl

[Sonata F] A Tre/ à/ Violino Primo/ Violino Secondo/ con/ Basso./ par/ Del Sigr: Piazza

[Allegro - Minuetto]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 333

3 fasc.: vl I, vl II, b.

151:5     Dothel, Nicolas

Sonata [G] Per Flauto/ & Violoncello/ Di Niccolo Dôthel.

[Allegro moderato - Ado - Allo]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 150

Partitur: 1 vol., 4 f.

151:6     Du Buisson

Dialogue.

”Celimène a l=air tout divin...”

Ms.[1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

 1. 85-89 in Sammelhandschrift. [Le Camus] [Arien]

[Für 2 v & bc]

151:7     Du Buisson

[Arie]

”Dans ce triste désert...”

Ms.[1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

 1. 56-58 in Sammelhandschrift. [Le Camus] [Arien]

[Für 1 v & bc]

151:8     Du Buisson

Dialogue.

”Tout est charmant sous mon empire...”

Ms.[1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

 1. 6-7 in Sammelhandschrift. [Le Camus] [Arien]

[Für S & B]

151:9     Eder [Karl Kaspar ?]

Trio: x: a:/ :Violino: Primo:/ :Violino: Secondo:/ :e:/ Basso:/ :Eder:

[Allegro - Andante: Semper piano - Minuetto - Presto.]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

151:10   [Eichner, Ernst]

Sinfonia [B].

[Allegro - Andante un poco allegro - Allegro assai.]

Ms.[Ende des 18. Jh.] H/N 111

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, fl I oder ob I, ob II, cor I, cor II.

151:11   [Eichner, Ernst]

Sinfonia [C].

[Adagio.Allegro - Andante - Allegro assai.]

Ms.[Ende des 18. Jh.] vl I, vla, vla, b, ob I &  II, cor I & II H/N 111 ; vl II H/N 287

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

151:12   [Eichner, Ernst]

Sinfonia [G].

[Allegro - Andte poco allo- Allo assai.]

Ms.[Ende des 18. Jh.] H/N 111

9 fasc.: vl I, vl II, vla, b, fl I, fl II, , cor I, cor II, cemb.

151:13   [Enderle, Wilhelm Gottfried]

Trio. ex. A.dur./ à./ Violino. Primo./ Violino. Secondo./ con. Basso/ Del. Sig. Enderle

[Allegro.pastorale - Adagio - Menuet.]

Ms.[Ende des 18. Jh.] H/N 184

3 fasc.: vl I, vl II, b.

151:14   Esser, [Karl Michael?]

Sonata di Esser./ d=Dur

[Andante Moderato - Adagio - Presto.]

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 203

1 vol., 4 f.

151:15   Ferrari, [Domenico ?]

Concerto [B, für Violine u. Streicher] del Sigre Ferrari.

[Allegro - Adagio - Allegro]

Ms.[2. Hälfte des18. Jh.] H/N 89

Partitur: 1 vol., 13 f.

151:16   Ferrari

Concerto [C] Da Ferrari.

[Allegro - Adagio - Allegretto]

Ms.[2. Hälfte des18. Jh.] H/N 89

Partitur: 1 vol., 13 f. [Defekt. De 42 sista takterna saknas]

1 fasc.: b rip., [vl princ., vl I & II, vla & b fehlen].

151:17   Ferrari, [Domenico ?]

[Ronda ur Sonata, B.]

Ms.[2. Hälfte des18. Jh.] H/N 481

1 vol., 3 p.

151:18   Filtz, Anton

Sinfonia ex Dis> [Es]/ con/ Violino Primo et Secondo/ Flauto Primo et Secondo/ Corno Primo et Secondo/ Viola et Basso/ del Segnore [sic] Fils.

[Allegro - Andante - Menuet - Presto]

Ms.[2. Hälfte des18. Jh.] H/N 183

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, fl I, fl II, cor I, cor II.

151:19   [Filtz, Anton]

Sinfonia [g]

[Allegro moderato - Andante - Menuet - Allegro]

Ms.[2. Hälfte des18. Jh.] H/N 183 ; b, ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, fl I, bc [fl II fehlt].

151:20   Filtz, Anton?

Sonata à trè [a]/ Violino/ Violoncello Obligato/ et/ Basso/ del Sr Fils.

[Allegro moderato - Minuetto affettuoso]

Ms.[2. Hälfte des18. Jh.] H/N 427

3 fasc.: vl, vlc obligato, b.

151:21   Filtz, Anton

Sonata à 3 [G]/ Violino/ Violoncello obligato/ et/ Basso/ del Sr Fils.

[Allegro - Tempo di minuetto]

Ms.[2. Hälfte des18. Jh.] H/N 427

3 fasc.: vl, vlc obligato, b.

151:22   Fischer, [Johann ?]

[24] Polonaeisen [sic, A, G, D, G, D, d, G, D, B, C, B, F, C, C, G, D, Es, G, F, F, D, D, G, C]/ Di Sigr Fiszer.

Ms.[2. Hälfte des18. Jh.] H/N 138

3 fasc.: vl I, vl II, b.

151:23   Fischietti, Domenico

[Aria mit Text aus Le donna vendicato] Alla Valle/ Del Sigr Domenico Fischietti.

ADonne belle che pigliate...@

Ms.[2. Hälfte des18. Jh.] H/N 267

1 vol., 4 f.

[Für B & b]

151:24   Fischietti Domenico

[Aria] Del Signor Domenico Fischietti.

APupille amate del caro bene...@

Ms.[2. Hälfte des18. Jh.] H/N 387

8 fasc.: S & b, vl I, vl II, b, fl I, fl II, cor I, cor II.

151:25   Fischietti Domenico

Sinfonia [D, zur Oper Semiramide]/ In Padua L=anno/ 1759/ Del Signor/ Domenico Fischietti.

[Allo assai - Andno - Presto]

Ms.[2. Hälfte des18. Jh.] vl II, ex. 2 (utom titel), b, ex. 2 H/N 128 ; vl II, ex. 2 (titel) H/N 197 ; övriga H/N 316

8 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

151:26   Fogel [? = Vogel ?]

Synphonia/ ô/ Concertino [Es]/ d=un Cor: di Caccia/ con/ un oboe/ Violino Primo/ Violino Secundo/ e/ Basso/ Fogel.

[(Andante -) - Allegro - Adagio - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

5 fasc.: vl I, vl II, b, ob, cor.

151:27   Francisconi di Lusard

Concert de Violon [B] de M Francisconi de Lusarda

[Allo - Andante Sostenuto - Amoroso]

Ms.[2. Hälfte des18. Jh.] H/N 215

Partitur: 1 vol., 28 f.

151:28   Freithof Johan Henrik

Trio x b [B]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Freythof. [Sonata a tre]

[Andante - Minuetto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 152

152:1     Fritz Kaspar

Sei/ Sonate [F, G, A, d, B, D]/ à Due Violini/ Composte/ Da/ Gasparo Fritz./ Di Geneura./ Prix...

Ms.[2. Hälfte des18. Jh.] H/N 263 Carl Stenborg

2 fasc.: vl I, vl II.

152:2     Förster [Christoph ?]

[5] Duetto/ a/ Violino Primo (- Secondo)/ No 1 ex G/ No 2 ex B/ No 3 ex D/ No 4 ex A/ No 5 ex E/ Del Sig: Förster.

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

2 fasc.: vl I, vl II.

152:3     Förster [Christoph ?]

Synphonia [sic, Es]/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola/ Basso/ Foerster.

[Allegro - Largeto - Presto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

152:4     Förster [Christoph ?]

Synphonia [sic, Es]/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Oboe Primo/ Oboe Secondo/ Viola/ Basso/ Förster.

[Ouverture - Gavotte - Loure - Reiouissance - Menuet - Imitation - Canaria]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II.

152:5     Galimberto Ferdinando

Synphonia [B]/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ ê/ Basso/ Galimberto.

[Largo - Allegro - Menuet]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 258 ; titelsida H/N 117 [vor 1775] Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

152:6     [Gallo Alberto]

Sinfonia C-dur/ a 4/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola/ et/ Basso/ di Krause.

[Allegro - Andante - Presto]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 261 ; b, titelsidan H/N 241

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

152:7     Gallo Domenico

Sinfonia [D]/ Del Sigr Domenico Gallo.

[Allo - Andte - Allo]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] vl I, vl II, fol 1r,1v,2r, violetta & b, ex. 1 titelsidan H/N 196 ; vl II, fol 2v, violetta, b, ex. 1, cor I & II H/N 221 ; b, ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

152:8     Gallo Domenico

Sinfonia [F]/ Del Sigr Domenico Gallo.

[Allo - Andte - Allo]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] vl I, vl II, fol 1r,1v,2r, violetta & b, ex. 1 titelsidan H/N 196 ; vl II, fol 2v, violetta, b, ex. 1, cor I & II H/N 221 ; b, ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

152:9     [Galuppi Baldassare]

[Aria, gesungen ins Theater] (Capranica 1747 [komponirt]/ di Galuppi).

AQual pellegrino errante in folta...@

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 270

Partitur: 1 vol., 12 f.

152:10   Galuppi Baldassare

[Aria] Del Sigr Baldassar Galuppi.

ATutti di speme al core parlano...@

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 387

5 fasc.: S & bc, vl I, vl II, vla, b.

152:11   Galuppi Baldassare

Sinfonia [D, zur Oper Adriano in Siria] da Sig: Buranello.

[Allo assai - Ande - Presto]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 133

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

152:12   Galuppi Baldassare

Se mai turbo il tuo riposo/ A Due Canti [aus der Oper Alessandro nell=Indie]/ del Sigr Galuppi, detto il Buranelli [sic].

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 266

Partitur: 1 vol., 10 f.

[Für 2 S, vl I & II u. b]

152:13   Galuppi Baldassare

Sinfonia [G, zur Oper Alessandro nell= Indie]/ S. Samuel/ Del Signor Baldassar Galuppi/ Detto Buranello.

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 316 ; b, ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun

8 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

152:14   [Galuppi Baldassare]

[Aria aus der Oper Calamità de cuori].

AVous jentille [sic] jeune fille...@ [= >Donna belle he bramate..=]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 437

1 fasc.: S [übrige Stimmen fehlen].

152:15   Galuppi Baldassare

Aria [aus der Oper Didone abbandonata]/ De Baldassar Galuppi.

AVado, ma dove, oh Dio...@

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

9 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

152:16   Galuppi Baldassare

[2] Opera Aria [ohne Text aus Enrico, Nr. 1 = AQuando direi d=amarti@, Nr 2 = AIn lasciar si caro@]/ à 5. Voc:/ Dell Sigr: Galuppi.

AQuel chiaro rivo e placido...@

AVoi che sciolta il piede...@

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 138

5 fasc.: v [ohne Text], vl I, vl II, vla, b.

152:17   Galuppi Baldassare

[2 Arien aus der Oper Enrico] del Sigr Galuppi.

AQuel chiaro rivo e placido...@

AVoi che sciolta il piede...@

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 61

7 fasc.: S & b(x 2), vl I, vl II, vla, vlc, b.

152:18   Galuppi Baldassare

Aria [aus der Oper Enrico] del Sigr Galuppi.

AIn tenerir mi sento...@

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 61

5 fasc.: 1 v & b, vl I, vl II, vla, b.

152:19   Galuppi Baldassare

Aria [aus der Oper Enrico] del Sigr Galuppi.

AQuando direi d=amarti...@

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 387

5 fasc.: S & bc, vl I, vl II, vla, b.

152:20   Galuppi Baldassare

Aria [aus der Oper Ezio] Del Sigr Baldassar Galuppi/ Detto Buranello.

ACaro padre à me non dei...@

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 6a

5 fasc.: 1 v & b, vl I, vl II, vla, b.

152:21   Galuppi Baldassare

Sinfonia Ex D<. [D]/ [aus] Opert [sic] Comique/ Filosofo di Campagna/ Corno Primo/ Corno Secondo/ Flauto Traverso Primo/ Flauto Traverso Secondo/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola et/ Basso/ Del Sigre Galluppi [von späterer Hand geschrieben].

[Allegro - Andante - Presto]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 233

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, fl I, fl II, cor I, cor II.

152:22   Galuppi Baldassare

Sinfonia. ex D< [D, zur Oper Il filosofo di campagna]/ a/ Violino Primo/ Violino Secundo/ et/ Basso./ Del Sig: Galluppa [sic].

[Allegro assai - Andante - Allegro assai]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 138

3 fasc.: vl I, vl II, b.

152:23   Galuppi Baldassare

Synphonia [D, zur Oper Il filosofo di campagna] dell Sing [sic] Galluppi.

[Allegro - Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] vl I, vl II, vla, cor I & II (framsida) H/N 313 ; cor I & II (baksida), b H/N 170

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

[Även klaverstämma, fragment H/N 234]

152:24   Galuppi Baldassare

Sinfonia [G, zur Oper Il mondo alla Roversa]/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ 2 Oboe/ Viola/ 2 Cornu/ e/ Basso/ del Sigre Galuppi.

[Allegro - Andante - Presto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

152:25   Galuppi Baldassare

Sinfonia [D, zur Oper Seostri] da Buranello.

[Allo assai - Ande spiritoso - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 133

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

152:26   Galuppi Baldassare

Sinfonie [D] del Sigre Galluppi.

[Presto - Andante - Presto]

Ms. [vor 1770] H/N 4 von den Enden

Partitur: 1 vol., 4 f.

152:27   Galuppi Baldassare

Synphonia [D]/ a/ Violino Primo/ Violino Secundo/ Oboe Primo/ Oboe Secondo/ Viola/ Basso/ e/ Corni di Caccia/ Galuppi.

[Presto - Andante - Presto]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 117

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

152:28   Galuppi Baldassare

Sinfonia [D]/ In Parma/ Del Sigr BaldassarGaluppi dto Buranello.

[Allo assai - Andno - Non tanto allo]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] b, ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; övriga H/N 196

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

152:29   Galuppi Baldassare

Sinfonia [D]/ Del Sigr Baldassar Galluppi/ Detto Buranello/ S: Bendetto/ 1759.

[Allo assai - Ande - Presto]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] b, ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; övriga H/N 221?

8 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

152:30   Galuppi Baldassare

Sinfonia [E]/ In Roma/ Del Sigr Baldassar Galuppi dto Buranello.

[Allo assai - Largo - Presto]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] b, ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun; övriga H/N 196

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

152:31   Galuppi Baldassare

Sinfonia [G]/ In Parma/ Del Sigr Baldassar Galuppi dto Buranello.

[Allo assai - Andte - Presto]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] b, ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; övriga H/N 196

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

152:32   Galuppi Baldassare

              [Aria nel] Opera 2a Sofonisba Torino Del Sig Galuppi.

ABel piacer d=un alma grande...@

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 388

Partitur: 1 vol., 6 f.

152:33   Galuppi Baldassare

[6] Sonate [g, B, E, F, D, f] per il Cembalo/ Del Sigr Baldassar Galuppi/ detto il Buranello.

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 199

1 vol., 20 f.

152:34   Galuppi Baldassare

Sonata [A]/ Per Cembalo/ Del Sigr Baldassar Galuppi Detto Buranello.

[Cantabile - Allo - Presto]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 226 ; titelsida H/N 231

1 vol., 6 f.

152:35   Galuppi Baldassare

Sonata [B]/ Per Cembalo/ Del Sigr Baldassar Galuppi Detto Buranello.

[Andantino - Allegro moderato - Andte spiritoso]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 226 ; titelsida H/N 231

1 vol., 8 f.

152:36   Galuppi Baldassare

Sonata [B]/ Per il Cembalo/ Del Sigr Baldassar Galuppi/ Detto Burranello.

[Andantino - Allo]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 232

1 vol., 6 f.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 153

153:1     Galuppi Baldassare

Sonata [D]/ Per Cembalo/ Del Sigr Baldassar Galuppi Detto Buranello.

[Adagio - Allegro - Adagio - Allo assai - Giga]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 226 ; titelsida H/N 231

1 vol., 10 f.

153:2     Galuppi Baldassare

Sonata [F]/ Per Cembalo/ Del Sigr Baldassar Galuppi Detto Buranello.

[Largo - Allegro - Largo - Allegro - Andantino - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 226 ; titelsida H/N 231

1 vol., 8 f.

153:3     Galuppi Baldassare

Sonata [F]/ Per Cembalo/ Del Sigr Baldassar Galuppi detto Buranello.

[Arpeggio - Allegro - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 226

1 vol., 8 f.

153:4     Garcia Francesco Saverio

La Pace 1764 Del Sigr D. Francesco lo Spagnoletto.

ASe ardisci sol per poco...@

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 436

Partitur: 1 vol., 12 f.

[Für S u. Orch.]

153:5     Gasparini [Quirino ?]

[X] Sonata [C, c, B, Es, A, B, G, F, F, D] a 3/ Violino Primo/ Violino Secondo/ et/ Basso/ Dell Sign: Gasparini.

Ms. [von späterer Hand:]1764. H/N 308

3 fasc.: vl I, vl II, b.

Sonata 6 & 10 [B, D] av Sammartini, G.B.

153:6     [Gasparini] [Quirino ?]

Sonata 1 (-5) [C, c, B, Es, A]

Ms. [18. Jh.] H/N 62

2 fasc. [in Sammelhandschrift]*: vl I, vl II, [b fehlt]

*Sammartini, G. B. Sonata 6 [B].

153:7     Gassmann Florian Leopold

[Aria aus der Oper Ezio, gegeben] Alle Dame 1770 Del Sigr Gasmen [sic].

APensa a serbarmi serbarmi o cara...@

Ms. [letzten Viertel des18. Jh.] H/N 238

1 vol., 2 f.

[Für S & b]

153:8     Gassmann Florian Leopold

Sinfonia [zur Oper Filosofia, ed amore] Del Sigr Floriano Leopoldo Gasmann [Gegeben] 1760: In San Moisè  Opera 4a

[Allegro assai - Andte - ohne Bez.]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 249

Partitur: 1 vol., 12 f.

153:9     Gassmann Florian Leopold

Sinfonia [E, zur Oper Filosofia, ed amore]/ a 8 Voc./ Violino Primo, Violino Secundo/ Oboe Primo, oboe Secundo/ Cornu Primo, Cornu Secundo/ Alto Viola et/ Basso/ Del Sig: Floriano Leopoldo Sasmann [sic].

[Allegro assai - Andante - Presto]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 138

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

153:10   Gassmann Florian Leopold

Sÿmhfonia [sic] x E [E, zur Oper Filosofia, ed amore]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Cornu Primo/ Cornu Secondo/ Oboe Primo/ Oboe Secondo/ Alto Viola/ e/ Basso/ Gasmann.

[Allegro assai - Andante - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

153:11   Gassmann Florian Leopold

Sinfonia [G]/ Del Sigr Francesco Leopoldo Gasman.

[Allo - Andte - Allo]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] b, ex 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; vl I & II, violetta, b, ex 1 (titelsidorna) H/N 196 ; övriga H/N 221

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

153:12   Gassmann Florian Leopold

Sinfonia [G]/ Del Sigr Floriano Leopoldo Gasman.

[Allo molto - Andte - Presto]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] b, ex 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; vl I & II, violetta, b, ex 1 (titelsidorna) H/N 196 ; övriga H/N 221

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

153:13   Gassmann Florian Leopold

Trio [B]/ Del Sigr Floriano Leopoldo/ Gasman.

[Allegro comodo - Andante - Allo - Menuet]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 250 ; rättelse i vl II H/N 89

3 fasc.: vl I, vl II, cemb.

153:14   Gassmann Florian Leopold

Trio [C]/ Del Sigr Floriano Leopoldo Gasman.

[Allo - Andante - Presto - Minué]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 310

3 fasc.: vl I, vl II, cemb.

153:15   Gassmann Florian Leopold

Trio [c]/ Del Sigr Floriano Gasman.

[Allo - Adagio - Allo - Menuetto]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 310

3 fasc.: vl I, vl II, cemb.

153:16   Gassmann Florian Leopold

Trio [D]/ Del Sigr Floriano Gasman.

[Allo - Adagio - Allo - Menué]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 310

3 fasc.: vl I, vl II, cemb.

153:17   Gassmann Florian Leopold

Trio [d]/ Del Sigr Floriano Gasman.

[Allo - Andante - Presto - Menué]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 171

3 fasc.: vl I, vl II, cemb.

153:18   Gassmann Florian Leopold

Trio [E]/ Del Sigr Floriano Gasman.

[Allegro - Andante - Allegro - Menué]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 312

3 fasc.: vl I, vl II, b.

153:19   Gassmann Florian Leopold

Trio [Es]/ Del Sigr Floriano Gasman.

[Allegro - Adagio - Allegro - Menué]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 312

3 fasc.: vl I, vl II, b.

153:20   Gassmann Florian Leopold

Trio [F]/ Del Sigr Floriano Gasman.

[Allo - Andante - Allo - Minué]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 312

3 fasc.: vl I, vl II, cemb.

153:21   Gassmann Florian Leopold

Trio [f]/ Del Sigr Floriano Gasman.

[Allo - Andante - Presto - Menuetto]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 250

3 fasc.: vl I, vl II, b.

153:22   Gassmann Florian Leopold

Trio [G]/ Del Sigr Floriano Gasman.

[Allegro - Andante - Allo - Menuetto]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 312

3 fasc.: vl I, vl II, cemb.

153:23   Gassmann Florian Leopold

Trio [g]/ Del Sigr Floriano Gasman.

[Presto assai - Andante - Allegro - Menué]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 312

3 fasc.: vl I, vl II, b.

153:24   Gassmann Florian Leopold

Sinfonia [D, zur Oper Gli uccellatori]/ Del Sigr Floriano Leopoldo Gasmann.

[Allo assai - Ande - Allo]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] b, ex 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; vl I & II, violetta, b, ex 1 (titelsidorna) H/N 196 ; övriga H/N 221

8 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

153:25   Geminiani Francesco

[Violino solo & b, A] da Geminiani/ ex Oper: IV Son: XII.

[Adagio/Presto - Presto - Presto]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 154

Partitur: f.10v - 12 v in Sammelhandschrift.  [Cattaneo] [Violino Solo da Cataneo]

153:26   Geminiani Francesco

Presto [aus Sonata, A]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 435

 1. 2 in Sammelhandschrift.

[Nur vl, bc fehlt]

153:27   Geminiani Francesco

Geminianis Violin Exercitier.

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] Fol 1r - 6r H/N 291 ; Fol 6v - 19r H/N 292

1 vol., 19 f.

[Für vl & bc]

153:28   Gervasio Giovanni Battista

Barcarola Del Sigr D./ Gio: Battista Geruasio.

ADi pena in pena vissi fin òra...@

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 205

1 vol., 2 f.

[Für 2 v]

Gervasio Giovanni Battista

Barcarola Del Sigr D./ Gio: Battista Geruasio.

AVado tra selve chi amando nice...@

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 205

1 vol., 2 f.

[Für 2 v]

153:29   Gervasio Giovanni Battista

[7] Minué [D, B, B, Es, D, D] di/ Geruasio.

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.]  H/N 164 ; H/N 166

1 vol., f. 1- 3r in Sammelhandschrift.

[Für 1-2 Instr.]

              Gervasio Giovanni Battista

[Ein Stück in G, für Mandoline ?]

[ohne Bez.]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.]  H/N 164 ; H/N 166

1 vol., f. 3- 4r in Sammelhandschrift. [Gervasio, G.B. [7] Minué...]

153:30   Giardini Felice

Sei Sonati/ Sonata Primo [D]/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo [später geschrieben:] del Sigr Felice Giardini.

[Allegro - Adagio - Allegro]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.]  H/N 250

2 fasc.: vl I, vl II.

Giardini Felice

(Sei Sonati.) Sonata [F] Seconda/ a/ Due Violini.

[Allegro - Largo - Minuetta]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.]  H/N 250

2 fasc.: vl I, vl II.

Giardini Felice

(Sei Sonati.) Sonata [C] Terza/ a/ Due Violini.

[Allegro - Gratioso - Presto]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.]  H/N 250

2 fasc.: vl I, vl II.

Giardini Felice

(Sei Sonati.) Sonata [A] 4ta/ a/ Due Violini.

[Cantabile - Andante - Allegro]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.]  H/N 250

2 fasc.: vl I, vl II.

Giardini Felice

(Sei Sonati.) Sonata [e] 5ta/ a/ Due Violini.

[Allegro - Grazioso - Allegro]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.]  H/N 250

2 fasc.: vl I, vl II.

Giardini Felice

(Sei Sonati.) Sonata [G] 6ta/ a/ Due Violini.

[Allegro - Adagio - Allegro]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.]  H/N 250

2 fasc.: vl I, vl II.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 154

154:1     Giardini Felice

Sonata [G] del Sigr Felice Degiardino.

[Allegro - Gratioso - Menuetto.]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.]  H/N 297

1 vol., 6 f.

[Für Soloinstr. und bc.]

154:2     Giardini Felice

Sonata [g] del Sigr Felice Degiardino.

[Allegro]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.]  H/N 297

1 vol., 2 f. [Inkompl.]

[Für Soloinstr. und bc.]

154:3     Gibelli Lorenzo

Ovuertur [sic] [D]/ del Sig.e Lorenzo Gibelli./ In Bologna.

[All.o - And.no - All.o]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] b, ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; övriga H/N 221

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

154:4     [Giordani Giuseppe]

Scena, e Rondò/ Partirò dal Caro Bene [Einlage in Sarti=s Oper Medonte, re di Epiro].

[Scena:] AIn quale istante...@ [Rondo:] APartiro...@

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 389

Partitur: 1 vol., 19 f.

[Für 1 v & Orch.]

154:5     Giordani Giuseppe

Cavatina/ [aus L=Acomate] Fra tanti Tormenti/ Del Sige Giuseppe Giodaniello/ composta per Ansani [Das unterstrichene ist später geschrieben].

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 389

Partitur: 1 vol., 11 f.

154:6     Giordani Giuseppe

Scena, ed Aria/ [aus L=Acomate] Miei teneri affetti/ Del Sigre Giuseppe Giodaniello/ composta per Ansani [Das unterstrichene ist später geschrieben].

(Scene) AEcco l=orrida tomba...@ - (Aria) AMiei teneri affetti...@

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 389

Partitur: 1 vol., 19 f.

154:7     Giulini [Andreas ?]

Sÿnphonia ex A</ à/ Duobus Violinis/ Duabus Hobois/ Duobus Cornuis/ Con/ Basso./ Del Sig Giulini [Das unterstrichene ist später geschrieben]

[Allegro - Andante - Tempo di Minuetto.]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 137

7 fasc.: vl I, vl II, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

154:8     [Giulini Giorgio]

Sinfonia [G].

[Allegro spiritoso - Spiritoso - Allegro assai]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] vl I, vl II, b ex. 1 H/N 180 ; vla, b ex. 2 H/N 181

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

154:9     Glasseck

Synphonia. [D]/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo [sic]/ e/ Basso/ Glaseck [sic].

[Allegro - Andante - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

154:10   Glasseck

Sÿnphonia. [G]/ a/ Violino Primo. Violino Secondo. [sic]/ et Basso/ di Glasseck.

[Allegro - Andante - Allegro]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 138

3 fasc.: vl I, vl II, b.

154:11   Glasseck

Sÿnphonia. [G]/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo [sic]/ e/ Basso/ Glasseck.

[Allegro - Andante - Allegro]

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] b, ex. 1 (titelsida), b, ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; vl I, vl II, b, ex 1 (utom titel) H/N 118

3 fasc.: vl I, vl II, b.

154:12   Gluck Christoph Willibald

D b: [d]/ Aria [aus Ezio]./ 8.8. inst:/ Oboè Solo/ Violino 1mo/ Violino 2do/ Corno 1mo/ Corno 2do/ Alto Viola/ Canto Sophrano [sic]/ con/ Basso Continuo/ Del./ Sigr Cristofaro [sic] Gluck.

AAh non son io...@

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 6

9 fasc.: S mit b, vl I, vl II, vla, b, ob solo, ob II, cor I, cor II.

154:13   Gluck Christoph Willibald

Aria/ Del Sig: Gluck. [aus Orfeo]

ADeh placatevi comme...@

Ms. [2 Hälfte des18. Jh.] H/N 61

2 fasc.: 1 v & Chor & b, harfe.

154:14   Gluck Christoph Willibald

L=opera Orpheé/ Composé Par/ M. Chevalier/ De Kluck [sic].

AJ=ai perdu mon Euridice...@

Ms. (1783) H/N 488

Partitur: f. 28r - 30r in Sammelhandschrift. [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für 1 v., vl & bc]

154:15   Gluck Christoph Willibald [Aria aus Orfeo.]

AHvad gör jag utan min Maka...@ [=@J=ai perdu mon@]

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh.] H/N 272 (=261?)

 1. 1v- 2vin Sammelhandschrift. [Gluck, Orfeo. AObjet de mon amour@]

[Für 1 v. u. b.]

[Schwed. Text.]

Gluck Christoph Willibald

[Aria aus Orfeo.]

AMin vän, jag ropar dig ...@ [=@Objet do mon amour@]

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh.] H/N 272 (=261?)

 1. 1rin Sammelhandschrift.

[Für 1 v. u. b.]

[Schwed. Text.]

154:16   [Gluck Christoph Willibald]

Ovuertur [sic, E]/ Del Sigr Nicolò Jomelli/ In Roma.

[Presto - Andte - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b, ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; Övriga H/N 221

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

154:17   [Gluck Christoph Willibald]

Sinfonia [E]/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola/ Basso/ e/ Corni di Cacci/ Kamerlocher

[Presto - Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b, ex. 1 noterna H/N 118 ; Övriga H/N 117 [vor 1775] Laun

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

154:18   Gluck Christoph Willibald

VI/ Sonati [C, g, A, B, Es, F]/ a./ Duo [sic] Violino [sic]/ e./ Basso Continuo/ dell/ Signre Gluck

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

154:19   Gluck Christoph Willibald

Sonata I. [C] da Gluck

[Largo - Presto - Poco Allegro.]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

Gluck Christoph Willibald

Sonata II. [g] da Gluck

[Andante - Allegro - Minuetto.]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

Gluck Christoph Willibald

Sonata IV. [B] da Gluck

[Andante - Allegro - Allegro.]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

Gluck Christoph Willibald

Sonata V. [Es] da Gluck

[Andante - Allegro - Minuetto.]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

Gluck  Christoph Willibald

Sonata VI. [F] da Gluck

[Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

154:20   [Gossec François-Joesph]

Sinfonia [C] XXXV

[Allegro Molto - Allegretto - Presto ballabile]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 175

2 fasc.: vl I, vl II, [übrige Stimmen fehlen]

154:21   Gossec François-Joesph

Sinfonia [D]/ par/ Gossec.

[Alle - Andante - Minuetto - Presto]

Ms. [Ende des 18. Jh.] Timpani H/N 322 ; övriga H/N 111

9 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II, timp.

154:22   Graaf Christian Ernst

Sinfonia [sic, C]/ à 8 par./ Par/ Graaf.

[Allegro - Andante - Presto]

Ms. [Ende des 18. Jh.] vl II, ex. 2, vla, ex. 2, b, ex. 3, 4, 5 H/N 319 ; övriga H/N 111

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, fl I, fl II, cor I, cor II.

154:23   Gragnani Giovanni Battista

Sinfonia da Orchestra [C]/ composta/ da Gio: Bat: Gragnani/ Opera I.

[Allegro - Andte - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, vl II H/N 452 ; vl I, b H/N 173 ; vla, b, ob I, cor II H/N 323

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, cor II, [ob II & cor I fehlen]

154:24   Gragnani Giovanni Battista

Sinfonia da Orchestra [Es]/ Composta/ da Gio: Bat: Gragnani/ Opera I.

[Allegro con spirito]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, ex. 2, b, ex. 2 H/N 324 ; övriga H/N 323

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

154:25   [Graun]

Aria.

ACadra l=inique e sangue...@.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6

9 fasc.: S & vl, vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor da caccia I, cor da caccia II.

154:26   Graun [Carl Heinrich ?]

Aria Graun.

AAmarsi di fortezza...@.

Ms. [vor 1779] H/N 5 Meijer

Partitur:1 vol., 4 f.

154:27   Graun [Carl Heinrich ?]

[Aria] del Sigr Graun [von späterer Hand geschrieben.]

ADu dierfva du stålta af högmod...@.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 149

7 fasc.: v & b, vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

154:28   Graun [Carl Heinrich ?]

Aria Del Singnora [sic] Graun.

AFonte ch=accresci londa...@.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6

Partitur: 1 vol., 5 f.

6 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, b, ob.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 155

155:1     Graun [Carl Heinrich ?]

Aria  Graun.

AQuando t=a mai ristrosa...@.

Ms. [vor 1779] H/N 5 Meijer

Partitur: 1 vol., 4 f.

Graun [Carl Heinrich ?]

Aria: Quando t=a mai ristrosa/ Violino Primo/ Violino Secundo/ et/ Viola/ Canto Sophrano [sic]/ Con/ Basso Continuo/ Del Sigr Graun.

Ms. [vor 1779] H/N 5 Meijer

3 fasc.: vl I, vl II, b, [S fehlt].

155:2     Graun Carl Heinrich

Aria [aus der Oper Artaserse] Allegro di Graun.

AMed omsorg och möda@ [=@Mi credi spietata@].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 146

Partitur: 1 vol., 6 f.

155:3     Graun Carl Heinrich

Synphonia [G, zur Oper Cajo Fabricio]/ a/ Violino Primo/ Violino Secundo/ Viola/ Basso/ e/ Corni di Caccia/ Graun.

[Allegro - Largo - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

155:4     [Graun Carl Heinrich]

Duetto [aus der Oper Catone in Utica].

AVieni si bell idol mio...@

Ms. [vor 1779] H/N 5 Meijer

Paritur: f.1r - 4r in Sammelhandschrift.

[Graun Carl Heinrich]

Aria [aus der Oper Catone in Utica]

ACombattuta da tante vicende...@

Ms. [vor 1779] H/N 5 Meijer

Paritur: f.4v - 8r in Sammelhandschrift. [Graun, C.H., Catone AVieni si bell...]

[Graun Carl Heinrich]

Duetto [aus der Oper Lucio Papiro].

AIn mezzo a questi a questi amplessi...@

Ms. [vor 1779] H/N 5 Meijer

Partitur: f.8v - 11v in Sammelhandschrift. [Graun, C.H., Catone AVieni si bell...]

155:5     [Graun Carl Heinrich]

Coro [aus der Oper Catone in Utica]

[AUn di piu felice...@]

Ms. [vor 1779] H/N 5 Meijer

Paritur: 1 vol., 3 f. [Defekt: upptakt + 2 första takterna saknas. Akt 3]

[Graun Carl Heinrich]

Coro [aus der Oper Catone in Utica]

AGià ti cede il mondo...@

Ms. [vor 1779] H/N 5 Meijer

Partitur: 1 vol., 3 f.

155:6     Graun Carl Heinrich

Aria [aus der Oper Catone in Utica, von] Graun.

AO nel sen di qual che stella...@

Ms. [vor 1779] H/N 5 Meijer

Paritur: f.1r - 6r in Sammelhandschrift.

[Graun Carl Heinrich]

Aria [aus der Oper Catone in Utica].

ARide il fior canta l=augello...@

Ms. [vor 1779] H/N 5 Meijer

Paritur: f.6r - 10v in Sammelhandschrift. [Graun, C.H., Catone AO nel sen...@]

[Graun Carl Heinrich]

[Aria aus der Oper Catone in Utica].

AVaghe luci luci belle a cui porta...@

Ms. [vor 1779] H/N 5 Meijer

Paritur: f.10r - 12v in Sammelhandschrift. [Graun, C.H., Catone AO nel sen...@]

155:7     Graun Carl Heinrich

Sinfonia [F, zur Oper Cinna] da Graun.

[Allegro - Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18 Jh.] H/N 53

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

155:8     Graun Carl Heinrich

Synphonia [D]/ Del Opera Galante Europa/ Violino 1mo/ Violino 2do/ Corno 1mo/ Cornu 2do/ Viola/ Basso/ Auth: Graun.

[Allegro - Largo - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18 Jh.] vl I, vl II, vla, b ex.1 noterna H/N 118 ; vl I, vl II (titelsidorna), b ex. 1 (titelsida, omslag), b ex. 2 (annat papper) H/N 117 [vor 1775] Laun

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

155:9     Graun Carl Heinrich

Aria Del opra [sic] Ezio/ Del Singnior [sic] Graun.

ALa mia costanza...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] voce, vl I H/N 6 ; vl II, b H/N 367

4 fasc.: S, vl I, vl II, b.

155:10   Graun Carl Heinrich

Oper il Fratelli Nemici/ del Sig: Graun. [Umschlagtitel]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 391

kl-a: 1 vol., 73 f.

7 fasc.: vl I, vl II, vla, ob I & fl I & T [Chorst.], ob II & fl II & A [Chorst.], cor I & fag I & B [Chorst.], cor II & fag II.

155:11   [Graun Carl Heinrich]

Sinfonia [D, aus der Il Giudicio di Paride].

[Allegro - Larghetto - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I ex. 1 & 2, vl II ex 1, b ex. 1 & 2 H/N 62 ; vl I ex. 3, vl II ex. 2, vla, b ex. 3, fag I, fag II, cor I, cor II H/N 123

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b,  fag I, fag II, cor I, cor II.

155:12   [Graun Carl Heinrich]

Sinfonia [D, aus der Oper Semiramide].

[Allegro - Andante - Presto]

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] H/N 128

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b, [cor I u. cor II fehlen].

155:13   Graun Johann Gottlieb

Synphonia [C]/ Dell=Opera Alessandro nell=Indie/ a/ Violino Primo/ Violino Secundo/ Flaut: Trav: 1mo/ Flaut: Trav: 2do/ Oboe 1mo/ Oboe 2do/ Basson 1mo/ Basson 2do/ Viola/ Basso/ Graun.

[Allegro assai - Andante - Allegrissimo]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

10 fasc.: vl I, vl II, vla, b, fl I, fl II, ob I, ob II, fag I, fag II.

155:14   [Graun Johann Gottlieb]

[Sinfonia, D]

[Allegro - Andante - Minué:Allegro]

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] vl I, vl II, vla, b H/N 121 ; b H/N 136

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

155:15   [Graun Johann Gottlieb]

Sinfonia [D] del Sigre Giuseppe Rainino.

[ohne Bez. - Andante - Menuett]

Ms. [vor 1770] H/N 4 von den Enden

Partitur: 1 vol., 5 f.

[Graun Johann Gottlieb]

Sinfonia [D]

[ohne Bez. - Andante - Menuet]

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] vl I ex. 1 & 2, vl II ex. 1 & 2, b ex. 1 & 2 H/N 167 ; vl I ex. 3, vl II ex. 3, vla, cor I cor II H/N 78

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

155:16   [Graun Johann Gottlieb]

Sonata [Es] III/ a/ Due Violini/ &/ Basso/ Del Sigre Neruda.

[Largo - Allegro - Allegro]

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] H/N 306

3 fasc.: vl I, vl II, b.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 156

156:1     [Grétry André]

Ariette [aus L=amitié à l=épreuve] par Rambach [sic]. [Kopftitel]

AHa [sic; A] quels maux il me livre...@

Ms. (1783) H/N 488

Partitur: f. 18r in Sammelhandschrift. [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für v, vl oder fl & bc]

156:2     [Grétry André]

Duetto d=Lopera de Deux avars [sic].

ALa douce espérance nous offre...@

Ms. (1783) H/N 488

Partitur: f. 21r - 23v in Sammelhandschrift. [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für 2 v. & bc]

156:3     [Grétry André]

La Marche/ Des janissaires/ L=opera/ des deux/ Avares.

ALa garde passe il est minuit...@ [duet]

Ms. (1783) H/N 488

Partitur: f. 1v - 2r in Sammelhandschrift. [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für 2 v. & bc]

156:4     [Grétry André]

Duetto/ L=opera/ La Fause [sic] magie.

AIl vous souvient de cette fête...@

Ms. (1783) H/N 488

Partitur: f. 30v - 34v in Sammelhandschrift. [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für 2 v. & bc]

156:5     [Grétry André]

Quatuor/ De Lucile/ Mis/ en Duo [aus der Oper Lucile].

AOu peuton être mieux...@

Ms. (1783) H/N 488

Partitur: f. 3v - 7v in Sammelhandschrift. [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für 2 v. & bc]

156:6     [Grétry André]

Ariette de Lucile [aus der Oper Lucile].

AQu=il est doux de...@

Ms. (1783) H/N 488

Partitur: f. 7v - 8v in Sammelhandschrift. [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für S, vl oder fl & bc]

156:7     [Grétry André]

Duetto/ De/ L=opera/ La Rosiere/ [de] Sanslansi [sic = Salenci].

AApres l=orage un jour...@ (Colin & Cecilia)

Ms. (1783) H/N 488

Partitur: f. 9r - 10v in Sammelhandschrift. [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für 2 v., vl oder fl & bc]

156:8     [Grétry André]

L=opera de La Rosiere [de] Salency.

AQuel beau jour se dispose...@

Ms. (1783) H/N 488

Partitur: f. 25v - 27v in Sammelhandschrift. [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für 1 v., vl oder fl & bc]

156:9     Grétry André

Duo/ De/ Zemire/ et/ Azor [aus der Oper Zemire et Azor]/ Par/ Grétry.

AAmour, amour quand...@

Ms. (1783) H/N 488

Partitur: f. 11r - 12r in Sammelhandschrift. [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für 2 v. & bc]

156:10   [Grétry André]

Trio Des Zemire et Azor [aus der Oper Zemire et Azor]/ mis/ en/ Duo.

AViellons mes soeurs...@

Ms. (1783) H/N 488

Partitur: f. 12r - 14v in Sammelhandschrift. [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für 2 v. & bc]

156:11   [Grétry André]

Zemire & Azor Larghetto [ciss] [Akt III, Szene V.]

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh] H/N 272 (=261 ?)

 1. 8r- 8vin Sammelhandschrift. [Gluck, Orfeo. AMin vän, jag ropar dig...@ [= AObjet de mon amour@]]

[Für pf.]

[Grétry André]

Trio Andante. [C] [aus Zémire et Azor, Akt II, Szene I.]

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh] H/N 272 (=261 ?)

 1. 8v- 9vin Sammelhandschrift. [Gluck, Orfeo. AMin vän, jag ropar dig...@ [= AObjet de mon amour@]]

[Für pf.]

[Grétry André]

E=ntrê=Act. [B] [aus Zémire et Azor, Akt II.]

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh] H/N 272 (=261 ?)

 1. 10rin Sammelhandschrift. [Gluck, Orfeo. AMin vän, jag ropar dig...@ [= AObjet de mon amour@]]

[Für pf.]

[Grétry André]

Larghetto [Es] [aus Zémire et Azor, Akt III, Szene I.]

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh] H/N 272 (=261 ?)

 1. 10r- 11rin Sammelhandschrift. [Gluck, Orfeo. AMin vän, jag ropar dig...@ [= AObjet de mon amour@]]

[Für pf.]

[Grétry André]

Allegro [Es] [aus Zémire et Azor, Akt I, Szene I.]

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh] H/N 272 (=261 ?)

 1. 11r- 12rin Sammelhandschrift. [Gluck, Orfeo. AMin vän, jag ropar dig...@ [= AObjet de mon amour@]]

[Für pf.]

[Grétry André]

Trio du tableau/ Magique de Zémire & Azor [Akt III, Szene VI.]

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh] H/N 272 (=261 ?)

 1. 12vin Sammelhandschrift [inkomplett]. [Gluck, Orfeo. AMin vän, jag ropar dig...@ [= AObjet de mon amour@]]

[Für pf.]

[Grétry André]

Andante tempo di giusto [c] [aus Zémire et Azor, Akt IV, Szene III.]

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh] H/N 272 (=261 ?)

 1. 12v- 13rin Sammelhandschrift. [Gluck, Orfeo. AMin vän, jag ropar dig...@ [= AObjet de mon amour@]]

[Für pf.]

[Grétry André]

Gracioso [G] [aus Zémire et Azor, Akt II, Szene II.]

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh] H/N 272 (=261 ?)

 1. 13vin Sammelhandschrift. [Gluck, Orfeo. AMin vän, jag ropar dig...@ [= AObjet de mon amour@]]

[Für pf.]

156:12   [Gronemann] [Johann Albert ?]

Sonata 1ma (-6ta) [G, D, e, C, G, D].

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] H/N 176 ; H/N 430-432 ; H/N 100

2 fasc.: fl I, fl II.

156:13   Guerini Francesco

Trio [D]/ Violino Primo/ Violino Secundo/ et/ Basso/ Del Sing: Iuerini [sic].

[Cantabile - Presto - Gratioso]

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] H/N 138

3 fasc.: vl I, vl II, bc.

156:14   Guerini Francesco

Trio [F]/ Violino Primo/ Violino Secundo/ et/ Basso/ Del Sing: Francos Iuerini [sic].

[Largo - Presto - Gratiosa]

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] H/N 138

3 fasc.: vl I, vl II, bc.

156:15   Guerrero Antonio [?]

Siguidillas Nuebas Del/ Sir Antonio Guerrero.

ASi mi aplico ad descanso sueño...@

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] H/N 368

3 fasc.: S & b, vl I, vl II.

156:16   Guerrero Antonio [?]

Tonadilla A duo Nueva [sic] del/ Señor Antonio Guerrero.

AA partada de la Conte...@

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] H/N 368

3 fasc.: 2 S & b, vl I, vl II.

156:17   Guerrero Antonio [?]

Tonadilla a Duo Nueba Con Vio/lines y Baso [sic] Del Sr Antonio/ Guerrero.

AQue es falcil lo que...@

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] H/N 368

1 vol., 4 f.

[Für 2 S & b]

156:18   Guglielmi

[Aria] Del Sigr/ D: Pietro/ Guglielmi.

AFinto all= vocchie tiene...@

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] H/N 318

Partitur: 1 vol., 6 f.

156:19   Guglielmi Pietro Alessandro

Nelli Cacciatori/ Teatro/ Tordinona 1762/ Musica Del Sigr/ Pietro Guglielmi/ Cantata...

ASento che pian pianino...@

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.]  Partitur m. sångtext H/N 257 ; Texten ATeatro = Nelli Cacciatori=... Cantata dal SigPioni H/N 239

Partitur: 1 vol., 8 f.

Guglielmi Pietro Alessandro

Aria (Nelli Cacciatori, Cantata dal Sig: Pioni) Del Sig: Pietro Guglielmi.

ASento che pian pianino...@

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] H/N 61

5 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, b. In Sammelhandschrift. [Ciampi, ASento ohime che il mio cervello...@]

156:20   [Guglielmi Pietro Alessandro]

[Arie aus der Oper Tito Manlio ?]

AOdo le messe voci...@

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] H/N 496

1 vol., 2 f.

[Für T & b]

156:21   [Händel Georg Friedrich]

Recit: [und Aria aus der Oper Acis und Galatea].

[Recit:] ADröij herde qwar...@ [=AStay, shepherd, stay@]

[Aria:] ABlif här qwar...@ [= AShepherd, what art...@]

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] H/N 159

Partitur: 1 vol., 2 f.

[Für S, vl & bc]

[Händel Georg Friedrich]

[Aria aus der Oper Acis und Galatea].

AMan en skön bör wördsamt...@ [= Would you gain...@]

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] H/N 159

Partitur: 1 vol., 2 f.

[Für T, vl & bc]

156:22   Händel Georg Friedrich

Hwar gies Varachtigt nöije/ Aria d: G: F: Hendel [= Là dove gli occhi io...aus Admeto.]

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] H/N 309

 1. 1v- 2rin Sammelhandschrift. [Pergolesi, March... [Olimpiade]]

156:23   [Händel Georg Friedrich]

[Duett]. Corus/ Ritorna nel core/ di Hendel. [Text aus Salvis Arminio.] [Umschlagtitel]

ARitorna nel core vezzose...@

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] (H/N 376) H.P. Johnsen

Partitur: 1 vol., 2 f.

[Für 2 S & bc.]

156:24   [Händel Georg Friedrich]

Overt: [aus Berenice.]

[Ohne Bezeichnung - Allegro - Andte larghetto - Gigue.]

Ms. [2. hälfte des 18 Jh.] H/N 62

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

156:25   Händel Georg Friedrich

Overt: [B] Hendel [=Op. 3:1]

[Ohne Bezeichnung - ohne Bezeichnung - ohne Bezeichnung.]

Ms. [vor 1768] H/N 2 Brant (ej omslag)

Partitur: 1 vol., 7 f.

156:26   Händel Georg Friedrich

Concerto. [F] da Hendel.

[Ohne Bezeichnung - Alla Hornpipe - ohne Bezeichnung - Allegro - Minuetto.]

Ms. [vor 1768] H/N 2 Brant (ej omslag)

Partitur: 1 vol., 8 f.

Satz 1 u. 2: Concerto in Händels Werke, Bd 47, S. 2.

Satz 5: aus Wassermusik, Händels Werke, Bd 47, S. 69.

Satz 3 u. 4 nicht identifiziert.

156:27   [Händel Georg Friedrich]

Overture in Pharamond.

[Larghetto - Andante- Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] Partitur H/N 89 ; stämmor H/N 138 (305 överstruken) F.J. Schwantzen

Partitur: 1 vol., 4 f.

8 fasc.: vl I, vl II, vl III, vla, vlc, bc, ob I, ob II.

156:28   Händel Georg Friedrich

Menuet [C] in Rodelinda Handel

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 297

Partitur: 1 vol., 1 f.

[Für ein Soloinstr. u. b.]

156:29   Händel Georg Friedrich

Sinfonia [e]. Hendel [Arr. für vl obl., Streicher, ob und Orgel von Triosonata Op.5:3, Satz 1 und 2 B.]

[Ohne Bezeichnung - Allegro]

Ms. [vor 1768] Partitur, vl I ex. 1 & 2, vl II ex. 1 H/N 2 Brant ; vl I ex. 3 H/N 341 ; vl II ex. 2, vlc H/N 1 [vor 1759] Roman

Partitur: 1 vol., 6 f.

3 fasc.: vl I, vl II, vlc, [vl. obl, ob u. Orgel fehlen]

156:30   Händel Georg Friedrich

[Sonate, g-moll] Ouverture/ Gb. à IV. strom./ Violino Primo/ Violino Secondo/ Oboe/ &/ Basso./ da Handell [sic]. [HWV 404]

[Ohne Bezeichnung - ohne Bez. - Adagio - ohne Bez.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 53

4 fasc.: vl I, vl II, b, ob I.

156:31   Händel Georg Friedrich

Händels Water piece [D. Ein Satz aus Wassermusik arr. für 2 Instr. (vl?, fl?).]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 433

Partitur: f 1v - 2r in Sammelhandschrift. [Barberini, Barberinis Menuette]

156:32   Händel Georg Friedrich

Overt: [In B aus Xerxes].

[Ohne Bezeichnung - Allegro - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 62

5 fasc.: vl I, vl II, vla, vlc obl, b.

[Für ein Soloinstr. u. b.]

156:33   Haim Sebastiano

Libro di Sonate/ per/ Cembalo/ di:/ Sebastiano Haim/ Novr 1758.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 336

1 vol., 10 f.

156:34   Hasse Johann Adolf

Aria/ a/ Voce Sola/ Violino Imo A 2do/ et/ Basso/ del Sigr/ G: A: Hasse.

AChe gran pena trafigge...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 372

1 vol., 2 f.

156:35   Hasse Johann Adolf

Aria del Sigr Hasse.

ADolce amor, che consolando....@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 375

Partitur: 1 vol., 4 f.

156:36   Hasse Johann Adolf

Concerto [für S]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Flautto [sic] Primo/ Flautto [sic] Secondo/ Fagotto Primo/ Fagotto Secondo/ Chalmeau [sic]/ et/ Basso Del Sigr Hasse.

ANon vi dolga o piagge...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 373

9 fasc.: S & bc, vl I, vl II, vla, fl II, chalumeau, fag I, fag II, [fl I fehlt].

156:37   [Hasse Johann Adolf]

[Aria]. [Text aus Goldonis Il Mondo della luna.]

ASe la mia stella...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 206

Partitur: 1 vol., 6 f.

[Für S u. Orch.]

156:38   Hasse Johann Adolf

[Aria aus der Oper Artaserse, 3 Vers.]. Del Sigr Gio: Adolfo: Hass[sic] do Il Sassone.

APer quel paterno amplesso...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 370

Partitur: 1 vol., 16 f.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 157

157:1     Hasse Johann Adolf

Sinfonia [D]/ Dell=Opera Attilio Regolo/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola/ Basso/ e/ Corni di Caccia/ Hasse.

[Allegro - Andante - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

157:2     [Hasse Johann Adolf]

Aria XIV [in der Oper] Ciro [riconosciuto. Gesungen von] Sr: Salimbeni.

AParlerò parlerò non è permesso...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N

kl-a: 1 vol., 2 f.

157:3     Hasse Johann Adolf

Aria [aus der Oper Cleofide] del Sigr Giov: Adolfo Hasse.

ADigli ch=io son fedele...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 146

Partitur: f. 1r - 5r in Sammelhandschrift.  [Med: [Sodi, C.] Duetto/ di/ Baiocco [e Serpilla].]

157:4     Baiocco

Duetto/ di/ Baiocco/ Allegro

ARegne sur mon ame...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 146 [?]

Partitur: f. 5v - 6r in Sammelhandschrift. [Inkompl.] [Hasse, J.A. Aria [aus der Oper Cleofide]... ADigli ch=io...@]

157:5     Hasse Johann Adolf

Aria [aus der Oper Cleofide] del Sigr Giov. Adolfo Hasse detto il Sass:

ADigli ch=io son fedele...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 374

Partitur: 1 vol., 5 f.

157:6     Hasse Johann Adolf

Aria [aus der Oper Cleofide] da Hasse.

APerder l=amato bene viver...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 325

1 vol., 1r - 3v in Sammelhandschrift. [Med: Hasse. Sonata Prima (- IV)...]

[Für v, vl I-II & bc]

157:7     Hasse Johann Adolf

Aria [aus der Oper Demetrio] del Sigr. Hasse.

AFra tanti pensieri di regno...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 371

Partitur: 1 vol., 2 f.

157:8     Hasse Johann Adolf

Synphonia [D, zur Oper Demofoonte]/ a/ Violino Primo/ Violino Secundo/ Viola/ Basso/ e/ Corni di Caccia/ Hasse.

[Allegro - Andantino - Presto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

157:9     Hasse Johann Adolf

Fuga [g] Hasse.

[A la breve - Grave]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N se omslag.

Partitur: 1 vol., 7 f.

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

157:10   Hasse Johann Adolf

Dell=Opera Impermenestra/ Sinfonia [C]/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola/ Basso/ e/ Corni di Caccia/ Hasse.

[Allegro - Andante - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, fl I, fl II, cor I, cor II.

157:11   Hasse Johann Adolf

Sinfonia [G]/ dell=Opera Irene/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ 2 Oboe/ Corni di Caccia/ Viola/ e/ Basso/ Hasse.

[Allegro - Andante - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

157:12   Hasse Johann Adolf

Sinfonia [D, zur Oper La Nitetti] da Sassone/ cioé del Sigr Hasse.

[Allo con spirito - Andno - Allo con spirito]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; vl I, vl II, violetta, b ex. 1 (omslag), cor I, cor II.

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

157:13   Hasse Johann Adolf

Sinfonia [G]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Oboe Primo/ Oboe Secondo/ Corni di Caccia/ Viola/ Basso/ Hasse.

[Allegro assai - Un poco andante - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

157:14   Hasse Johann Adolf

Aria [aus der Oper Siroe, I.Vers.] Del Sigr Hasse.

AChe furia! che mostro!...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6

Partitur: 1vol., 5 f.

[Für B & Streicher]

157:15   Hasse Johann Adolf

Aria [aus der Oper Siroe] dell Sigr Hasse.

ANon vi piacque ingiusti Dei...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 410

Partitur: 1vol., 2 f.

157:16   Hasse Johann Adolf

VIII Sonaes [sic] [e, G, D, A, D, h, G, D]/ á 2 [sic]/ Flauto Traverso/ e/ Cembalo,/ del Singr Hasse.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 327 (E. Wettringh)

Partitur: 1 vol., 19 f.

[Für fl & b]

157:17   [Hasse Johann Adolf]

Sonata Prima (- IV) [e, d, h, G, für fl & bc]. da Hasse.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 144

1 vol., 5r - 28v in Sammelhandschrift. [Hasse, J.A. Aria [aus der Oper Cleofide]... APerder l=amato...]

Ende des letzten Satzes der ersten Sonata unvollst. Sonata 1, 3 u. 4 sind ident. mit Sonata 1, 6 u. 7 in VIII Sonates... (Alströmer coll.)

157:18   Hasse Johann Adolf

Synphonia [G, zur Oper La Spartana generosa]/ a/ Violino Primo/ Violino Secundo/ Viola/ Basso/ 2 Oboe/ Corni di Caccia/ Hasse.

[Allegro - Un poco moderato - Prestissimo]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

157:19   Hasse Johann Adolf

[Aria aus der Oper Il Trionfo di Clelia] Del Sigre/ Dn Gio:Adolf/ Hass´[sic] dil/ Sassone.

AResta o cara e per timore...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 369

Partitur: 1vol., 8 f.

157:20   Haydn Franz Joseph

Sinphonia in D minore [d]/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Oboe Primo/ Oboe Secondo/ Corno Primo/ Corno Secondo/ Viola/ e/ Basso/ Del Sigre Giuseppe Haÿdn. [Hob.I:26]

[Allo assai con spirito - Adagio - Menuetto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I ex. 1, vl II ex. 2 H/N 112 ; omslag, vl I ex. 2, vl II ex. 2, vla, b ex. 1, ob I, ob II, cor I, cor II H/N 158 ; b ex. 2 H/N 119?

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

157:21   [Haydn Franz Joseph]

[Sinfonia in D, Hob.I:42]

[Moderato maestoso - Andantino - Menuetto - Scherzando]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 158

9 fasc.: vl I, vl II, vla, vlc, violono, ob I, ob II, cor I, cor II.

157:22   Haydn Franz Joseph

Sinphonia in Dis [Es]/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Oboe Primo/ Oboe Secondo/ Corno Primo/ Corno Secondo/ Viola/ e/ Basso/ Del Sigre Giuseppe Haÿdn. [Hob.I:43]

[Allegro - Adagio - Menuetto - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] omslag,  vl I, ob I, ob II H/N 158 ; vl I (defekt) H/N 144 ; b (defekt) H/N 307

4 fasc.: vl I, b, ob I, ob II, [übrige Stimmen fehlen].

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 158

158:1     [Haydn Franz Joseph]

[Sinfonia in e, Hob.I:44]

[Allegro con brio - Menuetto - Adagio - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 119 ; övriga H/N 158

6 fasc.: vl I, vl II, b, ob I, ob II, cor II [vla u. cor I fehlen].

158:2     Haydn Franz Joseph

Sinphonia in C/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Oboe Primo/ Oboe Secondo/ Corno Primo/ Corno Secondo/ Viola/ e/ Basso/ Del Sigre Giuseppe Haÿdn. [Hob.I:48]

[Allegro - Adagio - Menuetto - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 158

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

158:3     [Haydn Franz Joseph]

[Sinfonia in C, Hob.I:48]

[Allegro - Adagio - Menuetto - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 119

3 fasc.: vl I, vl II, b [übrige Stimmen fehlen].

158:4     Haydn Franz Joseph

Sinfonia [D]/ per/ due Violino [sic]/ due Oboe/ Flauto Trav./ due Corno [sic]/ due Viola/ due Fagotti/ e/ Basso/ di Gius: Hayden. [Hob.I:53, Fassung B@] [Umschlagtitel]

[Vivace - Andante - Minuetto - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I (defekt), vla I & II, b e vlc, fag I & II H/N 339 ; vl I, vl II, b H/N 112 ; fl trav, cor I, cor II H/N 262

8 fasc.: vl I, vl II, vla I & II, b e vlc, fl, fag I & II, cor I, cor II, [ob I & II u. timp fehlen].

158:5     Haydn Franz Joseph

Hayden Sinfonia [A]. [Hob.I:59]

[Presto - Andante - Minuetto - Allegro assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I ex. 1, vl II, b H/N 112 ; vl I ex. 2 H/N 337 ; cor I, cor II H/N 338

5 fasc.: vl I, vl II, b, cor I, cor II, [übrige Stimmen fehlen].

158:6     Haydn Franz Joseph

Sinfonia [B]/ a/ Violino Primo & 2do/ Viola 1ma & 2da Obligata/ Oboe 1mo & 2do/ Corno 1mo & 2do/ Violoncello Obligato/ &/ Basso/ par/ Haydn. [Hob.I:68 ohne Menuette]

[Vivace - Adagio - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 111

10 fasc.: vl I, vl II, vla I, vl II, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

158:7     Haydn Franz Joseph & Michael

Sinfonie [B]/ Par/ Haydn. [Hob.I:B2]

[Allo assai - Andantino - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I H/N 119 ; vl II, vla, b (defekt), cor I, cor II H/N 111 ; b H/N

5 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II, [ob I & ob II fehlen].

158:8     [Haydn Michael]

Trio x b [sic. Es]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Denck:

[Adagio - Allegro Minuetto - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

5 fasc.: vl I, vl II, b.

158:9     Hayée [?]

[Sonata, F, für vl? & b] Del Signore Hayée.

[Arioso - Adagio - Presto scherzando]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 347

Partitur: 1 vol., 4 f.

158:10   Hayée [?]

[Sonata, G, für vl? & b] Del Signore Hayée.

[Allegretto gustoso - Adagio un poco andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 347

Partitur: 1 vol., 4 f.

158:11   Hirner

Synphonia [Es]/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Oboe Primo/ Oboe Secundo/ Viola/ Basso/ e/ Corni di Caccia/ Hirner.

[Allegro - Andante - Giga allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

158:12   Hirner

Sinfonia e Concertino [F]/ di dui Corni Caccia/ con/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Hirner.

[Allegretto - Andante - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

5 fasc.: cor principale I, cor principale II, vl I, vl II, b.

158:13   Hoffman Leopold

Concerto [A, für Violine] Del Sigre Hoffman.

[Allegro moderato - Adagio - Allegro molto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 89

Partitur: 1 vol., 19 f.

158:14   [Hoffman Leopold]

Concerto [D].

[Allegro spirituoso - Adagio - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 89

8 fasc.: vl I obligato, vl I ripieno, vl II obligato, vl II ripieno, vla, b, cor I, cor II.

158:15   [Hoffman Leopold]

Sinfonia [D]/ a/ Due Violini./ Due Corni/ Alto Viola/ con/ Basso./ Del Sig: Martini.

[Allegro molto vivace - Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 380

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b, [übrige Stimmen fehlen].

158:16   [Hoffman Leopold]

Sinfonia G.</ à/ Violino Primo,/ Violino Secondo,/ Corno Primo,/ Corno Secondo/ Viola/ e/ Basso./ Del Sigr G.C.Belletti.

[Allegro - Andante - Tempo di minuett]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 360

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

158:17   Hoffmeister Franz Anton

Hoffmeister, Sinfonia [C].

[Allegro assai - Andante cantabile - Menuetto - Allegro moderato]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I ex. 2, vl II (defekt) H/N 112 ; övriga H/N 268

11 fasc.: vl I, vl II, vla, fl, ob I, ob II, cor I, cor II, clarino I, clarino II, timp [b fehlt]

158:18   Höpken Arvid Niclas von [?] (1710-1778)

O! Rene Guds Lam &/ Passions Musique/ af/ Hr Baron Arf. Nicl. Von Höpken [Umschlagtit.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 421

Partitur: 1 vol., 18 f.

[Für S, B u. Orch.]

[Schwed. Text]

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 159

159:1     Janitsch Johann Gottlieb

Synphonia [E]/ a/ Violino Primo/ Violino Secundo/ Viola/ Basso/ e Corni di Caccia/ Janitsch.

[Alla breve - Larghetto - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

159:2     Johnsen Henrik Philip (1717-1779)

Concerto [D] per il Cembalo/ con Stromenti/ di Hinr. Phil: Johnsen.

[Allegro - Largo - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 125

4 fasc.: cemb, vl I, vl II, vlc.

159:3     Johnsen Henrik Philip (1717-1779)

Concerto [D] per il Cembalo con stromenti di H:P: Johnsen.

[ohne Bez. - Andante - Allegro assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 125

4 fasc.: cemb, vl I, vl II, vlc.

159:4     [Jommelli Nicolò ?]

[Arie aus der Oper Achille in Sciro.]

ADel sen gli ardori...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 205

Partitur: 1 vol., 16 f.

159:5     [Jomelli Nicola]

[Sinfonia, D, zur der Oper Artaserse, Vers I ].

[Allegro con molto spirito - Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, vl II, vla, b (utom titelsidans noter), ob I & II, fl I, fl II, cor I, cor II H/N 140 ; vl I (utom titel) vl II, b (utom titlarna) H/N 128 ; titelsidans noter + titlarna H 197

9 fasc.: vl I, vl II, vla, b, fl I, fl II, ob I & II, cor I, cor II.

159:6     Jomelli Nicolo

Synphonia [D, zur der Oper Caio Mario]/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola/ Basso/ e/ Corni di Caccia/ Jommelli.

[Allo - Poco andante - Allegro molto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, vl II, vla, b (utom titelsidans noter), ob I & II, fl I, fl II, cor I, cor II H/N 140 ; vl I (utom titel) vl II, b (utom titlarna) H/N 128 ; titelsidans noter + titlarna H 197

9 fasc.: vl I, vl II, vla, b, fl I, fl II, ob I & II, cor I, cor II.

159:7     Jomelli Nicolo

[Aria aus der Oper Il Creso] Jomelli.

AConfuso oh Dio oh Dio prevedo...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 209

Partitur: 1 vol., 10 f,

8 fasc. [in Sammelhandschrift:*] vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

* [Traetta, Aria... ASe a@]

159:8     Jomelli Nicolo

Simphonia [D, zur der Oper Cresco] del Sr Jommelli.

[Allegro - Andte - Allegro assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, vl II, b ex. 1 H/N 62 ; vla obl. H/N 48 , cor II H/N 334

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

159:9     Jomelli Nicolo

Sinfonia [F, zu der Oper Demetrio]/ Del Sigr/ Nicolò Giumelli [sic]/ 1759/ In Milano.

[Allo assai - Andno - Allo assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 316 ; b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

159:10   Jomelli Nicolo

Synphonia [D, zu der Oper Ezio. VersII]/ a/ Violino Primo/ Violino Secundo/ Viola/ Corni di Caccia/ Oboe 1mo/ Oboe 2do/ Trombe/ e/ Basso/ Jommelli.

[Allegro - Andante grave - Allegro assai]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

10 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II, tr I, tr II.

159:11   Jomelli Nicolo

Sinfonia [D, zu der Oper Ipermestra]/ Con Violini, Oboe, Corni, Viola, e Basso/ Del Sigr Niccolò Jommelli.

[Allegro - Un poco andante - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 226 ; b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; titelsidan b ex. 1 med notex. H/N 231

7 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I & II, cor I, cor II.

159:12   [Jommeli Niccoló ?]

Aria [>Pupille care se vagirate= aus der Oper Nerone].

AAtande Charmes Rondes les armes...@

Ms. (1783) H/N 488

Partitur: f.24r - 25r in Sammelhandschrift [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für 1 v, ob oder fl oder vl & bc]

159:13   [Jommeli Niccolò]

[Aria aus der Oper Nitetti].

AGià vendicato sei...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 204

Partitur: 1 vol., 16 f.

159:14   Jomelli Nicolo

Sinphonia [E, zu der Oper Semiramide]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola/ E Basso/ Da Jommelli.

[Allegro assai - Andante - Presto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

159:15   Jomelli Nicolo

Overtura [D, zur Oper Semiramide riconosciuta, Vers.I]/ Del Sig Noccolo Jommelli.

[Allegro - Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 491

4 fasc.: vl I, vl II, vla, vlc.

159:16   [Jomelli Nicola]

Sinfonia [D].

[Allegro con molto spirito - Andante - Allegro assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I ex. 1, vl II ex. 1, b ex. 1 (utom titel) H/N 128 ; vl I ex. 2, vl II ex. 2, vla, ob I & II, fl I, fl II, cor I, cor II, b ex. 2 (utom titelsida) H/N 140 ; b ex. 2 titelsida H/N 197

9 fasc.: vl I, vl II, vla, b, fl I, fl II, ob I & II, cor I, cor II.

159:17   Jomelli Nicolo

Sinfonia [D]/ Del Sigr Nicolò Jommelli.

[Allo - Andte - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, titlarn vl II & violetta, b ex. 1 titelsidan H/N 196 ; vl II (ej titel), violetta (ej titel), b ex. 1 (omslag, ej titelsidan) H/N 117 [vor 1775] Laun

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

159:18   Jomelli Nicolo

[Aria aus der Oper Temistocle] Del Sigr/ D. Nicola/ Jommelli.

AQuando parto e no rispondo...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 390

Partitur: 1 vol., 7 f.

159:19   Jomelli Nicolo

Aria [aus der Oper Tito Manlio]/ 2 Corni/ 2 Violini/ Viola/ et/ Basso/ dell SigrJomelli.

AVeggo un ombra che orribile...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 62

7 fasc.: T & b, vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

159:20   Kammel [Antonin]

Sinfonies [D, C, A, G, F, c]/ da Kammel

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 112

2 fasc.: vl I, vl II [übrige Stimmen fehlen].

159:21   Knechtel [Johann Georg ?]

Synphonia [D]/ ô/ Concertino/ d=un Cor: di Caccia/ con/ Violino Primo/ Violino Secundo/ Viola/ e/ Basso/ Knechtel.

[Allegro - Adagio - Allegro.]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

5 fasc.: cor principalo, vl I, vl II, vla, b.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 160

160:1     Knechtel [Johann Georg ?]

Synphonia [D]/ a/ Violino Primo/ Violino Secundo/ Viola/ Basso/ e/ Corni di Caccia/ Knechtel

[Allegro - Andante - Presto.]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

160:2     Knechtel [Johann Georg ?]

Sinfonia. [F]/ ô/ Concertino/ d=un Cor di Caccia/ con/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola/ e/ Basso/ Knechtel

[Allegro - Seciliano - Allegro.]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun ; cor di caccia H/N 258

5 fasc.: cor di caccia, vl I, vl II, vla, b.

160:3     [Krafft Francois]

[Aria].

ASò, ch=il mio Ben m=inganna...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 146

1 vol., 2 f.

[Für S u. bc]

160:4     Kramer J.J.

Sonata Dell J:J: Kramer.

[Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 188

1 vol.. 1 f. [inkompl.]

160:5     Kuhlau

Trio x a [A]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Kuhlau.

[Allegretto - Minuetto.]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

160:6     Kuhlau

Trio x D/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Kuhlau.

[Andante - Allegro - Minuetto - Pollonesa.]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

[Für S u. bc]

160:7     Küffner Joseph

Seizieme/ Potpourries/ sur des Themes des opera/ Corradino et Moise in Egitto/ par/ G. Rossini./ Composé pour/ Guitarre et flûte ou Violon/ par/ J. Küffner. Oeuvre 181./ No 2424.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 279

1 fasc.: git [übrige Stimmen fehlen].

160:8     [Lambert Michael]

[Aria].

AOmbre de mon amant...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

 1. 12 in Sammehlhandschrift. [Le Camus] [Arien]

[Für 1 v.]

160:9     Lampugnani Giovanni Battista

Duetto [>Caro l=averso fato=][von späterer Hand:] da Lampugniano [sic].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 292

1 vol., 4 f.

[Für 2 v & b, ohne Text.]

160:10   Lampugnani Giovanni Battista

[Sonata] Sinfonia [B]/ a/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Solnitz.

[Allegro - Largo - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117b Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

160:11   Lampugnani Giovanni Battista

Trio A Dur/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ da Lampugniani [sic] [Sonata a tre]

[Largo - Allegro - Allegro]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

160:12   Larken

Lasting Love. Set by Mr Larken.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 484

f.1r in Sammelhandschrift. [[Anonymus] The flower of Edingburgh.]

[Nur Melodiestimme]

160:13   [Laruette Jean-Louis]

La medicin de L=amour.

Ms. [Ende des 18. Jh.] H/N 317

4 fasc.: vl I, vl II, fl obligée, fag obligée et vla, [v & b inkompl.]

160:14   Latilla Gaetano

Sinfonia [B]/ á/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola/ et/ Basso./ da SigrLatilla.

[Allegro - Largo - Presto.]

Ms. [vor 1784] H/N 17 Wellander

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

160:15   Latilla Gaetano

Sinfonia [D]/ In S. Moisè/ Del Sige Gaetano Lattilla [sic]

[Allo - And.te - à ma voce ò f. - All.o]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] titel vl I, vl II, violetta H/N 196 ; b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; övriga H/N 221

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

160:16   Latilla Gaetano

Sinfonia [D]/ Del Sige Gaetano Lattilla [sic]

[Allo - Ande - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; övriga H/N 196

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

160:17   Le Camus [Sébastien]

[Arien].

AVous serez les témoins de mes vives douleurs...@

AQue vour flattez mes reveries...@

AMalgré son ardeur et ses soins...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.1;5;17 in Sammelhandschrift.

[Für 1 v]

160:18   Le Febure

La Bergere impatiente. Musette de Mr Le febure

ADans ce verger mon Berger m´a...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 492

1 vol., 2 f.

[Für 1 v.]

160:19   Leo Leonardo

[Aria] Del Sig.e Leonardo/ Leo

ASenza te mio bene amato...@

Ms. [18. Jh.] H/N 224

Partitur: 1 vol., 7 f.

[Für 1 v. u. Orch.]

160:20   Leo Leonardo

Sinfonia [D] [aus Emira] da Leo.

[Ohne Bezeichnung - ohne Bezeichnung - ohne Bezeichnung]

Ms. [vor 1768] H/N 2 Brant

Partitur: 1 vol., 4 f.

160:21   Leo Leonardo

Sinfonia [G, zu der Oper Nitocri Regina d=Egitto] da Leo.

[Allegro - Largo - ohne Bez.]

Ms. [vor 1770] H/N 4 von den Enden

Partitur [vor 1768] H/N 2 Brant: 1 vol., 4 f.

3 fasc.: vl I, vl II, b.

160:22   Leo Leonardo

Sinfonia [in g aus AS. Elena al Calvario@] da Leo.

[Ohne Bezeichnung - Larghetto - Allegro.]

Ms. [vor 1768] H/N 2 Brant

Partitur: 1 vol., 4 f.

160:23   Leo Leonardo

Sinfonia [G] da Leonardo Leo.

[Allegro - Andante - Allegro.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] Partitur H/N 2? [vor 1768] Brant ; vl I, b, cor I, cor II H/N 62 ; vl I, vl II, b, vla, ob I, ob II, cor I, cor II H/N 53

Partitur: 1 vol., 8 f.

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II

160:24   Leo Leonardo

Sinfonia [G] da Leo.

[Allegro - Largo - Menuet.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 23

Partitur: 1 vol., 3 f.

7 fasc.: vl I, vl II, b, ob I, ob II, cor I, cor II [vla fehlt].

160:25   Leperth

Aria./ Kombt ihr Junfern [sic] Herrn und Frauen./ di Leperth.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 138

Partitur: 1 vol., 2 f.

[Für 1 v. u. b.]

160:26   [Le Roy [Philippe ?]]

Sÿnfonia in D/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Corno Primo/ Corno Secondo/ et Basso/ Del Sigre Chiesi.

[Allo - Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 155

5 fasc.: vl I, vl II, b, cor I, cor II.

160:27   Libutini

C<[C]/ Sonata/ per il/ Cembalo/ a prima et seconda Parte/ con quatro Mani/ di Libutini.

[Allegro assai - Largo - Menuetto.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 364

2 fasc.: pf I, pf II.

160:28   Locatelli Pietro Antonio

[Concerto in E] No 4 di: Locatelli

[Largo, Andante - Capricio - Largo - Andante - Capricio.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 478

1 fasc.: vl principale [übrige Stimmen fehlen.]

160:29   Locatelli Pietro

XII/ Sonate [C, D, B, G, D, g, A, F, E, G, D, G]/ à Flauto Traversiere Solo è Basso/ Dedicate/ Al Molto Illustre Singore Il Signor/ Nicola Romswinkel/ Di Pietro Locatelli/ da Bergamo/ Opera Seconda/ In Amsterdam./ Apresso L=Autore f 6

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 458

Partitur: 1 vol., 25 f.

160:30   [Locatelli Pietro]

Sonata [C].

[Andante - Adagio - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 299

2 fasc.: fl & bc.

160:31   Locatelli Pietro Antonio

Trio C-dur/ Flauto ou Violino Primo/ Flauto ou Violino Secondo/ e/ Basso/ da Locatelli [Sonata a tre]

[Largo, Andante - Allegro]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

160:32   Logroscino Nicola

[Aria] Del sig. Nicola/ Logroscinò

AChi l=o passa e me saluta...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 392

Partitur: 1 vol., 8 f.

[Für 1 v. u. Orch.]

160:33   Lonati Carlo Ambrogio

Sonata. [B],/ a/ Violino/ solo,/ e/ Basso Continuo,/ da/ Il Gobo/ della Regina Christina.

[Adagio - Adagio - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 477

1 vol., 5 f.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 161

161:1     [Lully Jean Baptiste]

Armide Tragedie.

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 384

Partitur: 1 vol., 180 f.

[Franz. Text.]

161:2     [Lully Jean Baptiste]

[Arien aus der Oper Acis et Galatée].

AVous qui dans ces lieux solitaires...@ (Le prestre de Junon)

AQuel chemin ont ils pris ces amants...@ (Polypheme)

AIl est mort, l=insolent...@ (Polypheme)

AJe sors de mes grottes profondes...@ (Neptune)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.8-12; 20-21 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1 v]

161:3     [Lully Jean Baptiste]

[Arien aus der Oper Armide et Renaud].

ASuivons Armid= et chantons...@ (Phenice)

AQue la douceur d=un triomph...@ (Sidonie)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.13-16 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1 v & bc]

161:4     [Lully Jean Baptiste]

[Arie] de L=Opera de Cadmus [et Hermione].

AO Mars, o toy qui peux...@ (Le sacrificateur)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.24-26 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1 v]

[Lully Jean Baptiste]

[Arien aus der Oper Alceste].

ALe ciel protege les Heros...@ (Eole)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.26-27 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1 v]

161:5     [Lully Jean Baptiste]

[Arien aus der Oper Acis et Galatée].

AO Mort! venez finir mon destin...@ (Merope)

AHymen, ô doux hymen!...@ (Le grand prestre)

[Rec.:] ALe soin de vous deffendre...@ (Cephée)

[Rec.:] ACe n=est point a des pleurs...@

[Duett:] A Heureux heureux qui...@ (Phinée, Merope)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.29-33; 44-52 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1-2 v & bc]

[Lully Jean Baptiste]

Scene 2. de l=acte 2. de l=opera de Roland.

ABelle Angelique, enfin, je vous trouv...@ (Roland)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.34-43 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1 v & bc]

[Lully Jean Baptiste]

[Arien aus der Oper Amadis].

AFermez vous pour jamais, mes yeux...@ (Oriane)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.53 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1 v & bc]

161:6     [Lully Jean Baptiste]

[Arien und Duette aus] Prologue de l=opera d=Amadis.

AAh! J=entens un bruit...@ (Urgande, Alquif)

ALes Plaisirs nos suivent...@ (Une suivante)

AC=est à lui d=enseigner...@ (Urgande, Alquif)

ANous ne saurions choisir...@ (Alquif)

ATout l=Universe...@ (Urgande, Alquif)

AVolez tendres amours...@ (Urgande, Alquif)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.64-75 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1-2 v & bc]

161:7     [Lully Louis & Jean-Louis]

Scene 5e Acte 2. [aus der Oper Zephire et Flore].

ACes lieux sont habitez...@ (Borée)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.96-98 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1 v]

161:8     Madonis Luigi

Menuet [D] dell Signor Madonis.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 431

f.9v in Sammelhandschrift [Gronemann, Sonata 1ma (-6 ta)]

[Für fl ?]

161:9     Majo Francesco de

[Aria] Del Sigr Gian Franco/ de Maio. [Text aus Metastasios Attilio Regolo]

AGoda con me s=io godo...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 393

Partitur: 1 vol., 8 f.

161:10   Majo Francesco de

[Aria] Del Sigr/ Gian Fraco/ de/ Majo. [Text aus Metastasios Attilio Regolo]

AVuol tornar la calma in...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 205

Partitur: 1 vol., 8 f.

161:11   [Mancini Francesco]

Overtura [D]/del/ OperaHydaspis/ a/ 1 Tromba/ 2 Violini/ 1 Violetta/ Violoncello/ e/ Organo/ del/ Sig: Bononcini. [Umschlagstitel]

[Presto - Largo - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 151

6 fasc.: vl I, vl II, vla, vlc, bc, tr.

161:12   Manfredini Vincenzo

Sonata [B] per il clavicembalo/ del/ Sigr Vincenzo Manfredini/ ...

[Allegro non tanto - Andantino - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 217

1 vol., 5 f.

161:13   Manfredini Vincenzo

Sonata [B] 3a a due Violini, e Basso/ del Sigre Vincenzo Manfredini.

[Ande - Allo - Tempo di minué]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 366

3 fasc.: vl I, vl II, b.

161:14   Manfredini Vincenzo

Sonata [C] 2a a due Violini, e Basso/ del Sigre Vincenzo Manfredini.

[Andante - Allo - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 366

3 fasc.: vl I, vl II, b.

161:15   Manfredini Vincenzo

Sonata [D] 4a a due Violini, e Basso/ del Sigre Vincenzo Manfredini.

[Andante grazioso - Allo - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 366

3 fasc.: vl I, vl II, b.

161:16   Manfredini Vincenzo

Sonata [G] Prima a due Violini, e Basso/ del Sigre Vincenzo Manfredini.

[Andante - Allegro - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 366

3 fasc.: vl I, vl II, b.

161:17   [Manna Gennaro]

Aria [>Confusi i miei pensieri= aus Tito Manlio ?].

AGudinna alt hvad iag...@ [==Confusi=]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6a

5 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, b.

161:18   Mara

Concerto, in C>[C]/ à/Violoncello Principale/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola/ e/ Basso/ Del Sigre Mara.

[Allegro ma non tanto - Adagio - Presto]

Ms. [Ende des 18. Jh.] H/N 276

5 fasc.: vlc principale, vl I, vl II, vla, b.

161:19   Mara

Concerto [E]/ à/ Violoncello Concertato/ Violino 1mo/ Violino 2do/ Viola/ &/ Basso/ dell/ Sigr Mara.

[Allegro - Adagio - Vivace]

Ms. [Ende des 18. Jh.] H/N 268

5 fasc.: vlc concertato, vl I, vl II, vla, bc.

161:20   Martini

[Sonata, D. Am Ende in vl II von späterer Hand:] Trio/ Del Sig: Martini.

[Andante - Ohne Bez. - Ohne Bez.]

Ms. [18 Jh.] H/N 380

3 fasc.: vl I, vl II, b.

Nicht von G. oder G.B. Sammartini laut Dr. Churgin. J.G. Graun?

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 162

162:1     Matern A W F

Ex. C dur/ Concerto [C]/ à 9/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Flauto Primo/ Flauto Secondo/ Corno Primo/ Corno Secondo/ Violoncello principalo [sic]/ Alto Viola/ &/Basso/ del Sigr: Mattern.

[Allegro moderato - Poco adagio - Allegro]

Ms. [Ende des 18. Jh.] H/N 290

9 fasc.: vlc obligato, vl I, vl II, vla, b, fl I, fl II, cor I, cor II.

162:2     Mazzoni Antonio

[Aria] Del Sigr/ D. Antonio/ Mazzone.

ARicordati ben mio che mi...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 390

Partitur: 1 vol., 6 f.

[Für S u. Streicher.]

162:3     Micco

(Overteur) [D] A Tre/ à/ Due Violini/ con/ Basso/ Del Sigre Micco.

[Allo ma grazioso - Grazioso]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 379

3 fasc.: vl I, vl II, b.

162:4     Mico Domenico de

Concerto [B, für Violine] da Domenico de Mico.

[ohne Bez. - Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 168

Partitur: 1 vol., 19 f.

162:5     Milich [?]

[2] Barcarole Del Sigr D:/ Milich.

APerdonami mia cara...@

ASol d=un ricordo io...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 205

1 vol., 2 f.

[Für 1 v]

162:6     [Mondonville Jean Joseph Cassanea de]

Privilége Du Roy [Gesang für 1 v u. Orch.]

ALouis par la grace de Dieu...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] v & bc, cor I, cor II H/N 395 ; övriga H/N 394

7 fasc.: v & bc, vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

162:7     [Monsigny Pierre Alexandre]

Duetto de La Belle Arsene.

AExaltons et chansons notre auguste...@

Ms. (1783) H/N 488

Partitur: f. 16v - 17v in Sammelhandschrift [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für 2 v. & bc]

162:8     [Monsigny Pierre Alexandre]

Air [A] du Deserteur/ Andante

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh.] H/N

 1. 6vin Sammelhandschrift [Gluck, Orfeo. AMin vän, jag ropar dig...@ [= AObjet de mon amour@]]

[Für pf.]

162:9     [Monsigny Pierre Alexandre]

Amoroso [in A aus Le deserteur.]

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh.] H/N 272

 1. 6v - 8rin Sammelhandschrift [Gluck, Orfeo. AMin vän, jag ropar dig...@ [= AObjet de mon amour@]]

[Für pf.]

162:10   [Monsigny Pierre Alexandre]

Ariette/ De/ Deserteur [aus der Oper Le Deserteur.]

APeur on affliger ce qu=on aime...@

Ms. (1783) H/N 488

Partitur: f. 2v - 3r in Sammelhandschrift [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für 1 v., fl & bc]

162:11   [Monsigny Pierre Alexandre]

Vaudeville du Deserteur [aus der Oper Le Deserteur]/ En/ Dialogue/ Sur/ Le Chant de/ L=ouverture.

AOubliée jusqu=à la trace...@ (Louise & Jeanette)

Ms. (1783) H/N 488

Partitur: f. 15r - 16v in Sammelhandschrift [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für 2 v. (in Dialog), vl & bc]

162:12   Mysliveczek Joseph

Sinfonia [B, zur Oper Il trionfo di Clelia]/ par/ Misliveseck.  [Allo assai - Andante - Presto]

Ms. [Ende des 18. Jh.] b ex. 3 H/N 382 ; övriga 111

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II.

162:13   Naumann  Johann Gottlieb

Aria Composé par Nauman [sic] [aus Amphion.]

AAmphion kom med din ...@

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh.] H/N 272

 1. 3r- 4rin Sammelhandschrift. [Gluck, Orfeo. AMin vän, jag ropar dig...@ [= AObjet de mon amour@]]

[Schwed. Text.]

[Für 1 v. u. pb.]

Naumann Johann Gottlieb

Andante [C] Composé/ par/ Nauman [sic]

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh.] H/N 272

 1. 4v- 6rin Sammelhandschrift [Gluck, Orfeo. AMin vän, jag ropar dig...@ [= AObjet de mon amour@]]

[Für pf.]

162:14   Naumann Johann Gottlieb

Aria [aus dem Oratorium Giuseppe riconosciuto] Di Nauman [sic].

AVoi se pietà provate...@

Ms. [Ende des 18. Jh.] H/N 135

9 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, fag I, fag II.

162:15   [Neruda Jan Krtitel Jiri]

Concerto [C, für Violine].

[Allo moderato - Adagio - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vla, b ex. 5 & 6  H/N 288 ; övriga H/N 89

4 fasc.: (ripieno): vl I, vl II, vla, b, [ vl principale fehlt].

162:16   Neruda Jan Krtitel Jiri

Sonata [C] II/ a/ Due Violini/ &/ Basso/ Del Sigre Neruda.

[Andante - Allegro - Temp. di Minuetto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 306

3 fasc.: vl I, vl II, b.

162:17   Neruda Jan Krtitel Jiri

Sonata [c] VI/ a/ Due Violini/ &/ Basso/ Del Sigr Neruda.

[Largo/Allegro - Adagio - Allegro assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 306

3 fasc.: vl I, vl II, b.

162:18   Neruda Jan Krtitel Jiri

Sonata [F] I Da Neruda.

[Allegro moderato - Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 306

3 fasc.: vl I, vl II, b.

162:19   Neruda Jan Krtitel Jiri

Sonata [G] IV/ a/ Due Violini/ e Basso/ Del Sigre Neruda

[Vivace - Larghetto - Tempo di menuetto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 306

3 fasc.: vl I, vl II, b.

162:20   Neruda Jan Krtitel Jiri

Sonata [G] V/ a/ Due Violini/ &/ Basso/ Del Sigre Neruda

[Allegro moderato - Andante - Allo assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 306

3 fasc.: vl I, vl II, b.

162:21   Neruda Jan Krtitel Jiri

Sonata [G] VII/ a/ Due Violini/ e/ Basso/ Del Sigre Neruda

[Adagio/Allegro - Largo - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 306

3 fasc.: vl I, vl II, b.

162:22   Neumüller [?]

Partia à 4 [e]/ 2/ Violini/ Viola/ Con/ Basso/ da Sgre Neumüller./ ...

[Entre - Aria - Adagio - Menuet- Guige]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 396

4 fasc.: vl I, vl II, vla, continuo.

162:23   Nurini [?]

Concerto [g, für Violino] Del Sigre Nurini.

[ohne Bez. - Adagio - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 89

Partitur: 1 vol., 12 f.

162:24   Paganelli Giuseppe Antonio

Aria del Sigre Paganelli.

AQuel dolor che il cor...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 274

7 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

162:25   Paganelli Giuseppe Antonio

Aria [aus der Oper Barsina ?] Del Sigr Gioseppe [sic] Paganelli.

AViva non ti contendo...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6 ; vl I ex. 4, vl II ex. 3, b ex. 3 H/N -

6 fasc.: S & b [theilweis auch vl], vl I, vl I ripieno, vl II, vl II ripieno, b.

162:26   Paisiello Giovanni

Aria [B] Del Sigr Paesiello

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 111

4 fasc.: vla, b, ob I, ob II [übrige Stimmen fehlen].

Paisiello Giovanni

Aria [F] Del Sigr Paesiello

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 111

4 fasc.: vla, b, fl I, fl II [übrige Stimmen fehlen].

162:27   Paisiello Giovanni

Non temer bell Idol mio/ [Aria aus der Oper Demofoonte] Del Sigr Giouanni Paesiello.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 238

1 vol., 2 f.

[Für S & b]

162:28   Pallavicini Vincenzo

Sÿmhonia [sic] ex D [D]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Oboe Primo/ Oboe Secondo/ Cornu Primo/ Cornu Secondo/ Alto Viola/ e/ Basso/ Pallauicini.

[Allegro- Andante- Presto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

162:29   Pampani Antonio Gaetano

[Aria aus der Oper Eurione, aufgeführt] 1754/ [auf Theater] Capranica/ Del Sigr Pampani.

AVanne ed arresta il volo...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 407

kl-a: 1 vol., 4 f.

162:30   Pampani Antonio Gaetano

Sinfonia [D]/ Del Sigr Anto Gaeto Pampani.

[Presto - Sostenuto - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, vl II fol 1r, 1v, 2 r, violetta (titelsidan), b ex. 1 (titelsidan) H/N 196 ; vl II 2v, violetta (noterna), b ex. 1 (noterna) , cor I, cor II H/N 221 ; b ex. 2 H/N 117

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

162:31   Papa Francesco

Sonata [A] ad= oboe [con b]/ Del Sig:re Francesco/ Papa/ Io Givanni Gentile/ Schrissi [sic] Anno Domine/ 1747.

[Allo - Largo - Allo]

Ms. 1747. H/N 398

Partitur: 1 vol., 4 f.

162:32   Papa Francesco

Sonata [D] d oboe/ e Basso/ Del Sigre Francesco Papa/ desiderio Patrone 1746.

[ohne Bez. - ohne Bez. - ohne Bez.]

Ms. 1746 H/N 399

Partitur: 1 vol., 4 f.

162:33   Papa Francesco

Sonata Prima [G] ad= [oboe, strichen und später]/ Uso di Trauersiero [geschrieben]/ Del Sigre Francesco Papa.

[ohne Bez. - ohne Bez. - ohne Bez.]

Ms. [Mitte des 18. Jh] H/N 399

Partitur: 1 vol., 4 f.

[Für fl & b]

162:34   Pasque Giuseppe

[Aria aus der Oper Arianna e Teseo] Del Sigr/ Giuseppe/ Pasque/ [aufgeführt auf Teatro di] Torino 1764 ...

AAh di quest=alma o cara...@

Ms. [2. hälfte des 18. Jh] H/N 252

Partitur: 1 vol., 4 f.

162:35   Pasque Giuseppe

[Aria aus der Oper Arianna e Teseo ?, aufgeführt auf Teatro di] Torini/ [Musik] Del Sigr Giuseppe Pasque.

AUn tenero affetto mi sento...@

Ms. [2. hälfte des 18. Jh] H/N 388

Partitur: 1 vol., 3 f.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 163

163:1     Pepusch

Concerto [B, für Oboe] da Pepusch.

[Adagio/Allegro - Adagio - Allegro]

Ms. [vor 1768] H/N 2 Brant

Partitur: 1 vol., 8 f.

3 fasc.: vl I, vl II, b, [vla u. ob solo fehlt].

163:2     Perez Davide

Ah se potessi al caro ogetto/ Del/ Sig: Dauid Perez.

Ms. [2. hälfte des 18. Jh] H/N 275

Partitur: 1 vol., 4 f.

[Für S, vl I & II, vla & b]

163:3     Perez Davide

Non ami Chi Teme/ Aria/ Con Violini Viola e Basso/ Del Sigr/ Dauid Perez.

Ms. [2. hälfte des 18. Jh] S & b H/N 277, 278 ; övriga H/N 277

5 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, b.

163:4     Perez Davide

[Aria] Del Sigre Perez.

AVoi donzelle che vedete...@

Ms. [2. hälfte des 18. Jh] H/N 280

Partitur: 1 vol., 6 f.

163:5     Perez Davide

[Aria aus der Oper Alessandro nell=Indie, erste Fassung, aufgeführt in] Napoli/ [Musik:] Del Sigr/ Dauic Perez.

AS=e ver che t=accendi...@

Ms. [2. hälfte des 18. Jh] H/N 285

Partitur: 1 vol., 6 f.

163:6     [Perez Davide]

[Arie aus der Oper Didone abbandonata.]

AInfelice abbandonata...@

Ms. [2. hälfte des 18. Jh] H/N 207

5 fasc.: S & b, vl I, vl II, cor I, cor II [vla u. b fehlen]

163:7     Perez Davide

Scena del [sic] Duetto [aus der Oper Farnace]/ Con Violini Trombe, e Viola/ del Sigre Dauid Perez/ Tergi quel Caro ciglio/ [Oberst a.d. Titelbl.:] 1752/ Roma.

[Rec.:] AMa questo pengo...@ [Duo:] ATergi quel...@

Ms. [2. hälfte des 18. Jh] H/N 298

Partitur: 1 vol., 8f.

[Für 2 S & b]

163:8     Pergolesi Giovanni Battista [?]

Aria da Pergolesi. [Text aus Orazio.]

AAh mi dividon l=anima...@

Ms. [2. hälfte des 18. Jh] S & b H/N 6 ; övriga H/N 6a

6 fasc.: S & b, S, vl I, vl II, vla, b.

163:9     Pergolesi Giovanni Battista [?]

Duetto del Sigr/ Pergolesi [für 2 S u. Streicher].

ARitorna a questo seno...@

Ms. [2. hälfte des 18. Jh] H/N 301

Partitur: 1 vol., 4 f.

163:10   Pergolesi Giovanni Battista

[Aria aus der Oper Adriano in Siria] da Pergolesi.

ALieto cosi tal volta...@

Ms. [2. hälfte des 18. Jh] H/N 71

5 fasc.: S, vl I, vl II, b, ob o fl.

163:11   [Pergolesi Giovanni Battista]

March [D] dell Sacrificio [= aus AOlimpiade]

Ms. [2. hälfte des 18. Jh] H/N 309

 1. 1rin Sammelhandschrift.

163:12   Pergolesi Giovanni Battista

Ouerture [D, zur Oper Olimpiade] del Sigr Gro: Batta Pergolesi.

[Allegro assai - Andante ma poco - Menuet]

Ms. [2. hälfte des 18. Jh] H/N 297

3 fasc.: vl I, vl II, b.

163:13   Pergolesi Giovanni Battista

Symohnia [sic] x D [D, zur Oper Olimpiade]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Pergolese.

[Allegro assai - Andante ma poco - Presto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

163:14   Pergolesi Giovanni Battista

Motetto/ da/ Pergolese.

ASalve salve Regina Mater...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] Titelsida, pag 1-9 H/N 401 ; pag 10-12 H/N 129 ; H/N 6

Partitur: 1 vol., 7 f.

[Für A u. Streicher]

163:15   Pergolesi Giovanni Battista

Motetto/ da/ Pergolesi:

ASalve salve Regina Mater...@

Ms. [2. hälfte des 18. Jh.] H/N 6

5 fasc.: A & b, vl I, vl II, vla, b.

163:16   [Pergolesi Giovanni Battista]

Motetto.

ASalve salve salvator...@

Ms. [18. Jh] H/N 6?

7 fasc.: S & bc, B & bc, vl I, vl II, vla, b, bc.

163:17   [Pergolesi Giovanni Battista]

Aria [>Sempre in contrasti...= aus der Oper La serva padrona.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] H/N 61 ; No 2 vl I (fragment) H/N 172

7 fasc.: B & b [ohne Text], [in Sammelhandschrift:] vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

163:18   [Pergolesi Giovanni Battista]

[Aria aus der Oper La serva padrona.]

AEh mais ne fait il pas...@ [==Stizzoso mio stizzoso...=]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] H/N 103

1 fasc.: S [übrige Stimmen fehlen].

163:19   Pergolesi Giovanni Battista

Sinfonia [G]/ a 6 voci/ Corno Primo/ Corno Secondo/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola/ et/ Basso/ da Pergolesi.

[Allegro - Andante - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] cor I, cor II H/N 53 ; övriga H/N 50

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

163:20   Pergolesi Giovanni Battista

Motetto [= Stabat mater]/ da Pergolese.

Ms.[vor 1782] H/N 147 Wesström

3 fasc.: vl I, vla, vlc [= bc], [übrige Stimmen fehlen].

163:21   Perillo Savatore

Sinfonia [zur Oper Berenice]/ S: Angelo L=Ascensa/ L=anno 1759/ Del SigrSaluatore Perillo.

[Allo - Allto - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; övriga H/N 316

8 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

163:22   [Pescetti Giovanni Battista]

[Aria]

ACara ti lascio addio...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] H/N 471

Partitur: 1 vol., 6 f.

[Für S & Orch.]

163:23   Pescetti Giovanni Battista

[Aria, Einlage in Pasticcio Ezio] Del Signor Giovani Batt. Pescetti/ In San Benedetto.

AMi dona mi rende quell=alma...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] H/N 387

7 fasc.: 1 v & b, vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

163:24   Pescetti Giovanni Battista

Sinfonia [D]/ S: Benetto [sic]/ L=anno 1759/ Del Signor/ Gioan Battista Pescetti.

[Allo - And e - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; övriga H/N 316

8 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

163:25   Pesch [Carl August ?]

Sonata Ex C [C]/ Violoncello Solo/ con/ Basso/ Di Pesch.

[Adagio - Allegro - Menuetto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] H/N 137

Partitur: 1 vol., 2 f.

163:26   Piantanida [Giovanni ?]

Symphonia ex B [sic, Es]/ à/ Violino Primo/ Violino Secundo/ Cornu Primo/ Corno Secundo/ Viola/ Basso/ Auth: Piantanida.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] b ex. 2 H/N 118 ; övriga H/N 117 [vor 1775] Laun

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

163:27   Piccini Nicola

Se possono tanto [aus der Oper Alessandro nell=Indie, ersta Fassung] del Sigre nicolo [sic] Piccini/ Argentina 1758.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] H/N 302

1 vol., 2 f.

[Für S & bc.]

163:28   Piccini Nicola

[Aria aus der Oper Antigone] Del Sigr/ D. Niccolò/ Piccinni.

ASol che appresso al Genitore...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] H/N 220

Partitur: 1 vol., 8 f.

163:29   Piccini Nicola

[Aria] Nell=ArtaserseCantata.../ Del Sigre Nicola Piccinni/ Teatro Argentina/ 1762.

AConservati fedele...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] H/N 240 ; Texten fol 1r: ATeatro =Nell=Artaserse= Cantata dal Sigr Gasparo Savoj@ H/N 239

Partitur: 1 vol., 10 f.

Das Unterstrichene ist von späterer Hand geschrieben.

163:30   Piccini Nicola

[Aria] Nell=ArtaserseCantata.../ Musica Del Sigr/ Nicolò Piccinni/ TeatroArgentina 1762.

ADeh respirar lasciatemi...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] H/N 257 ; Texten fol 1r: ATeatro =Nell=Artaserse= Cantata dal Sigr Giorgetti Musica@ H/N 239

Partitur: 1 vol., 8 f.

Das Unterstrichene ist von späterer Hand geschrieben.

163:31   Piccini Nicola

[Aria] Nell=ArtaserseCantata.../ Musica Del Sigre/ Nicolò Piccinni/ TeatroArgentina 1762.

APer quell=affetto, che l=incatena...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] H/N 257 ; Texten fol 1r: ATeatro =Nell=Artaserse= Cantata dal Sigr Brondini Musica@ H/N 239

Partitur: 1 vol., 8 f.

Das Unterstrichene ist von späterer Hand geschrieben.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 164

164:1     Piccini Nicola

[Aria] Nell=ArtaserseCantata.../ Del Sigr Nicola Piccinni/ Teatro Argentina 1762.

APer quel paterno amplesso...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] H/N 240 ; Texten fol 1r: ATeatro =Nell=Artaserse= Cantata dal Sigr Luciani@ H/N 239

Partitur: 1 vol., 14 f.

Das Unterstrichene ist von späterer Hand geschrieben.

164:2     Piccini Nicola

[Aria] Nell=ArtaserseCantata.../ Musica Del Sigr Nicolò Piccinni/ [aufgeführt auf] Teatro Argentina 1762.

ASu le sponde del torbido lete...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh] H/N 257 ; Texten fol 1r: ATeatro =Nell=Artaserse= Cantat dal Sigr Pietro da Mezo H/N 239

Partitur: 1 vol., 14 f.

Das Unterstrichene ist von späterer Hand geschrieben.

164:3     [Piccini Nicola]

Duetto [aus der Oper Roland].

AMon coeur libre encore...@ (Angelique & Roland)

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 459

Partitur: 1 vol., 9 f.

[Für S, T & Orch.]

164:4     Piccini Nicola

Sinfonia [C]/ Con Violini, Oboe, Corni, Viola e Basso/ Del Sigr Niccolò Piccinni.

[Allegro Presto - Andante - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b (utom titelsida) H/N 153 ; b (titelsida) H/N 231 ; övriga H/N 226

7 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I & II, cor I, cor II.

164:5     Pichl Wenzel

Dis< [Es]/ Sinfonia,/ à 8./ Due Violini/ Alto Viola,/ Due Oboe,/ Due Corni,/ con./ Basso,/ Del Sigr: Pichl.

[Allegro - Andante Rondo. Poco Vivace - Minuetto poco Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I ex. 1, vl II ex. 1 H/N 112 ; vl I ex. 2, vl II ex. 2 H/N 400 ; övriga H/N 363

9 fasc.: vl I, vl II, vla, vlc, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

164:6     [Pichl Wenzel]

Sinfonia [F].

[Allo assaj - Andante - Rondo allo modo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.?] H/N 111

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

164:7     Pichl Wenzel

Sinfonia [G]/ par/ Pichl.

[Allo - Larghetto - Allo]

Ms. [Ende des 18. Jh. oder Anfang des 19. Jh.] H/N 111

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, fl I, fl II, cor I, cor II.

164:8     Pio Antonio

Scena, e Duetto/ Del Sig: Antonio Pio Ravennate/ Rappresentata in Modena nel Teatro Rangone/ L=anno 1783. [= aus Demofonte.]

ASposo consorte e tu per me...@

Ms. [2. Hälfte des18. Jh.] H/N 311

Partitur: 1 vol., 28 f.

[Für S, T u. Orch.]

164:9     Plutz

A Tre [B]/ Due Violini/ con/ Fondamento/ Del Sig:re Plutz.

[And:te - Maestoso]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I H/N 260 ; vl II, b H/N 333

3 fasc.: vl I, vl II, bc.

164:10   Porsile Giuseppe

Sinfonia [c, zum Oratorium L=Esaltazione di Salomone]/ Violino Primo/ Violino Secondo./ Alto Viola/ e/ Basso./ da Giuseppo [sic] Porsile.

[Largo - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, vlc H/N 78 ; övriga H/N 50

5 fasc.: vl I, vl II, vla, vlc, b [=bc].

164:11                  P u g n a n i  Gaetano [3] Qvartetter. [B, Es, A] Pugnani. [gedruckter Titel.]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

164:12   Pugnani Gaetano

[6 Sonate] Duetto [sic, A, D, G, C, B, c]/ dell Sig. Pugnani.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 62

2 fasc.: vl I, vl II.

164:13   Pugnani Gaetano

[6 Triosonaten in B, C, A, Es, B, c, da] Pugniani: [sic]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

164:14   Pulli Pietro

Ovuertur. [sic, G]/ Del Sig: Pietro Pulli in Napoli.

[Allo assai - Ande assai - Allo spiritoso]

Ms. [18. Jh.] vl II ex. 2 & 3, b ex. 2 & 3 H/N 128 ; titlarna AViolino Primo@ & AViolino Secondo@ H/N 147 [vor 1782] Wesström ; övriga H/N 221

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

164:15   Q u a n t e n  [Carl von ?] (1734-1789)

Sonata [F, für Violine u. Basso]/ Del Sigr von Quanten/ De . à Finsta le 10 Mars 1761.

[Allegro - Adagio - Allegro]

Ms. [1761 ?] H/N 210

Partitur: 1 vol., 2 f.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 165

165:1     Rambach F Max. X

Quartetto Ex Fa [F]/ Due Violini/ Alto/ et/ Basso ô Fagotto/ Dediée.../ Composto en maladie/ pour L=anné 1785/ Da F:X:Rambach/...

[Allegretto poco - Adagio - La chasse]

Ms. Autogr. [1784 ?] H/N 428 Rambach (Skara)

4 fasc.: vl I, vl II, vla, vlc o fag.

165:2     Raupach Hermann Friedrich

[Arien aus] Il Siroe/ Dramma per Musica/ composta/ da/ Federico Raupach/ ...

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 243

Partitur: 1 vol., 55 f.

165:3     [Reichert]

Parthia [F.]

[Ohne Bez. - Largo - Men. - Pol.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 303

3 fasc. [in Sammelhandschrift]: pf, fl, vl. [[Riepel ?] Sonata [F]]

[Riepel ?]

Sonata [F; für] Clavicen [sic] et Violin.

[Allegro ma non molto - Andante - Men.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 303

2 fasc. [in Sammelhandschrift]: pf, vl.

165:4     Ricci Pasquale

Sinfonia/ Diss Dur [Es]/ a piu Instrumenti/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Oboe Primo/ Oboe Secondo/ Alto Viola/ et/ Basso/ dell Sigr Ricci.

[Spiritoso - Menuetto maestoso]

Ms. [1768] H/N 263 Carl Stenborg

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II.

165:5     Richter Franz Xaver

Sÿnphonia/ à 4 Ex C< [C]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola Alto/ con/ Basso del Sigr:/ Francisco Richter.

[Allo - And: - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 402

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

165:6     Richter Franz Xaver

Sÿnphonia/ à 4 Ex G=[g]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola Alto/ con/ Basso del Sigr:/ Francisco Richter.

[Allo - Andante - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 402

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

165:7     [Richter Franz Xaver]

[Trio för fl (vl), vlc och pf]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 146

1 vol., 2 f. [Inkompl.]

165:8     Richter Franz Xaver

VI Sonata [Es, C, D, G, A, B]/ Del Sigr Richter.

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

165:9     Riegel Anton

Quartetto in F [F]/ per il/ Flauto traverso/ Violino/ Violetta/ e/ Violoncello/ da Antonio Rigel.

[Andante cantabile - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 404

4 fasc.: fl, vl, violetta, vlc.

165:10   [Rinaldo d a Capua]

[Quartett aus der Oper La donna vendicativa]

AVuò sposarmi vuò sposarmi...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 237

1 vol., 6 f.

[Für S, S, T, B u. b]

165:11   Rinaldo d a Capua

Ovuertur [sic, D]/ Del Sig: Rinaldo da Capua/ in Roma.

[Allo - Allto grazioso - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] Titlarna vl I, vl II, vla, b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; övrigt H/N 221

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

165:12   Rinaldo d a Capua

Sinfonia [D]/ Con Violini, Oboe, Corni, Viola, e Basso/ Del Sigr Rinaldo Di Capua.

[Allegro - Larghetto con gusto - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, vl II, vla, b ex. 1 (utom titel) H/N 226 ; ob I & II, cor I, cor II H/N 153 ; b, ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; titelsidan b ex. 1 H/N 231

7 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I & II, cor I, cor II.

165:13   [Rinaldo d a Capua]

[Duett ur La Zingara]

[AMon coeur o cher Calcante...@ (Slutet) (Nice & Calcante)]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 328

1 vol., 2 f. [Inkompl.]

165:14   [Röllig Johann Georg]

Synphonia [Es]/ a/ Violino Primo/ Violino Secundo/ Oboe Primo/ Oboe Secundo/ Viola/ Basso/ e/ Corni di Caccia/ Harrer.

[Allegro - Andante - Presto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

165:15   Roman Johann Helmich

Concerto [B, für Oboe] da Roman.

[Allegro - Andante - Allegro]

Ms. [vor 1768] H/N 2 Brant

Partitur: 1 vol., 8 f..

165:16   Roman Johan Helmich

[Drottningholmsmusiken] Bilägersmusik/ da Roman. [Umschlagstitel.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, vl II, vla H/N 185 ; b H/N 460

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b. [Die übrigen Stimmen fehlen]

165:17   [R o m a n  Johan Helmich]

[Satz, D]. [Mit Bleistift geschrieben:] 1748 d. 31.maij af H.Capelmäst.Brant. [Mit Tinte geschrieben:] Patrick Alström/ Ex.

Ms. [1748.] Signatur. APatrick Alström@ Ex. H 100 ; N 2 Brant

1 vol., 1 f.

165:18   [Roman Johan Helmich]

[Satz, D]. Allegro

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N

 1. 2 in Sammelhandschrift. [Geminiani, op. 4:12. Presto]

165:19   [Roman Johann Helmich]

Sinfonia I (-VIII] [G, F, B, D, C, D, G, A].

Ms. [vor 1768] H/N 2 Brant

Partitur: 1 vol., 48 f.

165:20   Roman Johan Helmich

[10 sista takterna ur Sinfonia, sats 2. BeRI 12:2]

Ms. [18. Jh.]

 1. 1rin Sammelhandschrift.

[Für pf]

Roman Johan Helmich

Menuette [aus Drottningholmsmusiken, C] da Roman.

Ms. [18. Jh.]

 1. 1rin Sammelhandschrift. [Roman, J.H. [10 sista takterna ur Sinfonia, sats 2. BeRI 12:2]]

[Für pf]

Roman Johan Helmich

Allegretto [aus Satz 2 aus Sinfonia, F] del Sgr Roman. [Kopftitel]

Ms. [18. Jh.]

 1. 1vin Sammelhandschrift. [Roman, J.H. [10 sista takterna ur Sinfonia, sats 2. BeRI 12:2]]

[Für pf]

165:21   [Roman Johann Helmich]

[22 kleine Stücken für Violine]. Da Roman

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.]H/N 17?

1 vol., 18 p.

165:22   Roman Johann Helmich

Suite [d, für Orch.] da Roman.

[Con spirito - Allegro - Larghetto - Vivace - Lento ma poco]

Ms. [vor 1768] H/N 2 Brant

Partitur: f. 1r - 8r in Sammelhandschrift.*

*B u s c h e n f e l d t

[Stücke [d] für Orch] del Sigre Buschenfeldt

Ms. [vor 1768] H/N 2 Brant

Partitur: f. 8v

165:23   Rose

Sinfonia A [A]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola/ et/ Basso/ di Rose.

[Allegro - Arioso - Menuet - Presto - La bonne Houmeur]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.]H/N 426

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

165:24   [Rousseau Jean Jaques]

Ariette du devin du village.

AAvec ma l=objet de mes amours...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.]H/N 456

1 vol., 3 f.

[Für 1 v]

165:25   [Rousseau Jean Jaques]

Romance du Devin du Village.

ADans ma cabane obscure...@ (Colin)

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.]H/N 314

1 vol., 4 f.

[Für 1 v]

165:26   Rovetta Girolamo

Duetto [B]/ Per Due Violini/ Del Sigr Don Girolamo Rovetta.

[Affettuoso - Allegretto - Minue]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 226 ; Titel H 231

Partitur: 1 vol., 4 f.

Rovetta Girolamo

Duetto [c]/ Per Due Violini/ Del Sigr Don Girolamo Rovetta.

[Affettuoso - Allo - Minué]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.]H/N 153 ; Titel H 231

Partitur: 1 vol., 4 f.

Rovetta Girolamo

Duetto [D]/ Per Due Violini/ Del Sigr Don Girolamo Rovetta.

[Andte - Allegro - Minué]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 153 ; Titel H 231

Partitur: 1 vol., 4 f.

Rovetta Girolamo

Duetto [F]/ Per Due Violini/ Del Sigr Don Girolamo Rovetta.

[Ande - Fuga - Minué]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 153 ; Titel H 231

Partitur: 1 vol., 4 f.

Rovetta Girolamo

Duetto [G]/ Per Due Violini/ Del Sigr Don Girolamo Rovetta.

[Andte - Allo - Minué]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 153 ; Titel H 231

Partitur: 1 vol., 4 f.

165:27   [Ruge Filippo]

Trio x b [B]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Pergolese.

[Allegro - Andante - Allegretto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

165:28   Ruge Filippo

Trio [D]/ Per Un Flauto Traversiere/ Un Violino, ed un Corno da Caccia/ Del Sigr Filippo Ruge.

[Andantino amoroso - Adagio - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 235 ; Titlarna (utom ACorno, o@) H/N 231

3 fasc.: fl [Satz 2 in Partitur], vl, cor o b.

165:29   Sacchini Antonio Maria Gasparo

[2 Arien mit Text von Metastasio] Del Sigr Antonio Sacchini/ Argentina 1769.

ALa bella mia nemica... A [Text: Angelica]

AScherza il necchier talera...@ [Text: Demetrio]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 238

1 vol., 4 f.

[Für S & b]

165:30   Sala Nicola

[Aria mit Text aus Metastasios Siroe] Del Sigre Dn Niccolò Sala.

ALa sorte mia tiranna....@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 320

Partitur: 1 vol., 14 f.

165:31   Sala Nicola

Resta ó Cara/ Del Sigr/ D. Nicola/ Sala.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 330

Partitur: 1 vol., 2 f. [Inkompl.]

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 166

166:1     Sales Pietro Pompeo

Spirituoso [C] Da Pompeo Sales.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 331

f 2r - 3r in Sammelhandschrift. [Alberti, Tempo di Minuetto [ur Sonat, F.] Largetto]

[Für pf]

166:2     [Sales Pietro Pompeo]

Spirituoso [C].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 444

1 vol., 1 f.

166:3     Sammartini Giovanni Battista

Sinfonia [A]/ In Milano/ Del Sigr Gio: Batta: S. Martino.

[Presto - Andte - Presto assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 titel H/N 117 ; vl II ex. 2, b ex. 2 (ej titel), b ex. 3 H/N 128 ; vl I, vl II ex. (1 fol. 1r-2r), titelsida b ex. 1 + violetta H/N 196 ; vl II ex. 1 (fol. 2v), violetta, b ex. 1, tr I, tr II H/N 221

6 fasc.:vl I, vl II,violetta, b, tr I, tr II.

166:4     Sammartini Giovanni Battista

Sonata [= Sinfonia, A]/ a/ 2: Violini/ & / Basso/ Del Sigre Martini.

[Allegro - Minue]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 378

3 fasc.:vl I, vl II,b.

166:5     Sammartini Giovanni Battista

Sÿnphonia [sic, C] dell Sing:[sic] Martino.

[Allegro - Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] AMartino@ på vl II, vla, b, cor I, cor II H/N 170 ; vl I, vl II utom AMartino@ H/N 313

6 fasc.:vl I, vl II,vla, b, cor I, cor II.

166:6     Sammartini Giovanni Battista

Synphonia [sic]ex D< [D]/ à/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Violetta/ Con/ Basso/ Del Sigre Batta S Martini.

[Allegro - Andte - Minuetto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 137

4 fasc.:vl I, vl II,violetta, b.

166:7     [Sammartini Giovanni Battista]

[Sinfonia] Trio x F [F]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Pergolese.

[Andante vivace - Andante grazioso - Presto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.:vl I, vl II, b.

166:8     Sammartini Giovanni Battista

Sinfonia [G] à 6:/ Violino Primo,/ Violino Secondo,/ Corno Primo,/ Corno Secondo,/ Alto Viola,/ & Basso/ del Sigr: Martini.

[Vivace - Andante - Menuet]

Ms. [vor 1784] H/N 17

4 fasc.:vl I, vl II,vla, b, [cor I & II fehlen].

166:9     Sammartini Giovanni Battista

Sinfonia [G]/ In Milano/ Del Sigr Gio: Batta: S. Martino.

[Prestismo - Andno grazioso - Rondo spiritoso]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 117 ; vl I, vl II (fol.1r-2r), violetta titelsida, b ex. 1 titelsida H/N 196 ; vl II (fol. 2v), violetta noterna, tr I, tr II H/N 221

6 fasc.:vl I, vl II,violetta, b, tr I, tr II.

166:10   Sammartini Giovanni Battista

XV/ Trios [Es, B, G, E, G, A, D, D, A, B, C, A, G, F, D]/ da St Martini. [Sonata a tre]

Ms. [vor 1790] H/N Carl Nyrén

3 fasc.:vl I, vl II,b.

166:11   [Sammartini Giovanni Battista]

Sonata XXIII (- XXIV) [E, E], Beri 123-124. [Kopftitel]

Ms. [vor 1768] H/N 2 Brant

3 fasc.: vl I [nur Sonata XXIII], vl II, b.

166:12   Sammartini Giovanni Battista

Sonata [A]/ a/ 2 Violino [sic]/ e/ Basso/ Del Sigre Martini.

[Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 378

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:13   Sammartini Giovanni Battista

Sonata [A]/ a/ 2 Violino/ e/ Basso/ Del Sigre Martini.

[Affectuoso - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 378

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:14   Sammartini Giovanni Battista

[Sonata, A].

[Andante - Allegro - Tempo di Minuet]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b H/N 136 ; övriga H/N 219

4 fasc.: vl I, vl II, vlc obl., b.

166:15   Sammartini Giovanni Battista

Sonata [B]/ a/ 2 Violino [sic]/ e/ Basso/ Del Sigre Martini.

[Allegrino - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 378

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:16   Sammartini Giovanni Battista

Trio x b [B]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Martini. [Sonata a tre]

[Andante - Menuette]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:17   Sammartini Giovanni Battista

Sonata [D]/ a/ 2 Violini/ &/ Basso/ Del Sigre Martini.

[Largo assai - Larghetto ma non tanto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 378

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:18   Sammartini Giovanni Battista

Trio x D [D]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Freythof. [Sonata a tre]

[Largo assai - Larghetto mantanto [sic]]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:19   Sammartini Giovanni Battista

Sonata [D]/ a/ 2 Violini / e/ Basso/ Del Sigre Martini.

[Un poco allegrino - Tempo gratioso]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 378

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:20   Sammartini Giovanni Battista

Sonata [D]/ a/ 2 Violini / &/ Basso/ Del Sigre Martini.

[Affectuoso - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 378

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:21   Sammartini Giovanni Battista

Sonata [E]/ a/ 2 Violini/ e/ Basso/ Del Sigre Martini.

[Adagio - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 378

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:22   Sammartini Giovanni Battista

Trio x E [E]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Freythof. [Sonata a tre]

[Affetuoso - Spirituoso]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:23   Sammartini Giovanni Battista

Sonata [E]/ a/ 2 Violino [sic]/ &/ Basso/ Del Sigre Martini.

[Affectuoso - Spiritoso]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 378

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:24   Sammartini Giovanni Battista

Sonate [sic, E]/ a/ 2 Violini/ e/ Basso/ Del Sigre Martini.

[Andante - Minue]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 378

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:25   Sammartini Giovanni Battista

Trio Dis dur [Es]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ da Martini. [Sonata a tre]

[Largo - Allegro - ohne Bez.]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:26   Sammartini Giovanni Battista

Sonata [F]/ a/ 2 Violini/ &/ Basso/ Del Sig Martini.

[Andante - Vivace]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 378

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:27   Sammartini Giovanni Battista

[Sonata, G] A Tre/ à/ Due Violini/ con/ Basso/ Del Sigre Gio: Batta: St Martino.

[Andante - Minuetto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 379

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:28   Sammartini Giovanni Battista

Sonata [G]/ a/ 2 Violini/ e/ Basso/ Del Sigre Martini.

[Affectuoso - Spirituoso]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 378

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:29   Sammartini Giovanni Battista

Notturno [= Sonata, G] a Tre/ Due Violini/ e/ Basso/ Dell Sr Martini.

[Affectuoso - Menuett]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 381

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:30   Sammartini Giuseppe

Concerto [C, für] Oboe/ Del Singr [sic] Giuseppo [sic] Martino.

[Allegro - Andante - Allegro assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] Partitur H/N 377 ; b ex. 3 H/N 2 [vor 1768] Brant ; b ex. 4 H/N 94; vl I ex. 2 rip., vl II ex. 2 rip., b, ex. 1 & 2 H/N 178 ; vl I ex. 1, vl II ex. 1 H/N 182

Partitur: 1 vol., 17 f.

3 fasc.: vl I, vl II, b, [ob & vla fehlen].

166:31   Sammartini Giuseppe

Sonata IX [a]/ da Martini.

[Allegro - Andantino - Allegro moderato - Minuetto]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

Sammartini Giuseppe

Sonata VIII [D] da Martini.

[Andante - Allegro commodo - Andante - Allegro]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

Sammartini Giuseppe

Sonata II [e] da Martini.

[Andante - Allegro - Tempo di minuetto]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

Sammartini Giuseppe

Sonata V [g] da Martini.

[Andante sostenuto - Allegro - Sarabanda - Allegro]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: vl I, vl II, b.

166:32   Sammartini Giuseppe

[Sonata a violino solo & b, G] da Martini.

[Andante - Allegro - Adagio - Menuetto - Andante]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 154

Partitur: f.13r - 15r in Sammelhandschrift [Cattaneo] [Violino Solo da Cataneo]

166:33   Guarini

[Sonata a violino solo & b] da Guarini.

[Largo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 154

Partitur f.15v in Sammelhandschrift [Cattaneo] [Violino Solo da Cataneo]

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 167

167:1     Sani Giovanni [?]

Ouertura [D]/ Del Sigr Giouanni Sani.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 236 ; övriga H/N 212

3 fasc.: vl I, vl II, b.

167:2     [Santis Giovanni de]

Sonata [A].

[Adagio - Allegro - Gavotte m. 7 Variat.]

Ms. [18. Jh.] H/N 211

Partitur: 1 vol., 2 f.

[Für vl & bc]

167:3     [Sarro Domenico]

Aria. [aus Missa, F].

AQui tolli peccata peccata mundi...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6a

7 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, b, fl & ob, ob.

167:4     Sarti Giuseppe

[Aria mit Text aus Metastasios Oper Catone in Utica. Musik von] Sarti.

AChi un dolce amor condanna...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 62

Partitur: 1 vol., 3 f.

167:5     Sarti Giuseppe

Aria/ Da me che più volete Barbare/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Viola/ et/ Basso/ dell Sigr. Sarti.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] Omslag, canto H/N 62 ; vl I ex. 1, vl II ex. 1, vla, vlc, cemb (ej titelsida) H/N 62 ; vl I ex. 2, vl II ex. 2, b ex. 1 & 2 H/N 261 ; vl I ex. 1, vl II ex. 1, vlc, cemb (endast titelsida) H/N 261

6 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, vlc, cemb.

167:6     Sarti Giuseppe

[Aria gesungen von]...[Aus der Oper Il Narciso] Del Sarti.

ALa pietà che giura il labbro...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 345

Partitur: 1 vol., 8 f.

167:7     Sarti Giuseppe

[Aria aus der Oper Il Re pastore von] Sarti.

AL=amore saro costante ...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 62

Partitur: f.1r - 3v in Sammelhandschrift.

167:8     Sarti Giuseppe

III Sonate [D, G, e]/ per il/ Cembalo/ Con/ Violino o Flauto Traverso/ Concertante/ Composte/ da/ Giuseppe Sarti.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6a

1 fasc.: vl o fl concertante, [cemb. def.].

167:9     Sarti Giuseppe

[Aria mit Text aus Metastasios Oper Temistocle] Del Sigr Sarti.

ASceglier fra mille un core...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 345

Partitur: 1 vol., 5 f.

167:10   [Scarlatti Domenico]

Sonata VI (- XXX) [per il clavicembalo, dedicate ... da Don Domenico Scarlatti, ... Opera prima]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.]

1 vol., 48 f.

167:11   Scarlatti Domenico

[22] Sonate [d, G, D, f, d, a, G, d, c, g, g, h, A, e, a, F, fis, B, d, c, E, G] [für cemb., arr.] à due Violini/ da Scarlatti.

Ms. [vor 1782] H/N 147 Wesström

Partitur: 1 vol., 37 f.

167:12   Scarlatti Giuseppe

[Aria aus der Oper Isola disabitata] Del Sigr Giuseppo [sic] Scarlatti/ 1757 L=auttuno S.Samuel.

APovere donne che s=ha da far...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 133

Partitur: 1 vol., 4 f.

167:13   Scarlatti Giuseppe

Ovuertur [sic, D]/ Del Sig Giuseppe Scarlatti/ [Oberst a.d. Titelbl.:] 1760/ In S. Benedetto.

[Allo con brio - Andno - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; vl I, vl II, violetta (titel) H/N 196 ; b ex. violetta (noter), ob I, ob II, cor I, cor II H/N 221

8 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

167:14   Scarlatti Giuseppe

Ovuertur [sic, D]/ Del Signor/ Giuseppe Scarlati [sic]/ L=anno 1759.

[Allo assai/Ande/Allo/Ande/Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; övriga H/N 316

8 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

167:15   Scarlatti Giuseppe

Sinfonia [C]/ Del Sigr Giuseppe Scarlati [sic].

[Allo assai - Ando - Tempo di minué]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; (endast titlarna) vl I, vl II, violetta, b ex. 1 H/N 196 ; cor I, cor II, (ej titel) vl I, vl II, violetta, b ex. 1 H/N 221

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

167:16   Scarlatti Giuseppe

Sÿmhfonia [sic, G] x G/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Cornu Primo/ Cornu Secondo/ Oboe Primo/ Oboe Secondo/ Alto Viola/ e/ Basso/ Scarlatti.

[Allegor assai - Andante - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

167:17   Scarlatti Giuseppe

Sinfonia [G]/ a 8 Voc:/ Violino Primo Violino Secondo/ Oboe Primo oboe Secundo/ Cornu Primo Cornu Secondo/ Alto Viola et/ Basso/ Del Sig: Giuseppe Scorlatti [sic].

[Allegro assai - Ande - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 138

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

167:18   Scarlatti Giuseppe

Sinfonia [G]/ In San Moise Opera Seconda 1760/ Del Sigr Giuseppe Scarlatti.

[Allegro assai - Ande - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 349

Partitur: 1 vol., 12 f.

167:19   Scarlatti

Allegro da Scarlatti.

[Allegro - Andante]]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 457

1 vol., 1 f. [defekt].

167:20   Scharander [?]

[Satz, G] Pro Exitu G de Oht [?] Scharander [später zu] Scharlatti [geändert].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 190

f.1r in Sammelhandschrift.

[Für pf]

[Anonymus]

[Satz, C.] Allegro ex C dur.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 190

f.1r - 1v in Sammehandschrift. [Scharander [?]. [Satz, G] Pri Exitu G...]

167:21   [Schetky Johann Georg Christoph]

B</ Concerto/ per il/ Violoncello Principale/ Due Violini/ Due Viola/ Due Oboi/ Due Corni/ &/ Basso/ del Sigr Schetky.

[Moderato - Largo - Vivace]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 268 ; tilläggsstämmor ? vl I, vl II, b H/N 111

11 fasc.: vlc principale, vl I, vl II, vla I, vla II, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

167:22   [Schiassi Gaetano Maria]

[Concerto XII. Op. 1] Pastorale Per il 5.5.mo Natale di Nostro Sig: Jesu.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 194

1 fasc.: vl [defekt].

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 168

168:1     Schmitt Joseph

Sinfonia [B]/ par/ Schmidt.

[Allo maestoso - Andante - Allo]

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh.] H/N 111

6 fasc.: vl I, vl II, b, ob I, ob II, cor II, [cor I fehlt].

168:2     [Schmitt Joseph]

Sinfonia [d]/ par/ Schmidt.

[Allo maestoso - Largo/Andante/Largo - Presto]

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh.] H/N 111

5 fasc.: b, ob I, ob II, cor I, cor II, [übrige Stimmen fehlen].

168:3     Schmitt Joseph

Sinfonia [g]/ par/ J. C. Smith.

[Allo assaj - Adagio - Presto]

Ms. [Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh.] H/N 111

1 fasc.: vl I, [übrige Stimmen fehlen].

168:4     [Schwanenberger Johann Gottfried]

Aria spirituoso/ dell Sigr: Schwanberg/ ...

AIo di quel sangue...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 351

Partitur: 1 vol., 5 f.

168:5     [Schwanenberger Johann Gottfried]

[3 Trios. C, B, A] de Swaneberg.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 114 ; pärmtitlarna H 115

3 fasc.: vl I, vl II, b.

168:6     Scolari Giuseppe

Ovuertur [sic] [G, aus der Oper Berglierbej?]/ Del Sigr Giuseppe Scolari/ in Lisbona.

[Allo - Ande - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II H/N 221

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

168:7     [Scolari Giuseppe]

Aria [aus der Oper Cascina.]

AHa la mia ninfa...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6

Partitur: 1 vol., 6 f.

168:8     Scolari Giuseppe

Ovuertur [sic] [D]/ In S. Samuele di Venezia/ Del Sigr Giuseppe Scolari.

[Vivace di Molto - Ande - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II H/N 221

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

168:9     Scolari Giuseppe

Sinfonia [D] 2. Trombe/ 2. Oboe/ 2. Violini/ Viola/ &/ Basso./ Del Sigr Scolari.

[Vivace di molto - ohne Bez. - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I ex. 3 H/N 89 ; övriga H/N 261

11 fasc.: vl I, vl II, vla, vlc, b, violono, cemb, ob I, ob II, tr I, tr II.

168:10   [Sodi Carlo]

Duetto/ di/ Baiocco [e Serpilla].

ARegno sur mon ame...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 146

f.5v - 6r in Sammelhandschrift. [Hasse, J.A.. Aria [aus der Oper Cleofide] ADigli ch=io...@]

[Für 2 v & bc]

168:11   Solnitz Anton Wilhelm

Synphonia [A] a/ Violino Primo/ Violino Secundo/ e/ Basso/ Solnitz.

[Allegro moderato - Andantino - Menuet - Finallee.]]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

168:12   Spourni Wenceslaus Joseph

Trio G dur./ Flauto Traverso/ Violino/ e/ Basso/ da Spourni. [Sonata].

[Allegro - Andante - Menuetto]

Ms. [vor 1765] H/N 321 Dykman

3 fasc.: fl, vl, b.

168:13   [Stamitz Johann]

Concerto [F, für Violine] del Sigr Steinmez.

[Allegro moderato - Adagio - Allegro assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 89

Partitur: 1 vol., 12 f.

168:14   Stamitz Johann

Concerto [g] de Violon par Jean Stamitz.

[Allegro.Adagio - Allegro assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N

1 fasc.: b [übrige Stimmen fehlen]. [In Sammelhandschrift: Davesne, Ariettes Italiennes]

168:15   S tamitz Johann

VI/ Sÿmphonies [F, D, c, Es, G, Es]/ Stamizt [sic].

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

1 fasc.: b [übrige Stimmen fehlen].

168:16   [Stamitz Johann]

Simphonia. Ex. D<. [D]/ à 6 Stim./ Violino Primo./ Violino Secundo./ Alto Viola./ Trompet Primo./ Trompet Secundo./ et/ Basso Continuo.

[Allegro - Andantino - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 138 (F.J.Schwantzen)

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, tr eu cor I, tr eu cor II.

168:17   [Stamitz Johann]

Simphonia. Ex. D<. [D]/ à 6 Stim./ Violino Primo./ Violino Secundo./ Alto Viola./ Trompet Primo./ Trompet Secundo./ et/ Basso Continuo.

[Allegro - Andantino - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.]  H/N 138 (F.J.Schwantzen)

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, tr eu cor I, tr eu cor II.

168:18   Stamitz Johann

Sinfonia 1/ in G./ Composées [sic] Par Mr/ Stamitz.

[Allegro - Andantino - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 89 ; b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun

Partitur: 1 vol., 6 f.

6 fasc.: vl I, vl II, vla, bc, cor I, cor II.

168:19   Tartini Giuseppe

Concerto [A, für Violine] del Sigr tartini [sic].

[Allegro - Largo - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 352

5 fasc.: vl principale, vl I, vl II, violetta, b.

168:20   Tartini Giuseppe

Concerto [A] p [sic] Violino/ Dl= [sic] Sigre Giuseppe Tartini.

[Allo - Largo - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl principale H/N 223 ; övriga H/N 214

4 fasc.: vl principale, vl I, vl II, vlc obligato.

168:21   Tartini Giuseppe

Concerto [B, für Violine] Da Tartini.

[Allegro - Andante - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 89

4 fasc.: vl principale, vl I, vl II, vla, [b def.].

168:22   Tartini Giuseppe

Concerto [E, für Violine] a più/ Strumenti/ del Sigre/ Giuseppe Tartini.

[Allegro - Adagio - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 242

6 fasc.: vl principale, vl I, vl II, violetta, vlc, organo.

168:23   [Tartini Giuseppe]

Concerto [F, für Violine von Tartini].

[Allegro - Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 133

1 fasc.: vl principale, [übrige Stimmen fehlen].

168:24   Tartini Giuseppe [?]

Sinfonia [D] à 4/ Tartini. [Der Titel ist von späterer Hand geschrieben]

[Allegro - Largo - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I ex. 2 & 3, vl II ex. 1 H/N 62 ; vl I ex. 1 H/N 94 ; vl II ex. 3, vla, b H/N 130 ; b ex. 2 H/N 131

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

168:25   Tartini Giuseppe

Sinfonia [D] Tartini.

[ohne Bez. - ohne Bez. - ohne Bez.]

Ms. [vor 1768] H/N 2

Partitur: 1 vol., 4 f.

Tartini Giuseppe

Ex. D/ Sinfonia 6ta [D] a 4 V/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Alto Viola/ e Basso/ De Sig Tartini.

[Allo - Andante - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, vl II ex. 1, vla, b ex. 1 H/N 127 ; vl II ex. 2 H/N ; b ex. 2 H/N 174

4 fasc.: , vl I, vl II, vla, b.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 169

169:1     Tartini Giuseppe [?]

[Violino solo & b, B] da Tartini. [Sonata]

[Andante - Allegro - Menuetto m.3 Variat.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 154

Partitur: f. 3v - 5 v in Sammelhandschrift. [Cattaneo] [Violino Solo da Cataneo]

Tartini Giuseppe [?]

[Violino solo & b, A] da Tartini. [Sonata]

[Adagio - Menuetto m.7 Variat.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 154

Partitur: f. 6r - 7r in Sammelhandschrift. [Cattaneo] [Violino Solo da Cataneo]

Tartini Giuseppe [?]

[Violino solo & b, A] da Tartini. [Sonata]

[Andante - Allegro non presto - Menuetto m.8 Variat.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 154

Partitur: f. 7v - 10r in Sammelhandschrift. [Cattaneo] [Violino Solo da Cataneo]

169:2     [Tartini Giuseppe]

Sonata [D] a Violino Solo.

[Ohne Bezeichnung - Ohne Bez. - Ohne Bez.]

Ms. [Ende des 18. Jh. ?] H/N 89

Partitur: 1 vol., 2 f.

[Für vl & bc]

169:3     [Tartini Giuseppe]

[Sonata a quattro, D] Sinfonia [sic].

[Allegro assai - Andante - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; övriga H/N 133

5 fasc.: vl I, vl II, vla, b, bc.

169:4     [Tartini Giuseppe]

[Sonata a quattro, D] Sinfonia [sic].

[Allegro assai - Larghetto - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; övriga H/N 133

5 fasc.: vl I, vl II, vla, b, bc.

169:5     [Tartini Giuseppe]

[Sonata a quattro, G] Sinfonia [sic].

[Presto - Andante - Allegro assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; övriga H/N 133

5 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, bc.

169:6     Telemann Georg Philipp

Overtura [A]/ a/ 1 Violino Prin-/ cipale/ 2 Violini Con-/ certini/ 2 Oboi/ Violetta/ Basso in Ripi-/ eno/ e/ Basso per l=Organo/ del/ Sigr Teleman.

[Ouverture - Passepied - Air - Rondeaux - Menuet 1 - Menuet 2 - Fanfare - Air - Gige]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 151

8 fasc.: vl concerto, vl I, vl II, vla, b ripieno, ob I, ob II, cemb [=bc].

169:7     [Terradellas Domenico ?]

Aria del Sigr Pergolesi.

ARassembro un passaggiero...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6

Partitur: 1 vol., 5 f.

169:8     Terradellas Domenico

Aria [aus der Oper Bellerfonte] del Sigre Dommenico Terradellas./ Alla [sic] Dame.

ASe perde l=usignolo l=usignolo...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6

Partitur: 1 vol., 7 f.

169:9     Terradellas Domenico

Duetto [aus der Oper Semiramide riconosciuta].

APerdona amato bene...@

Ms. [18.Jh.] H/N 6

5 fasc.: 2 S & vl, vl I, vl II, vla, bc.

169:10   Terradellas Domenico

Aria [aus der Oper Semiramide riconosciuta] Del Sigr Terradeglias.

ATalor se il vento fremo...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6

4 fasc.: v & b, vl I, vl II, vla.

169:11   Tessarini Carlo

6 Alettamenti [sic, F, D, B, G, c, Es] da Camera/ co [sic] Suoi Canoni/ à due Soli Violini Senza Basso/ Del Signor/ Carlo Tessarini/ opera Seconda.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 160

2 fasc.: vl I, vl II.

169:12   Tessarini Carlo

VI Sonata [sic, G, D, B, e, C, A]/ Del Sigr Carlo Tessarini.

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

1 fasc.: b, [übrige Stimme(-n?) fehlt(fehlen?)].

169:13   Thill [?]

No 1 (- 14) Menuet [A, A, A, A, A, D, D, D, D, D, B, B, B, Es] Dell Sigre Till.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 122

1 fasc.: b, [übrige Stimmen fehlen].

169:14   [Toeschi Carlo Giuseppe]

Concerto [B] Pugnani.

[Allegro - Adagio - Allegro.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl II Repieno H/N 213 ; övriga H/N 89

6 fasc.: vl I obl, vl II obl, vl I Repieno, vl II Repieno, vla obl, b Repieno [vl principale u b obl unvollst.]

169:15   Toeschi Carlo Giuseppe

Quartetto 1(- 6) [G, F, C, D, G, D] del Sigr Toeschi.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 449

4 fasc.: fl , vl, vla, vlc obligato.

169:16   Toeschi Carlo Giuseppe

Quartetto [B]/ A Flauto Violino, Viola è Violoncello/ Del Sigr Giuseppe Toeschi.

[Andno e molto grazioso - Allo graziso]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 198

4 fasc.: fl o vl I, vl II, violetta, vlc.

169:17   Toeschi Carlo Giuseppe

Quartetto [C]/ A Flauto Violino, Viola è Violoncello/ Del Sigr Giuseppe Toeschi.

[Allo - Larghetto gratioso - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 198

4 fasc.: fl o vl I, vl II, violetta, vlc.

169:18   Toeschi Carlo Giuseppe

[Quartetto, D] a/ Flauto Traverso/ Violino/ Alto Viola/ Violoncello/ Del SigrToeschi.

[Allegro grazioso - Menuetto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 34

4 fasc.: fl, vl, vla, vlc.

169:19   Toeschi Carlo Giuseppe

Quartetto [D]/ A Flauto Violino, Viola e Violoncello/ Del Sigr Giuseppe Toeschi.

[Allo - Larghetto mà grazioso - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 198

4 fasc.: fl o vl I, vl II, violetta, vlc.

169:20   Toeschi Carlo Giuseppe

Quartetto [F]/ A Flauto Violino, Viola e Violoncello/ Del Sigr Giuseppe Toeschi.

[Andte grazioso - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 198

4 fasc.: fl o vl I, vl II, violetta, vlc.

169:21   Toeschi Carlo Giuseppe

Quartetto [G]/ A Flauto Violino, Viola è Violoncello/ Del Sigr Giuseppe Toeschi.

[Andte - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 198

4 fasc.: fl o vl I, vl II, violetta, vlc.

169:22   Toeschi Carlo Giuseppe

[Quartetto, G] a / Flauto Traverso/ Violino/ Alto Viola/ et/ Violoncello/ Del SigrToeschi.

[Allegro grazioso - Menuetto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 34

4 fasc.: fl, vl, vla, vlc.

169:23   Toeschi Carlo Giuseppe

Quartetto [F]/ A Flauto Violino, Viola è Violoncello/ Del Sigr Giuseppe Toeschi.

[Andte grazioso - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 198

4 fasc.: fl o vl I, vl II, violetta, vlc.

169:24   Toeschi Carlo Giuseppe

Quadro [G]/ con/ Flauto Traversie [sic]/ Violino/ Viloncello [sic] Obligato/ e/ Basso/ del Sig Giuoseppe [sic] Toeschij.

[Allegro di molto - Andante - Menuetto - Scherzo allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 425

4 fasc.: fl, vl, vlc obligato, b.

169:25   [Traetta Tommaso]

Aria Del Sigr Gluck.

ASe a soffrir constretta...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] Partitur H/N 216 ; stämmor H/N 273

Partitur: 1 vol., 5 f.

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b. in Sammelhandschrift

169:26   Traetta Tommaso

Aria [aus der Oper Enea e Lavinia]/ Di questo cor le pene/ Del Sigre Trajetta/ Parma.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 315

Partitur: 1 vol., 4 f.

169:27   Traetta Tommaso

[Aria aus der Oper Enea e Lavinia] Del Sigr/ Tomaso Trajetta/ [Oberst a.d. Titelbl.:] Parma.

ALascio di padre il nome...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 257

Partitur: 1 vol., 8 f.

169:28   Traetta Tommaso

Sinfonia [D]/ Del Sig/ Tomaso Trajetta.

[Allo - Ande - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; titlarna: vl I, vl II, violetta, b ex. 1 H/N 196 ; vl I, vl II, violetta, b ex. 1 (ej titlarna), cor I cor II H/N 221

6 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, cor I, cor II.

169:29   Traetta Tommaso

F</ Sinfonia [F]/ a 8./ 2 Corni/ 2 Oboi/ 2 Violini/ Viola/ e/ Basso/ dal/ Sigr Tomaso Trajetta/ ...

[Strepitoso ed allegro - Andante - Allegro moderato]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 353

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 170

170:1     Tulindberg Erik (1761-1814)

Deux Concerts/ A/ Violon Principal,/ Violon Premier et Second,/ Taille et Basse/ Deux Hautbois ou Flutes et Deux Cors de Chasse/ Dediés/ .../ Par/ Erique Tulindberg/ Oeuvre Premier,/ No 1 [B].

[Allegro - Romance grazioso - Rondo tempo di minuetto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 271

9 fasc.: vl principale, vl I, vl II, vla, b, fl I, fl II, cor I, cor II.

170:2     Tuma Franz Ignaz Anton

Synphonia [G]/ a/ Violino Primo/ Violino Secundo/ e/ Basso/ di Tuma.

[ohne Bez. - Andante - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 1 titelsida, b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; vl I, vl II, b ex. 1 (omslag, utom titel) H/N 118

3 fasc.: vl I, vl II, b.

170:3     Ursenbeck  e  Massimi Giuseppe d=

 1. Sonata [sic, C, F, Es, G, B, D]/ .../ Del SigrGiuseppe Massimi/ Opera prima.

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

170:4     Uttini Francesco Antonio (1723-1796)

Aria [mit Text aus Metastasios Artaserse] di Frac [sic] Uttini.

ADeh respirar deh respirar lasciatemi...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 62

Partitur: f.6r - 8v in Sammelhandschrift. [S a r t i  Giuseppe [Aria aus der Oper Il Re pastore von]AL=amore saro costante ...@].

170:5     Uttini Francesco Antonio

Aria [mit Text aus Metastasios Artaserse] del Sigr Uttini.

ADeh respirar deh respirar lasciatemi...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, vl II H/N 167 ; Canto, vla, b H/N 361

5 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, b.

170:6     Uttini Francesco Antonio

Aria [mit Text aus Metastasios Artaserse] Franc: Anto: [sic] Uttini

ANon ti son padre...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 62

Partitur: f.3v - 6r in Sammelhandschrift. [Sarti Giuseppe [Aria aus der Oper Il Re pastore von]AL=amore saro costante ...@].

170:7     Uttini Francesco Antonio

Aria: Andante [aus der Oper Olimpiade, von] Sig: Uttini.

ALo seguitai felice quando era...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 61

Partitur: 1 vol., 6 f.

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, fl I, fl II, cor I, cor II.

170:8     Vaccari [Giuseppe ?]

[Sonata a tre, F.] Synphonia/ a/ Violino Primo/ Violino Secundo/ e/ Basso/ del Sigr Vaccari.

[Allegro - Andante - Presto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

170:9     [Wagenseil Georg Christoph]

Divertimento[Sonata] pour le clavessin nr 6 [= Divertissement musical... Oeuvre I, Nuremberg]

[? - Menuet - Trio - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 146

1 vol., 2 f. [Inkompl.]

170:10   Wagenseil Georg Christoph

Synphonia [B]/ a/ Violino Primo/ Violino Secundo/ e/ Basso/ Wagenseil.

[Allegro - Andante - Allegro]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

170:11   Vanhall Johann Bapist

Sinfonia [Es]/ par/ Vanhal.

[Allo - Andante sostenuto - Allassai]

Ms. [Ende des 18. Jh.] H/N 111

8 fasc.: vl I, vl II, vla, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

170:12   Vanhall Johann Bapist

Sinfonia [F].

[Allegro - Andante - Allegro]

Ms. [Ende des 18. Jh.] H/N 111

9 fasc.: vl I, vl II, vla I, vla II, b, fl I, fl II, cor I, cor II.

170:13   Vento Mattia

[6 Trii [F, C, B, D, A, G] für 2 Violinen und Bass von] Vento. [Sonate a tre]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

170:14   Vento Mattia

VI/ Tri [sic, F, C, B, D, A, G]/ A Due Violini, e Basso/ Del Sigr Mattia Vento. [Sonate a tre]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 312

3 fasc.: vl I, vl II, b.

170:15   Vento Mattia

[VI] Trio [A, D, G, G, F, B] Del=/ Sigr Vento. [Umschlagtitel]. [Sonate a tre]

Ms. [vor 1770] H/N 4 von den Enden

3 fasc.: vl I, vl II, b.

170:16   [Veracini Francesco Maria ?]

Aria [aus der Oper Adriano in Siria]/ a/ Voce Sola/ con/ Violino 1./ Violino 2./ Viola/ et/ Basso Continuo/ Del Signore Hendel.

AAmor dover rispetto...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 386

Partitur: 1 vol., 5 f.

170:17   Wesström Anders (c.1720-1781)

Sinfonia [D] da Wesström.

[Allegro assai - Andante - Allegro assai]

Ms. Autogr. vl principale (utom titel), vl I, vl II, vlc ex. 2, b, violone H/N 61 ; Partitur, vl principale (titel), vlc obl., violetta, violone, ob, fag, cor H/N 147 [vor 1782] Wesström

Partitur: 1 vol., 4 f.

10 fasc.: violetta, vlc obligato, ob I & II, fag I, fag II, cor I & II [von anderer Hand:] vl principale, vl I, vl II, b.

170:18   Wesström Anders (c.1720-1781)

Sinfonia [Seconda [D] Da Wesström 1771.]

[Allegro - Andante - Presto]

Ms. Autogr. vl I, vl II, b ex. 1 H/N 61 ; b ex. 2, violone H/N 147 [vor 1782] Wesström

4 fasc.: vl I, vl II, violone, b.

170:19   [Wiedner Johann Carl]

Sinphonia. ex B.dur [B]/ a  4/ Violino Primo. Violino Secundo./ Alto Viola. et Basso./ Del Sigr: Hoffmann.

[Allebreve - Andante troppo - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 317

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

[Wiedner Johann Carl]

Sinphonia [B]/ a  4/ Violino Primo/ Violino Secundo/ Alto Viola/ e/ Basso/ Del Sigr: Hoffmann.

[Allegro - Andante trappo - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 138

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

170:20   Wiet [?]

Trio x a [A]/ Violino Primo/ Violino Secondo/ e/ Basso/ Wiet [oder Wilt].

[Allegro - Minuetto]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

3 fasc.: vl I, vl II, b.

170:21   Vinci Leonardo

[Aria] Del Sigre Vinci.

AOnda del fiume altera rispeta...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] Partitur H/N 493 ; marginalanteckningar H 494

Partitur: 1 vol., 4 f.

170:22   Vinci Leonardo

[Aria] Nell= [opera] Artaserse [von] Vinci.

APer pietà bell= Idol mio...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 195

Partitur: 1 vol., 4 f.

170:23   [Vinci Leonardo ?]

Aria [aus der Oper Semiramide riconosciuta] dell Sigr Venci. [Auch in die anonyme Oper Ormisda].

ASentirsi dire dal caro bene...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 161

Partitur: 1 vol., 3 f.

170:24   Wollff C W [?]

Trois Quartetto [B, Es, g]/ pour/ deux Violons/ Viola/ et/ Violoncelle/ par/ Mr. C.W.Wollff.

Ms. [Ende des 18. Jh.] H/N 495

2 fasc.: vl I, vlc, [vl II & vla fehlen].

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 171

171:1     Zani Andrea

Duetto [Es]/ Per Due Violini/ Del Sigr Andrea Zani.

[ohne Bez. - Allegro - Allo giusto - Minué - Canone]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 153 ; titelsida H 231

Partitur: 1 vol., 6 f.

[Für 2 vl]

171:2     Zani Andrea

Pensiere Notturno [G] a due Violini/ di Andrea Zani.

[Largo - Allegro assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 422

2 fasc.: vl I, vl II.

171:3     [Zellbell Ferdinand d.J.] (1719-1780)

[Andante] Aria.

ASåtaste [=  Söta] vän har döden brutit...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H 470

1 f.

[Für pf mit unterlegtem Text.]

171:4     Zellbell Ferdinand [d.J.?]

Aria [c, für pf oder Orgel] del Sig. Ferdinand Zellbell.

[ohne Bez.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 331

1 vol., 1 f.

171:5     Zellbell Ferdinand [d.J.?]

Aria [c, für pf oder Orgel] del Sig Ferdinand Zellbell.

[ohne Bez.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 149

1 vol., 2 f.

[Anonymus]

Preludium.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.]

2 f. [Inkompl.]

171:6     [Zellbell Ferdinand d.J.]

Aria [aus der Oper Il Giudizio d=Aminta].

AAl grato vente...@ (Diana)

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

6 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, b, fl piccolo.

2 ex.

171:7     [Zellbell Ferdinand d.J.]

Aria [aus der Oper Il Giudizio d=Aminta].

AChe il tempo s=arresti...@ (Diana)

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

7 fasc.: T & b, vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

171:8     [Zellbell Ferdinand d.J.]

Aria [aus der Oper Il Giudizio d=Aminta].

ACome il destin volea...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6a

5 fasc.: B & b, vl I, vl II, vla, b.

171:9     [Zellbell Ferdinand d.J.]

Aria [aus der Oper Il Giudizio d=Aminta].

ACosi non è tal volta...@

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

5 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, b.

2 ex.

171:10   [Zellbell Ferdinand d.J.]

[Aria aus der Oper Il Giudizio d=Aminta].

AGran Diva non temer...@ (Mercurio)

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b [Singstimme fehlt].

171:11   [Zellbell Ferdinand d.J.]

Aria [aus der Oper Il Giudizio d=Aminta].

AMercè s=altra non ha...@ (Il Tempo)

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

5 fasc.: A & b, vl I, vl II, vla, b.

171:12   [Zellbell Ferdinand d.J.]

Aria [aus der Oper Il Giudizio d=Aminta].

APer lei divien maggiore...@ (Giunone)

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

5 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, b.

171:13   [Zellbell Ferdinand d.J.]

Aria [aus der Oper Il Giudizio d=Aminta].

ASe va nafrago nel mare...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6a

5 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, b.

171:14   [Zellbell Ferdinand d.J.]

Aria [aus der Oper Il Giudizio d=Aminta].

AVirtu si rara ch=ogn=altra eccede ...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N

7 fasc.: S & b, vl I, vl II, vla, b, fl I, fl II.

171:15   Ziegler [Joseph Paul ?]

Synphonia [F]/ a/ Violino Primo/ Violino Secundo/ e/ Basso/ Ziegler.

[Intrada - Menuet - Il contrario - Finale]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 1 (titelsidan), b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; vl I, vl II, b ex. 1 (utom titelsidan) H/N 118

3 fasc.: vl I, vl II, b.

171:16   [Graun Carl Heinrich]

[Aria aus der Oper Lucio Papito.]

AQuei begli occhi...@

Ms. [vor 1779] H/N 5 Meijer

Paritur: f. 12r - 15r in Sammelhandschrift. [Graun, C.H., Catone AVieni si bell...]

171:17   [Anonymus]

Aria x a/ A strazio cosi fiero/ Violino Primo/ Violino Secondo/ Alto Viola/ e/ Basso/ Dell Sigr: elbeuf [?] Meuf [?] [schwerlesbar].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] v & b (utom titelsida) H/N 255 ; övrigt H/N 117 [vor 1775] Laun

Partitur: 1 vol., 9 f. [ohne Text.]

5 fasc.: v & b, vl I, vl II, vla, b.

171:18   [Anonymus]

Aria.

AAck sälla bygd där berg och dalar...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 445

1 f.

[Für v & b]

171:19   [Anonymus]

[Choral ?]

AAv himmels högd iag kommen är...@

Ms. [vor 1782] H/N 147 Wesström

1 f. [Fragment]

[Für v & b]

171:20   [Anonymus]

Aria. [>Charmante espoir qui nous=] del Sigr Pergolese.

AAh! Ne me flattez plus...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 61

5 fasc.: v & b, [in Sammelhandschrift: Pergolesi, Serva padrona ASempre in@] vl I, vl II, vla, b.

171:21   [Anonymus]

Duetto.

AChe piu sperar degg=io...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I ex. 2, vl II ex. 2, b ex. 2 H/N 117 [vor 1775] Laun ; övriga H/N 6a

8 fasc.: S I & b, S II & b, vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

171:22   [Anonymus]

Aria.

AChe vi credete cari zerbini...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 62

5 fasc.: v & b, vl I, vl II, vla, b.

171:23   [Anonymus]

I.M.I. [Text aus Metastasio=s Alessandro nell= Indie].

AChi uive amante...@ (Erissena)

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 356

Partitur: 1 vol., 7 f.

171:24   [Anonymus]

Aria [Text aus Metastasio=s Didone abbandonata].

AChiamami pur cosi...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6?

Partitur: 1 vol., 4 f.

171:25   [Anonymus]

[Duette mit Text aus Metastasios Semiramide].

ACrudel morir mi vedi...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 473

Partitur: 1 vol., 10 f.

171:26   [Anonymus]

Aria [Text aus Metastasio=s Demetrio].

ADal suo gentil sembiante...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 441

Partitur: 1 vol., 4 f.

[Anonymus]

Aria [Text aus Metastasio=s Demetrio].

ADal suo gentil sembiante...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6?

Partitur: 1 vol., 4 f.

171:27   [Anonymus]

[Aria mit Text aus Metastasio=s Ciro riconosciuto].

ADammio sposa un solo amplesso...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 207

Partitur: 1 vol., 4 f.

[Für S & b]

171:28   [Anonymus]

ADe la rapide jeunesse saisissons...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 256

1 f.

[Für pf mit unterlegtem Text.]

171:29   [Anonymus]

ADes Rigueurs de la Jeune agathe...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 479

1 f.

[Nur Melodistimme]

171:30   [Anonymus]

[Aria].

AD=un alma che pena...

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 474

Partitur: 1 vol., 6 f.

171:31   [Anonymus]

[Arie].

AIl vago uiso quel occhio brillante...@ (Nespolina)

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 237

1 vol., 2 f.

[Für S & b]

171:32   [Anonymus]

Siguidillas para Bailar.

ALa pena de mi pena...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 486

Partitur: 1 vol., 2 f.

171:33   [Anonymus]

Aria/ avec/ L=accompagnement/ Forte Piano.

AL=art surpasse ici la nature...@

Ms. (1783) H/N 488 ; Amoderne@ på titelsidan H/N 428 F.X.Rambach.

Partitur: f.18v - 20v in Sammelhandschrift [Recueil moderne D=Ariettes et Duettes Choisies... Misenordre [sic] Par F.X.Rambach.]

[Für 1 v. & pf]

171:34   [Anonymus]

Liufwa Skog iag dig [utväljer].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 463

1 f.

[Für 1 v & bc, oder pf ? Ohne Text.]

171:35   [Anonymus]

Aria.

AMa fillie [sic] ma chère fillie [sic]...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] Sida med noter & text H/N 332 ; sida med noter H/N 331

1 f.

[Für S]

171:36   [A n o n y m u s]

[Arie mit Text aus Metastasio=s Demofoonte.]

AMisero Pargoletto...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 205

Partitur: 1 vol., 8 f.

171:37   [Anonymus]

[Visa af Anachreon. Text von O.Åhlström.]

ANär jag dricker, Snillets Gud...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 283

f.1r Sammelhandschrift.

[Für Gitarre ? m. Text]

[Anonymus]

[Satz, D.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 283

f.1r in Sammelhandschrift. [Anonymus Visa av Anachreon. Text. O.Åhlström [ANär jag dricker...@]]

[Für Gitarre ?]

171:38   [Anonymus]

[Aria.]

ANon farà sempre Male...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 472

Partitur: 1 vol., 5 f.

171:39   [Anonymus]

[Arie mit Text aus Metastasio=s Artaserse.]

ANon temer ch=io mai ti dica...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 454

Partitur: 1 vol., 4 f.

171:40   [Anonymus]

Primo Violino del aria Puppillette.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 385

1 fasc.: vl I, [übrige Stimmen fehlen].

171:41   [Anonymus]

Menuet Parodié.

AQu=il est charmant d=aimer...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 314

1 vol., 2 f.

[Für 1 v]

171:42   [Anonymus]

[Arie mit Text aus Metastasio=s Ciro riconosciuto.]

ARendimi Rendimi il figlio mio...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 208

Partitur: 1 vol., 4 f.

171:43   [Anonymus]

Aria. Del Sigr: [sic. = Opera ?] Semiramide.

ASe spuntan vezose [sic]...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6a

Partitur: 1 vol., 4 f.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 172

172:1     [Anonymus]

La Toilette d=Iris/ Rondeau gratieux.

AViens, tendre amour...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 314

1 vol., 2 f.

[Für 1 v]

172:2     [Anonymus]

Duettino/ Veneziano.

AVolate sospiri...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 205

Partitur: 1 vol., 2 f.

[Für 2 S]

172:3     [Anonymus]

Vaudeville de la Soirrée des Boulevards/ de la Comedie italienne.

AVous qui voulés...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 314

1 vol., 2 f.

[Für 1 v]

172:4     [Anonymus]

[Rec. und Arie.]

[Rec.:] ADi due Donne invaghito...@ [Arie:] AZitto Zitto un pensier m=è venuto...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 415

1 vol., 6 f.

[Für B & b]

172:5     [Anonymus]

Concerto [C].

[Allegro - Andantino - Allegro con spirito]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b H/N 89 ; övriga H/N 289

5 fasc.: vlconcertato, vl I, vl II, b, cemb [=bc =b].

172:6     [Anonymus]

Concerto [D] a 2 Violini Concertati.

[Allegro ma non tanto - Adagio - Vivace]

Ms. [18. Jh.] H/N 124

Partitur: 1 vol., 12 f.

172:7     [Anonymus]

Concerto [D] a Quadro.

[Allo - Ande - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, vl II, vla, b ex. 1 (ej titelsida) H/N 121 ; b ex. 2 H/N 136

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

172:8     [Anonymus]

Concerto [D].

[Allegro ma comodo - Andante moderato - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl II rip. ex. 2 H/N 202 ; övriga H/N 89

7 fasc.: vl princ., vl I obl., vl I rip., vl II obl., vl II rip., b obl., b rip.

172:9     [Anonymus]

Concerto IV [g].

[Adagio - Allegro - Largo - Con affetto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I rip. H/N 145 ; vl I rip. H/N 163 ; vlc H/N 162

3 fasc.: vl I rip., vl II rip., vlc, [übrige Stimmen fehlen].

172:10   [Anonymus]

[Concerto grosso ?, G.]

[Allo modo - Largo - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 136 ; övriga H/N 222

4 fasc.: vl I conc., vl I rip., vl II rip., b, [übrige Stimme fehlen ?].

172:11   [Anonymus]

The Flower of Edinburgh.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 484

f.1r in Sammelhandschrift.

[Nur Melodiestimme]

[Anonymus]

Charles of Sweden.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 484

f.1r in Sammelhandschrift. [Anonymus] The flower of Edinburgh.

[Nur Melodiestimme]

Larken

Lasting Love. Set by Mr Larken.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 484

f.1r in Sammelhandschrift. [Anonymus] The flower of Edingburgh.

[Nur Melodiestimme]

[Anonymus]

A New Song.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 484

f.1v in Sammelhandschrift. [Anonymus] The flower of Edinburgh.

[Nur Melodiestimme]

The Thief.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 484

f.1v in Sammelhandschrift. [Anonymus] The flower of Edinburgh.

[Nur Melodiestimme]

[Anonymus]

New Song Jessy or the Happy Pair.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 484

f.1v in Sammelhandschrift. [Anonymus] The flower of Edinburgh.

[Nur Melodiestimme]

172:12   [Anonymus]

Fuga [C].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 146 ; ex. 2 inkompl. H/N 247

1 f. + 1 f.

[Für pf]

2 ex.

172:13   [Anonymus]

[Intermezzo ?]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 157

1 fasc.: S & b (Lauretta) [unvollst.], [übrige Stimmen fehlen].

Rollen: Lauretta, Spinalba, Rondone, Gherardo.

172:14   [Anonymus]

Entroduzione [sic. G. Introduzzione? Sinfonia?]

[Allo assai - Andante - Menuet - Finale quodlibetto Allto passato]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 179

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

172:15   [Anonymus]

[Love in a village. Teile aus dem Pasticco.]

Ms. [Ende des 18. Jh.] H/N 61

1 vol., 16 f.

[Für pf, teilweise mit überlegten Singstimmen. Alles ohne Text.]

172:16   [Anonymus]

Menuet (No 1 - 39) [D,A,D,A,B,D, C,F,B,G,D,G, A,F,a,c,d,D, D,G,B,A,F,Es, B,F,D,A,D,D, D,C,G,B,C,c, D,A,G,][mit und ohne Trio]

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

8 fasc.: vl I, b, fl piccolo I, fl piccolo II, fag I, fag II, cor I, cor II, [übrige Stimmen fehlen].

172:17   [A n o n y m u s]

Minuét (I-XV) [D,G,A,D,F,A, C,G,G,G,A,G, G,B,D].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 475

1 vol., 16 f.

[Einige für vl Solo, einige für 2 vl und einige für vl & bc]

172:18   [Anonymus]

No 1 (- 12) Menuetto varjatio [sic] e alternatifwo [C,G,F,B,Es,A, A,A,Es,D,E,F]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6a

3 fasc.: vl I, vl II, b.

Variationen nur in vl I. Menuetto Nr.12 ohne Variationen; fehlen Seiten ?

172:19   [Anonymus]

Menuette [B].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 467 ; b fragment H/N 465

1 f. [Stimmen nacheinander geschr.] + 1 f.

[Für 1 Mel.-instr. & b; Trio für 2 Mel.-instr. & b]

172:20   [Anonymus]

Aria Allegro

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 430

f.8r in Sammelhandschrift [Inkompl.]. [Gronemann] [J.A.?] Sonata 1 (- 6)

[Anonymus]

Menuet [D] de son altesse Roïale.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 431

f.9v in Sammelhandschrift. [Gronemann] [J.A.?] Sonata 1 (- 6)

[Für fl ?]

[Anonymus]

[Menuet, D.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 431

f.9v in Sammelhandschrift. [Gronemann] [J.A.?] Sonata 1 (- 6)

[Für fl ?]

[Anonymus]

Menuet [D].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 431

f.10v in Sammelhandschrift. [Gronemann] [J.A.?] Sonata 1 (- 6)

[Für vl]

[Anonymus]

Menuet [h].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 431

f.10v - 11r in Sammelhandschrift. [Gronemann] [J.A.?] Sonata 1 (- 6)

[Für vl & b auf 2 gegenüberliegenden Seiten]

[Anonymus]

Menuette G Dur.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 432

f.11v in Sammelhandschrift. [Gronemann] [J.A.?] Sonata 1 (- 6)

[Für vl]

172:21   [Anonymus]

Menuet [G].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 482

f.1r in Sammelhandschrift.

[Für pf]

[Anonymus]

Men: [C].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 482

f.1r in Sammelhandschrift. Menuet [G]

[Für pf]

172:22   [Anonymus]

Menuet [e].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 498

1 f.

[Nur Melodiestimme]

172:23   [Anonymus]

Menuette [F].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 200?

1 f.

[Für pf]

172:24   [Anonymus]

Menuet [G].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] [vl] II H/N 138 F.J. Schwantzen ; b H/N 464

2 fasc.: [in Sammelhandschrift]: [vl ?] II, b, [übrige Stimmen fehlen].

[Anonymus]

Polonaise [B].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl II H/N 138 F.J. Schwantzen ; b H/N 464

2 fasc.: [in Sammelhandschrift]: vl II, b, [übrige Stimmen fehlen].

172:25   [Anonymus]

Ouvertura [D]/ Con Violini e Basso.

[Allegro - Largo Ande - Allegro assaj]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl II, vlc H/N 142 ; b H/N 136

2 fasc.: vl II, vlc [= b], [übrige Stimmen fehlen].

172:26   [Anonymus]

7/ Neue Dresdner Polonoisen [D,B,A,D,F,C,F]/ à/ Due Violini/ Corni/ Flauti/ Oboes/ Fagotti/ et/ Basso.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 296

5 fasc.: vl I, vl II, b, cor I, cor II, [übrige Stimmen fehlen].

172:27   [Anonymus]

Pollonesse [B].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 335

2 fasc.: vl I, vl II.

172:28   [Anonymus]

Polonoise [Es].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 259

f.1r in Sammelhandschrift.

[Für pf]

[Anonymus]

Polonoise [Es].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 259

f.2v in Sammelhandschrift. Polonoise [Es]

[Für pf]

172:29   [Anonymus]

Polon [C].

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

2 fasc.: ob I, ob II, [übrige Stimmen fehlen].

172:30   [Anonymus]

Polon [Es, F].

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

2 fasc.: fag I, fag II, [übrige Stimme fehlen].

172:31   [Anonymus]

[Prolog anlässlich der Vermählung zwischen Herzog Carl und Hedvig Elisabeth Charlotta, 1774 ?]

Ms. [ca 1774 ?] H/N 487

11 f.

[Für Singstimmen & b]

Enthält 1 Duette, 1 Arie, 1 Rec. und 1 Terzett. Das Terzett in 3 fasc.: S I & b, S II & b, B & b.

172:32   Raton et Rosette

[Die Parodie-Oper Raton et Rosette].

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 413

Partitur: 1 vol., 49 f.

[Franz. Text.]

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 173

173:1     Raton et Rosette

Opra [sic] af Raton à [sic] Rosette.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 6

Partitur: 1 vol., 83 f.

[Franz. Text.]

Der Text fehlt manchmal.

173:2     Raton et Rosette

Partition/ De Raton e Rosette/ Opera Comique.

Ms. [vor 1775] H/N 117 Laun

Partitur: 1 vol., 72 f.

[Franz. Text.]

Der Text fehlt meistens.

173:3     [Anonymus]

[Satz, A.] La Reine.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 450

1 f.

[Für vl ?]

173:4     [Anonymus]

[Satz, B.] Allegro.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 350

1 f.

[Für pf]

173:5     [Anonymus]

[Satz, D.] Largo.

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 442

3 fasc.: vl I, vl II, b.

173:6     Sats

[Satz, Ess. För ? Ngt saknas!]

Ms. [Senare hälften av 1700-talet.] H/N 141

Partitur: 1 vol., 12 f.

För 2 cor? str.

173:7     [Anonymus]

[Satz, F.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 309

1 f.

[Für pf]

173:8     [Anonymus]

[Satz, G.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 468

1 f.

[Für pf]

173:9     [Anonymus]

[Sinfonia ?, A.]

[Maestoso - Allegro spirituoso - Andante - Allegretto cantabile]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I rip., vl II rip. (baksida) H/N 145 ; vl II rip. (framsida), b rip. H/N 162

3 fasc.: vl I rip., vl II rip., b rip., [übrige Stimmen fehlen].

173:10   [Anonymus]

[Sinfonia ?, D.]

[Allegro - Graue ande - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 132 ; övriga H/N 121

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

173:11   [Anonymus]

[Sinfonia ?, D.]

[Allo - Andno - Allo]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I ex. 1, vl II ex. 1, vlc, b (ej titlarna som är H 197) H/N 128 ; vl I ex. 2, vl II ex. 2, violetta, ob I, ob II, cor I, cor II H/N 221

8 fasc.: vl I, vl II, violetta, b, ob I, ob II, cor I, cor II.

173:12   [Anonymus]

Sinfonia [D]/ a/ Violini/ Primo/ Secondo/ Viola/ e/ Basso. [Titel von späterer Hand]

[Allegro - Andantino - Presto]

Ms. [vor 1782] b ex. 2 H/N 117 ; b ex. 1 (titelsida) H/N 147 ; övriga H/N 133

6 fasc.: vl I, vl II, vla, b, cor I, cor II.

173:13   [Anonymus]

[Sinfonia ?, d.]

[Allegro - Grave - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 136

1 fasc.: b, [übrige Stimmen fehlen].

173:14   [Anonymus]

[Sinfonia ?, E.]

[Allegro - Largo - Allegro]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 136

1 fasc.: vlc obl., [übrige Stimmen fehlen].

173:15   [Anonymus]

[Sinfonia, G.]

[Allo - Graue e staccato - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] b ex. 2 H/N 136 ; övriga H/N 121

4 fasc.: vl I, vl II, vla, b.

173:16   [Anonymus]

[Sinfonia ?, G.]

[Allegro/Tempo di siciliana - Pastorella adagio - All- Piua allegretto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I, b ex. 1 H/N 142 ; b ex. 2 H/N 136

2 fasc.: vl I, b, [übrige Stimmen fehlen.]

173:17   [Anonymus]

Sinfonia [G].

[Allegro con molto spirito - Andantino - Allegro assai]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] vl I ex. 2, vl II ex. 2, b ex. 2 (utom titlarna) H/N 128 ; titlarna H 197 ; b ex. 1 noterna fol. 1r H/N 147 [vor 1782] Wesström ; övriga H/N 177

9 fasc.: vl I, vl II, vla, b, fl I, fl II, ob I & ob II, cor I, cor II.

173:18   [Anonymus]

Sinfonia [G].

[Allegro/Largo - Andante - Allegro mà non troppo]

Ms. [vor 1782] vl I ex. 2, vl II ex. 2, b ex. 2 H/N 147 [vor 1782] Wesström ; övriga H/N 276

6 fasc.: vl I, vl II, vla obl., b, cor I, cor II.

173:19   [Anonymus]

Sonata [C] a 3./ Flauto, Violino e Basso.

[Allegro con grande spirito - Andantino amoroso - Allegro brillante]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 304

3 fasc.: fl, vl, b.

173:20   [Anonymus]

[Sonata ?, e.]

[Spirituoso - Gratioso]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] f. 1-3r H/N 439 ; f. 4v H/N 440

1 vol., 3 f.

[Für pf]

173:21   [Anonymus]

Sonata VI [Es; Titel wie Tempo-Bez. später zugeschrieben].

[Adagio - Fuga allo - Presto]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 143

1 fasc.: vl II, [übrige Stimmen fehlen].

173:22   [Anonymus]

[Sonata ?, G.]

[Ohne Bez. - Ohne Bez. - Gigue]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N ?

Partitur: 1 vol., 2 f.

[Für 2 vl, vla, b]

173:23   [Anonymus]

Sonata [G]

[Ohne Bez. - Menuet - Pol.]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 303

2 fasc.: pf, fl in Sammelhandschrift. [Riepel ? Sonata [F]...]

[Anonymus]

[Sonata ,G] Trio

[Allegro - Un poco largo - Vivace]

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 303

2 fasc.: vl & bc oder pf ?, fl. in Sammelhandschrift. [Riepel ? Sonata [F]...]

173:24   Le Camus [Sébastien]

[Arien].

AVous serez les témoins de mes vives douleurs...@

AQue vous flattez mes reveries...@

AMalgré son ardeur et ses soins...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.1; 5; 17 in Sammelhandschrift.

[Für 1 v]

[Anonymus]

[Aria].

AJe crains que mon berger...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.2 in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für 1 v]

[Anonymus]

[Arie].

AMes yeux ne voyez plus Silvie...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.3   in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für 1 v]

[Anonymus]

[Aria].

AJe serois mort de ma tristesse...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.4 in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für 1 v]

Du Buisson

Dialogue.

ATout est charmant sous mon empire...@

Ms.[1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

 1. 6-7 in Sammelhandschrift. [Le Camus] [Arien]

[Für S & B]

[Lully Jean Baptiste]

[Arien aus der Oper Acis et Galatée].

AVous qui dans ces lieux solitaires...@ (Le prestre de Junon)

AQuel chemin ont ils pris ces amants...@ (Polypheme)

AIl est mort, l=insolent...@ (Polypheme)

AJe sors de mes grottes profondes...@ (Neptune)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.8-12; 20-21 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1 v]

[Lambert Michael]

[Aria].

AOmbre de mon amant...@

Ms. [2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.12 in Sammehlhandschrift. [Le Camus] [Arien]

[Für 1 v.]

[Lully Jean Baptiste]

[Arien aus der Oper Armide et Renaud].

ASuivons Armid= et chantons...@ (Phenice)

AQue la douceur d=un triomph...@ (Sidonie)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.13-16 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1 v & bc]

[Anonymus]

[Aria].

ANe vous etonnez pas Climene...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.16 in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für 1 v]

[Anonymus]

[Aria] Double de forets lieux escautez ou regne le silence.

ADans la secrett= horreur de vos meures...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.18 in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für 1 v]

[Anonymus]

[Aria].

ADans les bois de Saint Germain...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.19 in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für 1 v]

[Anonymus]

[Aria].

ALe plus heureux amant languit...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.22 in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für 1 v]

[Anonymus]

[Aria].

AQue nous sommes heureux de revoir...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.23 in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für 1 v]

[Lully Jean Baptiste]

[Arie] de L=Opera de Cadmus [et Hermione].

AO Mars, o toy qui peux...@ (Le sacrificateur)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.24-26 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1 v]

[Lully Jean Baptiste]

[Arien aus der Oper Alceste].

ALe ciel protege les Heros...@ (Eole)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.26-27 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1 v]

[Anonymus]

[Aria].

ACes voeux que tu faisois...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.28 in Sammelhandschrift. Le Camus, [Arien.]

[Für 1 v]

[Lully Jean Baptiste]

[Arien aus der Oper Acis et Galatée].

AO Mort! venez finir mon destin...@ (Merope)

AHymen, ô doux hymen!...@ (Le grand prestre)

[Rec.:] ALe soin de vous deffendre...@ (Cephée)

[Rec.:] ACe n=est point a des pleurs...@

[Duett:] A Heureux heureux qui...@ (Phinée, Merope)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.29-33; 44-52 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1-2 v & bc]

[Lully Jean Baptiste]

Scene 2. de l=acte 2. de l=opera de Roland.

ABelle Angelique, enfin, je vous trouv...@ (Roland)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.34-43 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1 v & bc]

[Lully Jean Baptiste]

[Arien aus der Oper Amadis].

AFermez vous pour jamais, mes yeux...@ (Oriane)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.53 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1 v & bc]

[Anonymus]

[Aria].

ALanguir, languir, se plaindre...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.54-55 in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für 1 v & bc]

Du Buisson

[Arie]

ADans ce triste désert...@

Ms.[1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.56-58 in Sammelhandschrift. [Le Camus] [Arien]

[Für 1 v & bc]

[Anonymus]

[Aria]. Air.

AAh! qu=il est dangereux de vous entendre...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.58-59 in Sammelhandschrift. Le Camus, [Arien.]

[Für 1 v & bc]

[Anonymus]

[Aria].

AUn=indifference cruelle éloigne mon berger...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.60-61 in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für 1 v & bc]

[Anonymus]

[Duett].

AAh! ne me flattez plus...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.62-63 in Sammelhandschrift. Le Camus, [Arien.]

[Für 2 v]

[Anonymus]

[Aria]. Air.

AJ=ay bû pour chasser les ennuis...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.63 in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für 1 v]

[Lully Jean Baptiste]

[Arien und Duette aus] Prologue de l=opera d=Amadis.

AAh! J=entens un bruit...@ (Urgande, Alquif)

ALes Plaisirs nos suivent...@ (Une suivante)

AC=est à lui d=enseigner...@ (Urgande, Alquif)

ANous ne saurions choisir...@ (Alquif)

ATout l=Universe...@ (Urgande, Alquif)

AVolez tendres amours...@ (Urgande, Alquif)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.64-75 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1-2 v & bc]

[Anonymus]

[Aria].

ALe grand vielleur Boniface jouoit...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.76 in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für 1 v]

[Anonymus]

[Aria]

AQue l=on entent icy de momens...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.77 in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für B mit Generalbassbezifferung]

[Anonymus]

[Aria] Recit.

[Rec.:] ANon, non, non je n=aimeray jamais...@

[Aria:] AQue Climene à mes yeux étale...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.78-79 in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für 1 v]

[Colasse Pascal]

[Aria aus Prologue] de l=opera D=Enée [et Lavinie]

AAmours, si les soupcons...@ (La Felicité)

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.80-84 in Sammelhandschrift.  [Le Camus] [Arien]

[Für 1 v & bc]

[Anonymus]

[Aria.] Air.

ABergere tout autre que moy...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.84 in Sammelhandschrift. Le Camus, [Arien.]

[Für 1 v]

Du Buisson

Dialogue.

ACelimène a l=air tout divin...@

Ms.[1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

 1. 85-89 in Sammelhandschrift. [Le Camus] [Arien]

[Für 2 v & bc]

[Anonymus]

[Aria].

ALorsque la paix vient regner...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

 1. 90 in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für 1 v & bc]

[Anonymus]

[Aria].

AQu=il est de momens dangereux...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.90-91 in Sammelhandschrift. Le Camus [Arien.]

[Für 1 v]

[Colasse Pascal]

Scene 2. acte 3. [aus der Oper Enée et Lavinie].

APrincess= est il donc vray...@ (Turnus, Lavinie)

Ms.[2. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.92-95 in Sammelhandschrift.  [Le Camus] [Arien]

[Für 2 v]

[Lully Louis & Jean-Louis]

Scene 5e Acte 2. [aus der Oper Zephire et Flore].

ACes lieux sont habitez...@ (Borée)

Ms. [1. Hälfte des 18 Jh.] H/N 355

p.96-98 in Sammelhandschrift [Le Camus] [Arien.]

[Für 1 v]

[Charpentier Marc-Antoine]

[Aria und Duette aus] Medée du Prologue.

ADans le bel age...@ (un berger)

[Duett:] AVoir nos moutons dans la verte...@

[Duett:] ALes bruits des tambours...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.98-101 in Sammelhandschrift. [Le Camus] [Arien]

[Für 1-2 v & bc]

[Charpentier Marc-Antoine]

[Arien und Duett aus der Oper Medée].

AQuel bonheur suit la...@ (un Corinthien)

AL=amour sur tour les coeurs...@ (Creuse)

AChi teme d=amour...@ (une Italienne)

AQuel prix de mon amour?...@ (Medée)

[Duett:] ANon non les plus heureux amants...@

Ms. [1. Hälfte des 18. Jh.] H/N 355

p.102-112 in Sammelhandschrift. [Le Camus] [Arien]

[Für 1-2 v & bc]

21 x. 38 f.

Alströmer-samlingen FilmNr: Xe-R 174

174:1     Kapsel innehållande fragment

Fol. 2 & 3 (?) av stämma med omväxlande F-, C- och G-klav (vlc?) Ms. H/N 290 [Poco Adagio - Allegro]

Allegro D-dur (vl II) Ms. H/N 403

Largo - Allegro - Largo - Alleg: - Largo - Allegro (vl II) Ms. H/N 172

Concerto (vla) Ms. H/N 264

Allegro - Andantino - Allegro (cor I) Ms. H/N 219

Un poco presto - Allegretto (cor I, cor II) Ms. H/N 62

Fragment Ms. H/N 461

Fragment Ms. H/N 147 Wesström [vor 1782]

Fragment Ms. H/N 2 Brant [vor 1768]

Fragment (sönderrivet) Ms. H/N 297

Diskant och bas Ms. H/N 148 & H/N 149

Diskant A... que je baise cette...@ Ms. H/N 169

Fragment Ms. H/N 149

Alegro [sic] Ms. H/N 469

Fragment pag 16-31. Sonata 2 A-dur ; Sonata 3 Ess-dur (vl & pf?) Ms. H/N 193

Andante - Allegro g-moll (vl I, vl II) Ms. H/N 483

Rosengrave ; Handly? Allegro Ms. H/N 429

Variationer Var: 2 - Var: 3 - Var 4: Ms. H/N 295

1ma Var - 2do v: - 3a v. Ms. H/N 297

Fragment: Ms. H/N 113 Blyertsskrift H/N - Bläckskrift

174:2     Kapsel innehålland brev, förteckning etc.

Katalog Ms. H 165 Carl Nygren

Promemoria Ms. H 100 Patrick Alströmer

Brev Ms. H 218 Chr. Fr. Müller