Orter F–G

År 2002 gjorde biblioteket en inventering av musikmaterial som finns i andra arkiv i Sverige och några andra länder. Beståndsöversikten är sammanställd av Inger Enqvist. Uppdateringar publiceras vartannat år i bibliotekets bulletin Dokumenterat.

 

Fagersta. Fagersta kommunarkiv

Fagersta damkör
Handlingar 1942-1982, 29 vol., bl.a. musikalier.

Fagersta stadsmusikkår/Fagersta bruksmusikkår
Handlingar 1945-1978, 41 vol.

Manskören Sångarbröderna, Västanfors
Handlingar 1914-1967, 2 vol.

Falkenberg. Falkenbergs kommunarkiv

Widerberg, Conrad Viktor (1825-1914)
Musikalier i tryck och handskrift/avskrift, både profan och sakral musik. Enstaka notböcker efter fadern Carl Fredrik Widerberg ingår också. 4 vol. Ingår i depositionen Falkenbergs hembygdsmuseums arkiv.

Falkenberg. Falkenbergs museum

Sällskapet Kulturfrämjandet
Samling orkesternoter avskrivna av dirigenten och tonsättaren Sven Båveudde.

Widerberg, Conrad Victor (1825-1914)
Samling orgelmusik och andliga sånger, tryck och avskrifter från senare hälften av 1800-talet. Notböcker för psalmodikon och flöjt.

Falköping. Falbygdens museum

Ohlsson, C.G., Falköping
Handlingar rörande orgelbyggaren Ohlsson, troligen verksam under 1900-talets första hälft: Brev, kvitton, orgelritningar, noter m.m.

Falun. Dalarnas museum

Andersson, Dan
Tre låtar av och efter Dan Andersson, handskrift: En spelmans jordafärd, Gånglåt från Grangärde finnmark, Kringellek från Grangärde finnmark.

Andersson, Fräs Erik
Uppteckning, Skomakarvisan. Inkom 1937.

Andersson, Hans
"Notbok för wiolin S. 1o tillhörig Hans Andersson Thorsång och Tronsjö den 24 octob. 1834". Ca 150 melodier. Fotokopior, originalet i privat ägo.

Andersson, J. E.
Bröllopsmarsch, handskrift, nedtecknad 1919, möjligen för säckpipa.

Andersson, Torp Anders
Upptecknade låtar och visor.

Backlund, Alfred
Visor.

Björk, D.
Visuppteckning från Rättviks socken.

Björkman, Daniel Gustaf, Blixbo, Sundborn
Visor, skillingtryck, visböcker, ca 1900.

Blank, Anders, Leksand
Spelmannen Anders Blanks efterlämnade uppteckningar och notböcker.

Bärsell, Johan
Uppteckning av hornlåtar från Rättviks finnmark, 1800-talet.

Classon, Elvira, Mockfjärd
Visor upptecknade efter Elvira Classon.

Danielsdotter, Knis Johanna
Visbok som utgör en kopia av en visbok från ca 1895, vilken tillhört Knis Karl Aronsson.

Danielsson, Johan, Vansbro
Anteckningar rörande spelmannen Johan Danielsson; i kopia.

Danielsson, Kymmer Mats
Ramsor till vallåtar, handskrift 1916.

Dicander, Jörgen
Komminister Jörgen Dicanders sammanställning av folkmusik från Silvberg. Innehåller uppteckningar gjorda av Karl-Erik Forsslund och Einar Källström 1921, Helny Hansson 1963, Jörgen Dicander 1971, Ingvar Norman u.å.

Arbetsmaterial till Dicanders inventering av Dalarnas andliga vissång, åtta pärmar. Häri ingår bl.a. vishäfte efter Malmbergs Signe Nilsson i Älvdalen samt vishäfte efter folkskolläraren Lars Malmberg i Älvdalen. Dicanders Gammal fäbodpsalm, manus och reprooriginal.

Ekström, Gunnar
Musikaliesamling efter teol. dr. Gunnar Ekström, Rättvik.

Ekström-Norling, Märta (1897-1985), Korsnäs
Noter efter biografpianisten Märta Ekström-Norling som på 1920-talet spelade tillsammans med violinisten Swen Billow på Korsnäsbiografen. En vol., blandad populärmusikalisk repertoar.

Eneström, Gustav
Anteckningar om twenne dalvisor, 12 blad. Inkom 1926.

Engzelius, Magn.
Särnalåtar upptecknade av Magn. Engzelius, inkom 1919.

Eriksson, Daniel, Rönnäs, Leksand
Visbok. Kopia av handskrift.

Eriksson, Hane J.
Fyra melodier från Nås upptecknade av Hane J. Eriksson, inkom 1968.

Eriksson, Timmer E.
Visor från Bjursås samlade av Timmer E. Eriksson, inkom 1958.

Falu baptistförsamling
Musikalier och bilder.

Finn, E.
Dalmarsch upptecknad av E. Finn, inkom 1919.

Forsslund, Karl-Erik
Ett stort antal folkmusikuppteckningar, excerpter, manus m.m.

Fredriksson, Emanuel (d. 1924)
En volym noter använda av E. Fredriksson, som spelade fiol i nykerhetslogen "Hella minne" i Borlänge.

Gudmundson, Carl
Folkmusikuppteckningar, dansbeskrivning, grepptabell för spilåpipa m.m.

Gudmundsson, Olof
Brev, anteckningar, klipp.

Gudmundsson, Thure
En pärm brev, anteckningar och klipp.

Gustafsson, Göbergs Johan, Smedjebacken
Lista över spelmannen Göbergs Johan Gustafssons repertoar.

Gustafsson, Wiktor
Musikuppteckningar, 2 blad. Inkom 1927.

Haglöf, Hans
"Samling af ny DansMusik. violstämma. Tillhör Hans Haglöf Thorsångs Dalvik." Skriven omkring 1830, 161 melodier.

"Samling af ny DansMusik. Clarinett-stämma in Ess. Tillhör Hans Haglöf i Thorsångs Dalvik".

Hallin, Alfred
Notböcker skrivna av regementsklarinettisten Alfred Hallin, N. Romme, Stora Tuna 1870. Avskrift av Karl Sporr 1935.

Hansson, Daniel (f. 1770)
Visbok skriven av Daniel Hansson i Övertänger. Fotokopia, med kommentar av Sune Jonsson.

Hansson, Jemt Hans
"Wi witum...", sång med noter, 1 blad, inkom 1945.

Hartz-Musikföreningen
Konsertprogram 1849.

Hedblom, Anna, Gällivare (f. 1889)
Visor m.m. upptecknade efter A. Hedblom. Kopior.

Hellsing, A.
Ett spelmansminne. Biografi över spelmannen Frost Anders Ersson (Ins Anders), skriven av dennes styvson A. Hellsing.

Hermansson, Aug.
Låtuppteckningar, inkom 1926.

Ingels, Erik
Visa från Leksand.

Ingels, John
Om tillkomsten av Dalarnas spelmansförbund. Manuskript.

Jobs, Anders
Andlig visa, text och noter, handskrift.

Kjellberg, Olle
Folkmusik från skilda delar av Sverige i arrangemang för två violiner, viola och C-klarinett resp. två violiner och viola. Skrivna av Olle Kjellberg, troligen för radiobruk 1936-1944.

Klein, Ernst
Huppletjin i Floda och därmed förbundna danser.

Klingwalls donation
En samling musikalier i tryck och handskrift, ca två hm, som främst tillhört klockaren i St. Kopparbergs församling Ernst August Klingwall. Samlingen härrör övervägande från 1800-talet, men innehåller även några 1700-talstryck.

Koch, Martin
Tonsatta visor i autograf.

Larsson, Bagg Georg
Fyra melodier från Dala Järna, upptecknade av B.G. Larsson 1967.

Larsson, Möckelinds Erik
Låtar, visor och folkminnen från Nås, upptecknade 1911-1922.

Levander, Lars
Visor från Älvdalen upptecknade av L. Levander.

Lindberg, Oskar
I Lindbergs efterlämnade handlingar ingår Vallkullans sång. Även korrespondens rörande visan.

Lustig, Hans
Intervju med fiolspelmannen Johan Andersson, Brunna, Uppland. Rör bl.a. Hjort Anders Olsson.

Löwenadler, Kjell (f . 1905)
Teckningar 1958 av Gössa Anders och Olof Tillman.

Malmling, C.J.
Korrespondens 1892-1910 bl.a. från beställare av Malmlingdragspel.

Martinsson, Bengt
Visor m.m. upptecknade efter Anna Hedblom född i Grängesberg 1889.

Musiksällskapet uti Falun
Strödda handlingar från tiden 1841-1890.

Olsson, Mina
Gammal Svärdsjövisa efter Hed Britta Ersdotter.

Pettersson, Gösta
Visa efter Pollack Stina, avskrift.

Ramsten, Märta
Rapport rörande Gordon Tracies folkmusiksamling i Seattle.

Salling, Gustaf
Två notböcker, varav den ena daterad till 1815. "Några wanliga Pollonesser Inskrifvna utaf Gustaf Salling Åhr MDCCCXV den XVI Octobris Svärdsjö" .

Skogqvist, C. August
Notbok för violin som tillhört målarmästare C.A. Skogqvist, Falun.

Sporr, Karl-Erik
Folkmusikuppteckningar från ett stort antal socknar i Dalarna, både visor och låtar. Avskrifter av notböcker. Även uppteckningar gjorda i USA:s svenskbygder. Manuskript rörande inventeringar av det folkliga musikarvet i Lima och Malung.

Steffenburgska samlingen
Hyllningssånger med anledning av Hertigens av Dalarna födelse 1831.

Sundqvist, R.
En gammal Malungsvisa; i arrangemang för blandad kör av R. Sundqvist 1895.

Sundvik, Gertrud
Manuskript rörande spelmannen Johan Danielsson, Vansbro. Manuskript rörande folkmusiken i Dalarnas museum m.m. 1967-1970.

Sättermark, O.
Uppteckning av Vårblomman, från 1860-70-talet. Även i arrangemang för två violiner av Anders Jobs.

Söderlund, Edvard
Egna låtar och uppteckningar. Anteckningar rörande spelmannen K. Vilhelm Hedlund, Enviken.

Söderlundh, Lille Bror
Leksands Brudmarsch, autograf.

Södersten, Anders
Anteckningar om spelmän i Älvdalen omkring sekelskiftet 1900.

Söderström, Olof (1876-1945)
Brev och låtar efter spelmannen Olof Söderström.

Tengberg, J.A.G.
Notbok efter klarinettspelmannen J.A.G. Tengberg, Stora Tuna, från 1860-talet med påteckningen "Dansmusik för Clarinett o Violin tillhörande J.A.G. Tengberg".

Ternhag, Gunnar
Primärmaterial till Ternhags Hjort Anders - spelman, artist. Materialet består av utskrifter av egna och andras intervjuer med Hjort Anders Olsson. Manuskript till föredrag om Hjort Anders. Material rörande unga dalaspelmän från skivproduktion 1974. Dokumentation av spelmansstämmor 1972.

Thunstedt, Erik Johan (1862-1923)
Psalmer nedtecknade och arrangerade av organisten E.J. Thunstedt.

Törnkvist, Birger
Avskrifter av Carl Johan Larssons (1868-1948) låtuppteckningar efter samtida spelmän.

Törnkvist, H.
Upprop till dalfolket, marsch, text av Per Envall.

Wallin, Bertil
Anvisningar till Bertil Wallins Sinfonia da miniera.

Marsch de bergs regementet, arr. Bertil Wallin. Kompositioner för 5-stämmig blandad kör 1975, kopior.

Wedin, Torsten
Uppteckning av psalmen Lover Gud i Himmelshöjd efter Göras Britta Olsdotter.

Wikström, A.
Vaggvisa från Sollerön efter Påls Anna, upptecknad 1951.

Öhrn, Anders, V. Rönnäs, Leksand
Kopia av visbok efter soldaten Anders Öhrn.

Övrigt
Visuppteckningar insända efter ett tidningsupprop om lokala nyhetsvisor från Dalarna. Visböcker. Låtar efter Faluspelmän. Kopior av folkmusikuppteckningar från andra institutioner.

Fotografier av spelmän och från spelmansstämmor.

Melodier till 1695 års psalmbok, handskrift 1825. Pärmomslag med ett fragment ur en koralbok med besiffrad bas. Liber cantus Upsaliensis 1620.

Omfattande samling tidningsklipp från lokala tidningar bl.a. rörande musik.

Falun. Falu kommuns centralarkiv

Musiksällskapet i Falun
Handlingar 1843-1970, 3 vol.

Falun. Stadsbiblioteket i Falun

Ericson, Uno Myggan
Ernst Rolf-samling bestående av inspelningar, noter, vishäften, revyprogram m.m. Även litteratur och forskningsmaterial inför Uno Myggan Ericsons bok om Ernst Rolf 1968.

Falu filharmoniska sällskap
Handlingar 1909-1914.

Falu teater
Häri ingår bl.a. en teaterkrönika av redaktör Axel Östberg, pressklipp och anteckningar.

Falu-amatörerna
Revymaterial från Einar Dahl, Joe Lind och Sigge Jansson: Rollhäften, program, kupletter, fotografier, självbiografi av Einar Dahl, sketcher, häften med pjäser för amatörteater.

Falu-trion
Räkenskaper 1934-1943 rörande gager, reseutgifter m.m. Falu-trion & Comp bestod av George Thunstedt, Gunnar Kullström, Joe Lind och Ivar Sättermark.

Gudmundsson, Thure
Manuskript "Erik Axel Karlfeldt och musiken". Kopior av tonsättningar av Karlfeldt-dikter.

Jansson, Daniels Anders (1891-1958)
Antecknings- och urklippsböcker efter riksspelmannen Daniels Anders Jansson: Innehåller tidningsklipp, kulturhistoria, folkmusik, teckningar m.m. 1929-1958.

Lundmark, Leif Roland (1896-1968)
Material om pianisten, kompositören och pianostämmaren L.R. Lundmark. Innehåller bl.a. föredrag, tidningsklipp, fotografier, kompositioner i kopia, intervju. Kopior, original i DAUM i Umeå.

Rolf, Ernst
En omfattande Ernst Rolf-samling. Den utökas kontinuerligt och innehåller ljudupptagningar och skivor, musikalier, revyprogram, tidningsklipp, affischer, spelfilmer, dagböcker, fotografier, korrespondens m.m. I Ernst Rolf-samlingen ingår också Uno Myggan Ericsons Rolf-samling med handlingar, fonogram, litteratur och forskningsmaterial m.m. 1995 utgavs en tryckt förteckning över noter 1914-1932 vilka utgivits på Ernst Rolfs förlag.

Ström, Axel
A. Ström hade auktionsbyrå och manufakturhandel i Falun. Hans samling utgörs i huvudsak av småskrifter inom olika ämnesområden; bl.a. ingår skillingtryck och visor.

Söderlundh, Lille Bror
Barnoperan "Annorlunda" till text av Lennart Hellsing, partitur i autograf daterat 1953.

Thunstedt, George (1907-1992)
Tidningsklipp om skådespelaren och revyartisten G. Thunstedt. 1 vol. från 1930- och 40-talen.

Finspång. Finspångs föreningsarkiv

Finspångs ABF:s manskör
Handlingar 1933-1966, 3 vol.

Finspångs förenade manskörer
Handlingar 1929-1966, 7 vol.

Finspångs musiksällskap
Handlingar 1943-1982, 2 vol.

Lotorps manskör
Handlingar 1926-1981, 1 vol.

Manskören Amaryllis
Handlingar 1921-1931, 1 vol.

Musikföreningen Stjernan
Handlingar 1900-1915, 1 vol.

Gävle. Folkrörelsernas arkiv i Gävleborgs län

ABF musikcirkel, Forsbacka
Handlingar 1934-1947.

AGA musiksällskap
Handlingar 1909-1955, 3 vol.

Alfta baptistförsamling
Häri ingår handlingar från sångföreningen Gnistan; enstaka handlingar från spridda år.

Alfta Goodtemplares musikförening
Handlingar 1893-1896, 1 vol.

Allmänna sången, Gävle
Handlingar 1920-1924, 2 vol.

Berge baptistförsamling
Häri ingår Musik- och Sångföreningens handskrivna sångböcker, 1928-1939 samt u.å.

Betelkören, Gnarps baptistförsamling
Protokoll med bilagor 1918-1951.

Betels sångkör, Valbo missionsförsamling
Handlingar 1935-1961, 1 vol.

Bollnäs baptistförsamling
Häri ingår Betelkörens handlingar.

Bollnäs frälsningsarmé, hornmusikkåren
Handlingar 1939-1953, 1 vol.

Bollnäs gymnastik- och idrottsförening, Bollnäs
Sånger 1928-1951, Bollnäs GIF:s Paradmarsch i arrangemang för musikkår, hanskrift odat.

Forsa baptistförsamling, sångarförbundet
Handlingar 1923-1963, 2 vol.

Forså hornmusikkår, Näsviken
Fotografier 1890. Ingår i arkivet efter Svenska pappersindustriarbetarförbundet avd. 83, Forså bruk.

Föreningen SMASH, Sanna musikdiggares allmänna sammanslutning i Hudik
Handlingar 1985-1986, 1 vol.

Gefle arbetarsångförening, Forumkören
Handlingar 1900-1966, 1 vol.

Gefle frivilliga skarpskytteförening
Handlingar rörande musikkåren 1880-1906.

Gefle Goodtemplarförening
Häri IOGT:s musikkårs handlingar 1953-1963, 1 vol.

Gefle lyriska teater
Framför operetter. Historik, program, tidningsklipp, ljudband, foton. 1963-1966, 1 vol.

Gefle sångarförbund
Handlingar 1899-1953, bl.a. 22 vol. musikalier.

Gnarps baptistförsamling
Häri Betelkörens handlingar 1918-1951, 1 vol.

Godtemplarträdgården
Sommarteater som ursprungligen var en nykterhetsloge. Teatern finns inte kvar. Handlingar 1924-1978, 9 vol.

Gästriklands baptisters sångarförbund
Handlingar 1913-1960, 1 vol.

Gästriklands distriktsloge av IOGT
Häri ingår handlingar rörande IOGT-musiken, 1953-1958.

Gästriklands hembygdsförening
Hit är olika spelmans- och folkdanslag anslutna. Hembygdsföreningens handlingar omfattar åren 1957-1984, 8 vol.

Gästriklands kristliga sångarförbund
Tillhör Svenska missionsförbundet. Handlingar 1923-1963, 2 vol.

Gävle arbetarinstitut
Allmänkulturell verksamhet med bl.a. musik. Handlingar 1883-1984, 11 vol.

Gävle folkmusikförening
Handlingar 1978-1987, 2 vol.

Gävle 1:a baptistförsamling, Immanuelskyrkans musikförening
Handlingar 1935-1966, 1 vol.

Gävle 1:a baptistförsamling, Sångsällskapet Harmoni
Handlingar 1874-1976, 3 vol.

Gävleborgs läns sångarförbund
Handlingar 1910-1989, 25 vol. bl.a. musikalier och handskrivna visböcker.

Gävleborgs läns teaterförbund, teaterkedjan
Samarbetsorgan vad gäller landsortsteater; rör främst talpjäser men även operett, musical och revyer. Handlingar 1960-1986, 4 vol.

Hassela baptistförsamling, musik- och sångföreningen
Handlingar, 1 vol.

Hassela skyttegille, musikkåren
Notböcker i handskrift från 1886 samt u.å. Även tryckta musikalier u.å.

Hofors ABF-avdelning
ABF-kören: Handlingar 1950-1957, 1 vol.

ABF:s musikskola: Räkenskaper 1965-1968.

ABF-orkestern: Handlingar, 9 vol. Odaterade förteckningar över inventarier och noter.

Hofors blåsorkester
Handlingar 1929-1980. Musikalier. 11 vol.

Hofors musikskola
Räkenskaper 1965-1968, 2 vol.

Hofors musiksällskap
Handlingar 1929-1976, 2 vol.

Hofors missionsförsamling
Blåsorkestern Klippan: Handlingar 1949.

Missionskören: Handlingar 1925-1968.

Hudiksvalls baptistförsamling
Häri Betaniakörens handlingar 1919-1970.

Hudiksvalls sångarförbund
Handlingar 1900-1980, 6 vol. Musikalier.

Kungl. Hälsinge regementes musikkår
Fotografier, program, pressklipp, sångböcker. 1876-1957. Dessutom ingår pensionskassans handlingar 1935-1945. 4 vol.

Hälsinglands baptisters sångarförbund
Handlingar 1916-1957, 1 vol.

IOGT-logen 190 Norrskenet, Färila
Musikkårens handlingar 1886-1907.

IOGT-logen 764 Fabian, Sörfjärden, Gnarp
Stadgar för mässingssextett 1883.

IOGT-logen 1994 Förhoppningen, musikkåren, Delsbo
Handlingar 1896, 1 vol.

IOGT-NTO föreningen 1056 Brattfors framtid
Mässingssextetten: Musikalier.

IOGT-NTO-godtemplares musikförening, Alfta
Handlingar 1893-1896, 1 vol.

KFUM-kören, Gävle
Handlingar 1932-1937, 1 vol.

Livsmedelskören i Gävle
Medlemmarna i denna manskör tillhörde Livsmedelsarbetarförbundets avdelning i Gävle. Handlingar 1945-1955, 1 vol.

Manskören Forum, Gävle
Handlingar.

Marma-Myssje missionsförsamlings hornmusikkår
Handlingar 1935-1949, 1 vol.

Marmaverkens missionsförsamling, hornmusikkåren
Handlingar 1934-1949, 1 vol.

Moheds missionsförsamlings juniorförening Friska viljor, Söderhamn
Musikaliesamling och sånger u.å.

Musik- och sångföreningen, Hassela baptistförsamling
Handskrivna sångböcker u.å. Sånger för ungdoms- och väckelsemöten.

Musikerförbundet avd. 9, Gävle
Handlingar 1919-1987, 3 vol.

Musikerförbundet avd. 15, Gävle
Handlingar 1993, 1 vol.

Musikerförbundet avd. 40, Gävle
Handlingar 1993, 1 vol.

Musikerförbundet avd. 83, Sandviken
Handlingar 1963-1981, 3 vol.

Musikerförbundet avd. 88, Gävle
Handlingar 1953-1987, 7 vol.

Musikerförbundets serviceenhet
Räkenskaper 1984-1987, 1 vol.

Nordanstigs manskör
Handlingar 1972-1986.

Nordanstigs orkesterförening
Handlingar.

Norra Hälsinglands sångarförbund
Tillhör EFS musikförbund i Hälsingland. Handlingar 1954-1968, 1 vol.

Norrlands sångarförbund
Handlingar 1899-1963.

Ockelbo ABF:s musikskola
Handlingar 1956-1973, 2 vol.

Ockelbo missionsförsamling
Häri protokoll från Betels sångförening 1927-1951 samt sånger av Ingrid Palm 1882-1884, 1 vol.

Palin, J.
J. Palin var verksam inom Ljusne-Ala missionsförsamling. Handskriven not- och sångbok 1887.

Strömsbro musikkår och stråkkapell
Fotografier 1905.

Svenska musikerförbundet avd. 9
Handlingar 1919-1941, 1 vol.

Söderberg, Karl, musikdirektör
Fotografier, brev (bl.a. från Hugo Alfvén och Gösta Nystroem), recensioner, egna kompositioner.

Söderhamns orkesterförening
Protokoll m.m. 1949-1965, 2 vol.

Söderhamns sångförening
Handlingar från 1890-talet och framåt; häri ingår även noter och sångböcker.

Södra Hälsinglands sångarförbund
Tillhör EFS musikförbund i Hälsingland. Handlingar 1956-1971, 1 vol.

Ungdomskören Hasselnötterna, Hassela
Handlingar 1981-1986.

Valbo hembygdsförening
Handlingar 1922-1990, 78 vol. I arkivet ingår bl.a. låtar av Valbospelmän.

Valbo missionsförsamling
Betels sångkör: Handlingar 1935-1961, 1 vol.

Musikkåren Gnistan: Handlingar 1877-1975, 1 vol.

Övrigt
I många arkiv ingår visor och sånger. Likaså finns ofta bildmaterial med musikanknytning.

Musikaliesamling med stämböcker för olika blåsinstrument. Tryckta sångböcker m.m.

Gävle. Gävle kommuns centralarkiv

Centrala kulturnämnden
Handlingar i ärenden som rör musikkulturella frågor från 1970- och 80-talen.

Essen, Arre
Ritningar 1913-1936, 9 vol. Bl.a. ingår två ritningar till konserthus.

Fernkvist, Ture och Wilma
Visor och poesi 1940-1967. Sånger av Wilma Fernkvist.

AB Gefle orgelfabrik
Produktkataloger och fotografier 1905-1931, 1 vol.

Gefle sångarförbund
Handlingar 1861-1953, musikalier, 29 vol.

Gävle kammarmusikförening
Förening för att stödja den kammarmusikaliska konstformen. Handlingar 1929-1962, 3 vol.

Gävleborgs läns orkesterförening
Handlingar 1911-1985, musikalier, 315 vol.

Gävleborgs läns sångarförbund
Handlingar 1905-1931, 26 vol. Musikalier.

Johnsson, Oscar
Musikdirektör Oscar Johnssons musiksamling omfattar 3 vol. musikalier i tryck och handskrift från tiden 1914-1954.

Klockspelskommittén
Handlingar 1970-1973, 1 vol.

Mattsson, Johnny
Egna kompositioner.

Musiksällskapet Concordia
Handlingar 1805-1980, 2 vol.

Symfoniorkesterns vänner
Handlingar 1983-1990, 2 vol.

Sångarbröderna Löthman
Handlingar 1913-1978, 3 vol.

Werner, Arthur
Konsertmästare Arthur Werners musiksamling omfattar ca 3.000 nr kammarmusik och violinlitteratur samt restaurang- och populärmusik i tryck och avskrift.

Wickberg, Erik (d. 1980)
Redaktör vid Gefle Dablad, hembygdsforskare, har skrivit kupletter. I arkivet ingår uppgifter rörande militärmusik.

Gävle. Länsmuseet i Gävleborgs län

Johansson, Karl August (1880-1950)
Musiker. Handlingar 1920-1949, 1 vol.

Sandin, Lars Eric
Visbok 1844 som tillhört skeppstimmermannen Lars Eric Sandin.

Sjöberg, Anna, Sätra
Visbok med texter nedtecknade 1907 och framöver.

Övrigt
Musikaliesamling innehållande schlagermelodier från 1920-talet utgivna på Ernst Rolfs förlag och Musikaliska knuten.

Ca 100 pianorullar.

Bilder av spelmän från Gästrikland; bilder med anknytning till Frälsningsarmén; interiörbilder från Gefle Orgelfabrik.

Gävle. Vasaskolan

Andersson, A.
Kantat vid invigningen av Gefle Elementarläroverks nya lärohus den 1 dec 1873.

Övrigt
Några musiktryck från 15- och 1600-talen.

Göteborg. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet

Cantus
Kören Cantus notarkiv.

Göteborgs folkvisedanslag
Handlingar 1935-1990.

Olsson, Olaus
Vissamling från Tjörn.

Övergaard, Einar
Spelmanslåtar och visor i manuskript.

Övrigt
En betydande visinsamling skedde ca 1919-1950 och omfattar inalles mer än 20.000 dokument.

Göteborg. Göteborgs stadsmuseum

Atterberg, Kurt
Symfoni nr 6 C-dur op. 31, ms.

Johansson, Gerda
Sångerska. Recensioner, porträtt m.m.

Malmberg
Notböcker för Julia Josefina och Matilda Aurora Malmberg i Lidköping, troligen från 1830- och 1840-talen. Den ena skriven av musikdirektör Widerström.

Nilsson, Thor
Två handskrivna visböcker, huvudsakligen med visor av studentikost slag; påteckning av Aug. Asker, har tillhört Thor Nilsson.

Teaterhistoriska samlingarna
Innehåller bl.a. material rörande Peter Lamberg och Göteborgssymfonikerna, Gösta Nystroem, Matti Rubinstein, Bedrich Smetana och Åke Wallgren. Även material rörande Göteborgs lyriska teater AB (Stora teatern) och Parkteaterns sommarunderhållning.

Övrigt
Bilder av musikföreningar ca 1900-1920.

Avskrift av Johann Kuhnau, Neuer Clavier-Übung Erster Theil, Leipzig 1689. Musikaliesamlingar, pianorullar, pergamentblad ur antifonarium och breviarium.

Fotokopior av originalmanus till tonsättning av Ivar Widéen.

Porträtt och handlingar rörande Josef Mraz, Josef Czapek samt Axelina Bergendahl.

Göteborg. Göteborgs universitetsbibliotek

Abramson, Evelina f. Gumpert (1835-1915)
En vol. brev till Evelina Abramson från hennes föräldrar bok- och musikhandlaren Nathanael J. Gumpert och Edla Gumpert f. Nissen samt brev till och från andra medlemmar av släkterna Abramson, Gumpert m.fl. Breven är huvudsakligen från 1850-talet och av intresse för studiet av musiklivet i Göteborg vid denna tid.

Ahlberg, Torsten (1900-1976)
Symfoni nr 2 i g-moll för orkester, uruppförd 1930.

Berg, Wilhelm
Originalmanuskript till Översikt af musikens historia i Göteborg 1754-1870.

Bergner, Tor
Kompositören Tor Bergners papper innehållande bl.a. brev, biografica, diverse manuskript, klipp m.m.; huvudsakligen från 1960-80-talen.

Bexell, Sven Peter
Tre visböcker från 1700-talets slut och 1800-talets början. Har tillhört Sven Peter Bexell (1775-1864).

Bohman, Gunnar (1882-1963)
Sångaren och författaren Gunnar Bohmans arkiv i vilket ingår manuskript och brev av Evert Taube.

Czapek, Joseph
Handskrivna noter till egna och andras verk, brev och biografica.

Eckerberg, Sixten
Symfoni nr 3, Höstsång. Autograf. Därutöver diverse papper.

Arvid Englinds samling
Albert Ranfts textböcker till teaterpjäser.

Ferlin, Nils (1898-1961)
Skalden Nils Ferlins arkiv. Brev från bl.a. Lille Bror Söderlundh, tonsättningar av dikter m.m.

Göteborgs musiksällskap
Handlingar 1947-1981, 5 vol.

Hagström, Emil
Brev till författaren Emil Hagström från Erland von Koch, Lille Bror Söderlundh och Gunnar Turesson.

Hallnäs, Hilding
Brev till Hallnäs från Lars-Erik Larsson och Ebba Lindqvist-Galeen. Hilding Hallnäs och romansen, manuskript 1975.

Hedlund, S. A.
Brev till S.A. Hedlund från Ludvig Norman 1859-1863, 6 st., samt från Jenny Lind 1848-1882, 6 st.

Herder, Maria Magdalena
Visbok med texter på tyska och svenska "Liedt Buch von allerhande weltliche Lieder, In Narva Anno 1655".

Hofberg, Herman (1823-1883)
Brevsamling som till stor del består av brev med uppgifter för Svenskt biografiskt handlexikon, som Hofberg utgav. Breven är dock ofta utförligare än respektive artikel i lexikonet. Bl.a. ingår:

Almlöf, Knut; Arlberg, Fritz; Arnoldsson, Oscar; Arpi, Oscar; Behrens, Herman; Berg, Isaak Albert; Cronhamn, Jöns (Johan) Peter; Dahlgren, Fredrik August; Dybeck, Richard; Gille, Jacob Edvard; Günther, Julius; Höijer, Johan Leonard; Josephson, Jacob Axel; Leuhusen, Adelaide; Mankell, Gustaf; Nyblom, Carl Rupert; Säfström, August; Wennerberg, Gunnar; Ölander, Per August. Sammanlagt tre volymer handlingar från åren 1814-1878.

Hvitfeldtska läroverkets handskriftssamling
Häri ingår handlingar rörande Carl Magnus Envallsson. Även musikalier med verk av Francesco Gasparini, Alessandro Scarlatti, Alessandro Melani och Georg Philipp Telemann. Dessa verk är sökbara via RISM-katalogen i Statens musikbibliotek. Även handlingar efter Samuel Ödman.

Håkanson, Knut
Fem Frida-visor till texter av Birger Sjöberg, autograf. Brev från Knut Håkanson till GHT, Henning Söderhjelm, Enar Jonsson.

Johansson, Björn
Tonsättarens efterlämnade kompositioner i original och kopia, självbiografi, brev, tidningsklipp m.m.

Johansson, Sven-Eric och Malmström, Erik H.
Kantat vid förskollärarutbildningens i Uppsala 70-årsjubileum, uppförd i Uppsala universitet. Partitur och kassett.

Josephson, Jacob Axel
Brev från J.A. Josephson till S.A. Hedlund samt till J.C. Hellberg.

Kleberg, Claes Edvin
Musikalier som tillhört häradsskrivare Kleberg och hans familj: Sångstycken med gitarrackompanjemang, Emma Klebergs sångbok m.m.

Knorring, Oscar von (1822-1891)
Handlingar 1853-1889, 1 vol.

Kvinnohistoriskt arkiv
Alice Nordins samling innehållande brev från Hugo Alfvén, Mathilda Jungstedt-Reuterswärd, Evert och Astri Taube samt Siegfried Wagner.

Hjördis Nordin-Tengboms samling innehåller brev från Hugo Alfvén.

Lindblad, Adolf Fredrik
Brev till Henrik Lilljebjörn 1872, 1874, 2 st., kopior.

Linde, Ebbe
Ca 50 brev till Ebbe Linde från Ture Rangström.

Lindhult, Oscar Axel Frithiof
Fem brev från Jenny Lind till Oscar Axel Frithiof Lindhult.

Nilsson, Christina
Ett brev från Christina Nilsson till kamrern vid Skandinaviska Kreditaktiebolaget; ett fotografi av Christina Nilsson. Ett brev 1905 till Georg Bröchner.

Petersson, J.N.
Notbok (1860) samt sångbok som tillhört J.N. Petersson, Ulricehamn.

Romdahl, Axel
Brev till professor Axel Romdahl från Hugo Alfvén 1937.

Birger Sjöbergs samling
Handlingar 1895-1955, 52 vol.

Sjöström, Gustav
Brevsamling där fem blad ur Annika Björklunds "De utstötta" ingår.

Smetana, Bedrich
Handlingar 1856-1897, kopior av musikalier, foton, teckningar, tryck m.m.

Stenhammar, Hillevi
Bandinspelning med bl.a. sångerskans minnen från barn- och uppväxtåren.

Söderlundh, Lille Bror
En valsmelodi; Sorg. Autograf. Även ytterligare brev och autografer av Söderlundh i Taubearkivet m.fl. arkiv.

Taube, Evert
Evert Taubes efterlämnade arkiv, ca 30 hm. Arkivet har senare utökats med gåvor och köp från olika håll. Vissa dokument finns tillgängliga digitalt.

Teaterhistoriska museets samling
Samling av musikalier innehållande operor, operetter, farser och revyer, som spelats på olika scener i Sverige och övriga Skandinavien under åren 1860-1930.

Ullman, Sigfrid (1886-1960)
I konstnären Sigfrid Ullmans arkiv ingår en tonsättning av dikten Svarta skyar. Dessutom en dikt av Vilhelm Ekelund troligen tonsatt av Martin Koch.

Wallner, Bo
Manuskript till Fransk barocksvit sammanställd och instrumenterad av Bo Wallner.

Wieselgren, Peter
Sex brev 1850-1869 från Jenny Lind till Peter Wieselgren.

Wijk, Hjalmar
Brev till grosshandlare Hjalmar Wijk från Hugo Alfvén 1917.

Fyra handskrifter rörande musikteori, huvudsakligen generalbas:

Mattheson, Johann (1681-1764), Lilla General Bas Schola, Stora General Bas Schola

Fux, Johann Joseph (1660-1741), Gradus ad Parnassum

Kellner, David (1670-1748), Trogen underrättelse uti Generalbasen

Övrigt
En del av ett medeltida graduale, bestående av 110 pergamentsblad samt två försättsblad, och troligen utgörande band nummer 2 av 3 ursprungliga band.

Visbok från senare delen av 1700-talet. Samling klaverutdrag av opera- och operettmusik.

Programsamling spridda år 1812-1907 och affischer spridda år 1813-1880 från konserter i Göteborg.

Brev från diverse tonsättare och musiker finns även på andra håll i brevsamlingarna.

Göteborg. Landsarkivet

Akademiska kören, Göteborg
Handlingar 1919-1969, 24 vol.

Erici, Einar
Inventarium över äldre orglar i Sverige. 1 vol.

Frösve kyrkoarkiv
Missale utgörande omslag till kyrkoräkenskaper.

J. Grönvalls orgelbyggeri, Lilla Edet
Handlingar, 1 hm.

Gumpert, N. J.
Gumperts bok-, musik- och konsthandel. Handlingar 1864-1948, 18 hm.

Kungl. Göta artilleriregementes officerskår
I arkivet ingår handlingar från musikdirektionen, musikkassan och musikkårens enskilda pensionskassa.

Göta Par Bricole
20 hm handlingar, huvudsakligen från tiden 1820-1983.

Göteborgs förenade studentkårer
Musik till studentspex.

Göteborgs Gustavi domkyrkoförsamling
Här ingår fem koralböcker från 1800-talet samt en koralbok från ca 1780 av domkyrkans kantor Anders Bonge.

Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-samhälle
I arkivet ingår handlingar rörande R. Dybeck, I. Hallström, J.A. Josephson, C.R. Nyblom och C.E. Södling.

Göteborgs stiftsarkiv
Inventarium över äldre bevarade kyrkoorglar i Sverige, 1956.

Kjellbergska porträttsamlingen
Häri ingår fotoalbum ca 1870 med bl.a. foton av musikartister.

Landahl, Arne
A. Landahl var anställd hos Nyströms orgel- och pianomagasin. I arkivet ingår bl.a. musikstycken och program, dagböcker över stämningar och reparationer, förteckningar och register över orglar och pianon av Nyströms tillverkning. 8 vol. handlingar 1915-1970.

A. Magnussons orgelbyggeri AB, Göteborg
Handlingar 1826-1977, 127 vol. Häri även handlingar rörande bröderna Söderlings orgelbyggeri, bl.a. den Söderlingska ritningssamlingen med orgelfasader.

Musikhögskolan i Göteborg
Handlingar1942-1981, 12 hm.

Rikskonserter: Bergslagsregionen
Handlingar1972-1982, 0,7 hm.

Rundbeck, Jöns
Handskriven notbok innehållande valser, polonäser, polskor. Påskrift: "Noter för Claver och Pianoforte tillhör Jöns Rundbeck, Hohult den 19 april 1848".

Sjuk- och begravningskassan Musikern
Handlingar 1907-1934, 2 vol.

Skara musiksällskap
Handlingar 1807-1808, 1 vol.

Skövde musik- och orkesterförening
Räkenskaper 1930-1955, 6 vol.

Skövde musikavdelning
Arkivbildare inom Regionmusikens ram. Handlingar 1971-1987, 3 hm.

Sångläraresällskapet vid Göteborgs folkskolor
Handlingar 1923-1972, 2 vol.

Sörström, Nils kyrkoherde
Visbok 1759-1777.

Vasa högre allmänna läroverk
Malmgren, Gustaf, Festmarsch och kantat vid Göteborgs högre realläroverks invigning. Partitur och stämmor.

Vasaorden av Amerikalogen 452, Göteborg
I arkivet ingår nothäfte av Torsten Holmström 1890.

Wimarsson, Arnold
Wimarsson var musikdirektör och organist i Göteborgs Kristine kyrka. Hans papper omfattar tiden 1901-1948.

Östads arkiv
Detta gårdsarkiv innehåller handlingar rörande bl.a. Patrick Ahlströmer. Dessutom ingår "Koncept av Gustaf III" bl.a.: Plan till en ny opera Ariadne; utdrag ur ett brev av en man från Stockholm med några anmärkningar rörande premiären på Thetis och Pelée; utkast till "Les heures de l'amour" sammansatt av olika operor och baletter; resumé av "Montezume Tragedie en Musique".

Göteborg. Region- och stadsarkivet Göteborg med Folkrörelsernas arkiv

ABF, lokalavdelningen i Göteborg: Folkliga musikskolan
Handlingar 1906-1963, 4 vol.

Allmänna körförbundet i Göteborg
Handlingar 1927-1935, 3 vol.

Amatörernas sångförening
Handlingar 1863-1865.

Askims sång- och musikförening
Handlingar 1948-1963.

Betlehemskyrkans musikförening
Handlingar u.å. samt 1924-1958.

Betlehemskyrkans musikkår
Räkenskaper 1947.

Betlehemskyrkans sångkör
Handlingar 1919-1967. Musikalier i tryck och handskrift.

Blåbandsföreningen Emanuels musikförening
Handlingar 1900-1908, 1 vol.

Byggnadsföreningen Folkets hus, Göteborg
Musikerkontrakt, gager, musikerförmedlingens artistkatalog 1969-1976.

Byggnadskommittén för konserthuset
Handlingar 1916-1942, 12 vol.

Byggnadsträarbetarnas sångkör
Räkenskaper 1936-1949, 1 vol.

Cabaretgruppen Intermezzo
F.d. Gryningen. 1 vol. sånger, texter och musik ur gruppens produktioner.

Deutscher Klub in Gothenburg
Kassenbuch für die Gesangabteilung 1928-1935.

Elektrikerkören i Göteborg
Handlingar 1930-1962, 2 vol.

Emanuelsförsamlingen
Metodistförsamling. Handlingar rörande strängmusiken 1946-1955 samt rörande kören 1919-1925. Kantat vid Emanuelskyrkans återinvigning 1938 av Thure Kopp. Handskrivna sång- och stämböcker.

Folkdanslaget Bygdegillet
Musikstycken, delvis i handskrift, tillägnade gillet vid 25-årsjubileet 1976.

Frälsningsarmén, Göteborgs 1:a kår
Strängmusikkårens protokoll 1979-1981, musikkassans räkenskaper 1905-1939.

Frälsningsarmén, Göteborgs 4:e kår
Hornmusikkårens räkenskaper 1952-1969.

Förbundet Västkustens kristliga musikföreningar
Handlingar ca 1946-1975.

Föreningen Gamla Masthuggspojkar
Grammofonskivor där Gamla Masthuggspojkars munspelsorkester medverkar.

Föreningen Levande musik
Äldre benämning: Kammarmusikföreningen Levande musik. Handlingar 1950-1994, 15 vol.

Föreningen Norden i Göteborg
Handlingar rörande samarbete inom musiklivet mellan Bergen, Göteborg, Åbo och Århus 1962-1964. Mötessånger.

Föreningen Tradjazz i Göteborg
Handlingar 1982-1984.

Föreningen Traktat nu
Förening som på 1980-talet drev kampanjen "Norden - kärnvapenfri zon". Fredsblues med text och musik av Ulf Johansson.

Företagarna i Göteborg
F.d. Hantverks- och industriföreningen. Invigningsmarsch komponerad till invigningen av Göteborgs Hantverks- och industriförenings byggnad 28 mars 1984 av C.F. Richter.

Gamla Majpojkars förbund
Sång- och visbok 1951. Kurt Törnvalls kantat till prosten Pehrssons avskedspredikan 1947.

Gamlestadens fabriker, de anställdas förening
Anslagsansökningar med bilagor från Gamlestadens fabrikers sångkör 1956-1968.

Gotlands gille i Göteborg
Bordsvisa med musik av Erik Lemming.

Knut Tillberg, Gotland, framförd 1928.

Olof Holmberg, Sång till Gotland, framförd 1928.

Göta Par Bricole
Handlingar 1902-1953, 2 vol.

Götaverkens sångkör
Grundad 1926. Hette tidigare Götakvartetten, Götaverkens arbetares sångkör. Minnesskrifter 1946, 1951, 1976.

Göteborgs arbetarinstitut
Handlingar rörande folkkonserterna 1883-1950. Program och spelplaner för underhållnings- och konsertverksamheten 1909-1974 spridda år.

Göteborgs arbetarsångardistrikt
Hette tidigare Göteborgs distrikt av Svenska arbetarsångarförbundet. Handlingar 1947-1991.

Göteborgs bluesförening
Handlingar 1977-1985, 3 vol.

Göteborgs folkskolors musikskola
Handlingar 1931-1943.

Göteborgs handelsinstitut
Kantat vid institutets 100-årsfest 1926 av Birger Anrep-Nordin. Handskrift.

Göteborgs kommunistiska arbetarekommun (VPK)
Kupletter och politiska visor, 1930- och 1940-talen.

Göteborgs konserthus AB
Handlingar 1902-1967, 70 vol.

Göteborgs konserthusfond
Räkenskaper 1911-1941, 1 vol. Handlingar rörande konserthusfonden även i Göteborgs orkesterförenings arkiv.

Göteborgs kontoristförenings sångkör
Handlingar 1900-1944.

Göteborgs körförening
Handlingar 1912-1950, 3 vol.

Göteborgs Lyriska teater AB
Handlingar 1917-1971, 707 vol. Häri även Einar Hjorts handlingar 1937-1956, Bernhard Sönnerstedts handlingar 1949-1966 samt handlingar från Jernås musikaffär 1930-1932.

Göteborgs musikförening
Handlingar 1872-1905, 15 vol.

Göteborgs och Bohus läns sångarförbund
Handlingar 1910-1961.

Göteborgs orkesterförening

Handlingar 1905-1969, 200 vol. Verksamheten uppgick 1969 i Göteborgs teater- och konsertaktiebolag.

Göteborgs orkesterkassa
Handlingar 1862-1967, 4 vol.

Göteborgs riddarpojkars hornmusikkår
Protokoll 1917.

Göteborgs socialdemokratiska kvinnodistrikt
Sångkörens protokoll 1958-1972, 1 vol.

Göteborgs skolmuseum
Kompositioner av Gustav Grafström och Olof Holmberg. Kantater i handskrift för skolinvigningar i Göteborg 1881-1951. Sångböcker för skolbruk 1891-1919.

Arbetsuppgifter för sångundervisning 1936 av Sjöholm-Körling. Fotografier, ljudupptagningar.

Göteborgs stadsteater AB
Notarkiv innehållande musikalier i tryck och handskrift 1920-1984. Inspelningar med ljudeffekter. Korrespondens och protokoll.

Göteborgs symfoniorkesters pensionskassa
Handlingar 1912-1951, 11 vol.

Göteborgs symfoniorkesters sjuk- och understödskassa
Handlingar 1928-1965, 7 vol.

Göteborgs symfoniorkesters understödskassa för änkor och barn
Räkenskaper 1917-1967, 7 vol.

Göteborgs teater- och konsert AB
Handlingar 1959-1993.

Göteborgsmusikernas arbetslöshetskassa
Handlingar 1922-1976.

Göteborgsmusikernas sjukmusikfond
Handlingar 1941-1974.

Göteborgsmusikernas understödskassa
Handlingar 1911-1944.

Harmoniska sällskapet
Handlingar 1808-1912.

IOGT-NTO, Lokalföreningen Friska viljor, Sävedalen
Handlingar rörande musikverksamheten 1933-1943.

Johannesbergs missionsförsamlings sångkör
Handlingar 1938-1969.

Jungen, Ernst
Brev från Karl Gerhard och från Evert Taube.

Kammarmusiksällskapet/Kammarmusikföreningen
Handlingar 1909-1968, 8 vol. Handlingar rörande Kammarmusikföreningen även i Göteborgs orkesterförenings arkiv.

KFUM i Göteborg
Handlingar rörande musikverksamheten 1892-1987.

Lindberg, August
Teaterdirektör. Kassabok 1891-1892.

Linnéakyrkans blåsorkester
Handlingar 1948-1951.

Linnéakyrkans sångkör
Handlingar 1931-1967.

Eduard Magnus musikfond
Handlingar 1902-1968.

Majornas missionsförsamlings sångkör
Handlingar 1919-1969, spridda år.

Manskören Cantus
Tidigare benämnd Kranförarnas sångargille. Handlingar 1929-1982, 16 vol.

Mosaiska församlingen i Göteborg
Omfattande samling musikalier, huvudsakligen för gudstjänstbruk, både tryck och handskrift, u.å. samt 1855-1907.

Musikföreningen Groove
Tidigare benämnd Musikföreningen ARRG, Aktion Rädda rocken i Göteborg. Handlingar u.å. samt 1991-1994, 1 vol.

Musikföreningen Samlande spelande
Handlingar u.å. samt 1978-1979.

Musikpedagogiska sällskapet i Göteborg
Förteckningar över musiklärare 1975-1992.

Nissen, Fröjda
Handlingar rörande konsert 9/5 1833 samt hennes medlemskap i Orphei Wänner 1835.

Orden Cantorums sångkör
Handlingar 1956-1996.

Peterson-Berger, Wilhelm
Brevväxling med Göteborgs orkesterförening, 1930-talet.

Albert Ranfts operettsällskap
Räkenskaper 1910-1920, 18 vol.

Redbergslids manskör
Handlingar 1932-1963, 2 vol.

Richter, C. F.
Invigningsmarsch komponerad till invigningen av Göteborgs hantverks- och industriförenings byggnad 28 mars 1984.

Räddningsmissionen-Fyrbåken
Visbok med avskrifter av skillingtryck 1900, 1910 samt u.å.

Segelsällskapet Fram
Haglund, Elof, Regatta Valsen, handskrift, u.å.

Sjuk- och begravningshjälpskassan Musikern
Handlingar 1907-1961.

Skomakeriidkarnas sångsällskap
Verksamhetsberättelser 1940-1944.

Skånegillet i Göteborg
Till nyblivna riddare av S:t Martins orden. Musik av A. Engelhardt, ca 1971.

Socialdemokratiska kyrkofullmäktigegruppen i Göteborg
Handlingar angående kyrkomusiken i Örgryte 1986-1987.

SSU, Lundens socialdemokratiska ungdomsklubb
Lundenkörens handlingar 1955-1956 samt u.å.

Stensson, Ethel
Klippsamling om bl.a. blues, jazz, reggae m.m., 1976-1988, 3 vol.

Stiftelsen Skådebanan i Göteborg
En volym musikhandlingar 1981-1987 bl.a. rörande A-disc och Musik i Väst.

Stora teatern i Göteborg
Pressklipp 1964-1994. Handlingar rörande olika operaprojekt.

Svenska baptistförbundet, Göteborgs första baptistförsamling, Tabernaklet
Handlingar rörande Tabernaklets kör, sångförening och juniorkör, 1903-1958. 2 vol. musikalier i handskrift. Foto på musikföreningen ca 1930.

Svenska jazzriksförbundet, Göteborgsregionen
Protokoll 1980-1983.

Svenska metallindustriarbetareförbundet avd. 41
Metallarbetarnas marsch av Jacob Velt, handskrift, 1927.

Svenska musikerförbundet avd. 2
Handlingar 1899-1975. Dessutom en musikaliesamling, övervägande tryckt underhållningsmusik för restaurangorkester, 1910-1960 samt u.å. Häri ingår även Alice Benkö-Karlanders och musikdirektör Thorsten Björklunds notsamlingar.

Svenska musikerförbundet, Västergötlands storförmedling, Borås
Handlingar 1964-1970.

Svenska musikerförbundets förmedlingscentral i Göteborg
Handlingar 1944-1975.

Svenska musikerförbundets musikbyrå i Göteborg
Handlingar 1912-1941.

Svenska målareförbundet avd. 3
Sånger och noter i handskrift som tillhört Lars Lundgren (1865-1936), ordf. i avd. 3 och verksam i Målarkvartetten.

Sveriges arbetsledareförbund avd. 7:s sångkör (Sjuans sångkör)
Handlingar 1927-1931, 1 vol.

Sångaresällskapet Muntra musikanter
Handlingar 1936-1988.

Sångkören Allegro
Handlingar 1966-1980, 1 vol.

Sångsällskapet Sjung-Sjung
Handlingar 1917-1964, 22 vol.

Sångsällskapet Vår sång
Handlingar 1930-1980.

Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande
Matriklar och stadgar spridda år 1911-1948. Sånger för mansröster 1909-1950.

Sällskapet Maneten
Affischer rörande den svenska musikrörelsen, 1975.

Ritningar till Musikteater vid Storan, Musikteater i Packhuset, Opera på Heden.

Sällskapet Manhem
Ett litterärt lärarsällskap. Musikkompositioner 1923-1961 samt den otryckta tidningen Manhem 1889-1954, vilken ibland innehåller musik t.ex. folkmusikuppteckningar.

Sällskapet W:sex
W.6, ordenssällskap gr. 1851. Sångkörens kassabok 1953-1960; kompositioner till firande av sällskapets olika jubiléer.

Tonettekören
Verksamhets- och revisionsberättelser 1983-1991.

Wästgöta gille, Göteborg
Widéen, Ivar, Hymn till Västergötland.

Sjöblom, Einar, Jubileumskantat vid Wästgöta Gilles i Göteborg 20-årsjubileum år 1955.

Västkustens kristliga sångarförbund
Handlingar 1919-1975.

Västkustens musikförmedling
Cirkulär u.å. samt 1976-1979.

Västra Sveriges baptisters distriktskör
Protokoll 1927-1945.

Ynglingaföreningen Libanon
Ågren, Georg, Kantat på Libanons 30-årsdag 1913, handskrift. Sångböcker. Noter för Libanons manskör u.å. samt 1936-1941.

Övrigt
Ritningar som tillhört Göteborgs stadsmuseum (tidigare Teaterhistoriska museet) över teaterbyggnader främst i Göteborg.

Sångböcker från de olika frikyrkorna samt nykterhetssånger för logerna.

Skillingtryck u.å. samt 1900-1916; nyhetsvisor; revyvisor; fotografier.