Musikbibliotek och arkiv

Här finns länkar till institutioner med musiksamlingar, både i Sverige och utomlands.

Allmänna översikter

  • Karlsruher Virtuelle Katalog (KVK)
    Samtidig sökning i många länders bibliotekskataloger, från Australien till Österrike samt Internetbokhandlar.
    Utmärkt gränssnitt på tyska och engelska med möjlighet till urval
  • LIBRIS biblioteksdatabas – kontaktuppgifter till alla nordiska bibliotek och många nationalbibliotek i Europa.
  • Svenska bibliotek (Nikos Markovits, INETMEDIA)

Svenska musikbibliotek

Svenska musikarkiv

Sveriges dokumentationscentral

  • Svensk musik
    Skyddad svensk musik – med sökbara kataloger

Nordiska musikbibliotek och arkiv

 

Utländska musikbibliotek och arkiv (utom USA)

 

Musikbibliotek i USA

Kommentarer

Leave a Reply