Svenskt visarkiv samlar in, bevarar och publicerar material inom områdena folkmusik, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans och inflyttade musiktraditioner. Visarkivet är öppet för alla. Läs mer …

Amerikanska musiketnologen Frances Densmore tolkar sångtexter från en fonografinspelning tillsammans med Mountain Chief, svartfotsindianernas hövding, på Smithsonian Institution 1916.

Vad är musiketnologi?

Boken Musiketnologi – en introduktion av Musikverkets arkivchef Dan Lundberg och professor Gunnar Ternhag ges nu ut i en ny reviderad upplaga.

Sven-Bertil

Sven-Bertil Jansson 1935-2014

Sven-Bertil Jansson, tidigare medarbetare på Svenskt visarkiv, har avlidit efter ett långt yrkesliv inom bland annat balladforskning.

Gotländska visböcker. Foto: Jonas André

Livsöden i visböcker från Gotland

2009 initierade Svenskt visarkiv och Sveriges Radio en insamling av visböcker på Gotland. Delar av materialet har nu tillgängliggjorts och presenteras på Musikverkets webb.

Red Mitchell, 1991. Foto: Christer Landergren

Månadens bild tar sommarledigt

Nu tar månadens jazzbild från Svenskt visarkiv semester och återkommer i september.

Twitter: Svenskt visarkiv