Svenskt visarkiv samlar in, bevarar och publicerar material inom områdena folkmusik, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans och inflyttade musiktraditioner. Visarkivet är öppet för alla. Läs mer …

Barnvisor

Barnvisor och ramsor – en katalog

I Visarkivets löpande publicering av skannade kortkataloger har turen kommit till ett register över barnvisor och barnramsor förtecknade ur tryckta källor och uppteckningar från hela Sverige.

IMG_2008

Mångkultur i ballader – konferens i Ungern

Sista veckan i juni hölls the 44th International Ballad Conference i Pécs, Ungern. Temat för konferensen var Multiethnicity and Ethnic Mobility in Ballads – ett tema med stor relevans i den europeiska folkliga musikhistorien.

Bland hyllorna i Musik- och teaterbiblioteket. Foto: Miki Anagrius

Biblioteket och visarkivet öppnar efter sommarledighet

Den 28 juli öppnar Musik- och teaterbiblioteket och Visarkivet igen efter sommaruppehållet. Här tipsar vi om några nyinkomna böcker att ta del av.

Amerikanska musiketnologen Frances Densmore tolkar sångtexter från en fonografinspelning tillsammans med Mountain Chief, svartfotsindianernas hövding, på Smithsonian Institution 1916.

Vad är musiketnologi?

Boken Musiketnologi – en introduktion av Musikverkets arkivchef Dan Lundberg och professor Gunnar Ternhag ges nu ut i en ny reviderad upplaga.

Twitter: Svenskt visarkiv