Svenskt visarkiv samlar in, bevarar och publicerar material inom områdena folkmusik, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans och inflyttade musiktraditioner. Visarkivet är öppet för alla. Läs mer …

Foto: Miki Anagrius

Minnen för livet med Mixa eller maxa

I november avslutas forskningsprojektet Mixa eller maxa med konferensen Minnen för livet och en konsert med Oddjob. Nu finns biljetter att köpa till konferensen på Musikverkets hemsida.

Ahlberg, Ek & Roswall är en av grupperna som uppträder på spelmansstämman på Skansen. Foto: Olle Melkerhed

Mästerspelmanskonsert på Skansen

Lördag den 30 augusti äger årets spelmansstämma på Skansen rum. Under stämman arrangerar Svenskt visarkiv Mästerspelmanskonsert i Seglora kyrka.

bild kopia

Skriftbrukshistorien betraktad underifrån

”Vanligt folks” skrivande, läsande och sjungande genom historien var ämnet för en tvärvetenskaplig konferens som hölls i Helsingfors den 20–22 augusti.

Barnvisor

Barnvisor och ramsor – en katalog

I Visarkivets löpande publicering av skannade kortkataloger har turen kommit till ett register över barnvisor och barnramsor förtecknade ur tryckta källor och uppteckningar från hela Sverige.

Twitter: Svenskt visarkiv