Bidrag till Puls

Nu bjuder vi in författare att skicka bidrag för granskning till Puls nr 4 med deadline 2 april 2018. Respektive: Tidskriftens fjärde nummer har temat Att praktisera det traditionella i nutiden. Puls publicerar texter på svenska, danska, norska och engelska.

Artiklar i Puls har ett omfång på 10–20 sidor – högst runt 8 000 ord. Redaktionen välkomnar illustrationer, ljud- och filmklipp som lämpar sig för onlineformat där författaren har kontrollerat alla rättigheter.

I PULS publiceras recensioner av monografier, antologier med mera inom tidskriftens forskningsområden (dock inte av svenska doktorsavhandlingar, vilka recenseras i STM/SJM). Kontakta gärna recensionsredaktören Alf Arvidsson med förslag på material. Lämpligt omfång för recensioner är 1 000–2 000 ord.

I syfte att bidra till ökad kommunikation om aktuell forskning publicerar PULS också kortare rapporter (500–1 000 ord) från konferenser, symposier etc. Kontakta gärna redaktören i förväg.

Inbjudan till författare: Puls nr 4
Läs författarinstruktionen