Josef Winberg

Josef Winberg (1883–1974), far till Harald Winberg, bodde med sin fru Hilda Lindell i Alskog på Gotland. Josef var snickare, hade ett stort musikintresse och skrev dagbok i hela sitt liv. Kärleksvisor, dryckesvisor och räkenskaper är något av det som återfinns i hans visböcker.

 

Josef Winberg. Foto: Svenskt visarkiv

Josef Viktor Winberg har lämnat två visböcker efter sig, båda kom till under militärtjänsten vid Kungliga Artilleriet i Wisby 1904.  

Josef föddes vid Vinor på Fårö den 20 november 1883. Namnet Winberg är taget från gårdsnamnet på Fårö. När Josef konfirmerats, året före sekelskiftet, flyttade han till Rone på sydöstra Gotland för att arbeta. Men när hans far dog tre år senare återvände Josef för en kort tid till Fårö innan han ryckte in som beväringsartillerist i Visby 1904. Då togs bilden av honom i uniform.  

Den första visboken är signerad både av honom som ”Beväringsartilleristen 73 Vinberg” och av hans militärkamrat i Visby: ”Nr 46 Werner Löfstedt”. Men boken verkar vara skriven av Werner Löfstedt redan 1903. Den innehåller kärleksvisor och dryckesvisor och avslutas med räkenskaper på pärmens insida.

Kärleksvisor och supvisor

Den andra visboken saknar pärm och den första sidan. Här har Josef själv skrivit och signerat visor 1904: kärleksvisor, knektvisor, rallarvisor och berättande visor som ”Mordet på husaren Landtz”. Här finns både supvisor och dess motsats i en visa där envar uppmanas ”låta glaset stå”.

Josef har antecknat en nyckel för teckenskrift och på ett uppslag beskrivs ”Näsduksspråket och dess betydelse”. Det gäller att hålla rätt på höger och vänster, för gnider man en näsduk mot högra kinden betyder det ”Jag älskar dig, älskar du mig?” medan en gnidning mot den vänstra signalerar ”Jag älskar en annan”.

Stor barnaskara

Den 26 september 1904 var det utryckningsdag. Året därpå, 1905, var Josef tillbaka på södra Gotland i Alskog, där han gifte sig med Hilda Lindell. Josef var snickare och finsnickare, han tillverkade möbler. De första åren bodde de hos Hildas föräldrar, men i hans dagbok finns en anteckning från lördagen den 2 mars 1907: ”Flyttade”. Anteckningen är gripande i sin enkelhet. Den dagen flyttade han och Hilda in i det hus vid Mallgårds i Alskog där de kom att leva med sina stora barnaskara. De fick nio barn, varav åtta blev vuxna.

Josef skrev dagbok i hela sitt liv. Han antecknade vad han gjort på dagarna. Resor, dagsverken, inkomster och utgifter, som hur mycket pengar Hilda fått att handla för, finns också nogsamt nedskrivet. Josef skrev inte bara dagbok: Han tecknade också ner visor, kupletter och den tidens populärmusik. Allt skrev han för hand med prydlig handstil och reservoarpenna. Men trots hans stora intresse för texter och musik har barnbarnen inget minne av att ha hört farfar sjunga eller spela något instrument. Josef dog den 6 december 1974.

Eva Sjöstrand

Bilder på Josef Winberg

Josefs visböcker