Folkmusikbibliografi

Sammanställning av litteratur inom folkmusik, visa, dans och äldre populärmusik i Sverige.

Sammanställning av folkmusiklitteratur

Här presenteras litteratur som berör flera av Svenskt visarkivs arbetsområden. Bibliografin innehåller ett urval böcker, uppsatser och artiklar, inklusive onlinepublikationer, om folkmusik, visa, dans och äldre populärmusik i Sverige. Urvalet speglar forskning och studier inom musiketnologi, musikvetenskap och etnologi/folkloristik samt i viss mån områden som kulturstudier och litteraturvetenskap.

Tyngdpunkten ligger på material publicerat från och med 1980. Texterna är huvudsakligen vetenskapligt eller populärvetenskapligt inriktade och bibliografin är riktad till forskare, studenter, lärare och studerande liksom till en intresserad allmänhet. I de fall samlingar av låtar, visor eller danser har tagits med innehåller de också kommentarer.

Läs mer om bibliografin