Svensk Musiktidning

Svensk Musiktidning var en tongivande tidskrift i Sverige som gavs ut mellan 1880 och 1913. Tidningen omfattar knappt 700 nummer och har funnits i Musik- och teaterbibliotekets samlingar sedan tidigt 1900-tal. Nu har de digitaliserats och finns att ta del av här nedan.

Svensk musiktidning. Montage: Musikverket

Ett stycke svensk musikhistoria

Svensk Musiktidning rapporterade om musikhändelser både i Sverige och i utlandet. Tidningen var ambitiös och utgjordes av recensioner, biografier över svenska och utländska kompositörer och artiklar om musikhistoria och estetik. Till merparten av årgångarna finns även en omfattande musikbilaga med musikstycken, huvudsakligen för piano eller sång och piano. Under hela utgivningstiden präglades tidningen av svag ekonomi och läsarna uppmanades återkommande att prenumerera. Veslemöy Heintz, tidigare överbibliotekarie vid Musikverket, tecknar Svensk Musiktidnings historia.

Fritextsök i Svensk Musiktidning:

Ett fåtal musikexempel i Svensk Musiktidning är av upphovsrättsliga skäl inte digitalt tillgängliga. Den digitala bildfångsten är utförd från mikrofilm av Riksarkivet MKC i Fränsta. Anmälan av eventuella fel samt övriga frågor om den digitala versionen av Svensk Musiktidning mailas till specialsamlingar@musikverket.se.