Klippsamlingar

Biografiska klipp, recensioner, intervjuer, artiklar om musik, teater och dans. Huvudsakligen från svensk press från mitten av 1800-talet och framåt. Observera att denna översikt endast täcker den del av klippsamlingarna som tidigare förvarades på Musik- och teatermuseet. För att ställa frågor eller se på klipp om folkmusik, kontakta Svenskt visarkiv. För övriga klipp, kontakta arkiv-, raritets- och dokumentationsavdelningen.

Klipp om musik-, teater- och danspersoner:

Klippsamling Stora skandinaviska serien, ordnad alfabetiskt på person

Klippsamling Lilla skandinaviska serien, ordnad alfabetiskt på person

Klippsamling Stora utländska serien, ordnad alfabetiskt på person

Klippsamling Lilla utländska serien, ordnad alfabetiskt på person

Klipp i folioformat, ordnade på person A-Ö

Klipp om dragspelare ingår bland klipp om musikinstrument

 

Klipp om musiklivet på viss ort:

Topografiskt ordnade klipp, se särskild lista över orter i Sverige

Topografisk avdelning utlandet, alfabetiskt på land och institution

 

Klipp om folkmusik:

Klipp om spelmän och spelmansmusik ordnat på person och landskap

Klipp om folkmusik ordnat på grupper samt geografiskt

Klipp om visor

 

Klipp om dans:

Klipp om dans, skandinavisk serie

Klipp om dans, utländsk serie

Klipp om jazzbalett, balettfestivaler, danstävlingar

Klipp om folkdans

 

Klipp om instrument:

Klipp om instrumentmakare A-Ö

Klipp om instrument, ordnade på instrumentnamn

 

Klipp om teater: Klippsamling om teater Skandinavien, ordnat på person

 

Övriga ämnesordnade klipp:

Jazz och pop

Nordiska grupper

Nordiska orkestrar

Elektronmusik, klipp och dokumentation

Kungliga teatern

Klipp Sveriges radio

Klipp kyrkomusik m.m.

Klippböcker Stockholm, teater och musik

Klipp manskör

Klipp nordiska musikfester

Klipp om dräkter

 

Enskilda personers klippsamlingar:

Brandtofts klippsamling

Albert Edbergs klippsamling
Stig Eleborgs klippsamling
Anna Fredins klippsamling
Glimstedt klippböcker
Klockars klippsamling
Sven Lindströms arkiv
G. Norléns samling med bl.a. klipp
Elsa Marianne Stuart-Bergströms arkiv med bl.a. klipp
Gösta Westlunds klipp
P. Åhs klippsamling