Nordiska personer – T

Biografiska klipp, recensioner, intervjuer, artiklar om musik, teater och dans. Huvudsakligen från svensk press från mitten av 1800-talet och framåt. För att ställa frågor eller se på klipp, kontakta arkiv-, raritets- och dokumentationsavdelningen.

Lista över de namn som förekommer i klippsamlingarna ”Lilla skandinaviska serien”, ”Stora skandinaviska serien” liksom i klipp i folioformat och "Teater, äldre". Personer från hela Norden ingår. Till huvudsidan

 

TAFVELIN-NILSSON, LILIAN

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAGG, PHILIP

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAGLIONI, MARIE

Klipp: Teater, äldre

 

TAIKON, BOMBA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAIKON, KATARINA

Klipp: Teater, äldre

 

TAINI, HANNA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAKVAM, MARIE

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TALAS, ERNÖ

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TALÉN, BJÖRN

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

Klipp: Teater, äldre

 

TALLROTH, KONRAD

Se fotoarkivet

 

TALVELA, MARTTI

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TALVI, VLADIMIR

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TALWIK-PALMGREN, MINNA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAMÁS, ÁGOSTON

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAMM, AXEL

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TAMM, HEDVIG

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAMM-GÖTLIND, MÄRTA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAMMELIN, BERTHA

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Folio

Klipp: Teater, äldre

 

TAMMELIN, FILIP

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TAMSEN, GISELA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TANCRED, BERIT

Klipp: Teater, äldre

 

TANDBERG, GUNNAR

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TANDBERG, MONA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TANDFELT, CHRISTINA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TANDRUP, HARALD

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TANGEN, EVA-CRISTIN

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TANGGAARD, ERIK

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAPPER, CLAES

Klipp: Lilla skand. serien 

Klipp: Teater, äldre

 

TARP, SVEND ERIK

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAUBE, AINO

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre 

Klipp: Folio

 

TAUBE, AMANDA (född Nerman)

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

Klipp: Teater, äldre

 

TAUBE, AXEL

Klipp: Lilla skand. serien

 

TAUBE, CARL EVERT

Klipp: Lilla skand. serien

 

TAUBE, CARL OTTO

Klipp: Lilla skand. serien

 

TAUBE, CARLTO VON

Klipp: Lilla skand. serien

 

TAUBE, ELLA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TAUBE, EVERT

Klipp: Stora skand. serien 4 vol.

Klipp: Folio

Klipp: Teater, äldre

 

TAUBE, GÖSTA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TAUBE, HELENA

Se fotoarkivet

 

TAUBE, HENNING G.

Se fotoarkivet

 

TAUBE, LISA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAUBE, MATHIAS

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

Klipp: Teater, äldre

 

TAUBE, MATILDA

Klipp: Teater, äldre

 

TAUBE, NILS EVERT

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAUBE, SVEN BERTIL

Klipp: Stora skand. serien 1 vol.

Klipp: Teater, äldre

 

TAURO, ERNA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAUSSIG, OTTO

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAUVON, A.V.

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAWASTSTJERNA, ERIK

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TAVASTSTJERNA, GABRIELLE (född Kindstrand)

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TAVASTSTJERNA, KARL AUGUST

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TEGEN, GUNHILD

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TEGEN, MARTIN

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TEGNER, ALICE

Klipp: Stora skand. serien

 

TEGNÉR, ALMA SOFIA (född Wickman)

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TEGNÉR, ESAIAS

Klipp: Folio

 

TEGNER, GÖRAN SAMUEL

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TEGNER, HERTHA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TEGNÉR, JENNY

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TEIGEN, JAHN

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TEIKE, CARL

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TEIKE, K.F.

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TEIKE, T.H.

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TEILMAN, CHRISTIAN

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TEITTINEN, HEIKKI

Klipp: Lilla skand. serien

 

TEJE, TORA

Klipp: Stora skand. serien 2 vol.

Klipp: Folio

Klipp: Teater, äldre  

 

TELANDER, BIRGER

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TELCS, ADÁM

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TELEMAN, BESSIE

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TELKE, FILIP

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TELLEFSEN, ARVE

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TELLEFSEN, THOMAS

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TELLEMAR, HASSE

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TELLSTRÖM, BROR

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TEMIZ, OKAY

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TEMKO, MATLA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TEMPEST, JOEY

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TENGBERG, WALDEMAR

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TENGBOM, HJÖRDIS

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TENGBOM, IVAR

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TENGBOM, MATILDA

Se fotoarkivet

 

TENGELIN, CARL

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TENGGREN, KARIN

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TENGMARK, HILMA REGINA

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

Klipp: Teater, äldre

 

TENGROTH, BIRGIT

Klipp: Stora skand. serien

Klipp: Folio

Klipp: Teater, äldre

 

TENGROTH, FRITJOF

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TENGSTRAND, MÄRTA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TENGSTRÖM, OSCAR

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TENGVALL, ALRIK

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TENGWALL, ANNA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TENNANDER, LASSE

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TERLIZZI, SIGRID

Klipp: Folio 2 vol.

Klipp: Stora skand. serien

 

TERNÉR, E.H.W.

Klipp: Lilla skand. serien

 

TERNER, ELLEN

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TERNÉR, ESAIAS

Klipp: Lilla skand. serien

 

TERNSTEDT, FOLKE

Klipp: Lilla skand. serien

 

TERNSTEDT, MÄRTA

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TERNSTRÖM, AINO

Klipp: Lilla skand. serien

 

TERNSTRÖM, SOLVEIG

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TERSELIUS, LIL

Klipp: Lilla skand. serien

 

TERSERUS, GÖSTA

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TERSMEDEN, FRIDA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TERSMEDEN, GERARD

Klipp: Lilla skand. serien

 

TERSMEDEN, HJÖRDIS

Klipp: Lilla skand. serien

 

TERVANI-ACKTÉ, IRMA

Klipp: Teater, äldre

 

TERVAPÄÄ, JUHANI

Klipp: Lilla skand. serien

 

TESCH HOLMBERG, INGRID

Klipp: Lilla skand. serien

 

TESDORPF, GERTRUD

Klipp: Lilla skand. serien

 

TESMAN, HEDDA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TEWOLDE-BERHAN, ESAIAS

Klipp: Lilla skand. serien

 

TEXIÉRE, JACOB

Klipp: Lilla skand. serien

 

TEXTORIUS, ESTER

Klipp: Stora skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TEXTORIUS, OSCAR

Klipp: Lilla skand. serien 

Klipp: Stora skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TEXTORIUS, SVEA

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

Klipp: Teater, äldre

 

TEXTORIUS-YTTERMAN, ELSA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

THALBERG, GUSTAVE

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

THALÉN, LARS

Klipp: Lilla skand. serien

 

THALLAUG, EDITH

Klipp: Lilla skand. serien

 

THAMBERT, bröderna

Klipp: Teater, äldre

 

THAMBERT, CARL-ERIK

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

THAMSEN, GISELA

Klipp: Teater, äldre

 

THANDERZ, RAGNAR

Klipp: Lilla skand. serien

 

THANNUM, ELNA

Klipp: Lilla skand. serien

 

THAUER, ANJA

Klipp: Lilla skand. serien

 

THEANDER, PER

Klipp: Lilla skand. serien

 

THEANDER, TURE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THEBOM, BLANCHE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THEDÉEN, HARALD

Klipp: Lilla skand. serien

 

THEDÉEN, THORLEIF

Klipp: Lilla skand. serien

 

THEGERSTRÖM (f. Liljegren)

Klipp: Teater, äldre

 

THEGERSTRÖM, FERDINAND

Klipp: Stora skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

THEGERSTRÖM, HILDA

Klipp: Lilla skand. serien

 

THEGERSTRÖM, MATHILDA

Klipp: Stora skand. serien

 

THÉIL

Se fotoarkivet

 

THEILMANN, KARL

Klipp: Lilla skand. serien

 

THELANDER, CLAES

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

THELANDER, HARALD

Klipp: Lilla skand. serien

 

THELIN, CARL

Klipp: Lilla skand. serien

 

THELIN, EJE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THELESTAM, LARS G.

Klipp: Lilla skand. serien

 

THELL, RAGNAR

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

THELMÉ, IVAN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THEOBALDI, OLE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THEORELL, ARMIDA

Klipp: Lilla skand. serien

 

THEORELL, ELISABETH

Klipp: Lilla skand. serien

 

THEORELL, HUGO

Klipp: Lilla skand. serien

 

THEORELL, MARGIT

Klipp: Lilla skand. serien

 

THEORELL, J.P.

Klipp: Lilla skand. serien

 

THEORIN, HÅKAN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THEORIN-KOLARE, EBBA

Klipp: Lilla skand. serien

 

THERKILSEN, STAUGAARD

Klipp: Lilla skand. serien

 

THERP, MARY ALICE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THERSTAM, STEFAN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THESELIUS, GÖSTA

Klipp: Lilla skand. serien

 

THIEL, ARTHUR

Klipp: Lilla skand. serien

 

THIEL, OLOF

Klipp: Lilla skand. serien

 

THIM, GUNNAR

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

THIMAR, MARTIN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THIMNER, SVEN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THINGNÆS, FRODE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THIODOLF, O.J.

Klipp: Folio

 

THIWÅNG, BERTIL

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

THOFTE, BJÖRN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOLEN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMAS, HELGA

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

THOMASSEN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMASSEN, KNUT

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMASSEN, THOMAS

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMÉ, AGNES

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMÉ, GERDA

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMÉE-MATTSON, GERDA

Klipp: Teater, äldre

 

THOMMESSEN, OLAV ANTON

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMMESSEN, REIDAR

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMPSON, LYDIA

Klipp: Teater, äldre

 

THOMSEN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMSÉN, B.J.F.

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMSEN, CARL

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMSEN, CARLO

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMSEN, EMMA

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMSEN, GUNHILD

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMSEN, ROSALINDE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMSEN-LUND, EBBA

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOMSON, MAY

Klipp: Teater, äldre

 

THONFORS, UNO

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOOR, ALF

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOR, JOHAN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOR, SIGFRID

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORALDSON

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORARINSSON, LEIFUR

Klipp: Lilla skand. serien

 

THÓRARINSSON, SIGURDUR

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORBORG, KERSTIN

Klipp: Lilla skand. serien 

Klipp: Stora skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

THORDAHL, GRETHE

Klipp: Lilla skand. serien 

 

THORDARSON, MATTIAS

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORDARSON, SIGURDUR

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORELL

Se fotoarkivet

 

THORELL, ANNA

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

THORELL, HJALMAR

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORELL, LUDVIG

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORELL, MALTE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORÉN, EINAR

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORÉN, ELLA

Klipp: Teater, äldre

 

THORÉN, ELLEN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORÉN, FRITZ

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORÉN, HERMAN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORÉN, ULF

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORÉN, TORE

Klipp: Teater, äldre

 

THORÉN, VICTOR

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

Klipp: Teater, äldre

 

THORESEN, BREDA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

THORESEN, LASSE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORESEN, MAGDALENE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORIN, GEORG

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORKILDSEN, SIGURD

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORN-JOHNSSON, ELLA

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORNBERG, JULIUS

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORNEMAN, EDVIN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORNQUIST, CARL

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORSELIUS, FREDRIK

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORSELL, J.G.

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORSÉN, ERIC

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORSSELL, CARL

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORSTEINSSON, ARNE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORSTENSSON, BJARNE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORSTENSSON, IRIS

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORSTENSSON, KENNETH

Klipp: Lilla skand. serien

 

THORVALL, KERSTIN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOUR, ELSA

Klipp: Lilla skand. serien

 

THOURÉN, JOHN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THRANE, W.C.C.B.

Klipp: Lilla skand. serien

 

THUFVESSON, T.

Klipp: Lilla skand. serien

 

THULIN, ANDERS

Klipp: Lilla skand. serien

 

THULIN, ANNA

Klipp: Lilla skand. serien

 

THULIN, ELISABETH

Klipp: Lilla skand. serien

 

THULIN, ELSA

Klipp: Lilla skand. serien

 

THULIN, GABRIEL

Klipp: Lilla skand. serien

 

THULIN, INGRID

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

THULIN, KARIN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THULIN, SVEN-GÖSTA

Klipp: Lilla skand. serien

 

THULIN, SVEN-OLOF

Klipp: Lilla skand. serien

 

THULIN, SIV

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

THULIN, SONJA

Klipp: Teater, äldre

 

THULIN, WALDEMAR

Klipp: Lilla skand. serien

 

THULIN-BJURQUIST, ELISABETH

Klipp: Teater, äldre

 

THULIN-HILLBERG, ELISABETH

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

THULSTRUP, KARL-MAGNUS

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

Klipp: Folio

Klipp: Teater, äldre

 

THUN, G.A.

Klipp: Teater, äldre

 

THUNÆUS, RAGNAR

Klipp: Lilla skand. serien

 

THUNARF, PER

Klipp: Lilla skand. serien

 

THUNBERG, BERTIL

Klipp: Lilla skand. serien

 

THUNBERG, EMMA

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

THUNBERG, FREDDIE

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre 

 

THUNBERG, IVAR THOR

Klipp: Lilla skand. serien

 

THUNBERG, OLOF

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

THUNELL, KURT

Klipp: Lilla skand. serien

 

THUNELL, LISA

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre 

 

THUNFELT, ELSY

Klipp: Lilla skand. serien

 

THUNMAN, AXEL

Klipp: Lilla skand. serien

 

THUNMAN, KATE

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

THUNMAN, OLOF

Klipp: Lilla skand. serien

 

THUNDSTEDT, GEORGE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THUNQVIST, MARGIT

Klipp: Lilla skand. serien

 

THUNSTRÖM, CHARLOTTA

Se fotoarkivet

 

THURESSON, ANNELIE ELISABETH

Klipp: Lilla skand. serien

 

THURESSON, SVANTE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THUUL, STEN-THORSTEN

Klipp: Lilla skand. serien

 

THYBO, LEIF

Klipp: Lilla skand. serien

 

THYRESTAM, GUNNAR

Klipp: Lilla skand. serien

 

THYSELIUS, ERIK

Klipp: Lilla skand. serien

 

THYSELIUS, TRYGGVE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THÅSTRÖM, JOAKIM

Klipp: Lilla skand. serien

 

THÖRN, MAJ-BRITT

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre 

 

THÖRNBERG, NILS

Klipp: Lilla skand. serien

 

THÖRNBLOM, LASSE

Klipp: Lilla skand. serien

 

THÖRNGREN, CARL-ERIK

Klipp: Lilla skand. serien

 

THÖRNHAMMAR, BENGT

Klipp: Teater, äldre

 

THÖRNQVIST, OWE

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TIBELL, ANNA

Klipp: Stora skand. serien

 

TIBELL, EVY

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre 

 

TIBELL, GUSTAF EDVARD

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TIBELL, JENNY

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TIBELL-HEGERT, ANNA

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TIBONI, TIPA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TIDBLAD, INGA

Klipp: Stora skand. serien 2 vol.

Klipp: Folio

Klipp: Teater, äldre 1 vol.

 

TIDEBERG, OLGA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TIDELIUS, KERSTIN

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TIDESTRÖM, GUNNAR

Klipp: Lilla skand. serien

 

TIDHOLM, ANNA-CLARA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TIDLUND, MARTIN

Klipp: Lilla skand. serien

 

TIDSTRAND, NILS

Klipp: Lilla skand. serien

 

TIEDEMAN, AGATHA VON

Klipp: Lilla skand. serien

 

TIGER, FRANS

Klipp: Lilla skand. serien

 

TIGER, MARTHA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TIGERSCHIÖLD, HUGO

Klipp: Lilla skand. serien

 

TIGERSTRÖM, GUNNAR

Klipp: Lilla skand. serien

 

TIKKA, KARI

Klipp: Lilla skand. serien

 

TIKKANEN, HENRIK

Klipp: Lilla skand. serien

 

TILLAS, GUSTAF

Klipp: Lilla skand. serien

 

TILLBERG, LARS

Klipp: Lilla skand. serien

 

TILLBOM, BRITT-LOUISE

Klipp: Lilla skand. serien

 

TILLGREN, ANNA SOFIA

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TILLGREN, OLOF NICLAS

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TILLIE, JANE

Klipp: Teater, äldre

 

TILLING, LARS

Klipp: Lilla skand. serien

 

TILLIUS, CARL

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TILLMAN, ROSA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TILLSTRÖM, BURR

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TIMANDER, ALICE

Klipp: Teater, äldre

 

TIMBERG, ANDERS

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TIMÉN, KARIN

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TIMNER, SVEN

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TINGBERGER, PER-EVERT

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TINGSTEN, HERBERT

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TINNERSTEDT, ERNST

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TIRÉN, KARL

Klipp: Stora skand. serien

 

TIRÉN, LISA

Klipp: Stora skand. serien

 

TISELIUS, HENRIC

Klipp: Lilla skand. serien

 

TISELIUS, JAN

Klipp: Teater, äldre

 

TIVANDER, JOHANNA (Hanna)

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

Klipp: Teater, äldre

 

TIVANDER, KNUT

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

Klipp: Teater, äldre

 

TJERNBERG, OLLE

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TJERNBERG, OSCAR

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TJERNBERG, OVE

Klipp: Lilla skand. serien 

Klipp: Teater, äldre

 

TJERNBERG, PER ”Per Cussion”

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TJERNELD, SELMA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TJERNELD, STAFFAN

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TOBIAESSON, FREDRIK

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOBIASSON, INGA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TOBIASSON, INGRID

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TOBIESEN, AGNETE

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TOFFT, ALFRED

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TOFFT, ELNA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TOFTE

Se fotoarkivet

 

TOGNARELLI

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOHRMAN, BRITA

Klipp: Teater, äldre

 

TOHVER, BERIT

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOINI, ANTONIETTA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOIVONEN, ESTER

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOLDERLUND, ALBERT

Se fotoarkivet

 

TOLF, JANNE

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOLL, ERIC

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOLLBO-LINDQVIST, MAJ-LIS

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TOLLEFSEN, TORALF

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOLLÉN, LENNART

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TOLLER, ERNST

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOLLQVIST, AUG. L.

Klipp: Teater, äldre

 

TOLLVIK, CARL EDVARD

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOLLVIK, GÖTA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOLNÆS, GUNNAR

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOLNAES, GUNNAR

Klipp: Stora skand. serien

 

TOLONEN, JOUKO

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOLONEN, JUKKA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOMBA, GIUSEPPE

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOMMOLA, ESKO

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOMPURI, ELLI

Klipp: Lilla skand. serien

 

TONEFF, RADKA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOPELIUS, CHRISTER

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOPP, FRITZ och OLGA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOR, EBBE

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOR, SIGFRID

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TOREKOFF-TIEDEBERG, OLGA

Klipp: Teater, äldre

 

TORELIUS, GÖSTA

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TORELL, CARL

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TORELL, HJALMAR

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TORÉN, MÄRTA

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Folio

Klipp: Teater, äldre

 

TORÉN, TORVALD

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORESSON, BO

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORGALSEN, KNUT

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORGÉ, CHRISTER

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORGÉN, RUNA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORGER, ARNE

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORGESRUUD, SVEN

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORHALL, IVAN

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORJUSSEN, TRYGVE

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TORKILDSEN, SIGURD

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TORKLER, MERI

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TORLIND, KERSTIN

Se Lindberg-Torlind, Kerstin

Klipp: Teater, äldre

 

TORLIND, TORA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORLIND-STRIPPLE, LILL-KERSTI

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORNBORG, KNUT

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORNBORG, PETER

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORNBLAD, HJALMAR

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORNEHAVE, CARLI

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TORNERUD, NILS

Klipp: Teater, äldre

 

TORNGREN, HARTVIG

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORNQUIST, EVIE

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORNVALL, KURT

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOROKOFF-TIEDEBERG, OLGA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORPADIE, A.L.F.

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORPADIE, W.

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TORPADIE-BJÖRKSTÉN, HERVOR

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TORPADIE-BRATT, GRETA

Klipp: Lilla skand. serien 

Klipp: Teater, äldre

 

TORPADIE-LINDBLOM, GUDRUN

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TORRESTAD, GUSTAF

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre 

 

TORSELIUS, FREDRIK

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TORSELIUS, HENRIK

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TORSELL, ASTRID

Klipp: Stora skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TORSELL, OLEFINE

Klipp: Teater, äldre

 

TORSSELL, CARL

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TORSSELL, MARGIT

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

Klipp: Teater, äldre

 

TORSSLOW, HELFRID

Klipp: Teater, äldre

 

TORSSLOW, O.U.

Klipp: Stora skand. serien

 

TORSSLOW, OLOF ULRIK

Klipp: Folio

Klipp: Teater, äldre

 

TORSSLOW, SARA

Klipp: Stora skand. serien

 

TORSSLOW, SARA FREDRIKA

Klipp: Folio

Klipp: Teater, äldre

 

TORSSLOW, STEN HARALD

Klipp: Teater, äldre

 

TORSSLOW, STIG

Klipp: Teater, äldre

 

TORSTENSSON, ERIK (pseudonym)

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORSTENSSON, STIG

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TORSTENSON, TOR

Klipp: Lilla skand. serien

 

TORÅS, GOTTFRID

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOSTI, ANNA-LISA

Klipp: Teater, äldre

 

TOTTIE, EVA-CHRISTINA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TOURD, ROLF

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TRANBERG, HUGO

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TRANKELL, RUTH

Klipp: Lilla skand. serien

 

TRAULSEN, PALMAR

Klipp: Lilla skand. serien

 

TRAVAINI-TOZZONI, ALDO

Klipp: Lilla skand. serien

 

TREBELLI, ANTOINETTE

Klipp: Teater, äldre

 

TREBELLI, ZELIA

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

Klipp: Teater, äldre

 

TRENTER, STIEG

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TRETOW, ANNIKA

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre 

 

TRETOW, MICHAEL B.

Klipp: Lilla skand. serien

 

TRIER, SIGURD

Se fotoarkivet

 

TROBECK, CHRISTINA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TROBÄCK, AUGUSTA

Klipp: Stora skand. serien

 

TROBÄCK, EMIL

Klipp: Stora skand. serien

 

TROBÄCK, FREDRIK

Klipp: Stora skand. serien

 

TROBÄCK, OTTO

Klipp: Stora skand. serien

Klipp: Folio

 

TROEDSSON, LARS

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TROELL, JAN

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TROLLE-BONDE, GUSTAF

Klipp: Lilla skand. serien

 

TROMM, ILSE-NORE

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TRONCHI, GIOVANNI

Klipp: Lilla skand. serien

 

TROPP, ANNA

Klipp: Teater, äldre

 

TROPP, BROR

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TROPP, ERIK

Klipp: Lilla skand. serien

 

TROPP, GUSTAF

Klipp: Lilla skand. serien

 

TROPP, LALLA

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TROPP, OSCAR

Klipp: Teater, äldre

 

TROPP, SVEN

Klipp: Teater, äldre 

 

TROTT, MAGDA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TRULLEMANS, EUGÈNE

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TRULSSON, HILDING

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TRUNDMAN

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre 

 

TRUXA, ERIK och GULLI

Klipp: Lilla skand. serien

 

TRYGGVASON, THÓRUNN JÓHANNSDÓTTIR

Klipp: Lilla skand. serien

 

TRÄDGÅRDH, VICTOR

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TSCHERNICHIN-LARSSON, JENNY

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TSCHERNING, JOHAN

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TSCHERNING, LEO

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TSCHETSCHULIN, AGNES

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TUBIN, EDUARD

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TUBLIN, MOA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TUIKKANEN, BENGT

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TULINDBERG, ERIK

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TULL, ILY

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TULLBERG, OTTO FREDRIK

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TULLBERG, T.

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TULOISELA, MATTI

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TUNÉ, AMELIE

Klipp: Lilla skand. serien 

Klipp: Teater, äldre

 

TUNELL, LISA

Klipp: Stora skand. serien

 

TUNELLI, WILHELM

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

Klipp: Teater, äldre

 

TUNSTRÖM, GÖRAN

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TUREGÅRD, BIRGIT

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre 

 

TURÈLL, DAN

Klipp: Lilla skand. serien

 

TUREO, TURE

Klipp: Teater, äldre 

 

TURESSON, GUNNAR

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Stora skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TURESSON, RUNE

Klipp: Teater, äldre

 

TURICCHIA, GIOVANNI

Klipp: Stora skand. serien

 

TURJA, ILMARI

Klipp: Lilla skand. serien

 

TURUNEN, MARTTI

Klipp: Lilla skand. serien

 

TUUKKANEN, KALERVO

Klipp: Lilla skand. serien

 

TUURE, MARGIT

Klipp: Lilla skand. serien

 

TUVELAND, SIGNE

Klipp: Lilla skand. serien

 

TUVÉN, BETTY

Klipp: Teater, äldre

 

TUXEN, ERIK

Klipp: Lilla skand. serien

 

TVEDSTRAND, HOLGER

Klipp: Lilla skand. serien

 

TVEITT, GEIRR

Klipp: Lilla skand. serien

 

TWOREK, WANDY

Klipp: Lilla skand. serien

 

TYBONI, C.O.

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TYBONI, TORSTEN

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TYCHSEN, fru

Se Bournonville

 

TYGESEN, TYGE

Klipp: Lilla skand. serien

 

TYLÖSKOG, ALFHILD

Klipp: Lilla skand. serien

 

TYNELL, MÄRTA

Se fotoarkivet

 

TYRÉN, ARNE

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre

 

TZISTOUDIS, GREGORIS

Klipp: Lilla skand. serien

 

TÄGTSTRÖM, IVAN

Klipp: Lilla skand. serien

 

TÄGTSTRÖM, SVEN

Klipp: Lilla skand. serien

 

TÄNZLER, HANS

Klipp: Teater, äldre

 

TÄRNÖÖ, LARS

Klipp: Lilla skand. serien

 

TÖNEMEIER, EMANUELL

Klipp: Lilla skand. serien

 

TÖNNE, GÖSTA

Klipp: Lilla skand. serien

 

TÖNNESEN, TERJE

Klipp: Lilla skand. serien

 

TÖRJE, MARIANNE

Klipp: Teater, äldre

 

TÖRN, IRIS

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TÖRNBERG, ALLAN

Klipp: Lilla skand. serien

 

TÖRNBERG, ERIKA

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

Klipp: Teater, äldre

 

TÖRNBLAD, GÖSTA ”Chicken”

Klipp: Lilla skand. serien

 

TÖRNBLAD, GÖSTA ”Tönne”

Klipp: Lilla skand. serien

 

TÖRNBLAD, MAJ

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre 

 

TÖRNBLOM, FOLKE

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNBLOM, LARS

Klipp: Lilla skand. serien

 

TÖRNBLOM, MARIA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNBLOM, OLLE

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNE, ANDERS

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNE, BENGT VON

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNE, KNUT

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre 

 

TÖRNELD, RUTH

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNELL, GERTRUD

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNELL, MONICA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNER, CHARLOTTA (född Norberg)

Klipp: Lilla skand. serien

Klipp: Teater, äldre 

 

TÖRNER, CLARA

Se Fornell, Clara

 

TÖRNER, GUSTAF

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

Klipp: Teater, äldre

 

TÖRNER, GÖSTA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNER, MARIA CHARLOTTE

Klipp: Teater, äldre

 

TÖRNER, STIG

Klipp: Teater, äldre

 

TÖRNER, TOMMY

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNEROS, ADOLF

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNGREN (född Noor)

Se fotoarkivet

 

TÖRNGREN, GUSTAV VIKTOR

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNGREN, SVANTE

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNGREN-KWANT, KARIN

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNKVIST, EMIL (ELLIOT)

Klipp: Teater, äldre

 

TÖRNKVIST, SANDRA

Klipp: Lilla skand. serien

Se även fotoarkivet

 

TÖRNLUND, NIKLAS

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNQUIST, ELLEN

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNQUIST, FOLKE

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNQUIST, GEORG

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNQUIST, LEPPE

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNQVIST, ARNE

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNQVIST, AUGUST WILHELM

Klipp: Teater, äldre

 

TÖRNQVIST, ERNST

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNQVIST, GEORG

Klipp: Teater, äldre

 

TÖRNQVIST, MATHILDA

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNQVIST, SIGVARD

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNQVIST-AUNE, RAGNHILD

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNWALL, JONAS FREDRIK

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRNVALL, KURT

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TØRSLEFF, A.C.

Klipp: Lilla skand. serien 

 

TÖRSLEFF, HANS

Klipp: Lilla skand. serien