Nordiska personer – Q

Biografiska klipp, recensioner, intervjuer, artiklar om musik, teater och dans. Huvudsakligen från svensk press från mitten av 1800-talet och framåt. För att ställa frågor eller se på klipp, kontakta arkiv-, raritets- och dokumentationsavdelningen.

Lista över de namn som förekommer i klippsamlingarna ”Lilla skandinaviska serien”, ”Stora skandinaviska serien” liksom i klipp i folioformat och "Teater, äldre". Personer från hela Norden ingår. Till huvudsidan

 

QUARZELL, ULV ”Lou Castel”

Klipp: Lilla skand. serien

 

QUENSEL, ISA

Klipp: Stora skand. serien
Klipp: Teater, äldre

 

QUICK, ELSA

Klipp: Lilla skand. serien

 

QUICK, SVEN

Klipp: Lilla skand. serien

 

QUIDAMSSON, QUIDAM

 Se Svensson, Peter

 

QUIDING, HEDEVIG

Klipp: Lilla skand. serien

 Se även fotoarkivet

 

QUIDING, LOTTEN ELISABETH

Klipp: Lilla skand. serien  

 

QUIST, HANS

Klipp: Lilla skand. serien  

 

QUIST, HASSE

Klipp: Lilla skand. serien  

 

QUIST, NILS

Klipp: Lilla skand. serien  

 

QVANTEN, AURORE VON

Klipp: Lilla skand. serien  

 

QVANTEN, EMIL VON

Klipp: Lilla skand. serien  

 

QVARFORDT, A. FERDINAND

Klipp: Lilla skand. serien  

 

QVARNSTRÖM, HUGO

Klipp: Lilla skand. serien  

 

QVARNSTRÖM, LILLEMOR ”Lizz”

Klipp: Lilla skand. serien  

 

QVARNSTRÖM, SARAH

Klipp: Lilla skand. serien
Klipp: Teater, äldre

 

QVARSEBO, ULF
Klipp: Teater, äldre  

 

QVICK, ARNE

Klipp: Lilla skand. serien  

 

QVIGSTAD, ELISABETH

Klipp: Lilla skand. serien   

 

QVIST, NILS

Klipp: Lilla skand. serien  

 

QVISTGAARD, A.

Klipp: Lilla skand. serien  

 

QVISTGAARD, BERTHE

Klipp: Lilla skand. serien