Boijes samling – V, W

Noterna är tillgängliga utan kostnad i PDF-format. Verken får publiceras utan särskilt tillstånd med angivande av källan (Musik- och teaterbiblioteket - The Music and Theatre Library of Sweden). Två exemplar ska i så fall skickas till biblioteket. Frågor eller synpunkter tas gärna emot på specialsamlingar@musikverket.se.

Till registret för Boijes samling

Wagner, A. Blümlein, liebe Blümlein. Se: Gitarristische Vereinigung ... XVIII. Jahrg. Nr 1. 1917 Boije 1012
Wagner, J. H. Rondo No. 3. Se: Freie Vereinigung ... 3. Jahrg. Nr 5. 1906 Boije 1034
  Waltzer (Rundtanz, der im 18:ten Jahrhundert...) Se: Gitarristische Vereinigung ... XVII. Jahrg. Nr 4. 1916 Boije 1009
Wanczura, J. Op. 13. Variationen ... Boije 833
Weber, C. M. v Cotillon ur Oberon. Boije 1106
Weber, C. M. v Cotillon ur Oberon. Mozart, ... Boije 1107
Weber, C. M. v Lied aus Preciosa. Se: Freie Vereinigung ... 5. Jahrg. Nr 7. 1908 Boije 1052
Wennerberg, G. Sånger ... H. 1. Boije 887
Wepf, J. Der Frohe Guitarrenspieler ... H. 1. Boije 958
Wepf, J. Der Frohe Guitarrenspieler ... H. 2. Boije 959
Wepf, J. Der Frohe Guitarrenspieler ... H. 3. Boije 960
Wepf, J. Der Frohe Guitarrenspieler ... H. 4. Boije 961
Wepf, J. Der Frohe Guitarrenspieler ... H. 5. Boije 962
Wepf, J. Der Frohe Guitarrenspieler ... H. 6. Boije 963
Verini, P. Rudiments ... Book 2. Boije 834
Verini, P. Spanish guitar. The New Year's gift for 1837. Boije 889
Verini, P. Spanish guitar. Petit souvenir ... 1836. Boije 888
  Vermlandsvisa Om dagen vid mitt arbete. M.m. Boije 1110
Werner, Ad. Sonate. 1. Satz. Guitare. Se: Freie Vereinigung ... 2. Jahrg. Nr 6. 1905 Boije 1027
Werner, Ad. Sonate. 2, 3, 4. Satz. Se: Freie Vereinigung ... 2. Jahrg. Nr 7. 1905 Boije 1028
Weyse, C. E. F. Konge i Leire. Boije 1108
Vidal Air des Folies d'Espagne Boije 835
Villebois, C. 150 Airs nationales russes. Boije 836
Willroider, J. Mein Bua. Ländler. Boije 965:13
Willroider, J. Der verlassene Bua. Ländler. Boije 965:13
Wisotzky, M. Prélude No. 2, No. 8. Se: Freie Vereinigung ... 5. Jahrg. Nr 1. 1908 Boije 1046
  Wo i geh, wo i steh Boije 965:17
Volker, S. Marche Funéber ... Boije 837
  VOLKSLIEDER Finnische Boije 1109
Wusotski, M. Min näktergal. Boije 839
Wusotski, M. Prelude. Boije 838