Boijes samling – O

Noterna är tillgängliga utan kostnad i PDF-format. Verken får publiceras utan särskilt tillstånd med angivande av källan (Musik- och teaterbiblioteket - The Music and Theatre Library of Sweden). Två exemplar ska i så fall skickas till biblioteket. Frågor eller synpunkter tas gärna emot på specialsamlingar@musikverket.se.

Till registret för Boijes samling

Offenbach, J. Sange af Orpheus i Underverdenen. Boije 868
Olaf 10 Udvalgte Sange ... Boije 953
  ORPHAEA Walda Sångstycken ... No 16-43. Boije 954
Oscar II, konung "Kung Richard uti tornet satt" ... Boije 869