I Musik- och teaterbibliotekets Marseljässamling finns en feministisk text till frankrikes nationalsång: La Marseillaise des cotillons. 

8 mars på Musikverket

På internationella kvinnodagen uppmärksammar vi kvinnokampen och några av de kvinnor som har påverkat historien.

Genom Musikverkets samlingar går det att följa såväl hur människors liv förändrats som samhällets politiska svängningar genom tiden. Kvinnans roll i samhället i allmänhet och i kulturlivet i synnerhet blir tydlig genom det material som finns i våra arkiv och samlingar.

På internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma kvinnokampen och några av de kvinnor som gjort avtryck i historien. Håll till godo!