" "

Domna Samious debutskiva har återutgetts på Caprice records. 

I den grekiska folkmusikens tjänst

Domna Samiou är en av den grekiska folkmusikens förgrundsgestalter som sångerska och forskare. Hon samlade texter och folkmelodier från Grekland, bland annat genom en femårig vandring i sitt hemland som resulterade i tusentals texter och melodier. Hon smalde dessutom in texter och melodier från greker i diasporan.

Domna Samiou föddes 1928 i Aten, i kvarteren dit många av Mindre Asiens greker fått ta sin tillflykt efter att ha blivit utvisade från Turkiet. Aten och Pireus blev en smältdegel för olika musikstilar. En musikaliskt rik barndom med en far som var sångare lade grunden till hennes stora musikintresse, även om barndomen också var fattig och svår. Hon upptäcktes som sångerska i tidiga tonåren.

År 1954 började Domna arbeta på dåvarande grekiska radiobolagets nationalmusikavdelning, i första hand som forskare och producent. Det tog ytterligare nästan 20 år innan hon gav ut sin första skiva med grekiska sånger i eget utförande.

Hon blev en mycket populär och välkänd person i Grekland efter juntans fall. Hon turnerade då flitigt både i och utanför Grekland och gjorde stora insatser för grekisk folkmusik. Debutskivan Ξενητεμένο μου πουλí (fritt översatt ”Min utvandrade fågel”) var inte bara avsedd som en dokumentation från en bejublad turné. Den speglade också musiken som ett koncentrat av den grekiska kulturen, tankevärlden, historien och konsten.

2018 återutgav Caprice records albummet. Digitalt ommastrat och för första gången på cd. Skivan innehåller nio extra spår och nya texter av Miranda Terzopoulou som arbetade tillsammans med Domna Samiou. I det omfattande texthäftet finns också texter till och beskrivningar av de 25 spåren på albumet samt översättningar till engelska av samtliga sångtexter.