I fokus på Musikverket under 2013

Barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden och bättre villkor för den nyskapande kulturen står i fortsatt fokus 2013. Det slås fast i Musikverkets regleringsbrev från regeringen.

Under 2013 kommer Musikverket bland annat att bygga ut Musik- och teaterbibliotekets barnhörna, bjuda på ett späckat program för den yngre publiken på Musik- och teatermuseet, återutge ut ett antal barnskivor från Caprice Records, samt fortsätta samarbetet mellan Svenskt visarkiv och radioprogrammet Sång i sikte. 

Satsar på barn och unga

Ett mål för det kommande året är nämligen att locka fler barn och unga till Musikverkets verksamheter. Arbetet med att öka den yngre publiken intensifierades redan under 2012, bland annat genom upprättandet av en särskild barn- och ungastrategi samt inrättandet av ett nytt ungdomsråd.

Även jämställdhetsarbetet fördjupas under 2013. Förutom fortsatt stöd till jämställdhetsprojekt i musiklivet kommer en särskild plan att upprättas för att säkerställa att Musikverkets verksamheter tillgodoser behov och intressen hos både kvinnor och män, flickor och pojkar.

Samarbeten på flera fronter

Musikverket kommer att medverka på det europeiska kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 och samarbetet med Umeå kommun får hög prioritet under det kommande året. Regleringsbrevet ger även Musikverket i uppdrag att utveckla samarbeten med andra aktörer, till exempel ideella organisationer och andra myndigheter.

Läs hela regleringsbrevet

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.