O’tôrgs-Kaisa intervjuad inför återutgivningen av Unga spelmän från Hälsingland

LP:n Unga spelmän från Hälsingland var den sista i Svenskt visarkivs och Caprice Records serie Unga svenska spelmän och gavs ut 1982. De flesta musikerna som spelades in på de fem skivorna i serien är i dag etablerade i folkmusiksverige och utgör förebilder för dagens spelmän. En av de mest intressanta musikerna på skivan från Hälsingland är O’tôrgs-Kaisa Abrahamsson. Kaisa var 23 år när skivan gavs ut. På skivan spelar hon tre traditionella hälsingelåtar tillsammans med sin spelkompis Marika Andersson – Polska efter Pusten i Rogsta, Gånglåt efter Malångs August i Jättendal och Glada Nisses vals  av Helge Nilsson.

Unga svenska spelmän var ett inspelningsprojekt som initierades av Visarkivet på 70-talet – resultatet blev en serie med 5 LP-skivor som gavs ut av Caprice Records. Man ville spegla det nya som hände i folkmusiksverige. Det mesta som samlats in och getts ut tidigare var ju enligt receptet ju äldre desto bättre. Nu tänkte man sig att fånga upp den nya generationen folkmusiker som hittat till folkmusiken under 70-talets folkmusikvåg.

O'tôrgs-Kaisa Abrahamsson. Foto: Dan Lundberg

O’tôrgs-Kaisa Abrahamsson. Foto: Dan Lundberg

Caprice Records genomför just nu en satsning på digitala utgåvor ur den tidigare produktionen och näst i tur är serien Unga svenska spelmän. I samband med detta passar Visarkivet på att intervjua ett antal av musikerna som var med på inspelningarna.

I intervjun som gjordes den 25 mars 2015 talar Kaisa och Dan Lundberg om hennes karriär och om inspelningen av Unga svenska spelmän.

Instrument som kulturarv

Nordiskt instrumentseminarium arrangeras vartannat år av forskare och instrumentbyggare i de nordiska länderna. Denna gång hölls seminariet på Valdres Folkemuseum i Fagernes, Norge. Arrangörer var Valdres museer, Eric Sahlströminstitutet och det norska Rådet för folkemusikk og folkedans. Seminariet hölls den 12-14 november.

Seminariet belyste olika teman med anknytning till instrumentbygge. En av de viktigare huvudfrågorna rörde behovet av kulturpolitiska insatser för att säkra instrumentbygge som hantverk – i realiteten nationella handlingsplaner och riktlinjer. Detta diskuterades i en debatt med representanter för Sverige, Norge, Island och Finland. I synnerhet behandlades de eventuella möjligheter som UNESCO:s konvention angående immateriella kulturarv skulle kunna innebära för instrumentbyggare. Listan har ratificerats av samtliga länder i Norden och arbete med implementering pågår just nu.

I seminariet deltog Statens musikverks Eva Olandersson från Musik- och teatermuseet och Dan Lundberg från Arkiv- och biblioteksavdelningen. Den senare var också svensk representant i debatten om kulturpolitiska insatser för instrumentbygge.

Nordiskt Forum för folkmusikforskning och -arkiv

Det årliga mötet med de nordiska folkmusikarkiven hölls den 1–3 oktober. Denna gång i Vasa, Finland med Finlands svenska folkmusikinstitut som värd.  Vid mötet diskuterades både verksamhetsfrågor och organisation. Svenskt visarkivs Ingrid Åkesson presenterade sitt projekt Musik att höra eller musik att göra? och Dan Lundbergs berättade om sitt arbete med fängelsesånger under rubriken ”När alla trodde att jag skulle bli, en skitig knegare, då fick dom tji.” Svenska fängelsesånger – från intern till extern repertoar.

De nordiska folkmusikarkiven har intressant nog alla liknande situationer vad gäller organisatoriska förändringar. Svenskt visarkiv är sedan i februari i år en del av Arkiv- och biblioteksenheten i Statens musikverk, Dansk Folkemindesamling sorterar under Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, Finlands svenska folkmusikinstitut ingår i Svenska litteratursällskapet. Inom en nära framtid kommer också Norskt visearkiv att införlivas i musikavdelningen i det norska Nasjonalbiblioteket. I samtliga fall har eller ska alltså folkmusikarkiven omorganiseras och inordnas i större enheter. Erfarenheter av detta var naturligtvis en viktig del av diskussionerna vid mötet i Vasa.

Avslutningsvis beslutades att det nordiska arkivnätverket ska byta namn till Nordiskt Forum för folkmusikforskning och -arkiv (NoFA). Nästa års möte arrangeras i oktober 2014 av Svenskt visarkiv i samarbete med Kungl. Gustaf Adolfsakademien.

Marginalen i centrum

Visarkivets forskningsarkivarier Ingrid Åkesson, Karin Strand och Anders Hammarlund samt arkivchefen Dan Lundberg deltar i musiktextsymposiet Marginalia i Helsingfors den 31 januari. Symposiet behandlar musiktext-företeelser som lever lite i marginalen.

Marginalia – musiktextsymposium i Helsingfors

Teman för symposiet: Visor i marginalen av musikindustrin. Folksång och populärmusik i marginalen av litteraturforskningen. Översatta sånger på språk och dialekter i utkanten av popvärlden. Blindvisor, fängelsesånger och synagogor i Berlin. Företeelser som ändå visar sig ovanligt livskraftiga.

Arrangör: Nordica, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet.