Nordic Romani Festival: programmet!

Den enda romska festival som fokuserar på Resandefolket
– Sveriges glömda minoritet

fredag 19/10 – söndag 21/10
på Musik- och teatermuseet och Stallet Folk & Världsmusik i Stockholm

Den första nordisk/romska festivalen i Stockholm! Tre dagar av svensk, norsk och finskromsk kultur tar över kring Nybrokajen. Det bjuds musik i världsklass, allt från folk, visor, rock soul, tradition och rap. Det blir workshops, seminarium, skolprogram, öppen scen, berättarföreställningar, diskussioner, historien, framtiden, utbildningsmateriel, glädje, tårar, kärlek, sorg, rap, visor, country, tradition, spelmän, komik, musik, de gamla sångerna, boksläpp, romskat kaffe, Fritjofs saga, Lorens Brolin, föredrag, inspiration, utställningar, gemensam sång.

PROGRAM:

Fredag 19/10 Musik- och teatermuséet:
* Utställningar i Konsertsalen:
Resandekartan
Romanofolket Resande, Östergötland
”Churo” – Anders Halldéns knivsamling

* Skolföreställningar:
9:30-10:30: Visor, berättelser och hemligheter. Ralf Novak Rosengren & Marie Länne Persson.
11:00-12:00: Resandeblod. Bennie Åkerfeldt & Pelle Jageby.

* 12:30- 13:30: Lunch & learn-panel: ”Det bortglömda folket.” Samtalsledare: Bo Hazell.

* 13:45-14:15: Musikprogram: Ralf Novak Rosengren & Marie Länne Persson. Toni Holgersson.

* 14:30-15:30: Panelsamtal: ”Så ser jag på framtiden.”

* 15:45-16:30: Föredrag: Resandekartan. Bodil Andersson.

* 16:45-17:45:  Föreställning: Resandeblod. Bennie Åkerfeldt & Pelle Jageby.

* 18:00-18:20: Färd med häst och vagn med artister till Stallet.

Fredag 19/10 Stallet
* 18:30 – 19.00: Invigning med tal av Jasenko Selimovic. Ralf Novak Rosengren hälsar välkommen.

* 19:15-19:45: Toni Holgersson.

* 20:00-20:30: Seppo fon Palm & Kai Åberg (Finland).

* 20:45-21:15: Ralf Novak-Rosengren Trio (med gäster).

* 21:30-22:00: Malik Faltin & Christian Bergström-Faltin

* 22:15-24:00: Öppen scen!

Lördag 20/10 Musik- och teatermuseet

* Utställningar i Konsertsalen:
Resandekartan
Romanofolket Resande, Östergötland
”Churo” – Anders Halldéns knivsamling

* 12:00-13:00: Workshop: Brolinlåtar. Reine Steen.

* 13:15-13:45: Konsert: Laila Yrvum band (Norge).

* 14:00-15:00: Föredrag: minoritetsforskare Kai-Samuel Wigardt & Holger Johansen (Norge).

* 15:15 – 16:00: Konsert: Reine Steen Brolinlåtar.

* 16:15 – 17:00: Workshop/visstuga: Frithiofs Sånger med Kristin Borgehed och Ingrid Åkesson.

Lördag 20/10 Stallet

* 20:00-20:45: Dimitri Keiski

* 21:00-21:45: Laila Yrvum Band (Norge)

* 22:00-22:45: Manne Menuetti (Finland)

* 23:00-24:00: Gemensam sång.

Söndag 21/10 Stallet

* 11:30-12:30: Föredrag Bo Hazell: Mötet med resandefolket.

* 12:45-13:30: Föredrag: Eleonor Frankemo: Hemspråkssituationen för resande.

* 13:45-14:15: Föredrag Kai Åberg: Music of the finnish kaale (Finland).

* 14:45-15:15: På Stallets gård/Tält: Boksläpp med musik: Romanifolkets visor Ralf Novak Rosengren & Marie Länne Persson.

* 15:30-16:30: Konsert: Hilja Grönfors (Finland).

* 16:30-17:00 TACK TILL ALLA! SLUT!!!

Ur en seglande visälskares skattkista

Sång under segel, omslagStyrmannen Sigurd Sternvall seglade över halva jorden och samlade samtidigt in visor ur sjömanslivet. Svenskt visarkiv återutger nu hans samling Sång under segel från 1935. Med boken följer en cd med ett dussintal visor ur boken, inspelade av studenter vid institutionen för folkmusik vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Boken har också ett nyskrivet förord om Sternvall och hans vissamlande.

Sång under segel ges ut i samarbete med Samfundet för visforskning, Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm och Institutionen för folkmusik vid Kungl. Musikhögskolan, Stockholm.

Boksläppet äger rum på Sjöhistoriska museet, Stockholm, söndagen den 14 oktober kl. 15.

Musikalisk underhållning av Trio Grande och KMH Folk. Se en musikvideo som KMH FOLK satt ihop för släppet, på YouTube (öppnas i nytt fönster).

Adress: Djurgårdsbrunnsvägen 24. Buss 69 från Centralen.

Musiken bygger broar – och murar…

Under rubriken ”Music & Cultural Memory” träffades musiketnologer från 15 länder i Ljubljana den 19-23 september. Mötet hölls inom ramen för den europeiska organisationen ESEM (European Seminar in Ethnomusicology). Årets tema gav utrymme för diskussioner om musikens funktion i konfliktsituationer, som propagandamedel, som en del i historieskrivningen m.m.

Ewa Dahlig-Turek (Polen) och Ana Hofman (Slovenien) diskuterar partisansångernas plats i dagens Slovenien. Foto: Dan Lundberg

Givetvis var forskningen om musikens och sångens roll i samband med kommunistregimernas fall på Balkan och samband med skapandet av nya nationer i fokus under mötet, med tanke på att det hölls i Slovenien. Andra intressanta teman var musikens roll som identitetsmarkör för olika minoriteter. Inte minst samiska förhållanden diskuterades av flera forskare. Musikens roll i olika ultranationalistiska rörelser i Europa behandlades också.

Svenska deltagare var Krister Malm, Anna Malm, Jill Johnson och Visarkivets chef Dan Lundberg, som också är president i ESEM fram till 2014.

Konferensprogram

Ny radioserie med Visarkivet: ”Sång i sikte!”

Viggo spanar och funderar i ”Sång i Sikte!”.
Foto: Jakob Munck/UR

Idag måndag 10 september börjar UR-serien ”Sång i sikte” i P4 kl 17.45, en programserie som riktar sig till lågstadiet men som säkert tilltalar de flesta som är nyfikna på visors och sångtraditioners historia. Serien är ett samarbete mellan Svenskt visarkiv (som står för research och lärarhandledningar) och Produktionsbolaget Munck. Serien går varje vardag denna vecka (10-14/9).

I programmen får vi följa Viggo, 8 år som seglar jorden runt i båten Valkyria med sin mamma Matilda och hennes gudmor Peggy. I varje avsnitt hör vi historier om specifika sånger knutna till olika tillfällen, hur de uppkommit och varför. Syftet är att ge en ökad förståelse för varför viss musik och vissa texter lever kvar i generation efter generation och vad sångerna i sig fyllde för syfte då de en gång skrevs eller började sjungas.

Jazzens genus och föreställningar om autenticitet

Jazzens genus och föreställningar om autenticitet var två huvudteman som diskuterades på den tionde nordiska jazzkonferensen som hölls på Musik- och teatermuseet i Stockholm, 30-31 augusti, och arrangerades av Svenskt visarkiv.

Föreläsare från Skandinavien, Väst- och Östeuropa samt USA deltog och bjöd på många intressanta infallsvinklar och perspektiv inom konferensens teman. Blicken var riktad på såväl historiska företeelser och personer som samtida fenomen och händelser.

Mats Gustafsson, Jan Allan, Gunnel Mauritzson och Eva Sjöstrand i en paneldiskussion om hur man kan och får spela Lars Gullins musik. Foto: Eric Hammarström

Kvinnliga artisters roll och erfarenheter av musiklivet dominerade av naturliga skäl innehållet i anförandena. Men ämnen som original och/eller kopia samt ”äkthet” gavs intressanta belysningar, liksom jazz som undervisningsämne. Konferensen avslutades med en paneldiskussion på temat ”How to play Lars Gullin”?

Konferensen har dokumenterats för en kommande publikation.

Konferensprogram och abstracts

Forskningsprojektet Mixa eller maxa presenterat på Stallet

Vid ett seminarium den 31 augusti på folkmusikscenen Stallet – inför spelmansstämman på Skansen  den 1 september – presenterade Svenskt visarkiv sitt nyligen inledda forskningsprojekt Mixa eller maxa.

Mathias Boström berättade om en ideologiskt särpräglad musiksamlare på 1800-talet, C. E. Södling; Anders Hammarlund gav några inblickar i Skansens introduktion av den koreograferade dansleken i samband med Konst-och industriutställningen i Stockholm 1897.

Dan Lundberg visade med utgångspunkt från Svenskt visarkivs samling av s.k. ”kåksånger” hur skiftande ideologiska och politiska strömningar snabbt kan förändra synen på vad som bör dokumenteras. Mats Nilsson (Göteborgs universitet) diskuterade dansdokumenationens teoretiska förutsättningar. I seminariet medverkade också de två musikvetardoktorander som knutits till forskningsprojektet: Karin Eriksson (Uppsala universitet) presenterade sitt fältarbete om Zorn-märkesuppspelningarna, och Madeleine Modin (Stockholms universitet) sin studie av instrumentsamlingarna på Musik och teatermuseet. En intresserad publik bidrog med sakkunniga frågor och synpunkter.

Mixa eller maxa finansieras med medel från Statens kulturråd.

Solospel och unikt samspel i Seglora kyrka

Lördagen den 1 september genomfördes årets spelmansstämma på Skansen. De som trotsat vädrets makter och tagit sig till Sollidenscenen kl 12 fick se ett spännande och varierat program med många av folkmusikens mest intressanta artister.

Folkmusik i regn och rusk! Christina Frohm leder allspelet på Sollidenscenen. Foto: Torbjörn Ivarsson

Visarkivet stod traditionsenligt som värd för mästerspelmanskonserten i Seglora kyrka. Årets konsert innehöll en minnesvärd mix av mästerliga musikanter – fiolspelmännen Kungs Levi-Nilsson och Ulf Störling, hornblåserskan Miriam Andersén och årets mottagare av Anders Zorns guldmärke; durspelaren Erik Pekkari.

Mästerspelmän i Seglora kyrka. Fr v Erik Pekkari, Miriam Andersén, Kungs Levi-Nilsson och Ulf Störling. Foto: Torbjörn Ivarsson

En verklig höjdpunkt var att spelmännen avslutade konserten med två låtar som de framförde tillsammans. En unik ensemble med kohorn, durspel och fioler uppstod!