Dan Lundberg

Dan Lundberg. Foto: Eric Hammarström

Dan Lundberg. Foto: Eric Hammarström

Dan Lundberg är docent i musikvetenskap vid Stockholms universitet och vid Åbo Akademi. Lundbergs huvudsakliga forskningsfält rör frågor om musik, identitet, kulturarv och ideologi samt svensk och europeisk folkmusik ur ett musiketnologiskt perspektiv.

2001 anställdes Dan Lundberg som arkivchef vid Svenskt visarkiv vid dåvarande Statens musiksamlingar. Sedan 2011 är Svenskt visarkiv en del av Musikverket och från och med 2013 en del av Musikverkets arkiv- och biblioteksenhet med Lundberg i den kombinerade rollen som överbibliotekarie och arkivchef. 2020 tillträdde han som generaldirektör för Musikverket.

Åren 2004–2007 var Lundberg adjungerad professor i Music and Cultural Diversity vid Högskolan i Gävle. Dan Lundberg är aktiv i det internationella musiketnologiska forskarsamhället och bland annat president för ESEM (European Seminar in Ethnomusicology) perioden 2008–2014.
Dan Lundberg är ledamot av Kungliga Musikaliska akademien.

Publikationer i urval

Kåklåtar. Fängelsevisor som identitetsmarkör och kulturarv. Hedemora 2017 (Gidlunds). I engelsk översättning 2018 Singing Through the Bars. Prison Songs as Identity Markers and as Cultural Heritage (Svenskt visarkiv). Beställ via Svenskt visarkiv.

”Archives as Applied Ethnomusicology” In Svanibor Pettan & Jeff Todd Titon (eds.) The Oxford Handbook of Applied ethnomusicology. New York 2015 (Oxford University Press).

”’Wagners musik är bättre än den låter’ en diskussion om musikaliska genrer och kvalitet” I Alf Arvidsson (red.) Bilder ur musikskapandets vardag. Mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik. Umeå 2014 (Umeå universitet).

”Tävla i folkmusik” I Alf Arvidsson (red.) Bilder ur musikskapandets vardag. Mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik. Umeå 2014 (Umeå universitet).

Musiketnologi. En introduktion. Tillsammans med Gunnar Ternhag. Möklinta 2014 (2002) (Gidlunds). Beställ via Svenskt visarkiv.

Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908–2008. Red.; medredaktörer Mathias Boström och Märta Ramsten. Stockholm 2010 (Nordiska museets förlag). Beställ via Svenskt visarkiv.

Translocal Communities – Music as an Identity Marker in the Assyrian Diaspora”. In Bernd Clausen, Ursula Hemetek and Eva Saether (eds.) Music in motion: diversity and dialogue in Europe. Bielefeld 2009 (Transcript Verlag).

Musikinstrument berättar. Instrumentforskning idag. Red.; medredaktörer: Gunnar Ternhag och Stefan Bohman. Hedemora 2007 (Gidlunds). Beställ via Svenskt visarkiv.

"Bjårskpip in blossom – on the revitalization process of a folk music instrument". In STM-online 10Digital resource. Uppsala 2007 (Svenska samfundet för musikforskning).

Music, media, multiculture. Changing musicscapesTillsammans med Krister Malm och Owe Ronström. Stockholm 2003 (Svenskt visarkiv).

Folkmusik i Sverige. Tillsammans med Gunnar Ternhag.  Hedemora 2005 (1996) (Gidlunds). Beställ via Svenskt visarkiv.

Persikoträdgårdarnas musik: en studie av modal improvisation i turkisk folk- och populärmusik baserad på improvisationer av Ziya AytekinDiss. Stockholm 1994 (Stockholms Univ.).