Dan Lundberg

Dan Lundberg. Foto: Jonas André

Dan Lundberg. Foto: Jonas André

Musikverkets generaldirektör Dan Lundberg är docent i musikvetenskap vid Stockholms universitet och vid Åbo Akademi. Lundbergs huvudsakliga forskningsfält rör frågor om musik, identitet, kulturarv och ideologi samt svensk och europeisk folkmusik ur ett musiketnologiskt perspektiv.

Dan Lundberg tillträdde 2020 som generaldirektör för Musikverket. Han har tidigare varit arkivchef vid Svenskt visarkiv vid dåvarande Statens musiksamlingar. Visarkivet blev en del av Musikverket 2011 med Lundberg på posten som chef för arkiv- och biblioteksavdelningen.

Åren 2004–2007 var Lundberg adjungerad professor i Music and Cultural Diversity vid Högskolan i Gävle. Dan Lundberg är aktiv i det internationella musiketnologiska forskarsamhället och bland annat president för ESEM (European Seminar in Ethnomusicology) perioden 2008–2014.
Dan Lundberg är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och Kungliga Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Publikationer i urval

Sounds of Migration –  Music and migration in the Nordic countries, Owe Ronström & Dan Lundberg (2021). Boken ingår i serierna Skrifter från Svenskt visarkiv och Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi och finns att köpa via nätbutiker som säljer Visarkivets publikationer.

Kåklåtar. Fängelsevisor som identitetsmarkör och kulturarv. Hedemora 2017 (Gidlunds). I engelsk översättning 2018 Singing Through the Bars. Prison Songs as Identity Markers and as Cultural Heritage (Svenskt visarkiv). Beställ via Svenskt visarkiv.

”Archives as Applied Ethnomusicology” In Svanibor Pettan & Jeff Todd Titon (eds.) The Oxford Handbook of Applied ethnomusicology. New York 2015 (Oxford University Press).

”’Wagners musik är bättre än den låter’ en diskussion om musikaliska genrer och kvalitet” I Alf Arvidsson (red.) Bilder ur musikskapandets vardag. Mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik. Umeå 2014 (Umeå universitet).

”Tävla i folkmusik” I Alf Arvidsson (red.) Bilder ur musikskapandets vardag. Mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik. Umeå 2014 (Umeå universitet).

Musiketnologi. En introduktion. Tillsammans med Gunnar Ternhag. Möklinta 2014 (2002) (Gidlunds). Beställ via Svenskt visarkiv.

Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908–2008. Red.; medredaktörer Mathias Boström och Märta Ramsten. Stockholm 2010 (Nordiska museets förlag). Beställ via Svenskt visarkiv.

Translocal Communities – Music as an Identity Marker in the Assyrian Diaspora”. In Bernd Clausen, Ursula Hemetek and Eva Saether (eds.) Music in motion: diversity and dialogue in Europe. Bielefeld 2009 (Transcript Verlag).

Musikinstrument berättar. Instrumentforskning idag. Red.; medredaktörer: Gunnar Ternhag och Stefan Bohman. Hedemora 2007 (Gidlunds). Beställ via Svenskt visarkiv.

"Bjårskpip in blossom – on the revitalization process of a folk music instrument". In STM-online 10Digital resource. Uppsala 2007 (Svenska samfundet för musikforskning).

Music, media, multiculture. Changing musicscapesTillsammans med Krister Malm och Owe Ronström. Stockholm 2003 (Svenskt visarkiv).

Folkmusik i Sverige. Tillsammans med Gunnar Ternhag.  Hedemora 2005 (1996) (Gidlunds). Beställ via Svenskt visarkiv.

Persikoträdgårdarnas musik: en studie av modal improvisation i turkisk folk- och populärmusik baserad på improvisationer av Ziya AytekinDiss. Stockholm 1994 (Stockholms Univ.).