Marginalen i centrum

Visarkivets forskningsarkivarier Ingrid Åkesson, Karin Strand och Anders Hammarlund samt arkivchefen Dan Lundberg deltar i musiktextsymposiet Marginalia i Helsingfors den 31 januari. Symposiet behandlar musiktext-företeelser som lever lite i marginalen.

Marginalia – musiktextsymposium i Helsingfors

Teman för symposiet: Visor i marginalen av musikindustrin. Folksång och populärmusik i marginalen av litteraturforskningen. Översatta sånger på språk och dialekter i utkanten av popvärlden. Blindvisor, fängelsesånger och synagogor i Berlin. Företeelser som ändå visar sig ovanligt livskraftiga.

Arrangör: Nordica, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet.

Härjedalspipan revisited

Den 17–20 januari anordnas en festival kring den folkliga flöjten härjedalspipan. Platsen är Lillhärdal tre mil utanför Sveg i Härjedalen. Festivalen  bjuder på konserter, worshops, föreläsningar, utställningar och mycket annat.

Flöjtbyggaren Gunnar Stenmark kommer givetvis till Lillhärdal!

Festivalen Härdalspipan revisited arrangeras av Härjedalens Kulturcentrum i samarbete med Svenskt visarkiv, Härjedalens kommun, Estrad Norr och Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet är att rikta uppmärksamhet mot detta nästan bortglömda instrument och att ”skapa en kulturell brygga mellan en svunnen tid och dagens moderna värld”.