Svenska musiketnologer i Shanghai

Välkomstbanderoll

Välkomstbanderoll

Onsdagen den 17 juli 2013 avslutades 2013 års världskonferens för musiketnologer. Årets möte för International Council for Traditional Music hölls denna gång i Kina där Shanghai Conservatory of Music stod som värd. Som vanligt var det ett sprängfyllt evenemang med ca 400 presentationer, 35 paneler och mycket annat. Från myndighetens deltog Anders Hammarlund, Dan Lundberg och dansforskaren Mats Nilsson.

Professor Yang Xuejin

Professor Yang Xuejin, bild från programbladet.

Anders Hammarlund presenterade sitt forskningsprojekt om Abraham Baer, Dan Lundberg talade om Visarkivets samlingar av ”kåklåtar” och Mats Nilsson presenterade sin forskning om Arkivet för folklig dans.

Som brukligt bjöds delegaterna på många kulturupplevelser utöver konferensen, bl.a. konserter med musik från olika delar av Kina och ur olika genrer. På tisdagskvällen fick vi höra ”Voices from Shanghai” – ett återskapande av den jazzscen som existerade i Shanghai 1927–49. Idag är det politiska läget sådant att det varit möjligt att låta jazzen åter ta plats. På bilden syns professor Yang Xuejin från konservatoriet i Shanghai som sjöng ackompanjerad av storbandet Shanghai Light Music Orchestra.

Nyfunna låtar för härjedalspipa

Tre låtar för härjedalspipa har hittats i Folkmusikkommissionens notsamling – låtar som hittills har legat gömda och glömda i Svenskt visarkivs samlingar.

Det är främst tack vare de två bröderna och spelmännen Jonas Jönsson (1864–1951) och Ol’Jansa (Olof Jönsson) (1867–1953) som kunskapen om härjedalspipan och dess traditioner lever kvar än i dag.

Spelpipor tillverkades traditionellt i Härjedalen av särskilt tätvuxen gran, vuxen ur den näringsfattiga härjedalska myllan. En av dem som byggde detta folkmusikinstrument – en sexhålsflöjt av blockflöjtstyp – var Jonas Jönsson från Överberg, norr om Sveg.

Hans flöjter är förlagan till det vi i dag kallar härjedalspipan. Pipan fick sitt nuvarande namn först på 1980-talet när folkmusikerna Ale Möller, Mats Berglund, Lasse Sörlin och Greger Brändström bestämde sig för att återskapa det instrument som Ol’Jansa spelade på. Efter deras insats började instrumentet att tillverkas på nytt på 1990-talet.

Ol'Jansas låtbokEfter Ol’Jansa finns ett rikt och unikt inspelat material av låtar på härjedalspipa. Noterna till 20 av de låtar som spelats in med Olof Jönsson har tidigare publicerats av Svenskt visarkiv och spelmannen Emma Grut i boken Ol’Jansas låtbok.

Länge har man trott att låtarna i Ol’Jansas låtbok och de inspelningar som har gjorts av Sveriges radio och Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala var den enda bevarade musiken för härjedalspipa. Men nu har det visat sig att det finns mer – i Svenskt visarkivs samlingar.

När spelmannen Esbjörn Wettermark satt och letade efter Hälsingematerial i Folkmusikkommissionen – en notsamling med cirka 45 000 sidor med upptecknade folkmusikvisor och -låtar – hittade han tre låtar efter Olof Jönsson som, så vitt vi vet, inte har uppmärksammats tidigare. Här kallas härjedalspipan kort och gott för träpipa. Noterna till låtarna hittar du på bild 19 och 20 i Nils Häggs uppteckningar i Folkmusikkommissionen.

Låtarna skiljer sig från många andra uppteckningar eftersom de är tvåstämmiga. Esbjörn Wettermarks teori är att det är insamlaren Nils Hägg eller dennes farbror, kompositören Jacob Adolf Hägg, som har skrivit det tvåstämmiga arrangemanget. Å andra sidan har Folkmusikkommissionens initiativtagare Nils Andersson antecknat från spelmanstävlingen i Sveg 1909 hur bröderna Olof och Jonas Jönsson deltog på träpipor och spelade två polskor och en marsch.

Om bröderna spelade i stämmor eller unisont vet vi inte. Dan Lundberg, överbibliotekarie och arkivchef på Statens musikverk, tillika riksspelman på härjedalspipa, beslöt sig för att testa och har bland annat gjort en tvåstämmig provinspelning av Flageoletten – polska efter Ol’Jansa.

Lyssna här!