En kväll med dragspelskungen

Onsdag den 24 september anordnade Svenskt visarkiv en helkväll om Calle Jularbo och hans musik, som den första delen i mötesserien ”Folkhemsikoner”. Inbjudna gäster var filmaren och journalisten Jonas Sima och Håkan Pettersson från Jularbomuséet i Rasten, norra Uppland. Från Svenskt visarkiv deltog forskningsarkivarie Wictor Johansson som också var kvällens programvärd.

Pettersson, Sima och Johansson

De tre medverkande: Håkan Pettersson (t.v), Jonas Sima (mitten) och Wictor Johansson (t.h). Foto: Karin Strand

Kvällen inleddes med visning av Jonas Simas film ”Dragspelskungen” som spelades in 1993 för att uppmärksamma Calle Jularbos hundraårsdag. Därefter höll Wictor Johansson ett anförande där han genom nedslag i Jularbos långa karriär resonerade kring begreppen ”gammalt” och ”modernt”.

Efter anförandet presenterade Jularbomuseets Håkan Pettersson ett urval skivinspelningar som exemplifierade bredden i Jularbos musikantskap. Håkan Pettersson berättade också om det museum han byggt upp genom flitigt samlande av material, ett konkret exempel på hur Calle Jularbos musik bevaras och lever vidare.

Nils Fläcke

Dragspelaren Nils Fläcke, just i beredskap att spela ”Jularbo Kalles vals” på Calle Jularbos eget dragspel. Foto: Karin Strand

Temakvällen lockade ett drygt trettiotal intresserade åhörare, däribland släktingar och medmusikanter till Jularbo. Publiken deltog också i samtalet och bidrog med såväl sakkunskap som intressanta frågeställningar. Kvällen fick en fin avrundning när dragspelaren Nils Fläcke spelade ”Jularbo Kalles vals” på ett dragspel som tidigare ägts av Jularbo själv.

Redan den 22 oktober är det dags för den andra delen i mötesserien ”Folkhemsikoner”. Då ägnas kvällen åt Gösta ”Snoddas” Nordgren. Även det arrangemanget äger rum på Musik- och teaterbiblioteket på Torsgatan 19, med start klockan 18.00.

Dansforskaren Egil Bakka i pension

Den 29 augusti deltog Visarkivet i uppvaktningen av Egil Bakka som nu har gått i pension, både från sitt uppdrag som ledare för Rådet för folkemusikk og folkedans och som professor i dansvetenskap vid Institutt for Musikk på NTNU i Trondheim.

Egil Bakka har byggt upp Senter for folkemusikk og folkedans som idag har över 20 anställda, samt etablerat dansvetenskap som ämne i Trondheim – från möjligheten att kunna ta enstaka kurser till studier på bachelor-, master- och doktorandnivå.

Egil Bakka

Egil Bakka med NTNU:s två doktorander inom dansvetenskap, Siri Mæland och Elizabeth Svarstad. Foto: Anna Nyander

Egil har även varit med och grundat Nordisk förening för folkdansforskning, samt varit styrelsemedlem i Study Group on Ethnochoreology inom International Council for Traditional Music (ICTM). Han är fortfarande aktiv medlem och forskare inom båda dessa sammanhang.

I samband med uppvaktningen presenterades festskriften (Re)Searching the Field – Festschrift in Honour of Egil Bakka. Firandet fortsatte på kvällen med fest med tal och upptåg från inrikes och utrikes kollegor. Medverkade gjorde även musiker som Egil dokumenterade på sin allra första fältinspelning på 1960-talet.

Crossing bridges i Prag

Den europeiska organisationen European Seminar in Ethnomusicology (ESEM) består av 250 forskare och studenter inom Musiketnologi och angränsande ämnen. ESEM har årligen ett möte någonstans i Europa. Årets möte arrangerades av Univerzita Karlova (Charles University) i Prag. Under fem dagar diskuterade ett 60-tal forskare från 25 länder aktuella projekt och forskningsfrågor. Rubriken för årets möte var ”crossing bridges”, ett tema som förstås kan tolkas på många olika sätt. Under konferensen diskuterades musikens roll i nationella identitetsbyggen, hur musik globaliseras och färdas över geografiska och kulturella gränser, men också musikens förändring genom nya medier och musikens betydelse som fast punkt för människor i exil. En aktuell underrubrik var ”bridges across generations” där musikens koppling till bland annat livsstil och revivalfenomen diskuterades.

Crossing Bridges

Karlsbron i Prag symboliserar musikens gränsöverskridande potential. ESEM 2014. Foto: Dan Lundberg

Svenska deltagare vid mötet var Dan Lundberg och Anders Hammarlund från Svenskt visarkiv och Statens musikverk samt Krister och Anna Malm. Vid mötet valdes också ny president och ny generalsekreterare för organisationen. Dan Lundberg, som varit ESEM:s president sedan 2008, efterträddes av prof. Britta Sweers från Berns universitet och till generalsekreterare valdes fil.dr Laura Lenate från Durham University i England.

Nästa möte för ESEM arrangeras av universitetet i Limerick i Irland den 16-20 september 2015.