Jazzens genus och föreställningar om autenticitet

Jazzens genus och föreställningar om autenticitet var två huvudteman som diskuterades på den tionde nordiska jazzkonferensen som hölls på Musik- och teatermuseet i Stockholm, 30-31 augusti, och arrangerades av Svenskt visarkiv.

Föreläsare från Skandinavien, Väst- och Östeuropa samt USA deltog och bjöd på många intressanta infallsvinklar och perspektiv inom konferensens teman. Blicken var riktad på såväl historiska företeelser och personer som samtida fenomen och händelser.

Mats Gustafsson, Jan Allan, Gunnel Mauritzson och Eva Sjöstrand i en paneldiskussion om hur man kan och får spela Lars Gullins musik. Foto: Eric Hammarström

Kvinnliga artisters roll och erfarenheter av musiklivet dominerade av naturliga skäl innehållet i anförandena. Men ämnen som original och/eller kopia samt ”äkthet” gavs intressanta belysningar, liksom jazz som undervisningsämne. Konferensen avslutades med en paneldiskussion på temat ”How to play Lars Gullin”?

Konferensen har dokumenterats för en kommande publikation.

Konferensprogram och abstracts

1 svar på ”Jazzens genus och föreställningar om autenticitet

Kommentarer är stängda.