Rebecka Törnqvist till Svenskt visarkiv – nytt datum!

I serien Ö110416-5839ppna nätverkskvällar med Impra på Svenskt visarkiv har vi nöjet att välkomna sångerskan Rebecka Törnqvist.  Rebecka har en lång och bred erfarenhet av såväl jazz som popmusik, vilket hon berättar om i samtal med Lina Nyberg.

Nytt datum: 30 januari 2013 kl.18.30

Samtalet skulle ha gått av stapeln den 5 december men flyttades fram på grund av snöovädret över Stokholm.

Plats: Tauberummet, Svenskt visarkiv, Torsgatan 21 i Bonnierhuset, plan 3.
Tid: 30 januari 2013 kl.18.30

Kvällen inleds med ett samtal på cirka en timme, därefter följer diskussion med möjlighet att ställa frågor.

Fri entré och enklare förtäring, men föranmälan ska ske till: roger.bergner@visarkiv.se eller tfn: 08-51955499

Ett arrangemang i samarbete mellan Impra och Svenskt visarkiv.

www.impra.se
www.visarkiv.se

Vad är Impra?

Impra är en förening och ett nätverk som bildades 2 april 2006 på initiativ av Lina Nyberg och Gunilla Hedin.
Ordet Impra är en ordlek av ordet improvisation och en ”feminin” ändelse. Föreningen är öppen för alla, oavsett kön, sexuell läggning och härkomst, som delar föreningens mål och visioner.
Impra är inte en kvinnoförening, men föreningens syfte är främst att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation oavsett genre, eftersom det finns en stor brist på kvinnliga musiker inom dessa områden.
Impra:s vision är ett musikliv där fokus ligger på musiken och musikern/kompositören och där alla har lika möjligheter att utöva detta yrke, oavsett kön, sexuell läggning eller härkomst.
Vad gör Impra?
Impra…
…kartlägger och synliggör kvinnliga musiker.
…erbjuder utbildning och fortbildning i genusmedvetenhet för verksamma inom musikområdet (pedagoger, musiker, studenter och beslutsfattare).
…anordnar seminarier och diskussioner för kvinnliga musiker och andra.
…är värd för ett diskussionsforum på nätet för utövare.
…skickar ut nyhetsbrev till medlemmar gällande aktuella bidragsansökningar, stipendier, medlemmars gig och annan viktig information.
…anordnar kontinuerliga nätverksgenererande träffar i Stockholm, Göteborg och Malmö.
…fungerar som stöd och sambandcentral för medlemmarna.
…tjänstgör som plattform för medlemmars projektidéer.
…främjar debatt i samhället om genusproblematiken i musikvärlden.
Diskriminering är ett starkt ord som kanske för tankarna till sexuella trakasserier och uteblivna jobbansökningar. Men förutom det återfinns det faktiskt även i rent konkreta och egentligen ganska odramatiska strukturer och tankemönster hos oss alla, oavsett kön. Detta vill Impra diskutera och informera om.

Nätverksträff för musikarkiv i Lund

Fredrik Tersmeden visar oss Arkivcentrum Syd. Foto: Anna Nyander

Den årliga nätverksträffen för musikarkiv hölls i Arkivcentrum Syd i Lund den 22-23 november. Från Svenskt visarkiv deltog Anders Hammarlund och Anna Nyander. Träffen bjöd bland annat på en visning av Arkivcentrum Syd och av utställningen Popstad Lund på Kulturen. Anders Hammarlund föreläste om forskningsprojektet Mixa eller Maxa.

Utställningen ”Popstad Lund” bjöd även på möjligheten att musicera själv. Här är arkivträffens arrangör Patrik Sandgren från Folklivsarkivet i Lund i samspel med Magnus Gustafsson från Smålands musikarkiv och Musik i Syd. Foto: Anna Nyander

Öppna nätverkskvällar med Impra på Svenskt visarkiv

Tauberummet kl.19-21
Svenskt visarkiv, Torsgatan 21 i Bonnierhuset.

21/11 Monica Dominique
Pianist, kompositör, arrangör, kapellmästare, revyartist och skådespelare. Verksam på en bred front inom musiklivet sedan 1960-talet.

Samtalsledare: Lina Nyberg

Monica Dominique

Kvällarna inleds med ett anförande på ca. en timme därefter följer samtal och diskussion med möjlighet att ställa frågor.

Fri entré och enklare förtäring.

Anmälan till: roger.bergner@visarkiv.se eller tfn: 08-51955499

Ett arrangemang i samarbete mellan Impra och Svenskt visarkiv.

www.impra.se
www.visarkiv.se

Vad är Impra?

Impra är en förening och ett nätverk som bildades 2 april 2006 på initiativ av Lina Nyberg och Gunilla Hedin.
Ordet Impra är en ordlek av ordet improvisation och en ”feminin” ändelse. Föreningen är öppen för alla, oavsett kön, sexuell läggning och härkomst, som delar föreningens mål och visioner.
Impra är inte en kvinnoförening, men föreningens syfte är främst att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation oavsett genre, eftersom det finns en stor brist på kvinnliga musiker inom dessa områden.
Impra:s vision är ett musikliv där fokus ligger på musiken och musikern/kompositören och där alla har lika möjligheter att utöva detta yrke, oavsett kön, sexuell läggning eller härkomst.
Vad gör Impra?
Impra…
…kartlägger och synliggör kvinnliga musiker.
…erbjuder utbildning och fortbildning i genusmedvetenhet för verksamma inom musikområdet (pedagoger, musiker, studenter och beslutsfattare).
…anordnar seminarier och diskussioner för kvinnliga musiker och andra.
…är värd för ett diskussionsforum på nätet för utövare.
…skickar ut nyhetsbrev till medlemmar gällande aktuella bidragsansökningar, stipendier, medlemmars gig och annan viktig information.
…anordnar kontinuerliga nätverksgenererande träffar i Stockholm, Göteborg och Malmö.
…fungerar som stöd och sambandcentral för medlemmarna.
…tjänstgör som plattform för medlemmars projektidéer.
…främjar debatt i samhället om genusproblematiken i musikvärlden.
Diskriminering är ett starkt ord som kanske för tankarna till sexuella trakasserier och uteblivna jobbansökningar. Men förutom det återfinns det faktiskt även i rent konkreta och egentligen ganska odramatiska strukturer och tankemönster hos oss alla, oavsett kön. Detta vill Impra diskutera och informera om.

Fotnot: från Impras hemsida www.impra.se

Mer klapplekar och ramsor dokumenterade!

Torsdag 8 november var det dags igen för Visarkivet att dokumentera skolgårdskultur och barntradition. Denna gång var det Sjötorpsskolan i Skogås som fick besök. Över 100 barn i klasserna 1 – 3 spelades in och videofilmades, och många bidrag blev det. Flera lekar och ramsor är välkända sedan tidigare, däribland den fortfarande så populära ”So Makaroni” (eller ”Si Makaroni” som den oftare visade sig heta bland Sjötorpsskolans barn), men många nya varianter kunde dokumenteras.

Glada barn på Sjötorpsskolan i Skogås där Visarkivet har varit och spelad in klapplekar och ramsor. Foto: Dan Lundberg.

Besöket möjliggjordes tack vare välvilligt bemötande från skolans personal och föräldrar. Dokumentationen kommer att registreras och göras sökbar i Visarkivets databaser, och blir ett intressant tillskott till den pågående insamlingen av barns sång- och lektraditioner. Senast var det Segeltorpsskolan i Huddinge som spelades in, i juni i år.

Jubileum och seminarier på Norsk visearkiv

 

Norske middelalderballader Melodier bd 1

Norske middelalderballader Melodier bd 1

Norsk visearkiv  i Oslo firade sitt 30-årsjubileum den 24 november med ett välbesökt seminarium i Nasjonalbiblioteket om medeltidsballader i Norden. Bland föredragshållarna fanns förutom flera norska talare Ann-Mari Häggman från Finlands svenska folkmusikinstitut, den danska balladforskaren Lene Halskov Hansen och Svenskt visarkivs förra medarbetare Margareta Jersild. Norsk visearkiv är en systerinstitution till Svenskt visarkiv men arbetar enbart med vokala genrer. För tillfället arbetar man bland annat med en utgåva av norska ballader med melodier samt en utgåva av hittills svårtillgängliga balladtexter

Dagarna efter jubileet höll det nordiska forskarnätverket för vokal folkmusik ett tvådagars seminarium kring två teman: olika aspekter på förhållandet mellan muntlig och skriftlig tradition samt på samtida bruk av källor.  Nätverket är tvärvetenskapligt och omfattar synsätt från både text- och musikforskning, folkloristik, musiketnologi, pedagogik och utövarsidan. 2009 producerade nätverket boken Tradisjonell sang som levende prosess

Gals & Pals på besök hos visarkivet

En skara särskilt inbjuda gäster fick bevittna en musikhistorisk kavalkad i bild och ton och en release av en ny CD: ”Gals & Pals in the 80’s” på Svenskt visarkiv den 6 november.

Bosse Andersson, som själv ingick i den senare upplagan av sånggruppen, höll ihop kvällen och fick hjälp av medlemmarna: Kerstin Bagge, Monica Dominique och Lena Willemark, som på ett mycket personligt sätt berättade minnen från gruppens 50-åriga historia.

Kerstin Bagge var med från början 1962 tillsammans med sin man Lasse Bagge, som också ledde gruppen och stod för de sinnrika arrangemangen, som ofta byggde på jazzstandards med nya texter av t.ex. Beppe Wolgers.  I gruppen ingick också under alla år Svante Thuresson, som dessvärre inte kunde medverka denna kväll på grund av sjukdom.

Tre Gals! Fr v Lena Willemark, Monica Dominique och Kerstin Bagge. Foto: Eric Hammarström

Gals & Pals är ett stycke svensk musikhistoria från en tid då SVT i sina produktioner lyckades förena en hög konstnärlig kvalité med en bred folklig popularitet. Men Gals & Pals framträdde också på krogshower och samarbetade gärna med Hasse & Tage. 1980-talets Gals & Pals samarbetade ofta med storband och Lasse Bagge var inte bara en lysande arrangör av vokal musik. Han var dessutom en mästare på att arrangera instrumentalt.

Diskussioner om våra immateriella kulturarv

Esbjörn Hogmark berättar om de tidigaste källorna för nyckelharpa. Foto: Anna Nyander

Svenskt visarkiv fortsätter arbetet med Unescos konvention om immateriella kulturarv. I samarbete med andra organisationer med särskilda intressen inom musik, dans och teater diskuteras nu vilka kulturella uttryck, så kallade element, som kan tänkas föras fram som immateriella kulturarv i Sverige.

Den den 31/10 – 1/11 träffades företrädare för Svenskt visarkiv, Riksförbundet för Folkmusik och dans, Folkmusikens hus, Göteborgs universitet, Institutet för språk och folkminnen, Svenska folkdansringen och Riksantikvarieämbetet på Svenskt visarkiv för att diskutera hur olika kulturella uttryck ska kunna förtecknas och förberedas för nominering till UNESCO:s lista över immateriella kulturarv.

Karin Strand och Dan Lundberg från Svenskt visarkiv, samt Per Gudmundsson från Folkmusikens Hus i Rättvik. Foto: Anna Nyander

Sångkonferens och sångdatabas i Amsterdam

Bild från konferensens webbplats

Sångare. Bild från konferensens webbplats.

17-19 oktober 2012 hölls en konferens på Goetheinstitutet i Amsterdam på temat Identities, Intertextuality and Performance in Song Culture (c. 1500- c. 1800). Program, preliminära föredrag och annat finns publicerade på konferensens webbplats. Konferensen hölls i samband med slutfasen av arbetet med den stora databasen Dutch songs online, ett projekt med syfte att samla alla sångtexter (i fulltext) samt uppgifter om melodier ur material från tiden ca 1500-1800. Projektet är en utvidgning av den existerande Dutch Song Database. Konferensen anordnades av The Meertens Instituut, Amsterdam, University of Utrecht, Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren, Leiden, and Netherlands Organisation of Scientific Research in collaboration.

Forskare från olika länder samt flera olika fält och discipliner deltog och ämnena spände över ett vitt fält: innehåll i och sammanhang kring såväl manuskript som tryck från perioden, samlare av tryck, illustrationer och andra materiella sidor av skrifter och tryck, databasrelaterade frågor liksom föreställningar och sociala miljöer, sångens praktik, politiska och religiösa uttryck med mera. Forskningsarkivarie och sångforskare Ingrid Åkesson från Svenskt visarkiv höll ett key note-föredrag om folklig koralsång under svenskt 1600- och 1700-tal i skärningspunkten mellan statlig och kyrklig centraliserande politik och lokal identitet och praxis.

Goethe-institutet i Amsterdam

Goethe-institutet i Amsterdam. Fotograf: Ingrid Åkesson

Rapport från Gammalsvenskby – dag sex!

Det är valdag i Ukraina. I byn promenerar invånarna till byns skola som får tjäna som vallokal. Alla är finklädda och det känns högtidligt. Vi ger oss av till Schlangendorfs kyrka för att närvara vid gudstjänsten. Vi har förberett ett musikprogram med ett par koraler och några instrumentalstycken.

Gudstjänsten sker på tre språk: ukrainska, tyska och svenska. Psalmerna som församlingen sjunger sjungs först på tyska sen på ryska. Flera av de gammalsvenska kvinnorna som vi träffat under veckan är där och tar tonfast kommandot i sången. När Sofia Joons har sjungit sin koral blänker det i ögonen på många av de äldre. Flickkören har svårare med koncentrationen. Det är inte lätt att sitta stilla för de yngsta men det gör ingenting för stämningen är varm och välkomnande.

På bänken utanför svenska kyrkan. Fr v Emma, Elsa, Maria och Lidia. Foto: Torbjörn Ivarsson

Efter lunch är det dags för nästa gudstjänst. Nu i svenska kyrkan i Gammalsvenskby. Den har två kupoler. En för den ortodoxa tron och en för den lutherska. Den lär vara ensam i sitt slag, den enda i hela Ukraina som tjänar två trosriktningar.

Fem av ”våra” tanter är där, vårt värdfolk Lilia och Katerina och två mer eller mindre svenskspråkiga män. Det är hela församlingen. Karl-Erik Tysk håller i gudstjänsten och vi fyller på med musik mellan bibelord och psalmer. Den ortodoxa prästen är med och hjälper till med nattvarden. Det är stilla, värdigt och vackert.

Den svenska delegationen spelar vid gudstjänsten. Foto: Torbjörn Ivarsson

Efter gudstjänsten skjutsar vi de åldriga kvinnorna till sina hem i byn. Vi tar varmt farväl. Kanske har vår musik nått fram till deras hjärtan. Vi hoppas det, i varje fall.

Sen är det bara den långa, tungt trafikerade vägen till Odessa kvar och flyget hem. Det kommer att ta lång tid att smälta alla intryck från resan. Men tiden kommer aldrig att sudda ut minnet av kvinnorna i Gammalsvenskby.

Läs tidigare rapporter:

Dag fem

Dag fyra

Dag tre

Dag två

Dag ett

Inför resan