Musiken bygger broar – och murar…

Under rubriken ”Music & Cultural Memory” träffades musiketnologer från 15 länder i Ljubljana den 19-23 september. Mötet hölls inom ramen för den europeiska organisationen ESEM (European Seminar in Ethnomusicology). Årets tema gav utrymme för diskussioner om musikens funktion i konfliktsituationer, som propagandamedel, som en del i historieskrivningen m.m.

Ewa Dahlig-Turek (Polen) och Ana Hofman (Slovenien) diskuterar partisansångernas plats i dagens Slovenien. Foto: Dan Lundberg

Givetvis var forskningen om musikens och sångens roll i samband med kommunistregimernas fall på Balkan och samband med skapandet av nya nationer i fokus under mötet, med tanke på att det hölls i Slovenien. Andra intressanta teman var musikens roll som identitetsmarkör för olika minoriteter. Inte minst samiska förhållanden diskuterades av flera forskare. Musikens roll i olika ultranationalistiska rörelser i Europa behandlades också.

Svenska deltagare var Krister Malm, Anna Malm, Jill Johnson och Visarkivets chef Dan Lundberg, som också är president i ESEM fram till 2014.

Konferensprogram