Forskningsprojektet Mixa eller maxa presenterat på Stallet

Vid ett seminarium den 31 augusti på folkmusikscenen Stallet – inför spelmansstämman på Skansen  den 1 september – presenterade Svenskt visarkiv sitt nyligen inledda forskningsprojekt Mixa eller maxa.

Mathias Boström berättade om en ideologiskt särpräglad musiksamlare på 1800-talet, C. E. Södling; Anders Hammarlund gav några inblickar i Skansens introduktion av den koreograferade dansleken i samband med Konst-och industriutställningen i Stockholm 1897.

Dan Lundberg visade med utgångspunkt från Svenskt visarkivs samling av s.k. ”kåksånger” hur skiftande ideologiska och politiska strömningar snabbt kan förändra synen på vad som bör dokumenteras. Mats Nilsson (Göteborgs universitet) diskuterade dansdokumenationens teoretiska förutsättningar. I seminariet medverkade också de två musikvetardoktorander som knutits till forskningsprojektet: Karin Eriksson (Uppsala universitet) presenterade sitt fältarbete om Zorn-märkesuppspelningarna, och Madeleine Modin (Stockholms universitet) sin studie av instrumentsamlingarna på Musik och teatermuseet. En intresserad publik bidrog med sakkunniga frågor och synpunkter.

Mixa eller maxa finansieras med medel från Statens kulturråd.