Onlinepublikationer

Ett urval böcker och texter om folkmusik, visor, jazz och musiketnologi. Vissa är i html-form andra som pdf. En del av materialet har tidigare givits ut i tryckt form men har länge varit slutsålt i bokhandeln, annat har producerats speciellt för hemsidan. Här publiceras även material från vissa konferenser och symposier som arrangeras av Svenskt visarkiv.

 

På svenska

Böcker och häften

Artiklar

Webbpresentationer

Konferensrapporter

Övrigt

In English