Onlinepublikationer

Ett urval böcker och texter om folkmusik, visor, jazz och musiketnologi. Vissa är i html-form andra som pdf. En del av materialet har tidigare givits ut i tryckt form men har länge varit slutsålt i bokhandeln, annat har producerats speciellt för hemsidan. Här publiceras även material från vissa konferenser och symposier som arrangeras av Svenskt visarkiv.

 

På svenska

Böcker

Artiklar

Webbpresentationer

Övrigt

In English