Internetresurser för musikbibliotekarier

Biblioteket är en av huvudinstitutionerna för musikkatalogisering i Sverige. Dessa länkar använder vi i arbetet.

Katalogiseringshjälpmedel

 • Music cataloging resources (Yale University Music Library)
  En del är av lokalt/amerikanskt intresse, men det finns åtskilligt allmänt matnyttigt
 • Music Cataloging Decisions updates (Library of Congress)
  The Music Cataloging Decisions (MCDs) have been absorbed into the Library of Congress Rule Interpretations (LCRI) beginning with LCRI 2005 Update, no. 1. That Update incorporates the MCDs retrospectively, including minor modifications and deletion of obsolete decisions. Future AACR2 rule interpretations regarding music will be issued only in the LCRI series.
  En del av dessa amerikanska tillämpningsanvisningar har antagits i Sverige (och i så fall publicerats i KKS-meddelanden), andra inte.
 • MLA Clearinghouse (Music Library Association)
  Resurser för musikbibliotekarier
 • Descriptive Cataloging of Rare Materials – Music : DCRM(Music) – Draft rules
  Containing guidelines for cataloging print and manuscript music  OBS prel. version!
  Prepared by the Joint RBMS/MLA Task Group for Developing Rules for Rare Music Cataloging:
 • Sources for authority work in cataloging popular music
  Av arbetsgrupp inom Music Library Association. Lista över referenslitt. för namn och ämnesord inom jazz, rock och populärmusik. Sammanställd 1993, inte uppdaterad
 • Draft Report (1997)- Task Force on the Cataloging of Works Intended for Performance (CC:DA)
  Diskuterar frågan om huvuduppslag för sådana verk

Kommentarer

Leave a Reply