Sångarporträtt

Möt två framträdande sångarpersonligheter ur Svenskt visarkivs samlingar. Skivorna kan beställas från Naxos, den som besöker Visarkivet kan också köpa skivor på plats.

Sångarporträtt: Dansar Edvard Jonsson (2009)

Dansar Edvard Jonsson (1893-1976) från Malung, en av de stora förebilderna bland äldre folkliga vissångare, finns nu äntligen tillgänglig i helfigur. Hans särpräglade sångstil och djupa inlevelse i visorna har inspirerat många sångare och bidragit till att skapa nutida stilideal.

Enstaka visor och lockrop med Dansar Edvard finns med på flera olika tidigare skivutgåvor, men denna cd är helt ägnad åt honom och speglar hela hans inspelade visrepertoar. På cd:n finns tidigare outgivna inspelningar från andra arkiv och från privatpersoner.

Dansar Edvard sjöng många slags visor: gamla visor från fäbodmiljön liksom populära sånger från tidigt 1900-tal, flera långa, berättande visor men också korta fragment som han flätade in i sitt berättande. Han kunde också locka på djuren och trivdes bäst på fäbodvallen. På några cd-spår berättar han om sig själv och om visorna. I häftet som följer med cd:n finns vistexter, foton från fäbodmiljön samt texter om Dansar Edvard och om inspelningarna med engelsk översättning.

Sångarporträtt: Martin Martinsson (2006)

Martin Martinsson (1913-1998) från Orust är en av dem som lämnat flest visor till Svenskt visarkiv, visor som han för det mesta sjöng direkt ur minnet. Det är långa berättande ballader, korta så kallade stubbar som sjöngs för barnen, vallvisor, sjömansvisor, nidvisor men även mer litterära visor som ur Tegnérs Fritiofs saga och Bellmans mest kända alster.

Skivan innehåller mer än 40 olika visor och trallar, som i första hand speglar en repertoar knuten till Martin Martinsson själv och till hans familj. Samtidigt möter vi en lokal musikmiljö, det som sjöngs och spelades på Orust innan radio, grammofon och tv tog över som underhållare.