Skillingtryck

Skillingtryck: studier i svensk folklig vissång före 1800 av Margareta Jersild, Stockholm (1975). Boken är del två i utgivningsserien Handlingar från Svenskt visarkiv. 

Till onlinepublikationen (pdf, 62 MB)

Till utskriftsversionen (pdf, 151 MB)

Förord

Skillingtryck, alltså enkla småtryck med visor av olika slag, är ett alster som nästan uteslutande består av texter. Noter förekommer i princip aldrig, i stället anges ofta (men långt ifrån alltid) melodihänvisning till annan känd sång i samtiden: ”sjunges som…”.

Skillingtrycksvisorna speglar vad man i allmänhet sjöng och vilka melodier som var populära under skilda tider. Inga egentliga traditionsuppteckningar har dock bevarats av melodier till skillingtrycksvisor från tiden före 1800. Melodiangivelserna får därför en avgörande betydelse.

Mot denna bakgrund är Margareta Jersilds musikvetenskapliga doktorsavhandling om skillingtrycksvisornas melodier före år 1800 ett verkligt referensverk i fråga om denna folkliga vissångs melodibruk. Avhandlingen utkom redan 1975, men är än i skrivande stund den enda större studie som gjorts i ämnet.

Förutom en grundlig utredning av skillingtrycksmediet och visornas ställning inom den folkliga svenska vissången sammanställer hon i arbetet melodiangivelserna systematiskt och söker spåra de konkreta melodierna bakom dessa angivelser. Därmed sprider studien inte bara ljus över just skillingtrycksvisornas melodier, utan öppnar också dörren till den samtida populära vissången.

Avhandlingen består av två delar. Del 1 är huvudframställningen. Del 2 är en förteckning över vistexter publicerade i skillingtryck fram till 1800, deras melodiangivelser och melodiförekomst.

Avhandlingen bygger på material och register som var kända och tillgängliga
vid utgivningen. Flera av Visarkivets kortregister där skillingtrycksvisor ingår är numera inskannade och sökbara via Visarkivets katalogsida.

Karin Strand, forskningsarkivarie på Svenskt visarkiv