Redovisning av projekt

Projekt som får ekonomiskt bidrag från Musikverket ska dokumenteras och redovisas. Här hittar du det du behöver veta om redovisningen av ditt projekt.

Det ingår i Musikverkets uppdrag att sprida kunskap och erfarenheter från projekten för att bidra till utvecklingen i det fria musiklivet. Redovisningen är en viktig del i det arbetet och material från vissa projekt publiceras på webbplatsen. Din redovisning är även viktig för att Musikverket ska kunna utvärdera och följa upp verksamheten.

Bra att veta

Redovisningen ska skickas in senast två månader efter projektets slutdatum. För exakt datum, se de villkor du fick via mejl när stödet betalades ut.

Projektredovisning rapporteras under Mina sidor. Om du har frågor om redovisning, kontakta Musikplattformen.

Exempel på redovisningsblankett

Ekonomisk och statistisk redovisning

 • Redovisning av projektets intäkter, utgifter och resultat. Redovisningen ska tydligt visa användning och utfall av det ekonomiska stödet från Musikverket.
 • Om projektet har fått finansiering från flera parter, tänk på att tydligt redovisa vad stödet från just Musikverket har använts till.
 • Om projektet har beviljats 300 000 kronor eller mer i stöd ska räkenskaperna intygas av auktoriserad eller godkänd revisor. Publiksiffror i de fall projektet genererat publika föreställningar.
 • Antal kvinnor/män som ingått i projektgruppen.
 • Antal kvinnor/män som medverkat i projektet.
 • Redovisning av geografiskt område där huvuddelen av projektet har genomförts (län/land).

Media

 • Högst tre bilder från projektets genomförande.
  – Format för bild: .jpg eller .tiff
 •  Om projektet genererat klingande resultat: högst två minuter inspelat ljud och/eller film.
  – Format för ljud: .mp3
  – Format för film: .mp4
 •  Exempel på hur det framgått att projektet stöttats av Musikverket.
 • Publiksiffror i de fall projektet genererat publika föreställningar.
 • Eventuella artiklar, urklipp, trycksaker, etc, om projektet har genererat det.
  -format .pdf

Det är projektägarens ansvar att säkra tillstånd och publiceringsrättigheter från alla medverkande i redovisningen, framför allt gällande film, musik och bilder.

Projektberättelse

I projektberättelsen beskriver du i löpande text hur projektet har gått. Det viktiga med redovisningen är innehållet, inte antalet sidor. Huvudsaken är att redovisningen innehåller det som anges i instruktionen och speglar projektets innehåll.

Skriv om både det som fungerat bra och det som fungerat mindre bra. Utgå inte från att alla har läst ansökan och känner till bakgrund och förutsättningar, redovisningen ska beskriva helheten. Skriv begripligt och förklara gärna begrepp, nyckelord och namn.

Texten ska innehålla följande sektioner/rubriker:

 • Summering av projektet.
 • Genomförande och utfall i relation till målen i ansökan.
 • Tre lärdomar och tre svårigheter från projektets gång.
 • Eventuella förändringar i projektet eller av projektets förutsättningar.
 • Hur har projektet påverkat er organisation/verksamhet?
 • Har du/ni arbetat internationellt? Om ja, i så fall hur?
 • Hur kommer projektet eller erfarenheter ni har gjort leva vidare efter projektets slutdatum?
 • Övriga uppgifter som ni anser vara av särskild relevans.

Musikverket kan vid behov kräva in:

 • Räkenskaperna i sin helhet.
 • Intyg från auktoriserad revisor, för beviljad summa på 300 000 kronor eller mer.

Om redovisningen inte är komplett kommer Musikverket att begära komplettering. Meddela om redovisningen av någon anledning beräknas bli försenad.

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.